Закону Укоаїни "Про позашкільну освіту"Скачати 73,08 Kb.
Дата конвертації28.01.2017
Розмір73,08 Kb.
ТипЗакон


Про затвердження Положення

про звання "Зразковий музей"

Відповідно до статей 4, 6, 15 Закону Укоаїни "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою удосконалення змісту, форм та засобів музейної роботи та заохочення творчої праці учнів, студентів та педагогів


НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про звання "Зразковий музей", що додається.
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.


4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки УкраїниПоложення

про звання “Зразковий музей”
1. Загальні положення
1.1. Положення про звання “Зразковий музей” (далі - Положення) визначає порядок присвоєння почесного звання музеям при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

Присвоєння почесного звання є однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення діяльності музеїв, піднесення рівня їх роботи та ролі в навчально-виховному процесі навчальних закладів.


1.2. Звання “Зразковий музей” присвоюється музеям при навчальних закладах, які діють понад 2 роки, за значні успіхи в підвищенні ефективності навчально-виховного процесу засобами пошукової, туристсько-краєзнавчої, науково-дослідницької роботи; у формуванні та збереженні Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури, природи серед учнівської і студентської молоді та інших верств населення.
1.3. При вирішенні питання про присвоєння звання “Зразковий музей” береться до уваги:

тематико-експозиційний план музею відповідного профілю: естетично оформлені, технічно оснащені експозиції, які постійно оновлюються та доповнюються;

наявність оригінальних експонатів: пам’яток історії, культури та природи, зібраних пошуковими загонами базового та інших навчальних закладів;

ведення обліку музейних предметів (інвентарної книги); повнота та якість записів; шифровка експонатів;

дотримання умов збереження оригінальних матеріалів у експозиції та фондах музею (запобігання забрудненості, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень);

систематичне комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх матеріалами краєзнавчих експедицій, туристських походів тощо;

проведення виставок (стаціонарних та пересувних);

систематичне проведення просвітницької роботи в музеї в різноманітних організаційних формах: екскурсії, лекції, заняття тощо;

популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації;

залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, підготовка публікацій, участь у конференціях, роботі Малої академії наук України, наукових товариствах тощо;

ведення книг обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних занять; книги відгуків; актів прийому-видачі експонатів; планів роботи (річного, перспективного); картотек тощо;

проведення методичної роботи на базі музею (консультацій, семінарів тощо).


1.4. Методичне та фахове керівництво щодо присвоєння звання “Зразковий музей” здійснює Атестаційна комісія Міністерства освіти і науки України (далі – комісія) . До складу комісії входять представники Міністерства освіти і науки, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших державних позашкільних навчальних закладів, державних музеїв, наукових установ та громадських організацій (за згодою).

1.5. Очолює комісію голова.

Голова Атестаційної комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням засідань комісії;

заслуховує інформацію членів комісі щодо поточної організаційно-методичної роботи в межах їхньої компетентності.

1.6. Це Положення поширюється на музеї, що діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України за умови, що вони не є юридичними особами.
2. Умови та порядок присвоєння звання “Зразковий музей”
2.1.Звання “Зразковий музей” присвоюється музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що досягли вагомих результатів у своїй діяльності.
2.2. Для організації роботи щодо здобуття музеями звання "Зразковий музей" органи управління освітою (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, районних державних адміністрацій) створюють оглядові комісії з присвоєння зазначеного звання. До складу комісій входять працівників органів управління освітою і культурою, фахівців у галузі культури та мистецтва, представники творчих спілок та об’єднань, громадських організацій (за їх згодою).
2.3. Оглядова комісія органів управління освітою:

затверджує графік проведення оглядів музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері їх управління;

проводить огляд музеїв.
2.4. Очолює оглядову комісію голова.

Голова оглядової комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням оглядів та засідань комісії;

вирішує поточні організаційні, методичної та фінансові питання роботи комісії в межах своєї компетентності.
2.5. Міські, районні органи управління освітою готують матеріали щодо присвоєння звання "Зразковий музей" і подають їх на розгляд оглядової комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
2.6. Оглядова комісія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за підсумками своєї роботи та у разі позитивних висновків подає матеріали щодо присвоєння звання “Зразковий музей” на затвердження керівництву відповідного органу управління освітою.

2.7. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають до Атестаційній комісії Міністерства освіти і науки України такі матеріали:

а) для присвоєння звання "Зразковий музей":

клопотання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо присвоєння звання “Зразковий музей”;

протокол засідання оглядової комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

розгорнуту довідку-характеристику про музей, складену відповідно до вимог пункту 1.3 цього Положення. Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13х18 см (3-5 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції та окремі оригінальні експонати;

б) для підтвердження звання "Зразковий музей":

клопотання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щодо підтвердження звання “Зразковий музей”;

звіт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції музею, результати пошукової, науково-дослідницької, виставкової роботи тощо за останні 2 роки).

2.8. Музей підтверджує звання “Зразковий музей” один раз на три роки.


2.9. Музеї, що мають звання “Зразковий музей”, можуть бути позбавлені звання, якщо рівень їх роботи не відповідає вимогам пункту 1.3 цього Положення або за умови припинення їх діяльності.
2.10. Матеріали Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, подаються на розгляд Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України один раз на рік в листопаді місяці поточного року.
2.11. Матеріали, що подаються на розгляд Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України, друкуються державною мовою.

2.12. Рішення Атестаційної комісії затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.


2.13. Музеям, удостоєним звання “Зразковий музей”, вручається Диплом встановленого зразку, що додається.

Додаток


до пункту 2.13 Положення про звання “Зразковий музей”Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМ


зразкового музею

За вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, відродження та примноження надбань національної культури та історичної спадщини українського народу, формування та збереження Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури і природи

(найменування музею, назва навчального закладу)

(АР Крим, область, район, місто)


присвоєно звання “Зразковий музей”.

_____________________

(посада керівника органу) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.


“______”_________20___ р.
Каталог: kray -> 2013
2013 -> Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру „Сокіл" („Джура")
kray -> Звіт про проходження виробничої практики в тов „Край, магазин №3 Виконала: Студентка 4 курсу Групи №44 Економічного факультету
kray -> Відповіді до завдання туру «Правила змагань»
kray -> Наказ №30А м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
kray -> Перелік змагань і конкурсів обласного етапу гри «Джура» 2015 та рекомендації щодо їх проведення Впоряд (5-7 хв.) змагання з індивідуальних дій та дій у складі
kray -> Погоджую директор оіппо білянін Г.І. Погоджую
kray -> Затверджую: Директор оцткеум коновалова Г. М. Порядок проведення
kray -> Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
2013 -> Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал