Затверджую: погодженоСторінка1/2
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0,51 Mb.
  1   2
ЗАТВЕРДЖУЮ: ПОГОДЖЕНО:

Методист ПС РМК Директор школи

_________Антоненко О.Б. _________Тарасенко С.М.

«______»________2013р. «_____»___________2013р.


ПЛАН

роботи практичного психолога

Ялтинської загальноосвітньої школи

I-IIIступенів №2

Зарагулової Катерини Володимирівни

на 2013-2014 навчальний рік

Розділ 1 Аналіз та перспективні напрямки роботи на наступний рік.

В минулому 2012-2013 навчальному році основна робота психологічної служби була спрямована на організацію корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи з соціально-дезадаптованими учнями та на реалізацію проблеми школи – «Дифірінційований та індивідуальний підхід до учнів, самоосвітня діяльність учителів та учнів. Дистанційна освіта”.

Проблеми, над якими психолог працював впродовж навчального року:


 1. Корекція та розвиток пізнавальних процесів у дітей 1-х класів з низьким рівнем готовності до навчання в школі.

За результатами психодіагностичної роботи в 1-х класах:

9,7% учнів (3 дитини)мали низький рівень готовності до навчання;

16,7% учнів (5 дитини)мали середній рівень готовності до навчання;

73,3% учнів (12 дітей)мали високий рівень готовності до навчання;

91,7% учнів (15 дітей)мали «+» мотивацію до навчання в школі;

8,3% учнів (5 дітей) мали «--» мотивацію до навчання в школі;

У 2,8% учнів (2 дітей) мотивація не була сформована і на протязі року проводилась корекційна робота щодо підвищення рівня вмотивованості.

З усіма дітьми, що на початок навчального року мали низький рівень готовності до навчання проводилась психокорекційна робота з розвитку пізнавальних процесів. Всі, діти підвисили свій рівень.

2) Вивчення адаптаційно-розвиваючого середовища у 4-5-х класах (42учня).


 1. Психологічна діагностика рівня шкільної тривожності в 5-х класах. Виявлення дітей «Групи ризику» та надання рекомендацій класним керівникам щодо роботи з учнями з підвищеним рівнем шкільної тривожності (20учнів).

 2. Вивчення суїцидальних тенденцій та емоційної нестійкості учнів 4, 5, 7 класів (63 дитини).

 3. Вивчення стилю поведінки дітей. Особистісної схильності учнів до конфліктної поведінки (30 дітей).

 4. Вивчення психологічного мікроклімату в учнівському колективі 3-Б класу. Рекомендації класному керівнику з підвищення соціометричного статусу дітей та їх особистої самооцінки (19 учня).

 5. Психодіагностика обдарованих учнів (8 дітей).

 6. Діагностика профспрямованості учнів 8-х, 9-х, 10 класу та індивідуальна консультація (за запитом учнів).

 7. Групова та індивідуальна готовність майбутніх першокласників до навчання в школі.

Робота проводилась не тільки з учнями та вчителями. Психолог працював також і з батьками. Проводив індивідуальні консультації з питань:

 • «Агресивної поведінки дитини» - 8 звернень;

 • «Проблеми взаємовідносин дитини в класному колективі» –1 звернення;

 • «Нервово-психічна нестійкість підлітків» - 1 звернення;

 • «Проблеми розвитку і формування дитини» - 1 звернення;

 • «Емоційна нестійкість дитини» - 1 звернення;

 • «Проблеми індивідуального характеру» - 5 звернень;

 • «Проблеми взаємовідносин дитини з батьками» - 3 звернення;

 • «Готовність дитини до навчання» - 9 звернень;

Приймав участь у «Дні відчинених дверей» для батьків майбутніх першокласників.

Виступав на загально шкільних батьківських зборах для батьків учнів 9-х класів з питань: «Самовизначення учнів щодо профорієнтації. Профільне навчання. Особливості перехідного періоду від підліткового до раннього юнацького віку та вибір професії» (20 батьків).

З метою психологічної просвіти учнів та вчителів:

- Комп’ютерна презентація на Педнараді: «Вплив молодіжних неформальних об’єднань (субкультур) на психо-емоційний стан школярів»

- Консиліум по адаптації 5-х класів. Рекомендації класним керівникам.

- Тренінг спілкування: «Життя чудове без наркотиків» , як профілактичний захід у класі (13 учнів).

- Соціально-психологічний тренінг спрямований на реконструкцію повноцінних контактів дітей з однолітками і гармонізацію образу «Я» з учнями 5 класу (за запитом педагога) 12 учнів (4 заняття).

Достатньо уваги приділялось психологічному консультуванню всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, вчителів, батьків).

Типовими питаннями були:

* для учнів

«Проблеми взаємовідносин з однолітками»;

«Сімейні проблеми. Проблеми взаємовідносин з батьками»;

«Професійне визначення»;

«Нервово-психічна нестійкість. Зняття психічної напруги».

* для вчителів

«Робота з класом: психодіагностика, тренінгові робота, корекційно-відновлювальна та розвивальна робота»;

«Написання психолого-педагогічних характеристик»;

«Питання проходження ПМПК учнями».

* для батьків

«Професійне визначення дитини»;

«Проблеми розвитку і формування дитини»;

«Агресивна поведінка дитини».На 2013-2014 навчальний рік основною проблемою школи є «Дифірінційований та індивцдуаьний підхід до учнів самоосвітня діяльнысть учнів і учителів. Дистанційна освіта. Виходячи, з вище викладеного психологічна служба ставить перед собою такі цілі на 2013-2014 навчальний рік:

 1. Продовження роботи з оптимізації психологічного мікроклімату в класних колективах..

 2. Вдосконалення системи роботи з обдарованими та здібними учнями.

 3. Сприяння психологічній грамотності всіх учасників навчально-виховного процесу.

На 2013-2014 навчальний рік психологічна служба ставить перед собою наступні основні задачі:

 1. Активізувати психопрофілактичну роботу з попередження суїцидальної поведінки учнів.

 2. Вивчити особливості адаптації учнів 1-х, 5-х класів. Розвивати навички орієнтації в життєвих ситуаціях.

 3. Продовжити корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з соціально-дезадаптованими учнями.
 1. Організувати психолого – педагогічну підтримку навчаючих та педагогічного колектива.

 2. Проводити профілактику девіантної поведінки навчаючих;

 3. Оказувати індивідуальну психологічну допомогу учням;

 4. Оприділити критерії особистісного розвитку учнів з точки зору особистісного спрямованого підходу у навчанні та вихованні;

 5. Оказати допомогу учням у професійному самоврядуванні;

 6. Розробити методичні рекомендації для педагогів з проблеми соціальної адаптації дітей та підлітків;

 7. Проводити профілактику споживання алкоголю, тютюнопалінню серед учнів школи.


Розділ 2 Психологічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
ВЕРЕСЕНЬ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з/п

Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика психологічної готовності до школи учнів 1-х класів (Тестова бесіда С.А.Банкова, Методика Іїрасєка, Методика «Будинок») та розвитку пізнавальних процесів у дитини

1-4 неділя

учні 1-х класів

Консультаційна робота

1.

Індивідуальні консультування батьків дітей 1-х класів з недостатнім рівнем готовності до навчання

3-4 неділя

батьки

2.

Консультативно-просвітницька робота з педагогами і батьками з питань адаптаційного періоду

4 неділя

батьки

педагоги


Організаційно методична робота

1.

Планування роботи на рік, согласування плану роботи з адміністрацією школи та методистом

1-3 неділя

адміністрація

методист2.

Обробка результатів психологічної діагностики в 1-х класах

3-4 неділя

ЖОВТЕНЬ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з/п

Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика адаптації дитини до 1-го класу (Методика «Малюнок школи»)

3 неділя

учні 1-х класів

2.

Психологічне дослідження індивідуальних особливостей пізнавальної та особистої сфери першокласників, що мають ознаки дезадаптації

4 неділя

учні 1-х класів

Консультаційна робота

1.

Індивідуальні консультування вчителів і батьків першокласників за результатами діагностичної роботи

1-4 неділя


батьки

вчителі 1-х класівКорекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Групова та індивідуальна психокорекційна робота з розвитку пізнавальних процесів у учнів 1-х класів

кожен четвер


діти 1-х класів (низький рівень)

Організаційно-методична робота

1.

Обробка результатів психодіагностики в 1-х класах. Планування корекційної роботи з учнями

1 неділя

учні 1-х класів

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика адаптації учнів 5-х класів до переходу на II ступінь навчання ( Методика Філіпса, соціометрія). Вивчення пізнавальної сфери учнів (за запитом)

1-3 неділя

учні 5-х класів

Консультаційна робота1.

Консультативно-просвітницька робота з педагогами та батьками з питань адаптаційного періоду

4 неділя

вчителі

батьки


Психологічна просвіта

1.

Консиліум по адаптації 5-х класів

3 неділя

вчителі

2.

ПДС: Міні лекція « Чуства в нашому житті».

4 неділя

вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Підготовка до консиліуму Аналітичного звіту по психологічній діагностиці адаптації

2-3 неділя
2.

Підготовка до проведення 1 засідання ПДС

1-4 неділя

ЛИСТОПАД

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

№ з/п

Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика психологічної готовності молодших школярів до навчання в середній ланці школи та виявлення дітей «Групи ризику», стосовно яких можна прогнозувати зниження рівня навчальних досягнень (Методика д.п.н. Уфімцева). Вивчення емоційної сфери учнів (Методика «Малюнок сім’ї»).

1-3 неділя

учні 4-х класів

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування вчителів і батьків з питань причини труднощів адаптаціїі шляхів взаємодії в їх подоланні по результатам діагностики в 4-х класах

4 неділя

вчителі

батьки


Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Групова та індивідуальна психокорекційна робота з розвитку пізнавальних процесів з учнями 1-х класів

кожен четвер


учні 1-х класів

2.

Групова та індивідуальна психокорекційна робота( «Група ризику»)

кожен другий четвер

учні 4-х класів

Організаційно-методична робота

1.

Обробка результатів психодіагностичних досліджень в 4-х класах

3-4 неділя
СЕРЕДНЯ ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Поглиблене дослідження індивідуальних особливостей дітей «Групи ризику» 5-х класів з метою виявлення причин дезадаптації

3-4 неділя


діти 5-х класів

«Група ризику»Консультаційна робота

1.

Групове та індивідуальне консультування учнів з проблем взаємовідносин з однолітками в класі (5 класи)

4 неділя


учні 5-х класів

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Корекція тривожності у учнів «Групи ризику» в 5-х класах

кожен другий четвер


діти 5-х класів

«Група ризику»Психологічна просвіта

1.

ПДС: «Диагностика рівня Емоційного вигорання.»

1 неділя

вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Обробка результатів психодіагностичних досліджень з дітьми «Групи ризику»

4 неділя
2.

Підготовка до семінару для вчителів (2 засідання ПДС)

1 неділя

ГРУДЕНЬ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Групова та індивідуальна психокорекційна робота з розвитку пізнавальних процесів у учнів 1-х класів

кожен четвер

учні 1-х класів

(низький рівень)СЕРЕДНЯ ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Психологічне дослідження емоційної нестійкості у учнів 7 класів (Методика «ПРОГНОЗ»)

2-3 неділя

7 класи

Консультаційна робота

1.

Консультування вчителів, батьків за результатами діагностики в 7-х класах з питань профілактики суїцидальної поведінки

4 неділя

вчителі

батьки


Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1.

Індивідуальні бесіди. Заняття тривожності та формування стійкості до стресу з учнями 7 класів

4 неділя

7 класи

2.

Тренінг спілкування «Життя чудове без наркотиків» з учнями 8 класу

2-3 неділя

8 клас

Організаційно-методична робота

1.

Підготовка до тренінгу

1-2 неділя

8 клас

2.

Обробка даних психологічного дослідження в 7-х класах

3 неділя
Психологічна просвіта

1.

Семінар «Психологічна комфортність у процесі навчальної діяльності та її складові»

3-4 неділя

вчителі

СІЧЕНЬ

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

№ з/п

Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким

проводитьсяПсиходіагностична робота

1.

Професійна діагностика учнів 8-х класів з метою подальшого визначення профілю навчання

2-3 неділя

учні 8-х класів

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування учнів 8-х класів, які мають труднощі у виборі професії

4 неділя

учні 8-х класів

Психологічна просвіта

1.

ПДС: «Моделі спілкування педагога з учнями» (3 засідання)

4 неділя

вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Підготовка до проведення 3 засідання ПДС

1-3 неділя
2.

Аналіз успіхів талановитих учнів на шкільних, міських, обласних олімпіадах

1 неділя

ЛЮТИЙ

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Професійна діагностика учнів 9-х класів

1-3 неділя

Учні 9-х класів

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування учнів 9-х класів, які мають труднощі у виборі професії

3-4 неділя

учні 9-х класі

2.

Консультування батьків стійко невстигаючих учнів з метою підготовки документів до ПМПК

1-4 неділя

батьки

3.

Консультування вчителів стійко невстигаючих учнів з метою підготовки документів до ПМПК

1-4 неділя

вчителі

Психологічна просвіта

1.

ПДС «Різні погляди. Розбір педагогічних ситуацій» (4)

4 неділя

вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Обробка результатів професійної діагностики в 9-х класах

3-4 неділя
2.

Підготовка до ПМПК. Збір первинної інформації

1-3 неділя
3.

Підготовка до семінару

1-4 неділя
СТАРША ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Вивчення індивідуальних особливостей учнів 10 класу (Методика Айзенка)

3 неділя

учні 10 класу

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування учнів 10 класу (за запитом)

4 неділя

учні 10 класу

БЕРЕЗЕНЬ

СЕРЕДНЯ ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика особливостей розвитку особистості обдарованих дітей

1-2 неділя

обдаровані діти

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування обдарованих дітей, батьків, педагогів

2-4 неділя

обдаровані діти

батьки


вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Обробка та аналіз результатів психологічного дослідження обдарованих дітей

2-4 неділя
2.

Підготовка пакету документів для міського ПМПК

1-4 неділя
СТАРША ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика особливостей розвитку особистості обдарованих дітей

2-3 неділя

обдаровані діти

2.

Професійна діагностика учнів 11 класу

1-3 неділя

учні 11 класу

Консультаційна робота

1.

Індивідуальне консультування обдарованих дітей, батьків, педагогів

4 неділя

обдаровані діти

2.

Індивідуальне консультування учнів 11 класу, які мають труднощі у виборі професії

4 неділя

учні 11 класу

Організаційно-методична робота

1.

Обробка та аналіз результатів психологічного дослідження обдарованих дітей

1-4 неділя
2.

Обробка результатів професійної діагностики 11 класу

3-4 неділя

КВІТЕНЬ

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

з/п


Зміст роботи

Строк проведення

Де і з ким проводиться

Психодіагностична робота

1.

Діагностика психологічної готовності майбутніх першокласників до шкільного навчання

1-4 неділя

майб.

першокласники

батьки


2.

Додаткова індивідуальна діагностика адаптації 1-х класів (Методика «Малюнок школи»)

1-2 неділя

учні 1-х класів

3.

Діагностика психологічного мікроклімату в учнівських колективах 3-х класів (соціометрія)

2 неділя

учні 3-х класів

Консультаційна робота

1.

Консультування батьків майбутніх першокласників за результатами діагностики. Рекомендації.

1-4 неділя

батьки

2.

Консультування вчителів 3-х класів за результатами соціометрії. Рекомендації.

3-4 неділя

вчителі

Організаційно-методична робота

1.

Обробка та аналіз результатів психологічної діагностики готовності до школи

1-4 неділя
2.

Підготовка рекомендацій для батьків майбутніх першокласників

1-4 неділя
3.

Обробка результатів соціометрії та підготовка рекомендацій для вчителів 3-х класів

3 неділя


 1. Каталог: psiholog
  psiholog -> Діагностика вихованості діагностика
  psiholog -> Міністерство освіти України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
  psiholog -> Діагностичні заходи по адаптації учнів 5 класу до умов навчання в старшій школі
  psiholog -> Задача з багатьма невідомими. (Тренінг для учнів)
  psiholog -> Закони України Закон України «Про освіту»
  psiholog -> Наш захід має назву „Пізнай себе та інших”. Мета
  psiholog -> Психологічні вправи. Зосередження
  psiholog -> Дійові особи: Вихователь, Пані Користь, Пані Шкідливість. Обладнання
  psiholog -> Тема. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає
  psiholog -> На допомогу учням


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал