Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/2
Дата конвертації04.01.2017
Розмір5,31 Mb.
ТипЗакон
  1   2

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття педагогічний колектив НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 у 2012-2013 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості.

Особлива увага приділялась реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку учнів через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання, створення сприятливих умов для самореалізації, індивідуального розвитку особистості.

Робота педколективу була спрямована на реалізацію методичної проблеми «Розвиток інтелектуального творчого потенціалу особистості через інноваційне освітнє середовище НВК» та здійснення підготовчого етану Програми розвитку НВК у форматі школи повного дня. Освітнє середовище організувалося в оцінці моніторингової результативності. Навчально-виховний процес в НВК здійснювався відповідно до навчального робочого плану загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012-2013 н. р., робочого навчального плану гімназійних класів на 2012-2013 н. р. та річного плану роботи НВК.

Поряд з цим у 2012-2013н.р. в НВК розпочалася копітка робота по впровадженню з 1 вересня 2012р. нового Державного стандарту початкової загальної освіти та підготовча – до впровадження з 1 вересня 2013р. Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.
І. Підсумки навчальної роботи

На початок навчального року в 1-11 класах НВК навчалося 394 учні. Протягом 2012-2013н.р. 11 учнів вибуло, 5 - прибуло. На кінець ІІ семестру в НВК нараховується 388 учнів.

За результатами річного оцінювання в розрізі класів високий рівень навчальних досягнень виявили 34 учні, що становить 11% від загальної кількості учнів 3-11класів. Серед них 4 учні 3-Акл., 9 учнів 3-Бкл., 2 учні 4-Акл., 3 учні 4-Бкл. 4 учні 5кл., 2 учні 6-Акл., 1 учень 7кл., 3 учні 9-Акл., 2 учні 10-Бкл., 2 учні 10-Акл., 1 учень 11-Б кл., 1 учень 11-А класу. З числа випускників 11-х класів двоє учнів Поліщук Б. та Гончарук С. нагороджені золотими медалями і троє учнів Гончарук А., Носко Я., Василець В. – срібними. Випускниці 9-Акл. Василюк Д., Ковальчук А., Романюк А.отримали свідоцтво з відзнакою. В цілому 48 % учнів виявляють високий та достатній рівень навчальних досягнень з усіх базових дисциплін, 45% - середній рівень з окремих навчальних предметів, 7%- початковий. Середній бал успішності по НВК становить 8,0 балів.

Аналіз успішності учнів в розрізі класів показав, що найвищий академічний рейтинг серед учнівських колективів початкових класів в 3-Бкл., де успішність 9,5; друге місце посів 4-Акл. - 9,4 б.,; третє місце 4-Бкл. – 8,9 б. Серед класів основної школи перше місце посів 5кл. – 8,9 б.; друге місце – 6-А – 8,7 б.; третє – 9-Акл. – 8,4 б. Найнижчі показники успішності виявлені в 6-Бкл. (с.бал успішності - 6,8).Аналіз успішності учнів НВК в розрізі класів за 2012-2013н.р

Клас

Всього учнів

Достатній__Середній__Початковий'>Високий

Достатній

Середній

Початковий

C/б усп.

12-

10 б

%

12-7

%

К-ть

%

К-ть

%
3-А

21

4

19

9

43,2

8

38,4

2

9,6

8,5

3-Б

27

9

33,3

13

48,2

4

14,8

1

3,7

9,5

4-А

18

2

11,1

11

61,1

5

27,8

-

-

9,4

4-Б

17

3

17,6

7

41

6

35,3

1

5,8

8,9

5

28

4

14

14

50

9

32

1

4

8,9

6-А

19

2

11

6

31

11

58

-

-

8,7

6-Б

17

-

-

6

35,2

9

53

3

17,7

6,8

7

19

1

5

4

21

11

58

3

16

7,9

8

25

-

-

4

16

18

72

3

12

6,9

9-А

17

3

18

9

53

5

29

-

-

8,4

9-Б

19

-

-

2

16

16

76

1

8

6,9

10-А

20

2

10

7

20

8

55

3

15

8,0

10-Б

19

2

10,5

1

5,3

13

68,4

3

15,8

7,4

11-А

25

1

4

18

71

4

17

2

8

8,8

11-Б

24

1

4

6

25

16

67

1

4

8,3

По НВК

315

34

11

116

37

142

45

24

7

8,0

Аналіз успішності учнів з профільних дисциплін вказує на достатній рівень засвоєння програмового матеріалу. Високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з географії становить 81%, середній - 19%, середній бал успішності – 8,1 (вч. Власюк О.А.). Кількість учнів, що мають високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів з економіки становить 69%, середній - 25%, початковий - 6%, середній бал успішності – 7,5 (вч. Корешняк І.С.). З біології високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів становить 79,2%, середній - 20,8%, середній бал успішності – 7,5 (вч. Якимчук Г.А.)

Аналіз успішності учнів 9-Акл. з математики, що вивчається поглиблено, показав достатній рівень засвоєння навчального матеріалу. Середній бал успішності з алгебри тут становить 8,7, а з геометрії 8,8 (вч. Василець О.С.).
Державна підсумкова атестація
Державна підсумкова атестація в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 проводилася у відповідності з вимогами Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013р. №1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012-2013 н.р.» за збірниками та посібниками, рекомендованими МОНмолодьспорту України.

Рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 24.05.2013р.) до державної підсумкової атестації за курс старшої школи допущено 49 учнів 11-х класів та учня-екстерна Косіка Д.В., за курс основної – 36 учнів 9-х класів. На підставі медичних довідок ЛКК, заяв батьків, рішення педради НВК (протокол № 3 від 24.05.2013р.) від державної підсумкової атестації за станом здоров’я звільнено за курс основної школи 3 учні, за курс старшої – 2.До ДПА у початковій школі були допущені всі - 35 учнів 4-х класів.

При проведенні державної підсумкової атестації у початковій школі з математики, української мови, читання учні переважно виявили високий та достатній рівень навчальних досягнень.
Аналіз результатів ДПА в 4-х класах

(2012-2013н.р.)

Предмет__Клас__К-ть_учнів'>Предмет

Клас

К-ть учнів

Рівень досягнень

В класі

Писало роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

К-ть

учн

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Математика

4-А

18

18

7

38,9

10

55,6

1

5,5

-

-

Математика

4-Б

17

17

7

41

8

47

2

12

-

-

Українська мова

4-А

18

18

10

55,6

8

44,4

-

-

-

-

Українська мова

4-Б

17

17

8

47

8

53

-

-

-

-

Читання

4-А

18

18

8

44,5

9

50

1

5,5

-

-

Читання

4-Б

17

17

8

47

8

47

1

5,8

-

-

Результати проведення державної підсумкової атестації показали, що учні 9-х класів виявили належний рівень навчальних досягнень.

Аналіз робіт ДПА в 9-х класах показав, що найкращі знання учні показали з української мови, біології, де високий та достатній рівень навчальних досягнень відповідно становить 72,8% та 69,7%.

В гімназійному 9-А класі, де математика вивчалася на поглибленому рівні, 93,7% учнів показали високий та достатній рівень навчальних досягнень. З української мови, біології високий та достатній рівень навчальних досягнень становить 87,5%, географії – 93,7%.Аналіз результатів ДПА в 9-х класах

(2012-2013н.р.)


Предмет

В класі

Писало роботу

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

К-ть

учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Українська мова

36

33

4

12,2

20

60,6

9

27,3

-

-

Математи-

ка


36

33

8

24,2

14

42,4

11

33,4

-

-

Географія

36

33

6

18,2

16

48,5

11

33,3

-

-

Біологія

36

33

5

15,2

18

54,5

10

30,5

-

-

Англійська мова

17

16

7

43,7

7

43,7

2

12,5

-

-

Світова література

19

17

-

-

10

58,8

7

41,2

-

-

Аналіз результатів державної підсумкової атестації в 11-х кл. свідчить про належний рівень підготовки учнів до іспитів.

Порівнюючи рівень навчальних досягнень учнів з предметів, винесених на державну підсумкову атестацію у старшій школі, слід відмітити, що найвищий рівень знань показали учні з профільних дисциплін: 11-А кл. - з економіки, 11-Б кл. – з географії.Аналіз результатів ДПА в 11-х класах

(2012-2013н.р.)Предмет

К-ть учнів

Рівень досягнень

В класі

Писало

роботу

ту

Високий

Достатній

Середній

Почат-

ковий

К-ть

учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

Укр. мова

49

47

9

19

20

42,6

18

38,2

-

-


Економіка

25

24

11

45,8

11

45,8

2

8,4

-

-


Біологія

24

23

7

30,5

13

56,5

3

13

-

-


Географія


49

47

13

27,6

29

61,5

5

10,6

-

-

У структурі навчально-виховного комплексу початкова школа (1-4 класи) – школа розвитку особистості, окрім предметів державного мінімуму, включала багатий спектр розвиваючих спецкурсів за рахунок варіативної складової навчального плану. Це спецкурси «Логіка», «Цікава економіка», «Азбука споживача», на яких успішно використовувалися такі інноваційні педагогічні технології, як «Крок за кроком», «Обличчям до дитини», ігрові та інформаційно-комуніаційні, які сприяли максимальній самореалізації кожної дитини, впливали на якість початкової освіти.

В гімназії створено широкий освітній простір для формування економічних компетентностей учнів. Так, в 5-6 класах введено спецкурси «Подорож у світ економіки», «Початкова інформатика», «Споживча етика», в 7-х класах – спецкурс «Основи споживчих знань», у 8-9 класах «Основи економіки».

Для задоволення освітніх потреб старшокласників у закладі працювали 10-11 класи економічного та географічного профілів навчання. Учні розширюють та поглиблюють знання на заняттях спецкурсів «Власна справа», «Основи споживчих знань», «Країнознавство». Метод кейсів, проектні та інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні методи навчання займали чільне місце на заняттях навчальних предметів та курсів за вибором.

Окрім того в закладі працювало 7 предметних факультативів, 14 гуртків за інтересами, 3 клуби для старшокласників «Громадянознавство», бізнес-клуб «МЕС» (Молодь економічного спрямування), євроклуб «Співдружність», учнівське наукове товариство «Олімпія».

Реалізація інваріантної та варіантної складової навчальних планів здійснювалась за державними програмами.

В закладі успішно забезпечувалось право молоді на одержання загальної середньої освіти. Всі діти шкільного віку, які проживають в мікрорайоні НВК, охоплені денною та індивідуальною формами навчання. Всі випускники 9-х класів (100%) продовжують навчання в середніх навчальних закладах.
ІІ. Укомплектованість НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 педагогічними кадрами

Кадрова політика НВК будується з урахуванням розвитку соціально-економічних відносин, рівня духовного відродження нації та реформування освіти в Україні. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізації основних компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з упровадженням Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти.


У НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст., гімназія № 5» працює 40 педагогічних працівників, з них: • спеціаліст вищої категорії – 18 (44%);

 • спеціаліст першої категорії – 11 (28%);

 • спеціаліст другої категорії – 7 (18%);

 • спеціаліст – 4 (10%);

 • вчитель-методист – 2 (5%);

 • старший вчитель – 7 (17,5%). • тридцять вісім педагогічних працівників мають повну вищу освіту (95%).

 • двоє педагогічних працівників мають середню спеціальну освіту (5%). • від 30-ти років – 4 осіб (10%);

 • від 31 до 40 – 9 осіб (23%);

 • від 41 до 50 – 19 (47%);

 • від 51 до 60 – 6 (15%);

 • понад 60 років – 2 (5%).

Навчальний заклад повністю укомплектовано кваліфікованими педагогічними кадрами, розподіл кадрів умотивований та раціональний, здійснюється з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи учителів обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти упровадження інноваційних ідей розвитку НВК у форматі школи повного дня.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал