Звіт про результати експериментальної діяльності Олександропільського нвк солонянського району Дніпропетровської області на І (діагностично-концептуальному) етапі в 2012-2013 н р. Тема експериментуСкачати 444,45 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації19.01.2017
Розмір444,45 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3
Звіт

про результати експериментальної діяльності Олександропільського НВК

Солонянського району Дніпропетровської області

на І (діагностично-концептуальному) етапі

в 2012-2013 н.р.
Тема експерименту: Створення моделі школи – центру формування соціально відповідальної особистості в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку


Індикатори сталого розвитку освітнього середовища

Реалізовано на початковому етапі
Концепція розвитку освіти в окрузі Олександропільського НВК на період 2005-2015 рр.

 1. Внесені зміни до Концепції розвитку навчального закладу, які визначають:

 • розвиток навчально-виховного комплексу на засадах громадсько-активної школи;

 • концептуальне поєднання технологій громадянського виховання, сучасної медіаосвіти та принципів етики толерантного співжиття в полікультурному суспільстві;

 • формування соціальної свідомості учнів в процесі реалізації соціальних проектів, актуальних для територіальної громади;

 • коригування освітніх програм через системи «Людина–світ», «Суспільство-природа», «Особистість-суспільство» в процесі наскрізного навчання;

 • реформування системи додаткової освіти (шкільний компонент) у відповідності до ідей ОСР через впровадження елективних курсів.
Готовність педколективу до науково-дослідної експериментальної роботи

На першому (діагностично-концептуальному) етапі:

 1. в шкільному інформаційно-методичному кабінеті зібрано науково-методичні матеріали, літературу з питань випереджаючої освіти для сталого розвитку;
 1. проведена діагностика рівня готовності педколективу до здійснення науково-дослідницької експериментальної роботи. Зроблено висновок, що вчителі виявляють бажання і можливості займатися новою справою, адже 64% педколективу мають значний творчий потенціал. Проте третина членів педколективу потребувала додаткової пояснюючої роботи і стимулювання, щоб прибрати проблеми, які гальмують процеси творчості.

3) творча група проаналізувала досвід роботи педколективу по формуванню життєвих компетентностей дітей .


4) З метою роз’яснення суті експериментальної роботи в системі ОСР проведені методичні заняття:

 • семінар «Випереджаююча освіта в сільській школі: напрямки та перспективи» (вересень 2012 р.)

 • засідання педради навчального закладу з питань: 1) «Система роботи педколективу по формуванню екологічної культури учнів в процесі реалізації учнівських соціальних проектів» та 2) «Умови формування наскрізного навчання учнів в умовах школи випереджаючої освіти для сталого розвитку» (жовтень 2012 р.)

 • інформаційно-методична нарада «Організація навчально-виховного процесу в школі випереджаючої освіти для сталого розвитку» (грудень 2012 р.)

 • Тренінг «10 секретів успішного творчого колективу» (січень 2013 р.)

 • Психолого-педагогічний семінар «Життєва компетентність – потенціал сучасної педагогіки та психології» (березень 2013 р.)

 • Засідання методичної ради школи «Створення системи роботи педколективу по формуванню життєвих компетентностей учнів в процесі реалізації соціальних проектів» (березень 2013 р.)

 • Засідання методичних груп та об’єднань вчителів школи

«Спільна робота в соціальних проектах як спосіб формування життєвої компетентності учнів» (березень 2013 р.)

Освітні програми школи

 1. Олександропільський НВК є загальноосвітнім навчальним закладом, концептуальну модель навчально-виховного процесу якого реалізують програми МОН України для загальноосвітніх середніх шкіл з українською мовою навчання.

 2. Творча група вивчила умови та можливості поєднання навчальних завдань з виховними через інтеграцію засад освіти для сталого розвитку у шкільну програму та позакласні, позашкільні заходи.

 3. Коригування навчального контенту експериментально здійснювалося за принципами наскрізного навчання через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів із акцентом на питаннях сталого розвитку.

 4. Проведена декада «Інтегрований урок сталого розвитку», підчас якої вчителі, після ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації та проведення інтегрованих уроків, складали плани інтегрованих уроків з акцентом на проблемах сталого розвитку, наприклад:

 • природознавство + трудове навчання (1 клас, тема СР: Економне використання природних ресурсів);

 • природознавство + основи здоров’я

(2 клас, тема СР: Збереження власного здоров’я та здоров’я інших громадян);

 • Я і Україна + читання + музика

(3 клас, тема СР: Значення і роль тварин у житті людини. Самоцінність живого);

 • Математика + природознавство

(5 клас, Тема СР: Визначення власних цілей та самоцінності через ставлення до природних об’єктів).

 • Українська література + основи здоров’я (6 клас, тема СР: Етика толерантності, гендерна рівність у сучасному суспільстві);

- Англійська мова + біологія (11 клас, тема СР: екологічно збалансоване харчування, проблеми ГМО) та ін.
При цьому вчителі мають певні складнощі у визначенні теми сталого розвитку, плутаючи її з навчальною, виховною чи розвиваючою. Тому планується ряд тренінгів на формування вміння педагогів ставити проблемні питання, інтегрувати інформацію в інтересах сталого розвитку в структуру робочого уроку за загальноосвітніми програмами.
Предметне освітнє середовище (шкільний компонент)

 1. Протягом 2012-2013 н.р. в школі викладалися елективні курси, тематично відповідні ідеям освіти для сталого розвитку і її соціальному компоненту зокрема, а саме:

 • «Основи споживчих знань», 5-7 класи;

 • «Шлях до успіху. Комп’ютери для соціальної спільноти», 8 клас

 • «Рівний рівному», 9 клас

 • «Школа проти СНІДу», 10-11 класи

 • «Інформаційні технології»: «Сходинки до інформатики (1-4 класи), «Створення презентацій» (7 клас), «Комп’ютерна графіка» (9 клас), «Безпечний Інтернет» (11 клас) тощо.
Слід зазначити, що обмежене фінансування шкільного компоненту не дає можливості впроваджувати курси за вибором в повному обсязі.. 1. Створені умови для впровадження елективних курсів та факультативів в інтересах сталого розвитку (еколого-соціальний напрямок) на 2013-2014 н.р.:

 • «Моя щаслива планета», 1-4 класи;

 • «Зелений пакет», 8-9 класи;

 • «Шлях до успіху. Комп’ютерні технології в майбутній професії», 10-11 класи.
 1. Розробляються інтегровані елективні курси (еколого-економічний напрямок) для дистанційного навчання в умовах освітнього округу:

 • Основи енергоефективності

 • Основи екоспоживання

 • Екологічна етика

 • Екологія рідного краю
Технології особистісно орієнтованого навчання та виховання


Протягом 2005-2010 н.р. педколектив працював над дослідженням науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес школи». В 2008 р. Олександропільська СШ стала переможцем обласного конкурсу «Сільська школа» в номінації «Школа сучасних інноваційних технологій». Тому системне використання особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання є повсякденною практикою роботи навчального закладу.


Назва та інноваційної педагогічної технології,

автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують дану технологію

Прогнозовані результати

1.

Технологія проектного навчання

Ткаченко О.В., вчитель початкових класів;

Соловей О.В., вчитель інформатики;

Кацевич Н.М., вчитель англ. мови;

Савінова К.Б., вч. фізики;

Куденко О.І., вчитель обслуговуючої праці


Вміння учнів практично застосовувати здобуті знання

2.

Технологія розвиваючого навчання

(Л. Занков,

Д. Ельконін,

З. Давидов)Хрипко О.Г., Шевченко В.О., Ямчук Н.О. - вчителі початкових класів

Глибоке проникнення в сутність знань, оволодіння методами здобуття та застосування їх на практиці.

3.

Технологія опрацювання дискусійних питань

(І. Пескар)Гармаш А.Г.,

вч. світової літературиВміння висловлювати свої думки, вести диспут, дебати, дискусійно вирішувати проблемні питання

4.

Технологія схемних і знакових систем

Мишпилькіна В.І., вч. хімії, біології

Уміння узагальнювати, виявляти залежність, систематизувати інформацію

5.

Технологія навчальної гри

(Б. Нікітін)Кацевич Н.М., Дихтярьова Н.Ю., вчителі англ.. мови

Вміння проектувати ігрові ситуації в реальних умовах

6.

Технологія кооперативного навчання

Захарченко Т.М., вч. історії;

Янишівська А.С., вч. української мовиСформованість громадської самосвідомості та здібностей до соціальної творчості

7.

Інформаційно-комунікативна технологія

Соловей О.В., вчитель інформатики;

Захарченко Т.М.. вчитель історії

Захарченко В.І., вч. географії


Формування інноваційної особистості в умовах інформаційного суспільства

8..

Технологія диференційованого навчання (С.Лисенкова)

Ткаченко О.В., вч. початкових класів

Поєднання умов, які забезпечують формування особистості дитини в ситуації успіху, задоволення від того, що очікуваний результат відповідає її можливостям на даному етапі і стимулює до розв’язання складніших завдань

9.

Технологія різнорівневого навчання

(М. Гузик)Педколектив школи

10.

Технологія рівневої диференціації (А.Капіносов)

Ковальчук О.І. вч. математики

11.

Гуманно-особистісна технологія

(Ш. Амонашвілі)Шевченко В.О., Хрипко О.Г., Ямчук Н.О.( вчителі початкових класів)

Сформованість культури життєдіяльності в широкому розуміння цього поняття

12.

Технологія перспективно-випереджального навчання

(С. Лисенкова)Шевченко В.О., вч. початкових класів

Реалізація проблем творчого розвитку здібних учнів

13.

Технологія комунікативного навчання (Є. Пас сов)

Кацевич Н.М., вч. англ.. мови;

Гармаш А.Г. вч. російської мовиВміння вирішувати проблеми спілкування засобами іноземної мови

14.

Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей

(Шаталов)
Мишпилькіна В.І., вч. хімії, біології;

Гармаш А.Г. вч. російської мови;
Уміння узагальнювати, виявляти залежність, систематизувати інформацію, а також «розгортати» інформацію, подану у вигляді знаків та схем

15.

Технологія навчання з використанням опорних таблиць (Є. Копійка)

Савінова К.Б., вч. фізики;

Янишівська А.С.,вч. укр.. мови16.

Технологія рівневого вивчення хімії з використанням хімічного експерименту

(С. Сосковська)Мишпилькіна В.І., вч. хімії, біології;


Вміння учнів практично застосовувати здобуті знання

17.

Технологія індивідуалізації навчання (І.Унт, В.Щадриков)

Педколектив школи

Розвиток інноваційної особистості на основі її індивідуальних особливостей та здібностей

18.

Молульна технологія організації навчального процесу (С.Подмазін)

Соловей О.В., вч. інформатики

Сформоване свідоме ставлення до результатів своєї роботи, розуміння прямої залежності результату від процесу роботи

19.

Навчальна технологія з використанням ПК

Кацевич Н.М., вч. англ.. мови;

Гармаш А.Г. вч. російської мови;

Соловей О.В. вчителі математики;

Захарченко Т.М., вч. історії;

Захарченко В.І., вч. географії


Формування когнітивної компетентності сучасної людини в умовах інформаційного суспільства

20.

Технологія само розвивального навчання

Захарченко Т.М., вч. історії

Поєднання індивідуального і соціального розвитку в процесі формування особистості дитини

21.

Поліекранна технологія навчання

Соловей О.В., вч. інформатики

Формування інноваційної особистості в умовах інформаційного суспільстваПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал