Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лініяСторінка2/8
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Зміни,

внесені в нову редакцію навчальної програми

з математики для 1 класу

Змістова лінія, розділ, тема

Зміни у змісті навчального матеріалу

Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період

Ознаки предметів

Замінено:

Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою.

Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.

на:

Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.

Розбиття групи предметів на підгрупи за спільною ознакою.


Замінено:

розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;

розуміє логічні сполучники «і» та «або»;

визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;

порівнює предмети за вказаними ознаками;

об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;

розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою;

будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо .., то …»

на:

визначає спільні та відмінні ознаки предметів навколишнього світу;

порівнює предмети за вказаними ознаками;

об’єднує предмети в групу за спільною ознакою;

розбиває предмети на групи за спільною ознакою;

розуміє узагальнюючі слова (без уживання терміну) «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі», логічні сполучники «і» та «або»;

будує висловлювання з використанням узагальнюючих слів та логічних сполучників з допомогою дорослого

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Просторові відношення

Замінено:

Розміщення об’єктів на площині та в просторіНа:

Розміщення предметів на площині та в просторі
Замінено:

визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині

На:

визначає розміщення предметів у просторі і на площині

Замінено:

визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів

На:

визначає взаємне розміщення оточуючих предметів


Геометричні фігури

Геометричні поняття

Просторові фігуриВилучено:
Кут

Циліндр


Вилучено:

сприймає вершину многокутника як точку, сторону – як відрізок;

класифікує геометричні фігури за певними ознаками

Замінено:

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;

будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;

описує геометричні фігури

На:

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю;

будує відрізок за допомогою лінійки й олівця;

описує окремі геометричні фігури

Числа. Дії з числами

Лічба


Вилучено:

(множина)

(підмножина)
Замінено:

Кількість елементів сукупності (множини).


Порівняння предметних множин за кількістю елементів.

Практичні дії з предметними множинами – об’єднання, вилучення.на:

Кількість предметів сукупності.


Порівняння сукупностей за кількістю предметів.

Практичні дії із сукупностями предметів – об’єднання, вилучення.
Вилучено:

виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою

Замінено:

розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);

порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар;

визначає кількість елементів сукупності (множини);

розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;

встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби

на:

має уявлення про сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

розуміє, що однією з характеристик сукупності предметів може бути кількість предметів у сукупності;

виконує практичні дії для об’єднання предметів (сукупностей предметів) і вилучення частини предметів із сукупності;

порівнює сукупності за кількістю предметів у них способом складання пар;

визначає кількість предметів сукупності;

розрізняє поняття «кількісна лічба», «порядкова лічба» в процесі виконання практичних вправ;

відповідає на питання «скільки?», «який за порядком (у заданому напрямку лічби)?»


Замінено:

Натуральні числа 1–10

На:

Натуральні числа 1–10. Число 0.


Замінено:

Відповідність числа кількості об’єктів сукупності та кількості об’єктів сукупності – числу.На:

Відповідність числа кількості предметів сукупності та кількості предметів сукупності – числу.

Число 0.


Замінено:

розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;
розуміє відмінність між числом і цифрою;
обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел
На:

розуміє сутність натурального числа (без уживання терміну) як кількісної характеристики сукупності предметів та результатів вимірювання;

розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини (без уживання терміну «порожня множина»);

розуміє відмінність між числом і цифрою;

розуміє, що число 10 записують двома цифрами;
пояснює результат порівняння


Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10


Замінено:

Додавання як знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетинаються.

Віднімання як знаходження кількості елементів множини, які залишилися після вилучення її частини.


Віднімання рівних чисел.

На:

Дія додавання.

Дія віднімання.

Віднімання від числа того ж самого числа.Замінено:

розуміє зміст дій додавання та віднімання;
розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;
ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;
використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень
На:

розуміє конкретний зміст дій додавання та віднімання;
розуміє число нуль як результат віднімання від числа того ж самого числа;
обирає схему, малюнок, які ілюструють дії додавання і віднімання;
використовує під час обчислень властивості додавання й віднімання нуля, віднімання від числа того самого числа


Перенесено (вилучено із наступної теми і включено в дану):

Переставний закон додавання.

Взаємозв’язок додавання і віднімання.розуміє сутність переставного закону додавання;

складає за рівністю на додавання дві рівності на віднімання

Табличне додавання й віднімання в межах 10


Замінено:

Прийоми додавання й віднімання чисел 1- 10.


Таблиці віднімання.
На:

Способи додавання й віднімання чисел 1- 10.


Таблиці віднімання в межах 10.


Замінено:

застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання

На:

застосовує під час обчислень способи додавання та віднімання чисел, що ґрунтуються на основі знання складу числа, на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання, та спосіб додавання і віднімання чисел частинами

Вилучено:

Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому.

Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику.


Вилучено:

розуміє залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику;

обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення


Відношення різницевого порівняння

Замінено:

знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння;

ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем

На:

знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння, правило різницевого порівняння чисел;

обирає схему, малюнок, рисунок, які ілюструють відношення різницевого порівняння, серед даних;

виконує різницеве порівняння чисел;

знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на...»

Усна та письмова нумерація у межах 100

Замінено:

записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданківНа:

записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;складає запис виду: 10 = 1 дес., 23 = 2дес. 3 од.Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100

Замінено:

застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа

На:

має уявлення про способи обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел; виконує додавання і віднімання чисел на основі нумерації у межах 20;

застосовує способи обчислення на основі знання нумерації чисел у межах 100 з опорою на зразок: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа


Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд

Замінено:

застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд

На:

виконує обчислення у межах 100 без переходу через розряд з опорою на зразок, під керівництвом дорослого


Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)

Числові рівності і нерівності


Вилучено:

Істинні та хибні числові рівності й нерівності.
Вилучено:

розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними

Замінено:

складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;
визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір

На:

складає рівності й нерівності в процесі виконання практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами;
обґрунтовує вибір рівності чи нерівності, складеної за виконанням практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами

Математичні вирази

Замінено:

порівнює два числових вирази різними способами

На:

порівнює два числових вирази


Величини (протягом року)

Довжина

Замінено:

записує результати вимірювання із використанням різних одиниць

На:

записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м)Маса

Замінено:

записує результати вимірювання маси

На:

записує результати вимірювання маси; використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання маси (кг)


Місткість

Додано:

використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання місткості (л)

Час

Додано:

записує результати визначення часу за годинником;

використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год)

Дії з іменованими числами (величинами)
Замінено:

порівнює, додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості)

На:

порівнює іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості);

додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості), виражені в однакових одиницях вимірювання

Сюжетні задачі (протягом року)

Прості задачі


Вилучено:

Обернена задача (ознайомлення).
Замінено:

знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;

складає задачі за рисунками, схемами, виразом

На:

має уявлення про порядок та зміст окремих етапів роботи над задачею;

складає задачі за рисунками, схемами, коротким записом задачі, виразом

Загальні прийоми розв’язування задач

Замінено:

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;

записує розв’язання задачі

На:

моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою короткого запису, схеми, рисунка, таблиці;

записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь

Додаткові теми
Вилучено:


Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.

Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).

Подвійні числові нерівності.

Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.

Істинні та хибні висловлювання.

Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.

Задачі на конструювання геометричних фігур.

Задачі з логічним навантаженням.

Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка