Звіт директора школи за 2015 2016 навчальний рік Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність за 2015-2016 н рСторінка1/7
Дата конвертації04.12.2016
Розмір1,27 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7


Звіт

директора школи за 2015 – 2016 навчальний рік
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність за 2015-2016 н. р.

Як директор школи, протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

У 2015/2016 н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України, міста, області.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2015/2016 н.р. були наступні: • виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 • пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;

 • формування предметних компетентностей з метою їх належної підготовким до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

 • становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетенстності.

Матеріально-технічна база

У приміщенні школи класних кімнат, включаючи навчальні кабінети і лабораторії – 37, навчальних кабінетів – 25: кабінет математики, інформатики, фізики, хімії, захисту Вітчизни, історії та інші. Є тир, два спортивні зали, актова зала, їдальня, навчальні майстерні з обробки деревини та металу(комбінована). Простора бібліотека, читальна зала підключенні до Інтернету, спортивний майданчик на подвір’ї школи. У цьому році стартував Пілотний проект з реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку в м. Славутич до 2020 року – здійснення термомодернізації приміщення нашої школи. Планують завершити у 2017 році наш об’єкт.

Протягом останнього року навчальна матеріальна база значно покращилась. У кабінетах встановлені плазмові телевізори, придбані за спецкошти та у кабінетах фізики і математики встановлені проектори вчителів (особисті).

Освітлена школа світодіодними люмінесцентними лампами – 850 шт. Комп’ютерів у школі - 25. Підключені до Інтернету – 13. В управлінській діяльності використовується – 7.

Є інтерактивна дошка, проектори – 3, для навчального процесу та проведення виховних заходів.

Стан і розвиток шкільної мережі

Згідно зі статутом школа має 11 класів, кількість учнів – 250. Мова навчання - українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, співпрацю з Центром професійного розвитку у старшій школі введено технологічний профіль у 10 класі, правовий профіль в 11 класі.

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистіть дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню іноземної мови, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів на академічному рівні, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

За погодженням педагогічної ради та ради школи, з урахуванням побажань учнів та батьків, кадрового та методичного забезпечення, з метою розширення предметних знань, вироблення інтересу до навчальних предметів години варіативної частини розподілені таким чином:


 • для організації роботи курсів за вибором:

у 2, 4 класах – «Права дитини» - 1 година (програма для 1-4 класів, авт. Мовчун А.І., Харкіса Л.І. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-4423 від 18.08.2004));

у 3 класі – «Логіка» - по 1 год.(програма для 2-4 класів, авт. Митник О., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист №1/11-3478 від 25.07.2008 ));

у 5-6 класах – «Етика» - по 1 год. (програма для 5-6 класів, авт. Данилевська О., Пометун О. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист №1/11-6611 від 23.12 2004));

у 8 класі - «Фізична географія Київської області» - 0,5 год. (програма для 8 класів, авт. Совенко В., Захарченко А. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист ІІТІЗО МОН Ук­раїни №1.4/18-Г-338 від 15.07.2009 року));

у 9 класі – «Економічна і соціальна географія Київської області» -0,5 год. (програма для 9 класів, авт. Совенко В., Захарченко А. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист ІІТЗО МОН України №1.4/18-Г-520 від 09.07.2010 року));

у 11 класі – «Права людини в Україні» - 1 год. (програма для 11 класу, авт. Ремех Т. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11 – 1652 від 12.03.2010 року )); • для організації роботи факультативів:

у 5, 6 класах – «Літературна мозаїка» -1 год. (програма для 5-8 класів, авт. Березанська ( рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист ІІТЗО № 1.4/18-Г-780 від 23.11.2011);

у 6 класі – «Розв’язуємо прикладні задачі” – 1 год. (програма для 6 класу, авт. Шевченко А.В. ( рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист №1/11-6931 від 29.07.2011);

у 7 класі – «Вибрані питання алгебри» - 1 год. (програма для 7 класу, авт. Гартфіль О.Р., Показіц А.П. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист МОНУ від № 1/11-6931 від 29.07.2011);

у 7 класі - «Лексика сучасної української мови -1 год. (програма для 7 класів, авт. Глазова О., Кузнєцов Ю.( рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист МОНУ № 1/11 – 6931 від 29.07.2011 року));

у 8 класі – «Розвязування задач з параметрами» - 0,5 год. (програма для 8 класу, авт. Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 29.07.2011 року № 1/11-6931);

у 8 класі – «Модуль числа» - 0,5 год. (програма для 8 класу, авт. Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 29.07.2011 року № 1/11-6931);

у 8 класі – «Практикум з правопису української мови» - 1 год. (програма для 8 класу, авт. Омельчук С. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 29.07.2011 року № 1.4/18-Г-361 від 29.06.2010);

у 9 класі – «Десять уроків гармонії» - 1 год. (програма для 9 класу, автор Сверчевська І.А. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11-6931 від 29.07.2011 року);

у 9 класі – «Видатні постаті України к. XVIII – поч.XX ст.» - 1 год. (програма для 9 класу, авт. Лівун Н., Космірак В., Островський В. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 12.03.2010 року № 1/11-1652);

у 9 класі – «Синтаксис складного речення» - 1 год. (програма для 9 класу, авт. Гнаткович Т.В. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 17.08.2011 року № 1/9-622);

у 10 класі – «Орфографічний практикум» - 0,5 год. (програма для 10 класу, авт. Глоба С. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 29.06.2010 року № 1/4/18-Г-361);

у 10 класі – «Практикум із синтаксису української мови» » - 0,5 год. (програма для 10 класу, авт. Глоба С. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1.4/18-Г-361 від 29.06.2010 року);

у 10 класі – «Досліджуємо історію України» - 1 год. (програма для 10 класу, авт. Малієнко Ю. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 12.03.2010 року № 1/ 11 – 1652);

в 11 класі – «Методи розв’язування задач з математики» - 1 год.,(програма для 11 класу авт. Лахтадир Л.І. ., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Протокол від 28.10.2010 року №1021);

в 11 класі – «Українське відродження у XX ст.» 1 год., (програма для 11 класу, авт. Мацейків Т.І., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 12.03.2010 року № 1/ 11 – 1652);


 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями, для індивідуальних та групових занять:

у 6, 7, 8 класах – по 0,5 год., у 1, 10 класах – по 1 год., в 11класі – 1,5 год.

 • для забезпечення програмових вимог з української мови у 1 класі - 1 година;

 • для вивчення предметів на академічному рівні в 10 – 11-х класах:

в 10 класі з української мови – 1 год., з алгебри і початків аналізу, геометрії,історії України - по 0,5 год.;

в 11 класі з алгебри і початків аналізу – 1,5 год., з геометрії – 0,5 год.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні інформатики здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Передбачається поділ на групи: • у 1 класі з англійської мови;

 • у 2, 4,5,6,7,9,10,11 класах при проведенні практичної частини уроків інформатики;

 • вивчення предмету «Захист Вітчизни» в 10,11 класах здійснюється разом для юнаків і дівчат (за програмою для юнаків);

Предмет «Технології» в 10 класі ( 6 годин) вивчається на базі Центру професійного розвитку.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання.

Відповідно до «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 №797 встановлено таку кількість годин:

2 клас – 10 год. на тиждень для Краснопольського Семена;

8-9 класи – по 14 год. на тиждень для учнів Іваненко Олександри(8 клас), Тихоніна Семена (9 клас);

11клас –12 годин на тиждень для Андраманової Анни.

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів:

для учня 2 класу Краснопольського Семена - за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572; , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 1);

для учениці 8 класу Іваненко Олександри – за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 778 від 26.08.2008 р. (додаток 12);

для учня 9 класу Тихоніна Семена - за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №66 від 05.02.2009 (додаток 1);

для учениці 11 класу Андраманової Анни - за Типовим навчальним планом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №834 від 27.08.2010 (додаток 8).

Школа працює у п’ятиденному режимі. Учні 1-го класу навчаються на базі ДНЗ №5 «Джерельце».

Для навчання та виховання дітей з особливими потребами створені необхідні умови. У школі таких дітей 4. Головне в роботі – кінцевий результат. Система контролю за організацією індивідуального навчання чітка, цілеспрямована. Велике значення надається виявленню індивідуальних особливостей учнів і надання їм своєчасної допомоги не тільки в попередженні і ліквідації відставання, а й головним чином у розвитку інтересів і здібностей.

Виконання навчальних програм - один із найважливіших критеріїв забезпечення ефективності навчального процесу, якості знань, умінь і навичок.

Відповідно до річного плану адміністрація школи здійснювала контроль за виконанням навчальних програм і календарно-тематичних планів, який проводився в декілька етапів (попередній, постійний, підсумковий) за напрямами:

- готовність календарних планів учителів-предметників, їх відповідність вимогам навчальних програм (останній тиждень серпня, перший тиждень січня);

- вивчення програмового матеріалу, проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт та інших видів контролю відповідно до специфіки навчальних предметів згідно з календарними планами (протягом року);

- виконання навчальних програм за записами в класних журналах ( на 23 жовтня, 25 грудня 2015 року, 25 березня, 27 травня 2016 року)

Основними засобами отримання інформації стало вивчення навчальної документації, звіти вчителів-предметників.

З 01 вересня 2015 року до 27 травня 2016 року вчителями пропущено та замінено 449 годин. Причинами були лікарняні, відрядження, відпустки. Здійснювалися заміни уроків вчителями- предметниками відповідних дисциплін.Результати перевірки свідчать, що невиконання навчальних планів з дисциплін немає, навчальні програми за 2015-2016 навчальний рік виконано, всі види контролю згідно з планом проведено.

Кадрове забезпечення

Інформація про якісний та кількісний склад педагогічних працівників
Усього педагогічних працівників

З них:

Працюючі пенсіонери:

основні працівники/

зовнішні сумісники

фактично працює

Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років,

сумісники

(зовніішні)

Всього педагогічних працівників

30

23

4

3

2/0

з повною вищою освітою (спеціаліст або магістр)

30

23

4

3

2/0

з базовою вищою (бакалавр)

-

-

-

-

-

з професійно-технічною освітою (молодший спеціаліст)

-

-

-

-

-

навчається заочно

-

-

-

-

-

Мають державну нагороду:

«Заслужений учитель України»

-

-

-

-

-

«Заслужений працівник освіти України»

-

-

-

-

-

Мають нагрудний знак:

«Відмінник освіти України»

2

2

-

-

1/0

«Василь Сухомлинський»

-

-

-

-

-

« За наукові та освітні досягнення»

-

-

-

-

-

«Софія Русова»

-

-

-

-

-

Мають звання:

„старший вчитель”

4

4

-

-

1/0

„учитель-методист”

-

-

-

-

-

«старший вихователь»

-

-

-

-

-

«вихователь-методист»

-

-

-

-

-

„керівник гуртка-методист”

-

-

-

-

-

„педагог-організатор методист”

-

-

-

-

-

«практичний психолог-методист»

-

-

-

-

-

„майстер виробничого начання I категорії”

-

-

-

-

-

„майстер виробничого начання II категорії”

-

-

-

-

-

Мають категорію:

вищу

10

8

1

1

1/0

I категорію

10

8

1

1

0/0

II категорію

2

1

1

-

-

спеціаліст

8

6

1

1

1/0

7-9 тарифний розряд

-

-

-

-

-

Методична робота

Аналіз здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації школи

Виходячи з позиції управління школою за результатами важливим є питання ефективності внутрішкільної методичної роботи. З огляду на це визначені її основні критерії: 1. Результативність.

 2. Раціональність.

 3. Зростання задоволеності вчителів свою працею.

Діапазон методів контролю є надзвичайно широким: вивчення планової документації, відвідування та аналіз методичних заходів, бесіди з учителями та їх анкетування, аналіз матеріалів, підготовлених учителями, звіти окремих учителів, кафедр, вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів, їхньої вихованості, обговорення наслідків, вчивчення досвіду роботи. Дієвість методичної роботи залежить від достовірності знань про особистість та результати діяльності кожного педагога. Діагностика допомагає сформувати певний масив даних про кожного педагога, а потім служить за основу для розвитку особистості педагога засобами виявлення сильних сторін його діяльності. А ще виявляються труднощі та помилки, об’єктивності та суб’єктивності причини для формування на цій основі способів їх подолання та попередження. Основна цінність діагностування вчителя у зверненні до самооцінювання, що ґрунтується на всебічному апараті особистої діяльності, оскільки самооцінювання і самоаналіз – основні чинники зрілості та майстерності.

Методична робота в школі організована відповідно до законодавства України, інструктивних та нормативних документів Міністерства освіти та науки, наказу відділу освіти від № 50 від 01.09.2015 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році», відповідного наказу по школі № 134 від 03.09.2015 та плану методичної роботи школи.

Педагогічний колектив п’ятий рік працював над науково-методичною проблемою «Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров’я» (ІV етап, узагальнення).

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичної роботи в школі створена методична рада, до складу якої ввійшли адміністративна група, керівники шкільних методичних об’єднань та творчої групи, всього 11 осіб.

Протягом року відбулося 5 засідань методичної ради, на яких розглядалися питання про організацію та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та їх результативність, підготовку до педрад, державної підсумкової атестації, педагогічної виставки «Освіта Славутича 2016», слухалися творчі звіти педагогів, які атестувалися, розглядалися матеріали перспективного педагогічного досвіду, аналізувалася робота шкільного осередку Малої академії наук.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних та міських семінарів, тренінгів.

Протягом навчального року відбулося 9 засідань педагогічної ради школи, з яких 3 були тематичними і розкривали науково-методичну проблему школи. Рішення затверджено відповідними наказами.

У школі діяло 4 методичні об’єднання та 1 творча група. Проведено по 4-5 засідань, на яких розглядалися загальнодидактичні, методичні, організаційні питання.

До складу методоб’єднання (МО) вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін входять 10 педагогів. МО працювало над проблемою «Формування духовних цінностей, національної свідомості учнів». Робота об’єднання була спрямована на впровадження в навчально-виховний процес елементів особистісно орієнтовної педагогіки, інтерактивних технологій, використання передового педагогічного досвіду. Протягом навчального року були проведені заходи, присвячені Дню українського козацтва, Дню української мови, рідної мови, ювілейним датам. У березні 2016 року проведено тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін. Учителі підготували цікаві ігри, конкурси, вікторини, перегляди фільмів для учнів 5-10 класів. Учитель історії та правознавства Заікіна В.М. провела конкурс презентацій «Середньовічні школи та університети» в 7 класі. Для учнів 6 класу учитель української мови Овчинник С.В. - мовознавчий брейн-ринг «Чудова сімка», а вчитель зарубіжної літератури Мекшун І.М. із семикласниками – літературний марафон, Костенок Н.М. – чемпіонат з української літератури «Кращий кросворд про життя і творчість Т.Г.Шевченка» (5 клас), Горбунова Л.І. – конкурс на кращий почерк у 5 класі. Учитель англійської мови Каранда О.М. влаштувала перегляд фільму англійською мовою для 10-класників та провела урок-гру «Цікава англійська» для учнів 2 класу, Міненко О.В. – конкурс декламаторів віршів англійською мовою. Учитель історії Соменко Л.А. подорожувала з учнями 6 класу сторінками історії стародавнього світу. Тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін був цікавим і змістовним.

Вагомими є здобутки учнів з предметів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та конкурсах.

До складу ШМО вчителів природничо-математичних дисциплін входить 6 педагогів. Протягом року педагоги працювали над методичною проблемою «Формування навичок здорового способу життя на уроках та в позакласній роботі». Робота ШМО спрямована на розвиток творчості учнів, мотивації до навчання, підвищення якості знань, удосконалення інформаційної культури школярів тощо. Проведено 4 засідання методичного об’єднання.

Учителі брали активну участь у роботі педагогічних рад, міських методичних об’єднань.

У квітні пройшов тиждень природничо-математичних дисциплін, під час якого було проведено цікаві заходи. Так, для учнів 5 класу учитель Норенко Л.М. підготувала урок-казку «Дії над десятковими дробами», а для учнів 6 класу – вікторину з інформатики «Комп’ютерний геній». Шалабай Т.І. провела цікавий урок у 8 класі «Чарівна фізика». Бойко М.М. з учнями 9-11 класів виготовляли буклети «Безпечна робота в Інтернеті». Ходос Ю.В. для учнів 8 класу провела географічну вікторину, Набок Н.Г. для учнів 7-11 класів – вікторину «Хімія в побуті» та позакласний захід для учнів 6 класу «Дива своїми руками». Було організовано конкурс малюнків серед учнів 6-9 класів «Природа навколо нас, і ми її частина».

Набок Н.Г., учитель біології, екології, та Становий Олексій, учень 9 класу, презентували екологічний проект на І етапі конкурсу-захисту МАН «Екологічні аспекти впливу мобільних телефонів на здоров’я людини», де посіли ІІ місце.

Ефективно організовано наставництво над молодими педагогами Бойко М.М. та Ходос Ю.В. Вагомими є здобутки ШМО у підготовці призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад (Шалабай Т.І., Салтикова О.А. підготували по 2 призери, Набок Н.Г. – 3 призерів, Ходос Ю.В. -1), гарні результати продемонстрували учні у конкурсах.

До складу методичного об’єднання вчителів початкових класів входить 4 педагоги.

У навчальному році було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких обговорювали та вивчали нормативно – правові документи МОН України, нові вимоги щодо заповнення класних журналів( наказ МОН від 08.04.2015 № 412), зміст підручників. Розроблялися матеріали для практичного використання. Кожен учитель постійно поповнює портфоліо.

У процесі роботи виправдали себе такі форми роботи як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота із обдарованими дітьми, диференційований підхід, інноваційні методи роботи, робота з ІКТ. Протягом навчального року вчителі проводили відкриті уроки та виховні заходи.

Учителі ШМО брали участь у міських семінарах та методичних об`єднаннях вчителів початкових класів, відвідували та аналізували уроки один одного, досвідчені педагоги надавали методичну допомогу молодому спеціалісту Заворотній Г.В.

Учні початкових класів брали участь в конкурсах і показали гарні результати. Результати державної підсумкової атестації у 4 класі (вчитель Сіраш С.В.) продемонстрували високу якість знань учнів з української мови (78%), з математики (65%), з літературного читання (74%), у шкільному етапі олімпіад для учнів початкових класів взяли участь 10 учасників, проте перемог на міському етапі не здобули.

До шкільного методичного об’єднання класних керівників входить 11 педагогів, які працюють над темою «Утвердження загальнолюдських цінностей, громадського виховання учнів, розвиток духовної та моральної культури», керівником об’єднання є Салтикова О.А. Відповідальним ставленням до обов’язків класного керівника, вмінням знайти підхід до серця кожної дитини відзначаються: Карпенко Л.М., Смоліговець Л.Г., Сіраш С.В., Норенко Л.М., Салтикова О.А., Заікіна В.М., Шалабай Т.І., Мекшун І.М., Овчинник С.В.

У 2015-2016 навчальному році творча група вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури, трудового навчання «Від творчого вчителя до творчого учня» до складу якої входило 4 педагоги, працювала над проблемою «Розвиток творчих здібностей школярів через упровадження компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі». Команда школи здобула І місце з баскетболу та ІV загальнокомандне місце в спартакіаді школярів. Учні та вчителі школи брали участь в інтелектуальних, творчих, спортивних конкурсах і змаганнях і показали гарні результати.

У ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 40 переможців І етапу. Якісний показник виступу команди школи склав 28,57% (12 призових місць: 1 – І місце, 2 -ІІ, 9 -ІІІ), що на 1,3% вище, ніж у минулому навчальному році. Становий Олексій, учень 9 класу, виборов перемогу з 4 предметів.

У листопаді та лютому відбувся фестиваль педагогічної майстерності, під час якого вчителі давали відкриті уроки, проводили виховні заходи. Кожен з педагогічних працівників продемонстрував належний рівень підготовки та застосування інноваційних технологій. Творчі звіти вчителів заслухано на методичній раді. Протягом навчального року прибув 1 молодий спеціаліст. У школі організовано наставництво для молодих спеціалістів з числа досвідчених педагогів. Практикуються взаємовідвідування уроків, консультування.

У 2015-2016 навчальному році курсову перепідготовку пройшли 4 педагоги на базі КОІПОПК за дистанційною формою навчання та 1 учитель– на базі Чернігівського інституту за індивідуальною формою; атестовано 3 учителів. Костенок Н.М., учителю української мови та літератури, зарубіжної літератури, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, а Горбуновій Л.І., учителю української мови та літератури, - педагогічне звання «старший учитель». Міненко О.В., учителя англійської мови, атестовано на відповідність раніше присвоєній І кваліфікаційній категорії. Атестаційний період пройшов без скарг та зауважень.

На міську педагогічну виставку «Освіта Славутича-2016» представлено 5 робіт, з них 4 у номінації «Суспільно-гуманітарна освіта» та 1 у розділі «Презентація». Усі роботи отримали дипломи виставки: 3- першого ступеня, 1 - другого ступеня, 1 – диплом «За участь».

Ведеться банк публікацій, який нараховує 23 публікації, в 2015-2016 навчальному році поповнився 3, з них 2 у всеукраїнському фаховому виданні.

Сприятливий клімат у педагогічному колективі створюється завдяки психологічним заняттям просвітницького змісту. Для підвищення професійного рівня, зростання якості знань, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу методичною службою проведено семінари «Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку» та «Створення ситуації успіху». У методичному кабінеті постійно функціонує виставка матеріалів, що розкривають систему роботи педагогів, аналізують результати навчальної роботи, використання нових навчальних технологій. Ці матеріали розкривають основні питання роботи з оновлення освітнього середовища навчального закладу, містять рекомендації щодо форм і методів пізнавальної роботи з учнями, оновлення структури уроків, методики їх проведення. Практична реалізація завдань, спрямованих на підвищення результативності роботи педагогів, відбувається в усіх організаційних формах: масових, групових, індивідуальних, традиційних і нетрадиційних. В учительській для педагогів представлено інформацію на постійнодіючих стендах: «На допомогу вчителю», «Увага, атестація», «Вісті з уроку», «Консультація», «Радимо прочитати», «Сучасний урок», «Радимо відвідати», «План роботи», «Шлях до майстерності», «Педрада», «Виховна робота», необхідну інформацію освітнього характеру викладено на веб-сторінці школи (адміністратор Норенко Л.М.).

У 2015-2016 навчальному році педагоги закладу долучалися до участі в 3 інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів: 2 педагоги навчалися за програмою «Інтел» (координатор Норенко Л.М.); практичним психологом Джумою І.В. проводилися тренінгові заняття для старшокласників у рамках програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя; класні керівники, практичний психолог Джума І.В. продовжували запроваджувати програму «Родинна твердиня. Продовжувалася робота щодо впровадження рейтингової шкали оцінювання навчальних досягнень учнів при підведенні підсумків навчальної діяльності учнів за рік на рівні навчального закладу.


Каталог: dokyment
dokyment -> Білоцерківська районна державна адміністрація відділ освіти районний методичний кабінет на допомогу шкільному бібліотекарю
dokyment -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
dokyment -> Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України Відповідно до Закону України Про загальну середню освіту


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал