Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/6
Дата конвертації07.12.2016
Розмір0,9 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6


Аналіз роботи школи за 2013-2014 навчальний рік
Діяльність педагогічного колективу спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію державних, регіональних та якісних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту, Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою школи: «Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров’я»

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження шкільної мережі. На початок 2013-2014 року відкрито 13 класів, із них 1-4 – 4 класи, 5-9 – 5 класів, 10-11-х – 3 класи, 12 - 1 клас. Мова навчання українська. Станом на 03.03.2013 року кількість учнів становила 263. Середня наповнюваність у класах (крім вечірнього, у якому 9 учнів) складала 21,9 учнів. Протягом року зі школи вибуло - 13. Охоплено профільним навчанням: 10 кл. – технологічний, 11-Б кл. – технологічний. За індивідуальною формою навчалися 4 учні, за екстернатною – 16 учнів.

Організація до профільного навчання реалізувалася через інваріантну складову: курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. За погодженням педагогічної ради та ради школи, з урахуванням побажань учнів та батьків, кадрового та методичного забезпечення проводилися такі курси за вибором та факультативи:

У 2 -4 класах – «Права дитини» - по 1 год.(програма для 1-4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист №1/11-4423 від 18.08.2004 ));

у 5 класі – «Етика» - 1 год. (програма для 5-6 класів, авт.. Данилевська О., Пометун О. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист №1/11-6611 від 23.12 2004));

у 6 класі – «Російська мова» - 1 год. (програма для 5-6 класів, авт. Фролова Т.Я. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 06.08 2010 року №1/II- 7504)) ;

у 8 класі - «Фізична географія Київської області» - 0,5 год. (програма для 8 класів, авт. Совенко В., Захарченко А. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист ІІТІЗО МОН Ук­раїни №1.4/18-Г-338 від 15.07.2009 року));

у 8 класі – «Визначні постаті України середини XVI –XVIII cт.» -1 год. (програма для 8 класів, авт. Лівун Н., Островським В.( рекомендовано Міністерством освіти і науки України Лист МОНУ № 1/11 – 1652 від 12.03.2010 року));

у 9 класі – «Економічна і соціальна географія Київської області» -0,5 год. (програма для 9 класів, авт. Совенко В., Захарченко А. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист ІІТЗО МОН України №1.4/18-Г-520 від 09.07.2010 року));

у 10 класі – «Досліджуємо історію України» - 1 год. (програма для 10 класу, авт. Малієнко Ю. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11 – 1652 від 12.03.2010 року ));  • для організації роботи факультативів:

у 8 класі - «Аптека природи» – 1 год., авт. Шендрик О.В.,

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України , Лист від 21.10.2008 року № 1/11-5142);

у 10 класі – «Захисти себе від ВІЛ» - 1 год., авт. Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 04.08.2010, №1.4/18-3169);

у 10 класі – «Методи розв’язування задач з математики» - 1 год., авт. Лахтадир Л.І. ., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Протокол від 28.10.2010 року №1021)

в 11-А, Б класах – «Українське відродження ХХ століття» - міжкласний - 1 год., авт. Мацейків Т.І. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист № 1/11 – 1652 від 12.03.2010 року);

в 11-А, Б класах – « Основи біологічної статистики в науково-дослідницькій роботі учнів »- міжкласний - 0,5 год., авт. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 21.10.2008 року № 1/11-5142), « Нанотехнології в біології » - міжкласний - 0,5 год., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 21.10.2008 року № 1/11-5142);

в 11-А класі – «Факультативний курс з геометрії» - 1 год., авт. Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Протокол від 28.10.2010 року №1021);

в 11-А класі – «Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки та техніки» - 1 год., авт. Голодаєва Л. П., Буряк Ю. В. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 19.06.2009р. №1/11 – 4349);

у 12 вечірньому класі – «Захисти себе від ВІЛ» - 1 год., авт. Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С., (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист від 04.08.2010, №1.4/18-3169);

у 12 вечірньому класі - «Психологія» -1 год., авт. Пєтушкова Л.А., Аносова А.В. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист І ІТЗО №14.1/12-Г-165 від 15.05.2013)

у 12 вечірньому класі - «Факультативний курс з геометрії» - 1 год., авт. Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Протокол від 28.10.2010 року №1021);

у 12 вечірньому класі – «Історія українського письменства» - 1 год., авт. Гуменна Л.С. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Лист МОНУ від 29.06.2010 року № 1.4/18-Г-362);

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, трудового навчання. Не завжди здійснюється рання діагностика щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації. Відсутня система підготовки вчителів з профільного навчання.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі - предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою. Учителі відповідально ставилися до своїх обов’язків. Класні керівники та заступник директора Заікіна Валентина Миколаївна підтримували тісний зв’язок з батьками, оформляли відповідну документацію.

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного, які проживають у мікрорайоні закладу.

Їх 741. Усі діти охоплені навчанням. Випускники 9-го, 11 класів 2012-2013 н.р., крім 1, працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць.
Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня

ІІІ-ІV

Працюють

9


24

16

8

-

-

-

11


21

-

7

6

5

2

Усього

45

16

15

6

5

2


Отримання базової загальної освіти випускникам 9 класів


п/п

Навчальний рік

Усього випускників

Кількість випускників 9 класів, які

Продовжують навчання в ЗНЗ

В інших школах, ліцеях

Професійних

ліцеях


Коледжах

технікумах

1

2011-2012

30

-

2

1

-

2

2012-2013

15

1

7

-

1

3

2013-2014

20


Працевлаштування випускників 11 класів
п/п
2011-2012

2012-2013

2013-2014

чол. %

чол.%

чол.%

1

Усього випускників

61

21

43

2

Вступили до ВНЗ Із них:

39

11
Бюджетна форма


Контрактна форма


Педагогічні НЗ


3

Вступили до середніх професійних навчальних закладів

15

7
4

Працюють

5

2
5

Служать в армії

-

-
6

Не працюють і не навчаються

2

1

Кадрове забезпечення

У 2013-2014 навчальному році працювало 28 учителів, у тому числі директор, 2 заступники директора з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, завідувач бібліотекою та бібліотекар. Обслуговуючого персоналу – 21. 100% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту.

Педагогічні працівники мають

а) кваліфікаційні категорії:  • «Спеціаліст вищої категорії» - 11

  • «Спеціаліст І категорії»- 14

  • «Спеціаліст ІІ категорії» - 3

б) педагогічні звання

  • «Старший учитель» - 3

У закладі працює –

  • Педагогів пенсійного віку – 1

  • Обслуговуючого персоналу пенсійного віку – 1

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу на кінець навчального року.


Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Старший учитель»

3

2,16

«Вища категорія»


11

7,92

«І категорія»


14

10,08

«ІІ категорія»

3

2,16

«Спеціаліст»

3

2,16

Усьго

34

24,48

За навчальний рік жоден педагогічний працівник не звільнився.


Про результати навчальних досягнень та рейтинг учнів за 2013-2014 навчальний рік
Згідно з планом роботи школи на 2013-2014 навчальний рік проведено аналіз навчальних досягнень учнів 2-11 класів за семестри та рік.

Якість знань за І семестр становить 34,9%, за ІІ – 36,6%, за рік – 38,8%, у порівнянні з попереднім навчальним роком вона зросла на 6% за рік.

Високий рівень навчальних досягнень мають 14 учнів (у минулому році – 10), найбільше таких учнів в 2-4 класах – 8, найменше в старшій школі – 1).

2013-2014 навчальний рік з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень закінчило 79 учнів, найбільше їх у початковій школі – 42, старшій - 21 (додаток 1).

По одній оцінці середнього рівня за рік мають такі учні: Євтушенко Б. (11-А) з хімії; Шуман А., Сентябрьова А. (9 клас) з англійської мови; Кочнєв С. ( 8 клас) з географії, Сухачова А. (8 клас) з алгебри; Приходько П., Крупнов А. ( 6 клас) з англійської мови.

Є учні, що мають одну оцінку початкового рівня: Шершень М., Яшунін С. (7 клас) з географії, учнів тільки з початковим рівнем навчальних досягнень немає.

За рішенням педагогічної ради № 5 від 30 травня 2014 року визначено переможців учнівського рейтингу у номінації «Скарбниця знань» Моргунова Братислава, учня 11-А класу, у номінації «Джерело творчості» Зозулінську Анастасію, ученицю 11-А класу та Ланька Дениса, учня 6 класу, а в номінації «Мистецтво бути корисним» - Симончука Станіслава, учня 11-А класу та Лазебного Дмитра, учня 9 класу.

На виконання наказу відділу освіти від 02.04.2012 № 63 «Про проведення моніторингу якості базової загальної середньої освіти» та наказів по школі від 28.04.201 № 73 та від 19.10.2012 № 188 заступниками директора здійснювався аналіз навчальних досягнень учнів 7-8 класів. Узагальнено інформацію про учнів з початковим рівнем навчальних досягнень за семестри та рік (додаток 2). Слід зазначити, що після І семестру було організовано роботу за індивідуальним планом «Шанс» для учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, метою якого було забезпечити результативність навчально-виховного процесу з урахуванням психолого - фізіологічних особливостей учнів. Більше уваги приділялося роботі з такими учнями. Як результат - кількість учнів 7-8 класів з початковим рівнем у ІІ семестрі зменшилася ( І семестр – 16 учнів, ІІ семестр – 9 учнів).

У 2013-2014 навчальному році у кінці семестрів проводилися адміністративні контрольні роботи для учнів 4, 6-9, 11 класів з української мови, математики, фізики, російської мови, англійської мови, правознавства, біології, історії України, географії, хімії, світової літератури. Метою було виявити рівень якості знань, умінь і навичок учнів, якість виконання навчальних програм.

Результати адміністративних контрольних робіт узагальнені довідками за І та ІІ семестри. У порівнянні з І семестром якісний показник став вищим з української мови (крім 7 класу, учитель Мекшун І.М.), російської мови, математики (крім 7 класу, учитель Норенко Л.М.), географії, правознавства, біології, історії України у 8, 9 класах, фізики, англійської мови. Стабільним залишився зі світової літератури, історії України в 6, 7, 11-А класах. Такі дані свідчать про планомірну роботу вчителя щодо надання якісних знань. Проте спостерігається різкий стрибок якісного показника з таких предметів: українська мова у 6, 8, 11-Б класах (учителі Мекшун І.М., Овчинник С.В.), російської мови у 8 класі (учитель Гонарт І.С.), математики у 8, 9, 11-А класах (учителі Норенко Л.М., Салтикова О.А.), географії у 6, 8, 9 класах (учитель Сіраш О.В.), біології у 8, 11-А, 11-Б класах (учителі Сивець Н.М., Набок Н.Г.), хімії в 9 класі (учитель Набок Н.Г.), фізики к 11-А та 11-Б класах (учитель Шалабай Т.І.), англійської мови у 6, 11-А, 11-Б класах (учитель Міненко О.В.). Це свідчить про необ’єктивність оцінювання учнів, заниження балів у І семестрі чи завищення їх у ІІ семестрі.

Аналізуючи контрольні роботи, учителі вказують на такі типові помилки: несистематична робота учнів на уроках та при підготовці домашніх завдань, недостатня або недосконала система вироблення умінь та навичок, відсутність практичних умінь застосування набутих знань. Учителі називають причини типових помилок та дають рекомендації щодо їх усунення.
Результати державної підсумкової атестації

Відповідно до нормативно-правових документів, організаційно-методичних рекомендацій, передбачених Міністерством освіти і науки України у школі проходила державна підсумкова атестація для учнів 4, 9,11-х, 12 (вечірнього) класів та екстернів. Вісім учнів звільнено від складання державної підсумкової атестації: 3 учні - на підставі довідки лікарської комісії, 4 учні – довідки управління соціального захисту, 1 учень – на підставі наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 25.04.14 №135 (призер Малої академії наук)Результати атестації узагальнені в таблицях (додатки 1, 2, 3).
Результати

державної підсумкової атестації

учнів 4 класу


Клас

Кіль-кість

учнів


Писа-ли роботу

Математика

Якість

%

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

4

22

22

1

5%

4

18%

8

36%

9

41%

77


Українська мова

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень
4

22

22

-

-

6

27%

10

46%

6

27%

73


Українське читання

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень
4

22

221

4%

5

23%

16

73%

96Каталог: News
News -> На допомогу класним керівникам. Хроніка традиційних справ. Останні дні серпня
News -> Аналіз виховної роботи Славутицької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 за 2012- 2013 навчальний рік
News -> Наказ №182 Про заходи щодо запобігання злочинності в учнівському середовищі
News -> Новогригорівська с\б: Довідкова література
News -> Положення про учнівське самоуправління кобеляцької загальноосвітньої школи 1-іii ступенів №2 імені олеся гончара вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція
News -> Основні напрями діяльності класного керівника
News -> Програма для учнів 8-11 класів «Зупинись. Подумай. Почни жити без шкідливих звичок»
News -> Наказ №122 Про заходи щодо обмеження споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, пропаганду здорового способу життя Н


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал