Завдання для учасників Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра ЯцикаСкачати 163,92 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір163,92 Kb.
Завдання

для учасників

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

(для шкіл української діаспори)

2009 -2010 н. р.

2-й рік навчання

(за вибором)1. Спишіть. Підкресліть у словах букви, які позначають голосні (=) й приголосні (-) звуки.

Хліб, книжка, мати, батько, Україна.
2. З поданих складів утворіть слова. Запишіть.

на-ка-ли; ван-ви-ши-ка; ки-ли-ве-се; ро-ри-ша-ва; ка-роч-со;

ки-за-ко; ник-руш


3. Розташуйте подані слова у дві колонки за алфавітом: у першу – назви фруктів, у другу – овочів.

Абрикос, редиска, помідор, лимон, яблуко, морква, капуста, груша, буряк, квасоля, слива, персик, горох, апельсин, картопля.


4. Складіть і запишіть лист-привітання з днем народження.

3-й рік навчання

1. Спишіть. Поставте наголос у словах, поділіть на склади.

Читання, помилка, запитання, завдання, одинадцяти, черговий, олень.
2. Запишіть, ставлячи слова в дужках у потрібному відмінку.

Читати (книжка, про, природа);

співати (веселий, пісня);

написати (сестра, лист);

повертатися (з, кошики, ягоди).


3. Доберіть до поданих іменників, що означають загальні назви, іменники-власні назви. Запишіть.

місто – полководець – річка —

гори – поет – країна —

4. Напишіть творчу роботу на тему: “Життя лісових мешканців”, використовуючи такі слова: зима, холодно, ведмідь, спати, дерева, листя, лисиця, сніг, сліди, заєць, вовк, пташки, їжа, знаходити.
4-й рік навчання

1. Випишіть подані слова у три колонки: у першу – слова, у яких звуків і букв порівну; у другу – слова, у яких звуків менше, ніж букв; у третю – слова, у яких звуків більше, ніж букв.

Явір, огороджений, опоряджую, ходжу, мряка, гребінь, щедрий, малюк, юрба, динька, знаємо, оцінювати, безкраїй, сяють.2. Спишіть подані прислів’я. Доберіть до виділених слів спільнокореневі слова.

Без роботи день роком стає. Чесне діло роби сміло. Не одежа красить людину, а добрі діла. Що зранку не зробиш, то ввечері не доженеш.3. Подані слова кожного рядка розташуйте так, щоб вийшло прислів’я. Утворені прислів’я запишіть.
1. Хліб, а, слово, на, обід, бережи, на, відповідь.

2. Не, горобець, випустиш, слово, не спіймаєш.

3. Словом, за, кишеню, у, не, полізе.

4. Умій, сказати, і, вчасно, замовкнути, вчасно.
4. Напишіть творчу роботу на тему: “Моя улюблена пора року”.
5-й рік навчання

1. Спишіть, визначте у словосполученнях головне й залежне слово, окремо випишіть поєднання слів, які не становлять словосполучення:

Малі та дорослі, провісник весни, сонячний зайчик, велика держава, з давніх-давен, для тебе, біля майданчика, мати відпочиває, весна і осінь, калина-малина, буду читати, сказати правду.
2. Згрупуйте подані слова за частинами мови і запишіть.

Україна, радість, розумний, шануй, калина, їздовий, цікаво, дитина, працьовитий, курличуть, читанка, мудрий, школярський, він, читальня, височина, ти, школа, побудувати, сімдесят сім, український, цікавитися, вересень.
3. Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові. Запишіть.

Зразок: Іван – Іванович, Іванівна.

Олександр, Опанас, Кирило, Анатолій, Геннадій, Лука, Андрій.


4. Перепишіть. Займенники в дужках поставте в потрібній формі.

Рідна мова в рідній школі! Що бринить (ми) чарівніш? (О. Олесь).

Як я люблю (ти), мій рідний краю! (І.Франко).

Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з (вона) (В.Сосюра).
5. Напишіть твір на тему: “Моя улюблена книга”.
6-й рік навчання

1. Перепишіть, виправляючи допущені у словах помилки.

Безвиїздно, сердце, обласний, перехресний, кореспондентський, шіснадцять, захисний, кістлявий, осіній, безмежя, деректор, диктор, здоровя, смієтся, материнський, молодьба.2. Визначте і запишіть рід іменників: жіночий, чоловічий, середній, спільний.

стаття, річ, роззява, адреса, розкіш, леді, поні, особа, путь, плакса, насип, кір, жаль, собака, Сибір, шампунь, рояль, кашне, шосе, галіфе, базіка, рева.3. Запишіть групи числівників у три колонки, класифікуючи їх:

у першу – прості числівники, у другу – складні числівники,

у третю – складені числівники.

Провідміняйте числівники: сімдесят і п’ятсот.

Сімнадцять, дев’яносто, сорок два, сім, сто двадцять чотири, сто, триста, п’ятсот, півтора, вісімдесят сорок шість, один, нуль, мільйон, тисяча сім, другий, шістнадцять, тринадцять, мільярд, вісімдесят другий, трьохсотий.4. Доберіть прикметники, що найбільше підходять до змісту, поставте їх у потрібній формі. Зробіть повний синтаксичний розбір останнього речення.

Восени багато птахів відлітають до … країв. …зозулі, …солов’ї, …ластівки зникають, ледве відчувши першу прохолоду … ночей. А жайворонки, шпаки іноді тримаються ще й тоді, коли вже на … луках з’являється … паморозь. У … краях наші птахи ні пісень не співають, ні гніздечок не в’ють. Тільки чекають, коли минуться … холоди і можна буде повернути у … краї. ( За О.Копиленком).


Слова для довідок: співучий, голосистий, бистрокрилий, теплий, скошений, сивий, рідний, чужий.

5. Напишіть твір-мініатюру на тему: “Світ не без добрих людей”.

7-й рік навчання
1. Спишіть, підкресліть пару словосполучення, до складу яких входять омоніми.

Рій бджіл – рій думок.

Черствий хліб – черстве серце.

Відкрити книгу – закрити книгу.

Плакати від щастя – сміятися від щастя.

Щирі люди – сердечні люди. 1. Згрупуйте іменники за відмінами.

У першу колонку – іменники І відміни, у другу – ІІ відміни,

у третю – ІІІ, у четверту – ІV відміни.

Книжка, Дніпро, комаха, любов, піч, серце, лоша, новина, помідор, мати, плащ, ягня, батько, злагода, кущ, янтар, подорож, лимонад, ім’я, око, ніч, міць, лялька, теля.3. Запишіть слова, вставляючи и або і. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Х..мія, математ..ка, астроном..я, г..мнастика.

2. Антаркт..да, Мадр..д, Браз..лія, Мар..я.

3. В..мпел, ол...мпіада, чемп..онат, еп..тет.
4. Запишіть дієслова з не у дві колонки:

в одну – ті, що пишуться окремо, а в іншу – ті, що пишуться разом.

Не/славити, не/слухати, не/дочувати, не/доглянути, не/кричати, не/доїсти, не/писати, не/піймати, не/хтувати, не/забуду, не/добачати, не/помічати, не/досипати, не/знати, не/доїдати, не/сказати, не/здійснити.5. Розкрийте дужки, вставляючи пропущені розділові знаки. Запишіть.

Брехнею світ перейдеш а (на) зад (не) повернешся. (В) літку можна час гайнувати але (в) зимку доведеться голодувати. (У) вечері плаче а (у) день скаче. Чуже переступи але (не) займи. Батьком-матір’ю (не) хвались а хвались честю. (Не) одежа красить людину а добрі діла (Народна творчість).6. Напишіть твір-мініатюру на тему:

«Давши слово – держись, а не давши – кріпись»”.
8-й рік навчання1. Спишіть, вставляючи пропущені літери у префіксах.

Бе..болісний, ро..повідь, пере..світанковий, о..палити, ..фокусувати, ..лити, ..єднати, ..тиснути, ..йти, ..кинути, ..простувати, ..їсти, ..писнути, ..ткати, ві..правлений, мі..клітинний, ..рвати, пр..звище, пр..рва.


2. Поясніть значення поданих прикметників, складіть з ними речення.

Веселий – веселковий.

Сумний – сумнівний.

3. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однорідні члени відповідними членами речень. Зробіть синтаксичний розбір двох останніх речень.

1. Явором чебрецем м’ятою любистком запахло літо

(М. Коцюбинський).

2. Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців коників метеликів жуків (М. Коцюбинський).

3. А маки процвітають і білим і сивим і червоним квітом (М. Вовчок).

4. Сором досада злість усе разом прийшло в його голову

(П. Мирний).

5. Степ дедалі втрачав свою весняну моложаву свіжість (О.Гончар).

6. Ми садили ліс у полі і дубочки і тополі і осику і ліщину і червону горобину (М. Стельмах).

4. Спишіть. Надпишіть, якими частинами мови є виділені слова.

По українському звичаю, по-українському заспівали; піти у бік лісу, подивитися убік; поспішати на зустріч з другом, назустріч другові; по батьківському подвір`ю, по-батьківському ставитись; у третє речення, утретє приходжу; у двох вікнах, удвох працювати.

5. Виправте помилки у словосполученнях. Правильно запишіть їх.

Копати з лопатою, ходити по вулицям, велика собака, сильна біль, розповісти за книгу, пам’ятати героя, пропустити по хворобі, приймати участь, на протязі року, ласкаво просимо на Україну.6. Напишіть твір на тему: “Мій улюблений письменник”.
9-й рік навчання
1. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущений апостроф.

Цв..ях, духм..яний, розм...якнути, дзв..якнути, комп..ютер, порть..єра, пів..яблука, ін..єкція, різьб..яр, св..ято, тьм..яний, мавп..ячий, торф..яний.


2. Утворіть із поданих пар простих прикметників складні. Випишіть в одну колонку прикметники, що пишуться разом, в другу – ті, що через дефіс.

Жовтий, гарячий; зелений, блакитний; срібний, чорний; червоний, жовтий; яскравий, зелений; сніжний, білий; журливий, поважний; п'ятий, поверховий; синій, рожевий; зеленуватий, вогненний; густий, зелений; блідий, синій; сліпучий, білий.3. Випишіть з речень тільки звертання.

Я, зима, не сива, я, зима, красива (В.Василашко). Степе мій, любов моя дитяча (С.Крижанівський). О тату мій, моя старенька мати! Якби ви тільки знали, як я рад, що я живу… (Д.Павличко). Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т.Шевченко). Поля, поля, ви радість і тривога! (В.Кузьменко). Україно! Ти для мене диво (В.Симоненко). Як я люблю тебе, мій рідний краю! (І.Франко). О земле рідна, б’ю тобі чолом (А. Малишко). Не плач, о Україно… (Ф.Прокопович).4. Перепишіть речення, зробіть синтаксичний розбір кожного з них.

Йдучи до лісу, подумай, хто ти – друг чи ворог природи. Квіти і дерева, мурашки і лісові птахи, дрібні травинки беззахисні перед тобою. Пам’ятай що природа і так постраждала від байдужих і пожадливих рук її «любителів». Зникло багато квітів. Ліси навколо великих міст стали схожими на смітники. Стань в ряди захисників живого! (З газети).


5. Поясніть значення поданих слів. З кожним словом складіть речення і запишіть.

Абонемент – абонент.

Говіркий – говірковий.
6. Напишіть твір на тему: “Рослинні символи України”, використавши як епіграф до твору поетичні рядки:

Оцих тополь приречений кортеж

Довічно супроводить Україну,

І традиційні верби, і калина –

Все батьківське, але й синівське – теж!

(Б.Олійник)10-й рік навчання
1. Спишіть, розкриваючи дужки, словосполучення, підкресліть числівники.

(П 'ятдесят)мільйонний народ, (сто)тисячні трибуни, (сорок)відерна бочка, (два)тисячний колектив, (сімдесят три)метрова відстань, (вісімдесят п'ять)річний ювілей, (три)сотий глядач.2. Спишіть, вставляючи, де це потрібно, пропущені букви і апостроф.

Е..зам..наційний, р..ю..зак, прислів..я, ле..кий, прац..овитий, Ізмаїл..с..кий, Вас..чин, жираф..ячий, з..л..нес..н..кий, мавп..ячий, біл..ці, довір..я, дитин..чин, ад..ютант, фу..бол.3. Запишіть, розставляючи розділові знаки при прямій мові.

Буде буря подумав Тарас і швидко закрокував. (Д.Ткач)

Дідусь мовляє тихо, урочисто Щасливі, дітки, ви, що народилися в лагідний час, в безпечну годину. (Леся Українка)

Будь здорова, чорнобрива, сказав Карпо, легенько кивнувши головою. (І.Нечуй-Левицький)

Не кидайся хлібом, він святий в суворості ласкавій, бувало каже дід старий малечі. (М.Рильський) 1. Поясніть значення поданих слів. Складіть речення з кожним словом і запишіть.

Державний – державницький.

Особливий – особистий – особовий.

Писемність – письменство – письменність.

5. Побудуйте речення за поданими схемами. Над кожним словом напишіть, до якої частини мови належить.

1. [ ], і [ ], і [ ].

2. [ ], бо ( ).

3. Коли ( ), [ ].
 1. Напишіть твір на тему:

Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема” (В.Сосюра).
11-й рік навчання

1. Доберіть синонімічні слова до поданих фразеологізмів.

З р а з о к: Пекти раків – червоніти.

Робити з мухи слона. Пасти задніх. Намотати на вус. Плутатися під ногами. Ні пари з уст. Виходячи з себе. Впадати в очі. Втирати очі. Розбити глека. Ловити гав.
2. Запишіть складні слова разом, окремо або через дефіс. З підкресленим словом складіть і запишіть речення, ускладнивши його звертанням.

Довго/тривалий, пів/Києва, екс/президент, із/за, по/нашому, загально/відомий, казна/на/чому, пів/огірка, все/таки, авіа/квиток, червоно/щокий, суспільно/корисний, сто/мільйонний, віч/на/віч, подай/но, з/поміж.


3. Складіть діалог з товаришем про прочитану книгу. Запишіть, використовуючи подані слова, фрази; речення та словосполучення.

Раджу тобі прочитати... • Я з інтересом прочитав...

 • Дуже цікава книга. Раджу...

 • Прошу!

 • З радістю!

 • Будь ласка, я до Ваших послуг!

 • Щиро Вам вдячний!

 • Прекрасна ідея!

 • Оце думка!


4. Прочитайте текст М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”. Спишіть, розставляючи розділові знаки. Позначте 2 простих та 2 складних (складносурядних, складнопідрядних) речення.

1. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді.

2. Вони летять нижче розпатланих обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів.

3. Дід говорить що так співають лебедині крила.

4. Я придивляюсь до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за лебедями.

5. І смуток і радість і срібний передзвін огортають мене своїм снуванням.

6. Я стаю ніби менший а навколо більшає росте і міниться увесь світ.

7. І загачене білими хмарами небо і одноногі скрипучі журавлі і полатані веселим зеленим мохом стріхи і блакитна діброва під селом.

8. І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах віддаляючи лебедів.

9. Але я не хочу щоб вони одлітали од нас.

10. Аби я був чародієм то хіба не повернув би їх ?!

11. Я замислююсь над ним а навколо мене починають кружляти видіння казки.

12. І ті гуси-лебедята що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця.
5. Спишіть, зробіть повний синтаксичний розбір речення.

По обидва боки Росі стояли круті горби, поперерізувані й перетяті глибокими, вузькими ярками; і долини, й гори були засипані свіжим білим снігом, неначе лебединим пухом; небо було вкрите білим прозорим туманом; через туман лилося срібне тихе світло вечірнього сонця.

(І. Нечуй-Левицький)


 1. Напишіть твір на тему:

Людині бійся душу ошукать,

Бо в цьому схибиш - то уже навіки” (Л.Костенко).

Завдання для студентів вищих навчальних закладів


 1. Прочитайте вірш “Квіти” В.Симоненка.

Спишіть, вставляючи, де це потрібно, пропущені букви. Визначте в останньому реченні частини мови кожного слова.

Слів на описи не трачу, словом не п..редаси

Їх з..мної бе..словесної д..вовижної краси.

Не цвітут.. вони на клумбах і на тихих оз...рцях,

а цвітут.. вони у грудях, у людс..ких цв...туть с...рцях.

В щирім серці, в ч..сних грудях – вірю, знаю – квіти є!

Щастя їх корін...я поїть, радість барв їм додає.

В них красуєт..ся, ясніє мрій дитин..а чистота,

золотими п..люстками в них кохан..я ро..цвіта.

Щоб вони не помарніли в душах чистих і ясних,

завжди ніжніс..тю й любов..ю пол..вайте, люди, їх.
2. До поданих фразеологічних зворотів доберіть відповідні тлумачення і запишіть за зразком. З двома фразеологізмами складіть і запишіть речення.

З р а з о к: Кров з молоком – здорова, міцна.

Серед зими снігу не випросиш. Знати як свої п’ять пальців. Ламати голову. Змокнути до нитки. Висіти на телефоні. Водою не розлити. Гнатися за двома зайцями. У кишені вітер гуляє.
3. Запишіть словосполучення, узгодивши числівники з іменниками.

П’ятсот тридцять три (стілець), дев’яносто п’ять (гривня), семеро (студент), два (українець), двоє (українець), обидва (брат), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш), три і одна п’ята (метр), півтора (сторінка), нуль (одиниця), двоє (вікно), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник).


4. Прочитайте текст “У весняному лісі”. Дайте письмову характеристику кожного речення, зазначивши прості речення, складнопідрядні речення, безсполучникові, складні речення з різними видами зв’язку.

1. Добре пригріває вже весняне сонечко, підсихає в лісі земля, а пуп’янки на галузках от-от розкриються.

2. Оживають дерева, трави, комахи; веселіше співають пташки, яких уже прилетіло чимало.

3. Ось прилетів перший метелик.

4. Це кропивниця.

5. Невже вона встигла так швидко вирости?

6. Звичайно, ні.

7. Є такі метелики, що не гинуть від холоду, а залазять кудись у шпаринку й зимують там до весни.

8. Така і є кропивниця, яка перша серед метеликів з’являється.

9. Давай-но підійдемо до мурашника, він теж ожив, і в ньому сновигає мурашня.

10. Правда, мурашки ще не такі швидкі, які вони бувають улітку, але за кілька днів вони прокинуться зовсім від сну.

11. Ось і повилазили мурашки, почалась робота…

12. Одні волочать здобич додому, другі займаються ремонтом будинку, який трохи попсувався за зиму.

13. Ніколи не руйнуйте мурашників, бо мурашки знищують не тільки лісових шкідників, а й ще допомагають зберігати ліс.

14. Ящірки теж корисні, тому що вони з’їдають багато слизняків, мух, різних шкідливих комах.

15. Хороше зараз у лісі, і додому не хочеться йти, бо так багато в ньому цікавого…

(З журналу)
5. Спишіть. Поставте необхідні розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення.

Погортайте сторінки сивих віків вчитайтеся в прості і хвилюючі слова пісень віднайдіть золоті ключі мелодій і вам відкриється багато поетичних таємниць ви почуєте голоси великих творців імена яких розгубила історія та так розгубила що ми навряд чи знайдемо багато сіячів чия поетична нива ставши народною квітує по всій землі українській.


5. Відредагуйте речення і запишіть правильно.

1. На святкуванні ювілею школи, котре розпочалося рівно в сімнадцять годин, зібралося багато бувших випускників.

2. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи музикальних колективів, конкурси, вікторини.

3. У липні місяці теперішнього року учні цієї школи побували в Києві. У Києві учні побували у музеях.


6. Складіть два складнопідрядних речення так, щоб:

1) “що” в ролі сполучника приєднувало до головного речення підрядне з’ясувальне;2) “що” в ролі сполучного слова приєднувало до головного речення підрядне означальне.
7. Напишіть твір на тему:

Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі (Л.Костенко).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал