Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»Скачати 70,89 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір70,89 Kb.
ТипЗакон

Інформаційний матеріалМетодичні рекомендації серпневої конференції працівників освіти м. Мелітополя
Діяльність управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, педагогічних колективів навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році спрямувати на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, проекту Закону «Про освіту», регіональних програм.

Пріоритетні напрямки роботи: • гуманізація та гуманітаризація освітнього простору, комлексний підхід до проблем гуманізції освіти, подолання стереотипів мислення сучасних педагогів, андрагогічні підходи до їх навчання;

 • підвищення ефективності роботи навчальних закладів і установ освіти через запровадження сучасних педагогічних технологій і науково-методичних досягнень;

 • забезпечення послідовності змісту дошкільної, початкової, загальної середньої освіти і впровадження особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів з метою реалізації концептуальних засад Державних стандартів освіти;

 • виявлення і стимулювання творчих пошуків педагогів, піднесення ролі вчителя у суспільстві, поширення перспективного передового педагогічного досвіду;

 • розвиток здоров`язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення здоров`я та дбайливого ставлення до нього, розвиток фізичної культури особистості та готовності до дій; • розширення мережі дошкільних закладів з метою забезпечення якісною освітою дітей дошкільного віку;

 • збереження та розвиток мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, створення належних умов для роботи з дітьми та підлітками;

 • спрямування діяльності педагогічних колективів на реалізацію змісту Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

У сфері рівного доступу дітей до якісної освіти:

 • використання єдиного інформаційного простору через програмне забезечення «Курс: Дошкілля» та «Курс: Школа», Інтеграція до регіональної Інформаційної системи Управління освітою (ІСУО) та Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);

 • сприяння інтеграції сучасних підходів організації дитячої життєдіяльності та здійснення освітньо-виховного процесу;

 • спрямування діяльності педагогічних колективів ДНЗ на реалізацію пріоритетних змістовних напрямів;

 • створення сприятливих умов для особистісно-соціального та інтелектуального розвитку учнів початкової школи з метою оволодіння ними ключовими навчальними компетентностями;

 • створення мотиваційних умов щодо успішної реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі;

 • об`єднання та координація зусиль об`єктів освітнього округу щодо створення ефективної освітньої системи, забезпечення рівного доступу дітей до профільного навчання;

 • сприяння у реалізації прав на рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами через застосування особистісно-орієнтованого підходу та дистанційного навчання;


 • активізація роботи зі здібними та обдарованими учнями через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, розробка проекту міської програми «Обдарованість»;

 • забезпечення вивчення предметів філологічного циклу в культурологічному контексті; виховання в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу - носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв та способу життя;

 • розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закаладах дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку.

В сфері освітнього менеджменту:

 • системний супровід реалізації концептуальних засад Державних стандартів початкової, загальної освіти та повної загальної середньої освіти; створення відповідних організаційно-педагогічних умов для їх упровадження;

 • ефективне прогностичне управління якістю освіти на основі моніторингових досліджень міського та інституційного рівня;

 • моделювання та прогнозування професійного розвитку педагогів, орієнтованого на досягнення і підтримку високої якості освітнього процесу;

 • удосконалення психолого-педагогічного супроводу підготовки випускників навчальних закладів до ЗНО.

У сфері розвитку професійної компетентності:

 • переорієнтація освіти на методологію кометентнісно-орієнтованого навчання з метою підвищення наукового та загальнокультурного рівня, удосконалення професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

 • забезпечення оптимальних умов для науково-методичного, психологічного та інформаційного супроводу діяльності педагогів з урахуванням вимог сьогодення; • організація та стимулювання ініціативи педколективів, спрямованої на вдосконалення, оновлення та розвиток навчально-виховного процесу в закладах освіти та роботі педагога;

 • переорієнтування діяльності методичних служб ДНЗ на центри взаємодії всіх суб`єктів освітнього процесу.

У сфері виховної роботи:

 • посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання, використання у виховній роботі з дітьми та молоддю кращих традицій та звичаїв українського народу;

 • підвищення ролі родини у сімейном вихованні та підняття її авторитету;

 • задоволення освітньо-культурних потреб дітей та учнівської молоді шляхом здобуття позашкільної освіти;

 • формування компетентної особистості шляхом розвитку учнівського самоврядування;

 • упровадження просвітницької діяльності серед учасників навчально-виховного процесу з метою формування негативного ставлення до протиправних діянь, підвищення моральності та правової культури.

У сфері інформатизації освітнього процесу:

 • здіснення систематичного оновлення та модернізації наявного парку застарілої компь`ютерної техніки в навчальних закладах;

 • продовження роботи з реалізації проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» та неперервного підвищення кваліфікації за освітніми програмами щодо навчання вчителів в галузі ІКТ;

 • залучення педагогічних працівників до ефективного використання в навчально-виховному процесі інформаційних технологій Веб 2.0;

 • створення, оновлення та розвиток педпрацівниками веб-ресурсів (Вікі, блоги, сайти тощо).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал