Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лініяСторінка4/8
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Зміни,

внесені в нову редакцію навчальної програми

з математики для 3 класу


Змістова лінія, розділ, тема

Зміни у змісті навчального матеріалу

Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

2-й класВилучено:

Залежність результатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій.


Замінено:

Закони додавання і множення. Сполучний закон множення.


Прийоми усного додавання і віднімання.

На:

Переставний закон додавання. Переставний закон множення.


Способи усного додавання і віднімання.


Включено до програми (у зв’язку із змінами програми 2 класу)

знає таблиці додавання і відповідні випадки віднімання;

знає таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідні випадки ділення;

Вилучено:

використовує в обчисленнях залежність результатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій;

Замінено:

застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання і множення та відповідних випадків віднімання і ділення;

застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання і множення;

встановлює відношення різницевого і кратного порівняння чисел;

На:

застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання й знання таблиць множення (чисел 2 – 5);

застосовує в обчисленнях переставний закон додавання і переставний закон множення;

виконує різницеве та кратне порівняння чисел;


Таблиці множення і ділення на 6 - 9.


Таблиці множення і ділення (продовження)

Таблиці множення і ділення на 6 - 9.


Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому.

Залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому.


знає напам’ять результати множення чисел 6 – 9 і ділення на числа 6 – 9;

застосовує в обчисленнях знання таблиць множення і ділення на 2 – 9;

розуміє залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому;

розуміє залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому;


Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»Підтеми «Сотня» і «Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000» об’єднані в одну тему «Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»
Вилучено (оскільки перегукується з іншими темами розділу):

Трицифрове число.

Місце числа у натуральному ряді.

Замінено:

На:


Вилучено:

знає співвідношення між розрядними одиницями;

визначає розрядний склад числа;
Замінено (упорядковано відповідно до логіки опрацювання матеріалу):

розуміє сотню як одиницю лічби;

лічить сотнями, десятками, одиницями;

визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць;

порівнює, додає і віднімає розрядні числа;

розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа

знає способи утворення трицифрового числа;

називає числа від 1 до 1000 в прямому і зво­рот­ному порядку від будь-якого числа до вказаного;

називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000;

читає і записує трицифрові числа;

розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа,

записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків;

визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі;

порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел

На:

розуміє сотню як одиницю лічби;

лічить сотнями, десятками, одиницями;

знає способи утворення трицифрового числа;

називає числа від 1 до 1000 в прямому і зво­рот­ному порядку від будь-якого числа до вказаного;

називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000;

розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа

читає і записує трицифрові числа;

записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків;

розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа,

визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць;

визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі;

порівнює, додає і віднімає розрядні числа;

порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел

Додавання і віднімання трицифрових чисел


Замінено:

Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

(50 + 270, 450 – 270)

На:


Способи усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел

(50 + 270, 450 – 270)
Включено

Сполучний закон додавання.


Залежність результату дії додавання від зміни одного з компонентів при сталому другому.

Залежність результату дії віднімання від зміни одного з компонентів при сталомуЗамінено:

розуміє сутність прийомів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками;

застосовує усні прийоми додавання і віднімання для знаходження значення числового виразу;

На:

розуміє сутність способів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками;

застосовує способи усного додавання і віднімання для знаходження значення числового виразу;
Включено

розуміє сутність сполучного закону додавання;
розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому другому;
Замінено:

Письмові прийоми
На:

Способи письмового додавання й віднімання


Вилучено:

планує послідовність виконання дій


Множення і ділення трицифрових чисел
Закони та властивості


Ділення числа на рівне йому число.

Замінено:

розуміє суть множення і ділення чисел на 10, 100;

На:

розуміє в процесі роботи над практичними завданнями сутність законів і властивостей дій множення і ділення


Замінено:

Усні (позатабличні) прийоми множення і ділення

На:


Позатабличне множення і ділення: способи усних обчислень

Замінено:

Розподільний закон множення відносно додавання.На:

Множення суми на число і числа на суму.


Вилучено:

Прийоми раціональних обчислень.Замінено:

розуміє суть ділення з остачею,
На:

розуміє сутність дії ділення з остачею
Вилучено:

знаходить раціональні способи обчислень


Частини


Вилучено:

Риска дробу як знак ділення.Замінено:

Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис.

Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу.
На:

Частини числа: утворення і запис. Дріб з чисельником 1.Вилучено:

визначає, у скільки разів певна частина менша за ціле та у скільки разів ціле більше за частину;

Замінено:

розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділенням однієї з них;

розуміє сутність чисельника і знаменника дробу, пояснює їх на прикладах

На:

розуміє поняття частина числа та спосіб утворення частини: ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;

має уявлення про дріб як число на позначення частини цілого;

розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу


Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)
Замінено:

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

На:

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

2-й клас (змінено шрифт, щоб читалося як окрема, а не узагальнююча тема)

Замінено:

Побудова прямокутника (квадрата) за допомогою креслярських інструментів.На:

Побудова прямокутника (квадрата).
Замінено:

креслить прямий кут за допомогою косинця;

визначає елементи многокутника – сторони, вершини, кути;

визначає характерні ознаки прямокутника (квадрата)

На:

будує прямий кут за допомогою лінійки на аркуші паперу у клітинку;

позначає на рисунку, показує на моделі фігури елементи многокутника – сторони, вершини, кути;

називає характерні ознаки прямокутника (квадрата)

Вилучено:

застосовує властивість протилежних сторін прямокутника у практичних завданнях;

Замінено:

будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою креслярських інструментів;

розрізняє елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр;

На:

будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою лінійки на аркуші в клітинку;

позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр;


Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Числові рівності й нерівності


Вилучено:

Істинні та хибні числові рівності, нерівності.
Замінено:

розрізняє істинні та хибні числові рівності й нерівності;

перетворює хибні числові рівності на істинні

На:

складає числові рівності і нерівності при порівнянні числових виразів;

читає числові рівності і нерівності

Вирази зі змінною


Вилучено:

Перетворення виразівВилучено:

розуміє, що для спрощення обчислень можна застосувати закони і властивості арифметичних дій

Конкретизовано вимогу:

розуміє поняття «змінна», «вираз із змінною»

Рівняння

Замінено:

Розв’язок (корінь) рівняння.


На:

Розв’язок рівняння.Вилучено:

Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом.

Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.
Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод).


Замінено:

розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок (корінь) рівняння»

На:

розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»

Вилучено:

розв’язує рівняння, у яких права частина подана числовим виразом або один із компонентів є числовим виразом;

складає і розв’язує рівняння за текстом простої задачі


Величини (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас


Замінено:

Довжина, маса, місткість, час як властивості навколишнього світу.На:

Довжина, маса, місткість, час.Вилучено:

Співвідношення між одиницями вимірювання величин.
Замінено:

виконує додавання й віднімання іменованих чисел

На:

виконує додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в однакових одиницях вимірювання

Вилучено:

розуміє, як зважувати предмети й відважувати сипучі речовини


Довжина

Маса

Вилучено:

знає, яку частину складає менша одиниця довжини, маси від більшої


Час

Вилучено:

знає, яку частину складає менша одиниця часу від більшої

Замінено:

визначає час за годинником з точністю до хвилин;

виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу

На:

розуміє два способи позначення часу у другій половині доби;

визначає час за годинником з точністю до хвилин;

виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу, без переходу через одиницю вимірювання


Вилучено:

Трійки взаємопов’язаних величин


Вилучено:

Ознайомлення із трійками взаємопов’язаних величин, які знаходяться у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

Взаємозв’язок між величинами кожної трійки. Залежність однієї величини від зміни іншої при сталій третій.


Вилучено:

знає трійки взаємопов’язаних величин;

розуміє пропорційну залежність між величинами певної трійки (без використання відповідних термінів);

виділяє у тексті задачі взаємопов’язані величини;

застосовує правило знаходження певної величини під час розв’язування задач;

розуміє характер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій і застосовує цю залежність у знаходженні відповіді на запитання задачі, а також у прикидці очікуваного результату


Сюжетні задачі (протягом року)

Прості та складені задачі вивчених видів


Замінено:

Складання і розв’язування обернених задач (простих та складених).На:

Обернена задача.

Складання і розв’язування обернених задач (простих).


Замінено:

складає і розв’язує обернені задачі

На:

розуміє поняття «обернена задача»;

складає і розв’язує обернені задачі


Прості задачі


Замінено:

Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин.


На:

Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин (загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи)
Замінено:

розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин;
розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події

На:

виділяє взаємопов’язані величини у текстах задач, що містять трійки взаємопов’язаних величин;

розуміє взаємозв’язок між трьома величинами і характер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій;

розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин;
розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події з опорою на годинник


Складені задачі


Вилучено:

Розв’язування задач за допомогою рівнянь (ознайомлення)
Вилучено:

розуміє, що задачі можна розв’язувати за допомогою рівнянь

Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними

Замінено:

розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць та лінійних діаграм

На:

розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць


Загальні прийоми розв’язування задач


Вилучено:

Прикидка очікуваного результату.Замінено:

Математична модель задачі.
На:

Способи запису розв’язання задачі. Розв’язок задачі.Вилучено:

прогнозує очікуваний результат

Замінено:

записує розв’язання задачі з поясненням;
складає прості і складені задачі

На:

записує розв’язання задачі різними способами: окремими діями з поясненням, або виразом;
складає прості і складені задачі за малюнком, коротким записом, схемою, виразом

Вилучено:

Додаткові теми1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка