З/п к-ть годинСторінка1/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0,58 Mb.
  1   2   3   4
Музика

2 клас


(35год; 1год. на тиждень)з/п

К-ть годин.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість

корекційно – розливальної роботи

1.

2.

Пропедевтичний період

ОРІЄНТАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Орієнтація у місцезнаходженні та назвах музичних об’єктів, що використовуються на уроці (фортепіано, технічних засобів: магнітофона, програвача).


Організація психологічної готовності до слухання–сприймання музики

Елементарні поняття–терміни, пов’язані із слуханням музики і джерелами музичних звуків; правила слухання музики.
Рецептивне (пасивне)сприймання


заспокійливої музики

Організація самостійної музично–звукової підготовки до слухання музики. Використання релаксійної музики. Навчання емоційної урівноваженості і культури емоційних реакцій на музику (мімічних, жестових, поведінкових дій).


СЛУХАННЯ–СПРИЙМАННЯ МУЗИКИ

Закріплення навичок диференціації звуків, що нас оточують та виділення їх акустичних характеристик: музичних (пісень, музичних творів); звуків живої природи (птахів, жуків, свійських тварин). Слухання пісень, музичних творів, доступних для сприймання. Ознайомлення з поняттям музична мова (елементарними засобами музичної виразності: мелодія, темп, динаміка, регістри, ритм, характер).

Ознайомлення з поняттям дитячий фольклор – дитячими народними піснями (колискові, колядки, щедрівки, веснянки) та належністю їх до певної пори року (зимових свят, приходу весни).

Використання музично–дидактичного матеріалу.

Учень:

– самостійно називає і визначає місцезнаходження музичних об’єктів, що знаходяться в класі, своє робоче місце;

– визначає джерела музичних звуків і їх назву (за допомогою вчителя);

– намагається дотримуватись елементарних правил слухання музики;

– виявляє зацікавленість і готовність до слухання музики;

– розуміє навчальне мовлення вчителя; використовує у відповідях елементарні поняття–терміни, пов'язані із слуханням музики і джерелами музичних звуків;

– намагається самостійно організовуватись і правильно готуватись до слухання музики;

– намагається етично виявляти зовнішні емоційні реакції: мімічні, жестові, поведінкові ( під контролем учителя);


Учень:

– впізнає: фрагменти знайомих пісень вивчених у попередньому класі (самостійно) і нових музичних творів (за допомогою вчителя);

– розрізняє на слух музичні звуки і звуки живої та неживої природи; шуми пересувних об’єктів (за допомогою вчителя);

– визначає: елементарні засоби музичної виразності у прослуханих творах (темп: швидкий, помірний; динаміку: гучна, тиха; регістри: низький, високий; ритм: рівномірний, пунктирний; характер музики: бадьорий, маршовий, спокійний ( за допомогою вчителя);

– розрізняє на слух дитячі народні пісні та їх належність до певної пори року(за допомогою вчителя)

підбирає дидактичний матеріал, що відповідає назві і змісту прослуханого твору (картинки, малюнки, картки) за допомогою вчителя.


Розширення і закріплення об’єму звукової пам’яті.

Уточнення характеристик звучання

музичних об’єктів, що використовуються на уроці та їх назв; розрізнення їх за звучанням.

Розвиток слухової уваги, активізація готовності до слухання–сприймання музики.

Стимуляція слухової пам’яті та стабілізація інтересу до слухання музики (скрипковою музикою В. А. Моцарта, Вівальді тощо.)


Психічна і соматична релаксація.

Формування урівноважених, спокійних емоційних реакцій

на музику.

Уточнення, збагачення музичної пам’яті і досвіду музично–слухового сприймання.

Конкретизація музично–звукових природно–звукових, уявлень, шумів пересувних об’єктів, побутових шумів.

Розвиток слухової уваги, зосередженості.

Виховання бажання слухати дитячі народні пісні і накопичувати знання про них.

Виховання в учнів навчальної етики (спокійно слухати пояснення вчителя, відповіді однокласників).

Стимулювати бажання поділитися враженнями від прослуханих творів.


3.СПІВИ

Організація готовності до співу


Закріплення інтересу до співу пісень.

Правила охоронного співочого режиму (не співати коли хворе горло, співати спокійно без напруження, не перекрикувати сусідів).

Правила співу і співочої постави (сидіти рівно і спокійно; корпус тримати рівно; голову трохи підняти вгору; ноги поставити разом; руки покласти на коліна).

Символіка диригентських жестів (увага, вступ, закінчення).

Ознайомлення з поняттям хоровий ансамбль (співати в ансамблі).

Розвиток вокально–хорових навичок

Дихання.


Закріплення елементарних навичок правильного дихання (безшумно набирати і випускати дихання, не піднімати плечей, затримка дихання, рівномірне його витрачання).

Дихальні вправи (на розвиток навичок вдихання кисню без поштовху, короткострокову затримку дихання, спокійний, безшумний вдих і видих,).

Спів на одному диханні поспівок, невеличких фраз з пісень.

Спокійне дихання між короткими музичними фразами.Розвиток музичного слуху, відчуття ритму, темпу, характеру музичних творів

Виховання стійких навичок слухової уваги. Навчати інтонувати маленькі поспівки, заклички, щедрівки, колядки, побудовані на рухові секунд, терцій вниз і вгору.

Розвиток відчуття ритму і ритмічної пам’яті, вміння ритмічно точно відтворювати мелодію дитячої пісеньки. Уявлення про характер пісень, музичних творів (веселий, жартівливий, сумний); колискової пісні; темп (швидким, повільним); принципу контрастності.

Закріплення співочого діапазону (ре 1 – сі 1).


Артикуляція і дикція


Закріплення навичок набутих у попередньому класі, подальший розвиток дикційно–артикуляційних навичок, уміння співати округлим звуком, чітко промовляти приголосні у кінці слів та чітко декламувати тексти пісень, що вивчаються протягом року.

Розбірливо проспівувати слова у піснях, чітко вимовляти їх у музично–дидактичних іграх.


Пісенно–виконавська творчість.

Подальший розвиток вокально–творчих здібностей, вміння визначати характери найпростіших персонажів, спробу передачі їх під час виконання Виконання пісень відповідному настрої, поєднуючи спів з характерними руховими діями певного персонажу (Ознайомлення

з елементарними мімічними масками (весела – м’язи щік трохи підведені; сумна – м’язи щік трохи опущені).


Учень:

– виявляє готовність і інтерес до вокально–хорових занять;

– намагається самостійно дотримуватись елементарних правил охоронного співацького режиму і співу пісень;

– розуміє диригентські жести учителя і намагається своєчасно реагувати на них;

– намагається співати спокійно, легким звуком у динаміці mp, mf (за нагадуванням вчителя);

– дотримується правил ансамблевого співу і ансамблевої поведінки в процесі вивчення та колективного виконання пісень (за підтримкою вчителя);


Учень:

– намагається самостійно дотримуватись правил правильного дихання;

– намагається правильно керувати своїм диханням (під контролем вчителя); виконувати дихальні вправи, інструкції вчителя;

– намагається співати невеличкі фрази на одному диханні (за підтримкою учителя); правильно брати дихання у піснях;


– намагається правильно організовувати слухову увагу (під контролем вчителя);

– намагається правильно витримувати

тривалості (короткі і довгі) у піснях та ритмічних вправах і іграх, прислухатися до співу учителя;

– акцентує сильну долю у такті (за сигналом вчителя);

– намагається виконувати пісні у відповідному настрої і характері; розрізнювати характер і темп пісень (за допомогою вчителя);

– знає мелодії і слова більшості пісень (або фрагменти), розуміє і розповідає їх зміст (за підтримкою вчителя);

–самостійно виконує вправ на розвиток голосу (у діапазоні ре 1– сі 1).

– демонструє дикційно–співочі навички набуті у попередньому класі;

– чітко промовляє приголосні у кінці слова;

– намагається дотримуватись елементарних правил артикуляції і дикції (за нагадуванням учителя);

– намагається емоційно виразно і злагоджено співати у дитячому ансамблі; ритмічно і розбірливо відтворювати слова пісні (за підтримкою вчителя);


– знає і виконує мелодії і слова більшості пісень (або їх фрагменти за підказкою вчителя); розуміє їх зміст;

– намагається визначати і передавати характери найпростіших персонажів пісень, емоційно і виразно (за показом і підтримкою вчителя);

– намагається відтворювати мімічні маски: веселу і сумну (за зразком і інструкцією учителя);

Розвиток пізнавальної діяльності (слухової уваги, музичної пам’яті, мислення).

Виховання у учнів організованості і готовності до співу, виконання інструкцій вчителя.

Формування свідомого використання в вокальній практиці правил охоронного співочого режиму.

Закріплення доброзичливих взаємовідносин у процес навчального спілкування і колективного виконання пісень.

Розвиток навичок елементарного співочого дихання; збільшення затримки дихання. Корегування навичок вдихання і видихання кисню без поштовху (спокійно, рівномірно)

Стимуляція виконання спеціальних дихально–розважальних вправ на розвиток правильного співочого дихання; співу на одному диханні.

Розвиток слухової уваги, звуковисотоного слуху. Корекція звуковисотного відтворення вокально–хорового репертуару.

Розвиток, дитячого голосового апарату; звуковисотного і ритмічного слуху.

Корекція вад, пов’язаних з розвитком співочого діапазону.

Розвиток умінь правильного виконання темпо – ритмічної структури пісень, фонематичної і музичної пам’яті .

Корекція і уточнення загального настою музичних творів та характеру персонажів.


Розвиток зосередженості і слухової уваги в процесі відтворення тексту пісень.

Стимуляція роботи дикційно – співочого апарату і фонематичного

слухового контролю. Корекція виконання приголосних у кінці слів.

Корегування орфоепічного виспівування слів у піснях.

Формування умінь округлого співу голосних і приголосних та контролю за протяжним їх виспівуванням.
Спонукати дітей бажання художньо -

емоційно виконувати пісні, співати їх самостійно та разом з однолітками.

Стимуляція прояву відповідних до настрою і характеру персонажу мімічних засобів у поєднанні зі співом і характерними руховими діями.

Корекція і уточнення: вокально–виконавських недоліків та визначення і відтворення характерів найпростіших персонажів у процесі виконання пісень.4.
ГРА НА ДИТЯЧИХ ШУМОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ

Дитячі шумові інструменти та виконавські навички гри на них.

Зовнішній вигляд, звучання дитячих духових інструментів (сопілка, дудочка, свистулька і т.п.), принципи гри на них (звернути увагу на правильних вдих, затримку, рівномірне його використання в процесі гри на дитячому духовому інструменті). Вправи та ігри на розвиток технічних навичок гри на дитячих духових інструментах.

Відтворення чіткого ритмічного малюнка на дитячому духовому інструменті.

Гра в ансамблі (за сигналом вчителя в єдиному темпі, ритмі, динаміці).Учень:

– знає: назви дитячих шумових, ударних. звуковисотних інструментів. та елементарні правила користування і прийоми гри на них (правильно тримати руку, струшувати);

– намагається виконувати інструкції вчителя, щодо використання правильного дихання та прийомів гри на дитячих духових інструментах;

– намагається правильно відбивати ритм найпростіших вправ, дитячих пісень; відчувати сильну долю у такті і процесі гри на дитячих духових інструментах (разом з учителем);
Закріплення організаційно-ансамблевих навичок.

Конкретизація і закріплення навичок і прийомів гри, отриманих у попередньому класі.

Корекція і координація дихання, артикуляційної і дрібної моторики пальців, відчуття ритму в процесі гри на дитячих духових інструментах.

Опанування прийомі і навичок гри на нових інструментах.

Стимуляція бажання грати на дитячих інструментах на уроці і вдома та виховання шанобливого ставлення до інструментів;
5.

6.

МУЗИЧНО–РИТМІЧНА ТА ОБРАЗНО–ІГРОВА ТВОРЧІСТЬ

Закріплення практичних навичок, набутих у попередньому класі.

Закріплення навичок зосередженості і контролю за виконанням рухів.

Чіткість реакцій (темпових, динамічних) на зміни в характері музиці, її).

Координованість і злагодженість під час виконання рухів під музику.

Відтворення через рух найпростіших казкових образів (за вибором учителя).
МІЖПРЕДМЕТНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗВЯЗКИ

Використання образотворчих об’єктів, додаткового літературного і дидактичного матеріалу та артикуляційних навичок, набутих на заняттях з логопедії.

Знаходження загальних тем, образів, що вивчаються на різних уроках; ознайомлення з різними засобами музично–естетичної виразності фрагменту (або образу) з певної теми. Використання особистого досвіду дитини (знань набутих на інших предметах; спостережень за змінами в природі, родинного досвіду тощо.) з метою розширення знань по даній темі.Учень:

– розуміє зміст завдань та інструкції вчителя та намагається їх виконувати (за підтримкою вчителя);

– знає: назву елементарних музично–ритмічних рухів, що вивчались протягом року;

– вміє відповідати рухами (енергійними, танцювальними, спокійними) на характер музики (маршової, танцювальної, спокійної);

– намагається самостійно орієнтуватися на площині у процесі виконання рухів під музику; виконувати рухові інструкції вчителя (передавати найпростіші музично–ігрові образи під час інсценування дитячих пісень, використовувати відповідну міміку тощо);
Учень:
– намагається використовувати на уроках музики: знання, навички отримані на інших предметах; свій особистий досвід та досвід своєї родини ( за нагадуванням учителя, підтримкою батьків);

– намагається зрозуміти, що один і той же образ, зміст пісеньки можна передавати через різні види мистецтва, відповідними засобами виразності;

– намагається під керівництвом учителя у змісті різних предметів знаходити певний образ.


Уточнення назв нових музично–ритмічних рухів.

Стимуляція емоційного відгуку на музику через свою фізичну участь в образно–ігровій діяльності. Стимуляція кінестетичного відчуття у різних рухах.

Спонукання відтворення відповідних рухових дій, музично-ігрових образів, за музикою і інструкціями вчителя.

Корекція загальної моторики і рухових недоліків.

Уточнення тем, образів, засобів виразності, характерів, що необхідно розглядати різнобічно, використовуючи між предметні зв’язки.

Корекція і розширення загального культурного досвіду.

Закладення основ культури особистості.

Уточнення і закріплення уявлень про різні види мистецтва.

Стимуляція асоціативного мислення, з опорою на збережені аналізаторні системи.

На кінець навчального року учень:

– виявляє готовність і інтерес до музично–естетичних видів діяльності;

– використовує збережені аналізатори у різних видах навчальної діяльності;

– розуміє і намагається виконувати: елементарні правила охорони співацького голосу, співу, прийоми гри на дитячих шумових і духових інструментах, завдання, інструкції учителя, навчальне мовлення;

– знає: слова – поняття, музичні терміни, текст пісень, інструменти, рухи, ігрові образи, що вивчались протягом року;

– розрізняє на слух: звучання більшості дитячих інструментів; пісні, музичні твори, елементарні засоби музичної виразності;


– чітко, ритмічно виспівує слова в піснях;

– демонструє: розширення загального культурного досвіду; власні музично–творчі здобутки у різних видах музично–естетичної діяльності на уроках, вдома;

– впізнає картини, що використовуються на уроках, розуміє їх зміст (за нагадуванням учителя);

– виявляє елементарні оціночні навички: “подобається” –“не подобається”, “добре” –“погано”.Каталог: markova
markova -> Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції я І україна
markova -> Образотворче мистецтво
markova -> Основи здоров’я
markova -> Програма з музики для загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими з порушеннями мовлення (2 4 класи) пояснювальна записка
markova -> Пояснювальна записка Навчальний предмет "Українська мова"
markova -> Програма з математики для спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з важкими порушеннями мовлення пояснювальна записка
markova -> Математика пояснювальна записка
markova -> Основи здоров'Я (2-4 класи) Пояснювальна записка
markova -> П/п Фонематична


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал