Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лініяСторінка3/8
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Зміни,

внесені в нову редакцію навчальної програми

з математики для 2 класу

Змістова лінія, розділ, тема

Зміни у змісті навчального матеріалу

Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Числа. Дії з числами

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас
Нумерація чисел першої сотні

Замінено:

розуміє, що числа в межах 100 можна утворити різними способами;
виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації
На:

має уявлення про утворення чисел в межах 100;
виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації з опорою на зразок, таблицю тощо

Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд


Вилучено:

Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання.

Прийоми додавання і віднімання у межах 10

Сполучний закон додаванняЗамінено (упорядковано в іншому порядку):

Знаходження невідомого компонента.

Переставний закон додавання.

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.На:

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.Знаходження невідомого компонента дій додавання і віднімання.
Переставний закон додавання.Вилучено:

розуміє зміст арифметичних дій додавання і віднімання;
виконує арифметичні дії на основі властивостей додавання і віднімання числа нуль;

розуміє сутність сполучного закону додавання, застосовує його в обчисленнях;
Замінено:

знає назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання;

застосовує в обчисленнях переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання в обчисленнях;

розуміє сутність сполучного закону додавання, застосовує його в обчисленнях;

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100

На:

розуміє сутність взаємозв’язку дій додавання і віднімання;

використовує у мовленні назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;

застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання; переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання з опорою на зразок;

коментує в процесі виконання обчислень спосіб додавання і віднімання частинами, спосіб порозрядного додавання і віднімання;

володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100


Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Замінено:

Прийоми додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20

На:

Способи додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20


Замінено:

розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;

розуміє сутність прийомів додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;

застосовує переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми;

На:

розуміє сутність способів додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;

розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;

застосовує переставний закон додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми в обчисленнях;
Вилучено:

добирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку


Таблиці додавання і віднімання


Вилучено:

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.


Замінено:

Прийом округлення.На:

Додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення.Вилучено:

розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів;


Замінено:

обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку

На:

розуміє спосіб складання таблиць додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;

знає результати додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;

виконує додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення з опорою на зразок


Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд


Замінено:

Прийоми додавання і віднімання: частинами, порозрядне, способом округлення тощо.


На:

Способи додавання і віднімання: частинами, порозрядне, спосіб округлення тощо.
Вилучено:

обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку;

Замінено:

розуміє сутність прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного, способом округлення;

застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа;

На:

розуміє сутність способів усного додавання й віднімання чисел: частинами, порозрядного, способу округлення;

застосовує в обчисленнях переставний закон додавання, правила віднімання суми від числа;


Табличне множення та ділення
Арифметичні дії множення і ділення


Замінено:

Ділення рівних чисел.На:

Ділення числа на рівне йому число.
Замінено:

розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів

розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;

розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;

На:

розуміє множення як дію додавання однакових доданків;

замінює суму однакових доданків добутком, добуток – сумою однакових доданків;

розуміє ділення як дію, обернену до множення;

знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число;


Таблиці множення і ділення


Вилучено:

Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому.
Вилучено:

розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;

розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;

Замінено:

знає таблиці множення чисел 2–9;

знає таблиці ділення на числа 2–9;

На:

знає напам’ять результати множення чисел 2 – 5 і ділення на числа 2 – 5;

застосовує в обчисленнях знання таблиць множення і ділення на 2 – 5;

обчислює вирази на множення і ділення чисел на 6 – 9 з опорою на таблицю множення;


Відношення кратного порівняння

Вилучено:

Замінено:

знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;
моделює відношення кратного порівняння чисел

На:

знає слова-ознаки відношення кратного порівняння,

правило кратного порівняння чисел;


обирає схему, рисунок, що ілюструють відношення кратного порівняння чисел

виконує кратне порівняння чисел;

знаходить число, яке у кілька разів більше (менше) за дане;


Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас

Вилучено:

виділяє геометричні фігури на кресленні;

моделює геометричні фігури із підручного матеріалу;

конструює геометричну фігуру з інших фігур – трикутників, чотирикутників тощо

Замінено (з метою узгодження з програмою 1 класу):

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю;

На:

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; многокутники; куб, кулю;


Кути
Перенесено з програми 1 класу (з програми 1 класу було вилучено)

має уявлення про кут;

показує кути многокутника;

Замінено:

будує прямий кут за допомогою косинця

на:

будує прямий кут на аркуші в клітинку за допомогою лінійки


Коло і круг


Замінено:

Коло, круг та їх елементи.На:

Істотні ознаки кола, круга.Вилучено:

Центр кола (круга), радіус, діаметр.Вилучено:

визначає за рисунком елементи кола (круга)


Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас


Замінено:

Числові рівності й нерівності: істинні та хибні.На:

Числові рівності й нерівності.
Вилучено:

визначає істинність або хибність рівностей та нерівностей;

обґрунтовує результат порівняння;

перетворює хибні числові рівності та нерівності в істинні

Замінено:

порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень, встановлення залежності результату від зміни одного компонента;

На:

порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень;

складає рівності і нерівності за результатами порівняння;

Математичні вирази
Математичні вирази: добуток та частка

Замінено:

порівнює математичні вирази різними способами, в тому числі на основі перетворення суми однакових доданків у добуток, переставного закону множення

На:

порівнює математичні вирази різними способами, в тому числі на основі перетворення суми однакових доданків у добуток, переставного закону множення

складає рівності і нерівності за результатами порівняння;

Вирази зі змінною

Замінено:

розуміє позначення змінної буквою;

знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної

На:

має уявлення про змінну, вираз із змінною;

розуміє позначення змінної буквою;

знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної з опорою на зразок;


Величини (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас

Виокремлено теми і вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки в розділ узагальнення за 1 клас.
Упорядковано теми і вимоги 2 класу.
Замінено:

Співвідношення між одиницями вимірювання величин.На:

Співвідношення між одиницями вимірювання маси: кілограмом – центнером.


Вилучено:

Вимірювальні прилади.Час

Замінено:

Одиниці вимірювання часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік.

Визначення часу за годинником.

На:

Одиниці вимірювання часу. Доба, місяць, рік.

Година. Хвилина. Визначення часу за годинником.


Замінено:

знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними


На:

знає одиниці часу (доба, місяць, рік; година, хвилина)

знає співвідношення між добою і місяцем, місяцем і роком; годиною і хвилиною;

записує результати визначення часу, використовуючи скорочені позначення (год, хв)

Іменовані числа

Замінено:

виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами;

На:

виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання;


Сюжетні задачі (протягом року)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за

1-й клас


Вилучено:

Обернені задачі.
Вилучено:

складає і розв’язує обернені задачі до простих;

Прості задачі

Вилучено:

Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
Замінено:

розуміє, що один і той самий вираз може бути математичною моделлю безлічі сюжетів задач;

На:

розуміє, що один і той самий вираз може бути розв’язанням безлічі сюжетів задач;

Вилучено:

розв’язує задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих у непрямій формі;

Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними


Замінено:

розуміє інформацію з таблиць та лінійних діаграм

На:

розуміє інформацію з таблиць


Загальні прийоми розв’язування задач
Замінено:

Математична модель задачі.На:

Розв’язання задачі. Розв’язок.Замінено:

Ілюструє їх схемою («деревом» міркувань)

На:

складає схему міркування пошуку розв’язання складеної задачі («дерево» міркувань);

Вилучено:

Додаткові теми

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка