Запорізької областіСторінка1/14
Дата конвертації26.12.2016
Розмір3,13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ВІДДІЛ ОСВІТИ МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДРОДЖЕНСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ


Затверджено:

Директор школи
_____________О.М. Горбенко
Протокол педагогічної ради

29.08.2014 №1

Річний план роботи

на 2015/2016 навчальний рік

с.Відродження, 2015
Зміст:

 Вступ. Аналіз результативності за минулий навчальний рік. Пріоритетні напрямки  роботи на 2015-2016 навчальний рік.............................................................................................................5 1. Удосконалення системи управління закладом освіти на виконання основних документів про освіту...................................................................................................................................16

 2. Контроль за дотриманням чинного законодавства з питань  освіти, рішень та постанов вищестоящих органів...............................................................................................................20.

 3. Діяльність закладу щодо забезпечення безпеки життєдіяльності.......................................21.

 4. Організація роботи з допризовної підготовки юнаків та військово-патріотичне виховання учнівської молоді......................................................................................................................23

 5. Інформатизація та комп’ютеризація закладу освіту............................................................28

 6. Режим роботи школи...............................................................................................................29

 7. Організація навчально-виховної роботи……………………………………………………30

1. Наукова робота з учнями. Предметні тижні, дні науки…………………………………30

2. Заходи, щодо соціального захисту учнів та виконання Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», використання фонду всеобучу.....................................................................................................................................31

3. Заходи з реалізації районної програми виявлення і розвитку творчості обдарованих учнів і педагогів закладів освіти Мелітопольського району на 2014-2017 р.р.…………..32

4. Організація виховної роботи……………………….……………………………………..35 1. Організація  методичної роботи з педагогічними кадрами. ................................................60.

 2. Робота з педагогічними кадрами (атестація)..........................................................................61

 3. Школа становлення вчителя ...................................................................................................62

 4. Школа молодого вчителя ........................................................................................................64

 5. Тематика засідань педагогічної ради......................................................................................65

 6. Моніторинг якості освіти і контроль реалізації основних задач освітньої діяльності. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи......................................................69

 7. Наступність................................................................................................................................72

 8. План реалізації проблемної теми школи ...............................................................................74

 9. Господарська діяльність закладу освіти.................................................................................75

 10. Орієнтовний перелік документів, які необхідно підготувати на протязі року………….77

 11. Виховні заходи .......................................................................................................................82

 12. Робота бібліотеки......................................................................................................................89


ВСТУП

Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту", "Про мови", керуючись Конституцією України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Національною державною програмою «Освіта України XXIстоліття», Законом України «Про охорону дитинства»,нормативними документами Міністерства освіти і науки України, адміністрація Відродженської ЗШ І-ІІІ ступенів у 2012-2013навчальному році спрямовувала свою роботу на здійснення системного контролю за навчально-виховним процесом, на впровадження в роботу школи інноваційних технологій, надавала допомогу педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснювала контроль за виконанням державних програм, об'єктивністю оцінювання учнів за 12-ти бальною системою.
АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок 2014 – 2015 навчального року в Відродженській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів навчалося 67 учнів, з них дівчаток -33. Укомплектовано 9 класів із середньою наповнюваністю 7 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

Прибуло за звітний період 2 учні, вибуло 1. На кінець навчального року – 68 учнів.

Результатом роботи закладу з дошкільними установами став той факт, що 5 дітей, які відвідували групу короткотривалого перебування при школі стали учнями нашої школи.Організація навчально–виховного процесу

У Відродженській загальноосвітній школі І - ІІІ ступенів пріоритетними формами навчально–виховного процесу є демократизація, гуманізація, інтеграція навчання.

Структура навчального року – семестрова.

Режим дня – 8.00 -18.00.

Робочий навчальний план розроблено відповідно Типовим навчальним планам початкової школи, базової школи, для профільного навчання у 10-11класах.

Календарно-тематичне планування здійснюється згідно діючих Програм з навчальних предметів.

Робота школи побудована відповідно нормативних документів, які регламентують діяльність школи, а саме: Конституція України, Закони України „ Про освіту”, «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти України на ХХІ ст., Державний стандарт загальної і середньої освіти, Державний стандарт початкової освіти, Концепція загальної середньої 12 - річної школи, Концепція профільного навчання в старшій школі, Декларація прав людини, Декларація прав дитини, Кодекс законів «Про працю України».

Оцінювання навчальних досягнень школярів відбувається згідно критеріїв навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» №755 від 20.08.2008р. та «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» №371 від 05.05.2008р.

Ведення шкільної документації здійснюється відповідно нормативно-правовим документам.

Діяльність Відродженської ЗШ І – ІІІ ступенів спрямована на реалізацію програмно – методичного забезпечення освітнього процесу.

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувається за наявністю Програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених МОН МС України для використання в поточному навчальному році, методичних посібників, рекомендацій та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих МОН МС України для використання у початкових класах, основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою у 2014 – 2015 навчальному році, періодичних педагогічних видань, спрямованих на впровадження проектування та практичного забезпечення компетентнісно спрямованого інноваційного розвитку загальноосвітньої школи.

Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачає: • створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;

 • створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів;

 • розробку науково – методичного та програмно – методичного забезпечення навчально–виховного процесу;

 • застосування сучасних психолого – педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;

 • співпрацю з науковими установами.

Кадрове забезпечення

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творчу активність, здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

Кадровий склад педагогічного колективу на кінець 2014-2015 навчального року:


 • загальна кількість учителів – 17;

з них:

 • спеціаліст вищої категорії –2:

 • спеціаліст першої категорії –6;

 • спеціаліст другої категорії – 3;

 • спеціаліст –6.

Аналіз методичної роботи

В 2014-2015 навчальному році школа працювала над проблемною темою району «Самореалізація та розвиток особистості учня та вчителя у соціокультурному просторі сільської школи». Зокрема тема школи «“Самореалізація та розвиток особистості учня та вчителя у соціокультурному просторі сільської школи через впровадження інтерактивних технологій”. План роботи на 2014-2015 навчальний рік виконаний повністю.

Над цією методичною темою школа почала працювати з 2014-2015 навчальному році. На засіданнях педагогічної ради, на нарадах , на засіданнях МО були розглянуті напрацювання вчителів з даної проблеми , проаналізований теоретичний матеріал. В травні на педагогічній раді, присвяченій підбиттю підсумків роботи над проблемною темою на етапі теоретичного обґрунтування проблеми було визнано, що дана тема має великий потенціал і буде позитивно впливати на навчально-виховний процес.

На кінець 2014-2015 навчального року якісний склад педагогічного колективу становить:

спеціаліст вищої категорії – 2, що складає 12,5%

спеціаліст І категорії – 7, що складає 44%

спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 12,5%

спеціаліст – 5, що складає 31%

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 3 вчителя.

Пройшов атестацію 2 вчителів. З яких підвищила кваліфікацію Ронжина Н.О. – І категорія. Підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 1 вчитель: Хлистова Л.Л. «вищої категорії» Гініятулліна І.П. Вчитель російської мови та літератури Гініятулліна Ронжина Н.О. стала переможцем районного конкурсу «Учитель року» в номінації «Правознавство».

В 2014-2015 навчальному році працювали методичні об’єднання вчителів. На засіданнях МО аналізувався стан роботи над проблемною темою, нові вимоги до оформлення шкільної документації, нові критерії оцінювання знань учнів, реалізація плану роботи МО. Кожний вчитель працював над власною темою самоосвіти, звіти яких були заслухані на засіданнях МО.

Наприкінці навчального року були проведені адміністрацією школи співбесіди з кожним вчителем про результати роботи в навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

Недоліками в організації методичної роботи є відсутність в методичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо -, відеотеки освітянських доробок школи, району. Невелика кількість вчителів займається науково-дослідницькою роботою, впровадженням інновацій. Відсутні творчі зв'язки і контакти з МО інших шкіл. Не ведеться робота з розробки нових авторських програм.

Не у всіх вчителів методична бібліотека поповнюється сучасною науково-методичною літературою та матеріалами щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах.

На протязі останніх трьох років учні школи беруть участь в міжнародних конкурсах «Кенгуру» , «Левеня», «Бобер», «Колосок», «Грінвіч», «Соняшник»

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи. 1. Обговорити на засіданні методичних об’єднань підсумки роботи за 2014-2015 навчальний рік.

 2. Продовжити роботу над проблемною темою району та школи на третьому етапі практичного дослідження проблеми.

 3. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами шкільного методичного кабінету.

 4. Продовжити роботу методичних об'єднань в школі.

 5. Створити творчу групу вчителів по впровадження ІКТ в навчально-виховний процес.

 6. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 7. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестуються.

 8. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів школи та району.

 9. Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсах «Учитель року», «Школа року»

 10. Працювати над створенням авторських програм, навчальних посібників. Заступнику директора з навчально-виховної роботи взяти під особистий контроль роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах.

 11. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, в методичному кабінеті.

Аналіз виконання навчальних програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм про­тягом 2014-2015 н.р. проведені співбесіди з вчителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, лабораторних, контрольних робіт і тематичних оцінювань. Протягом навчального року школа була пов­ністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення ба­зового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних контрольних та лабораторно-прак­тичних робіт, уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного чи­тання, екскурсій.

Зауваження та пропозиції в організації виконання навчальних програм:

1. Вчителям-предметникам при складанні календарних планів на наступний рік враховувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи та керівникам МО організувати перевірку виконання навчальних програм вчителями школи два рази на рік.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ришковій О.В. своє­часно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.

3. На засіданнях методоб'єднань обґрунтувати підходи щодо конт­ролю за навчальними досягненнями учнів та критеріями оціню­вання знань.

Навчальні досягнення учнів

Результативність навчально-виховного процесу.

Якість навчальних досягнень учнів становить 37% від загальної кількості учнів 2 - 11 кл. Нижче від загальношкільного показника якості навчальних досягнень закінчили навчальний рік учні 5,7, 8, 9, 10 класів, з показниками відповідно –33%, 20%, 0%, 35%, 0%.

Показник найвищої якості навчальних досягнень з навчальних предметів мають:


 • учні 2,3 класів –50%;

 • учні 4,6 класу – 40%

 • учні 11 класу –80%;

Учнів високого рівня навчальних досягнень за ступенями:

-І ступінь – 5;

-ІІ ступінь -2;

-ІІІ ступінь –0;

Всього: 7

До учнів з високим рівнем навчальних досягнень увійшли :Початкова шкала

Середня школа

Старша школа

Куруч Аліна

Лаврентьєв Олексій
Куруч Михайло

Мороз Олександр
Головченко ДмитроНагорна МаріяОзмитель Анастасія


Учнів достатнього та високого рівня навчальних досягнень – 23.

Навчальні досягнення початкового рівня мають 3 учнів, що становить 5% від загальної кількості учнів, з них:

з одного предмета – 3 учнів – 100%;

Залишених на повторний курс – нема.

Отримали індивідуальну програму на новий навчальний рік – нема.Учні , які мають найнижчі показники навчальних досягнень


Початкова шкала

Середня школа

Старша школа

Мілюков Максим

Россоха ДенисЖелезняк АртемУ поточному навчальному році учні школи прийняли активну участь в І-ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:учні 5-11 класів - з 8 навчальних предметів.

Всього: 35 учнів.

8 учнів школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплінПереможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів підготували:

переможців ІІ етапу:Дуткевич В.Г. - з математики 9 клас Мороз Олександр (ІІІ місце), Лаврентьєв Олексій (ІІІ місце); Горбенко О.М. – з фізики Мороз Олександр 9 клас (ІІІ місце), Лаврентьєв Олексій (ІІІ місце).

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2014 - 2015 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань реалі­зації на нарадах.

Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні класів мають інтерес до вивчення біології, фізкультури, основ інформатики,суспільсвознавства, що було враховано при складанні навчального плану розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять. У 2014-2015 навчальному році організовано роботу класів з поглибленим вивченням окремих предметів та профільного навчання. Зокрема 9 клас з поглибленим вивченням математики.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2013 - 2014 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань реалі­зації на нарадах.Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні класів мають інтерес до вивчення історії, фізкультури, основ інформатики,біології, що було враховано при складанні навчального плану розподілу годин варіативної складової, курсів за вибором, індивідуальних занять.

.

У 2014-2015 році продовжується функціонування старшої профільної школи:10 клас – профіль екологічний, 11 клас – профіль української філології.Всі випускники 9-го та 11-го класів продовжують навчання або працевлаштовані.


Рік

Кількість випускників

%, які вступили до ВНЗ

2011/2012

8

1 (12,5%)


2012/2013

6

4(67%)

2013/2014

8

5(63%)

2014\2015

5

5(100%)Аналіз виховної роботи за 2014 – 2015 навчальний рік

У 2014-2015навчальному році був розроблений план виховних заходів з учнями 1-11 класів на основі річного плану школи. Виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм. Проблема, над якою працював колектив: «Спільна виховна робота школи, батьків, громадськості з виховання учнів». Основними документами, якими керувалася школа в виховній роботі, були: Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, концепція громадянського виховання, комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДУ, Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, Програма профілактики ВІЛ-інфекції в області, Програма правової освіти населення області, Національна програма оздоровлення дітей, Закони України «Про охорону праці», комплексна програма «Фізичне виховання-здоров’я нації».

Система виховної роботи передбачає чіткий контроль за виконанням поставлених завдань. Для ефективності виховної роботи в школі створено сприятливу позитивну атмосферу вчителі-учні-батьки. Це сприяє гуманізації відносин у колективі школи на всіх рівнях. Забезпечується організація життєдіяльності школи, надається педагогічна доцільна допомога учнівському самоврядуванню. Створені умови для формування в учнів громадянської і національної свідомості. Виховна робота направлена на формування навичок здорового і безпечного способу життя дітей і підлітків. Традиційними в школі стали проведення загально шкільних заходів: «День знань», «Новорічні свята», «Українські вечорниці», «День святого Валентина», « 8 березня», «День Матері», «Останній дзвоник», «Випускний вечір» та ін. Забезпечується можливість задоволення пізнавальних потреб учнів через організацію участі учнів в предметних олімпіадах, оглядах знань, інтелектуальних турнірів. Забезпечується можливості задоволення потреб учнів у творчій діяльності через проведення свят, конкурсів і виставок.

Виховна робота в Відродженській ЗШ І-ІІІ ст. в 2014-2015 н .р. була спланована за такими напрямками:

w «Ціннісне ставлення до суспільства і держави»

w «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей»

w «Ціннісне ставлення до себе»

w «Ціннісне ставлення до праці»

w«Ціннісне ставлення до природ

w «Ціннісне ставлення до мистецтва»

В цих напрямках в школі працювали гуртки:

«Волейбол» » - керівник Вербицька А.В.

«Чарівний світ мистецтва»- керівник Пономаренко О.А.

«В’язання гачком» - керівник Кухар О.Д.

«Чарівні фарби» (гурток від БДЮТ)- керівник Лаврентьєва Н.В.

В цій роботі було залучено 67учнів.

Гуртки «Чарівний світ мистецтва» та «В’язання гачком» постійно приймають участь у районних та обласних конкурсах-виставках: «Космічні фантазії», «Чарівний світ дитинства», «Я хочу жити в якісному світі», «Знай і люби свій рідний край», «Здоров’я може бути смачним», місячник безпеки життєдіяльності. У районному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» гуртківці зайняли І,ІІ,ІІІ місця у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» (керівник гуртка Кухар О.Д.). Роботи були направлені до обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу – виставки «Космічні фантазії». Учні були нагороджені дипломами І та ІІ ступенів. (Василець В.-7 кл. робота «Космічна ракета», «Різотто», Гуряк М.-7 кл. «Різнокольорова планета», Злагодюк Надія -7кл. «Ненсі і літаюча тарілка». У районному конкурсі з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край» гуртківці знов посіли призові місця (Шелудько Г. -5кл. роботи від БДЮТ «Метелики на квітах – І місце, Гнатко О.-5 кл. «Топіарії» - ІІ місце, «Метелики на волошковому полі» -ІІІ місце, «Василець В. -7кл. «Зі святом матуся» - ІІІ місце, «М’яч» - ІІ місце роботи гуртка «В’язання гачком» - керівник Кухар О.Д.). 4 роботи рекомендовані до участі в обласному етапі. Активно приймали участь учні нашої школи у районних змагань з волейболу. Команда Відродженської школи посіла ІІІ місце., керівник гуртка «Волейбол» Вербицька А.В.. Учні нашої школи приймали участь у Міжнародних фізико-математичних конкурсах «Левеня», «Кенгуру», інформативний Бобер» та «Російське ведмежа»(російська мова та література) де показали гарні результати. Робота шкільних гуртків планується з першого вересня і визначається віком учнів і тривалістю роботи. Підсумками роботи гуртків є проведення творчих звітів, олімпіад, конкурсів, вечорів, предметних тижнів, спортивних змагань, виступи перед батьками і учнями, тощо. Класні керівники проектують розвиток класного колективу і окремих учнів, складаючи календарний план роботи. План дає великі можливості для правильної організації виховної діяльності класного керівника. До його складання залучаються учні класу. Він забезпечує систематичність і послідовність у виховному процесі. Складається з урахуванням плану роботи школи на рік. Робота класного керівника базується на співдружності вчителі-батьки-громадськість.

Згідно з річним планом школи було заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів:

1.Свято «Першого дзвоника», «Свято останнього дзвоника» Відповідальний: ЗДВР Коваль І.В., педагог-організатор Каніболоцька О.П.

2.Проведення єдиного Дня ветеранів та людей похилого віку» Відповідальні: Ронжина Н.О., Хлистова Л.Л.

3.Свято «Ми вітаємо вчителів» Відповідальний : Дуткевич В.Г.

4.День визволення села. Відповідальний: педагог-організатор Каніболоцька О.П.,

Директор ДК Оборончук О.М.

5.День Українського козацтва. Відповідальний:Вербицька А.В., Черняков Д.В.


6. 70 річниця визволення України від фашистських загарбників. Відповідальні: Ронжина Н.О., Директор ДК Оборончук О.М.

7.День української писемності та мови. Відповідальні: Ришкова О.В., Озерова Л.О.

8.19 грудня-День Святого Миколая. Відповідальний: Лаврентьєва Н.В.

9.КВК «Богатирські ігри», присвячений Дню захисника Вітчизни .Відповідальний: Вербицька А.В., Черняков Д.В.

10..Новорічне свято . Відповідальний: Черняков Д.В. педагог-організатор Каніболоцька О.П.,

11.«Масляна» Відповідальний: Лаврентьєва Н.В.

12. Святковий концерт для вчителів та жінок. Відповідальний: Котова А.О.

13.Відкритий урок пам’яті загиблих у ВВВ. «Світлий День Перемоги» Відповідальний: Ронжина Н.О., Директор ДК Оборончук О.М

14.Свято Матері «Мамо, матінко, матуся!» . Відповідальний: Хлистова Л.Л.

15.«Випускний вечір» Відповідальний: педагог-організатор Каніболоцька О.П., ЗДВР І.В.Коваль

16.Проведення місячників з протипожежної безпеки, дорожнього руху, проведення тижня чистоти і порядку (прибирання території біля обеліску), тиждень боротьби зі шкідливими звичками, тиждень профорієнтаційної роботи, фізкультури і туризму, тиждень пам’яті загиблих у ВВв. Відповідальний: Ронжина Н.О., Мінакова Т.І.,Коваль І.В. педагог-організатор Каніболоцька О.П.

З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створено куточки державної символіки. В школі створені 2 стенди: - з військово-патріотичного виховання та стенд пам’яті загиблим воїнам в зоні АТО. Школа прийняла активну участь в благодійній Акції «Великодній кошик солдатові» та підтримала районну акцію «Об’єднаймо Україну!» Відбувся День відкритих дверей для батьків, де батьки мали змогу побувати на відкритих уроках, виховних заходах, спортивних змаганнях. Особливо цікавими, насиченими були виховні заходи, які підготували діти та класні керівники. У військово-патріотичній акції до Дня захисника Вітчизни шкільна команда юнаків прийняла участь у патріотичних змаганнях «А-нумо, хлопці!» на базі Новобогданівської ЗШ І-ІІІ ст., де посіли І місце. Провели урок мужності «Є така професія – Батьківщину захищати» із залученням ветеранів ВВв та військової служби, ветеранів-афганців та військовослужбовців Збройних Сил України. До 25 річниці виведення військ СРСР з Республіки Афганістан були проведені тематичні уроки, виховні години, круглі столи, літературно-мистецькі конкурси.

З метою забезпечення морально-політичної і практичної підготовки до захисту незалежної Батьківщини, військової служби в Збройних Силах України, формування психологічних та морально-вольових якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертві) були підготовлені та проведені заходи, присвячені Дню партизанської Слави, Дню захисника Батьківщини, проводився захід, присвячений Дню пам’яті воїнам-ветеранам ВВв, День Перемоги: урочисті мітинги з запрошенням ветеранів « Живий голос ветерана», «За нашу Україну», «Дитинство опалене війною».

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, формування фізичних здібностей, гармонії тіла і душі, виховання потреби регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, в прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками протягом року було проведено ряд заходів «За здоровий спосіб життя» ( тиждень безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки, День здоров’я і спорту в школі, проведення КВК «Богатирські ігри», «Козацькі розваги»). В цьому році шкільна команда приймала активну участь у районних спортивних заходах з легкої атлетики та у районних змаганнях з футболу, де посіла 4 місце.

Значна увага у виховній роботі школи приділялася й процесу формування в школярів навичок здорового способу життя, безпечної поведінки, проведенню антиалкогольної, антинікотинової, антинаркотичної пропаганди. З цією метою під час проведення декади «За здоровий спосіб життя» організовувались бесіди, круглі столи, лекції, конкурси, перегляди кінофільмів. Продовжувалася робота з батьками за просвітницько-профілактичними напрямками. На батьківських зборах розглядалися такі питання: «Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння», «Фізичне виховання в школі та сім’ї». Згідно з річним планом у школі проводилася певна робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму. Питання попередження дитячого травматизму сплановане в річному плані роботи школи. На нараді при директорові розглядалися питання «Про стан роботи з охорони життя й здоров’я учнів, запобігання дитячому травматизмові», « Про результати перевірки проведення класними керівниками бесід із попередження дитячого травматизму». Результати перевірки узагальнені в наказі «Про стан роботи з охорони життя й здоров’я учнів, запобігання дитячому травматизмові». Проведено ряд місячників: «Увага! Діти на дорозі» (вересень, березень); місячник протипожежної безпеки (жовтень, квітень), «За здоровий спосіб життя» (січень). В ході місячників було заплановано і проведено чимало заходів:виставка малюнків, конкурси рефератів, творів, плакатів, спортивні змагання, круглі столи та інші заходи.

Систематична робота проводилася щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс « Основи здоров’я» 1-8 кл., «Основи безпеки життєдіяльності» , проводяться виховні години з протипожежної , радіаційної безпеки; правил поводження з електроприладами; правила поводження в суспільних місцях. Протягом навчального року дитячого травматизму в школі не було.

Робота по естетичному та екологічному вихованню впродовж останніх трьох років знаходиться на високому рівні, завдяки вчителям - предметникам та вчителям - гуртківцям. Протягом року педагогічний колектив проводив цілеспрямовану природоохоронну роботу, виховував екологічну культуру учнів. Активно приймали участь у Всеукраїнських акціях та конкурсах. Вчителі: Пономаренко О.А., Лаврентьєва Н.В., Вербицька А.В., Кухар О.Д. підготували переможців районного етапу з еколого-натуралістичного напрямку. Колектив учнів 2-4 класів зайняли І місце у Всеукраїнському заочному конкурсу-огляду « Галерея кімнатних рослин» (вчителі: Вербицька А.В., Лаврентьєва Н.В., Пономаренко О.А.). У Всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад», колектив учнів зайняв ІІІ місце (вчитель Кухар О.Д.). В школі працює екологічна дружина «Довкілля» очолювана вчителем географії та екології Кухар О.Д., яка працює над створеним багатостроковим проектом «Сад Надії». Цей проект в обласному конкурсі ЗОЦЕНТУ зайняв номінацію «Кращий проект Мелітопольського району». У районному етапі Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля школи» екодружина «Довкілля» зайняла ІІ місце, керівник Кухар О.Д.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2014-2015н .р. та наказу по школі «Про організацію роботи з правового виховання в закладах освіти 2014-2015 н. р.» проводилась профілактична робота з правопорушень серед учнів школи. Педагогічний колектив школи проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби

зі злочинністю. В школі створена Рада з профілактики правопорушень, яка працювала щомісячно протягом навчального року. Головними напрямками профілактичної Ради є: індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, індивідуальна робота з сім’ями учнів, просвітницька робота з учнями.

На засіданнях ради були розглянуті такі теоретичні питання, як робота класних керівників з учнями, схильних до правопорушень, залучення учнів до гуртків та секцій, пропуски навчальних занять учнями без поважних причин, запобігання поширення наркоманії, токсикоманії, куріння серед учнів 8-11 класів. Члени ради проводили роботу з батьками: у жовтні місяці були проведені батьківські збори, де розглядалось питання адаптаціі п'ятикласників у нових умовах навчання; у листопаді було розглянуто питання впливу алкогольних та психоактивних речовин на організм підлітків; у травні місяці розглянуто питання відповідальності батьків за вчинки дітей; у листопаді місяці було розглянуто питання роботи з дітьми з девіантною поведінкою. Всі класні керівники двічі на місяць проводили бесіди з учнями правового виховання: «Символіка України», «Правопорушення та як його запобігти», «Знаємо свої права , виконуємо свої обов'язки», «Профілактика негативних явищ серед учнів». Класні керівники та вчитель історії проводили ігрові програми «Я маю право…», «Його Величність Закон», «Анкетування», «Чи знаєш ти закон», круглий стіл «Права дитини. Закон і реальність», в бібліотеці постійно працює виставка літератури з правової тематики. Профілактичною Радою школи складений план превентивного виховання, де всю роботу педагогічний колектив спрямовує на роз’яснення учням про Конституцію України та інших законів України. У школі проводився місячник попередження правопорушень, місячник правових знань, день прав людини «Доля моя -в долі України» Заступником директора з виховної роботи, класними керівниками постійно проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків.

З метою гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовки її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізації її творчого потенціалу, формування в дітей моральних цінностей с позиції добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у родині і гуманних взаєминах між членами кожної родини, важливості ролі родини в житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в родині, виховання національної свідомості і самосвідомості, культурного поводження в родині, прилучення до традицій сімейно-побутової культури українців активній участі всенародних і сімейних святах проводились класні та загально шкільні батьківські збори («Права дитини. Дотримання їх у сім’ї»(грудень), « Стан дисципліни, відвідування у школі, наявність фактів порушення учнями громадського порядку та законодавства» (квітень) та інші заходи, на яких протягом року приділялась велика увага питанням попередження правопорушень та злочинів відповідальності батьків та дітей за свої вчинки, розглядані питання профілактики вживання наркотиків, тютюну та алкоголю. Була чітко спланована робота з неблагополучними та важкими родинами.Робота з батьками в 2014-2015 н. р. була спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Були проведені загальношкільні батьківські збори, а також класні батьківські збори. На батьківських зборах розглядалися питання:


 1. Фізичне виховання дітей в школі та сім’ї;

 2. Роль родини у формуванні учнів свідомої потреби в навчанні;

 3. Робота з попередження дитячого травматизму;

 4. Індивідуальний підхід і врахування вікових особливостей підлітків у сімейному вихованні;

 5. Виховання дітей у сім’ї, особливості проблеми сімейного виховання;

 6. Права дитини. Дотримання їх у сім’ї;

 7. Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживанні дітьми наркотиків та куріння;

 8. Вибір учнями майбутньої професії;

 9. Стан дисципліни, відвідування у школі, наявність фактів порушення учнями громадського порядку та законодавства;

 10. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст.35:

  • вплив сім’ї на середовище дитини;

  • підготовка до закінчення навчального року;

  • літній відпочинок учнів.

У 2014-2015 н.р. році у школі працювала пришкільна спортивна оздоровча площадка «Сонечко» для дітей 1-4класів.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, педагогічних радах, методичних об’єднаннях класних керівників, батьківських зборах: «Аналіз стану виховної роботи у 2014-2015н.р. та завдання на новий 2015-2016н.р»(серпень), «Про результати щорічного медичного огляду учнів», «Про підвищення якості роботи вчителів по попередженню дитячого травматизму» (листопад), «Від самопізнання до самовдосконалення фізично і морально здорової особистості до формування працездатного творчого колективу»(грудень), «Зв’язок школи і сім’ї через щоденник учня та електронний журнал програми «Курс»(квітень),«Про результати подвірного обходу сімей учнів та соціальний паспорт школи»(жовтень, квітень), «Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою», «Аналіз планування виховної роботи в класних колективах (вересень)», «Аналіз роботи гуртків (жовтень)», «Стан роботи з громадянського виховання», «Аналіз стану роботи з дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, багатодітними та учнями з малозабезпечених сімей (квітень)», «Про результативність участі учнів у позакласних заходах (травень)», «Формування у дітей потреби в здоровому способі життя, усвідомлення як цінності фізичного і духовного здоров'я особистості», «Про роботу педагогічного колективу щодо реалізаціі заходів цільової програми», «Запобігання дитячої бездоглядності, правопорушень, злочинності серед учнів». Були видані накази: «Про зайнятість учнів гуртковою роботою», «Аналіз системи обліку досягнень учнів у різних видах позаурочної діяльності», «Про стан планування виховної роботи у класних колективах», , «Про стан виховної роботи в школі та завдання на 2015-2016н.р.».

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на задовільному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Чітко спланована робота методичного об'єднання класних керівників, проведено 4 засідання методоб'єднання.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце посідає шкільне самоврядування. Головне завдання в організації учнівського самоврядування полягає в тому, щоб через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності дати їм можливість реалізувати себе. Створюючи модель учнівського самоврядування, ми прагнули втілити в життя мрію про дитячу самостійність, про можливість повної самореалізації, бо творити індивідуальність необхідно саме в юнацькому віці, коли формується характер та визначаються риси особистості. Саме тому і народилась ідея створення мікромоделі нашої держави Учнівської республіки «Відродження»,- метою якої є залучення широкого загалу учнів до управління шкільним життям, набуття підліткам практичного досвіду, з яким вони зможуть краще адаптуватися в дорослому житті. Учнівський комітет школи складається з 14 членів і об'єднує в собі такі комісії: комісія навчання і творчості, комісія культури і відпочинку, комісія спорту і туризму, комісія преси та інформації, комісія роботи з молодшими школярами, комісія дисципліни і порядку. Кожною комісією було розроблено плани роботи і згідно з ними проводилися ті чи інші заходи. Центри гарно працювали, допомагали в організації виховної роботи в школі. Особливо плідно попрацював центр «Преси та інформації». До всіх загальношкільних свят систематично випускались тематичні газети. Здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (облік ведеться класними керівниками в журналі, черговим вчителем у спеціальному журналі). Учням 1-11 класів виставлялася оцінка з поведінки (зразкова, задовільна, незадовільна). Проводився цикл бесід на правову тематику (класні години, індивідуальні бесіди, доклади, лекції та т.п.) в межах учнівського комітету працює комісія дисципліни і порядку, яка стежить за дотриманням правил поведінки учнів в урочний час. Учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями. Проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

В серпні – жовтні в школі проводиться рейд-огляд утримання, навчання та виховання учнів, з різних категорій сімей. У результаті рейду складено соціальний паспорт школи.

Понад 70% учнів школи (2-11кл.) охоплені позакласною роботою, більшість учнів виконують навчальні нормативи з усіх розділів програми, зменшується кількість пропущених через хворобу днів.

Але все ж таки є багато недоліків в постановці і організації виховної роботи в школі. Треба більше здійснювати контроль за роботою класних керівників по вихованню учнів, їх дисципліни, пропусків учнів без поважних причин, запізнення на уроки.

Класним керівникам:


 • Проводити детальне ознайомлення зі станом домашніх умов учнів і при виявленні негативних явищ у родинах ставити їх на внутрішньо шкільний облік.

 • Активніше залучати до співпраці батьківський комітет. Особливо використовувати допомогу батьків – спеціалістів правових органів у проведенні роботи з попередження порушення закону учнями.

 • Проводити правову освіту в школі.

 • Планувати профільні бесіди з попередження правопорушень не менше ніж один раз на тиждень.

 • Планувати класні масові заходи з правового напрямку один раз на місяць.

 • Продовжувати роботу з питань техніки безпеки та профілактики дитячого травматизму.

 • У класних журналах та у зошитах учнів відображати роботу з профілактики дитячого травматизму.

 • Посилити роботу із соціально неспроможними сім’ями.

 • Вжити заходи щодо посилення контролю за відвідуванням учнями школи.

Пріоритетні завдання виховної роботи на 2015-2016н.р.:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

2. Формування в школярів цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів;

3. Виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини свого народу, держави;

4. Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої соціальної цінності;

5. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;

6.Культивування кращих рис українського менталітету: працелюбності, свободи, зв’язку з природою, поваги до жінки, толерантності;

7. Формування екологічної культури, гармонізації відносин особистості з природою;

8. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, створення умов для ефективної взаємодії батьків зі школою;

9.Спонукання учнів школи до протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадської діяльності.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал