Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Сторінка1/2
Дата конвертації26.12.2016
Розмір1,35 Mb.
ТипЗакон
  1   2

У 2013/2014 н.р. робота НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Особлива увага приділялась реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку учнів через оновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання, створення сприятливих умов для реалізації нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, індивідуального розвитку особистості.

Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі

На початок навчального року в НВК було укомплектовано 15 класів: 6 – школи І ст. (1-4 кл.), 6 – ІІ ст. (5-9 кл.), 3 – ІІІ ст. (10-11 кл.) та в них навчалося 342 учні. Протягом 2013-2014 н.р. з навчального закладу вибуло 5 учнів: в межах району - 2 учні, міста - 3. Прибуло 7 учнів. На кінець навчального року в навчальному закладі нараховується 344 учні. Випущено з 9 класу 24 учні, 11-х класів -38 учнів.

Мова навчання – українська. Середня наповнюваність класів – 23 учні, що в порівнянні з попередніми роками залишиється незмінним.

Гімназія здійснює підготовку за суспільно-гуманітарним напрямом, економічний профіль. З метою підготовки учнів початкової ланки до навчання в гімназійних класах, за рахунок варіативної складової робочого навчального плану упроваджені курси за вибором з економіки: «Абетка юного споживача» (1 кл.) та «Цікава економіка» (2-4 кл.). В 5-9 класах вивчалися курси «Подорож у світ економіки» (5-6кл.), «Основи раціонального споживання» (7кл.), «Основи економіки» (8-9кл.). З метою поглиблення знань з економіки, формування в учнів економічних компетентностей у 10 класі впроваджені курси за вибором «Фінансова грамотність», «Основи споживчих знань» та в 11-х класах – «Власна справа», «Основи споживчих знань».

Профільним навчанням було охоплено 64 учні старшої школи (10-11 кл.), що складало 19 % від загальної кількості.

У 2013/2014 н.р. в НВК за індивідуальною формою навчалося 2 учні, які за станом здоров’я не могли відвідувати НВК: Ковальчук Дарія Сергіївна (4-А кл.) та Порошина Світлана Юріївна (11-А кл.).

Індивідуальне навчання здійснювалося з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей і потреб. Вчителі-предметники своєчасно розробили індивідуальні програми з кожної навчальної дисципліни, у яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками та затверджений директором НВК. Для проведення індивідуальних занять залучалися вчителі, які пройшли відповідну курсову перепідготовку, їх склад був затверджений наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Учителі-предметники відповідально ставилися до виконання своїх обов’язків. Класні керівники Нікіфорва Т.В. та Пузир Л.В. підтримували тісний зв'язок з батьками своїх вихованців.

Учні, які навчалися за індивідуальною формою навчання за результатами річного оцінювання виявили високий та достатній рівень навчальних досягнень з базових дисциплін та відповідно до рішення педагогічної ради Ковальчук Д. була переведена до 5 класу, Порошина С. випущена з НВК із врученням їй атестата про повну загальну середню освіту звичайного зразка.Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти

(охоплення навчанням дітей шкільного віку)
На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», відповідно до річного плану роботи НВК на 2013-2014 н.р. у НВК було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей дошкільного та шкільного віку території обслуговування закладу та забезпечення їхніх прав на здобуття загальної середньої освіти.

У вересні 2013р. всі вчителі своєчасно провели роботу по уточненню списків, що дало можливість встановити місце навчання кожної дитини, яка проживає в мікрорайоні НВК. На підставі складених списків здійснено перевірку явки дітей і підлітків до загальноосвітніх навчальних закладів. Місце навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах, було визначено на основі довідок, виданих даними закладами.

Проведено повторне уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку та дітей 5-річного віку. Перевіркою встановлено, що на території обслуговування закладу, станом на 05.09.2013р. проживає 554 дитини дошкільного та шкільного віку, з них 288 дівчат.

Учні мікрорайону здобувають освіту в таких навчальних закладах: • НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,гімназія» № 5 - 218

 • Інші школи міста - 230

 • НВО №1 - 18

 • Ліцей-інтернат - 18

 • Професійний ліцей - 5

 • ПТУ,технікуми - 5

 • Спеціальні заклади для дітей з розумовими вадами - 1

- ДНЗ - 41

- Вдома – 3

- закінчили школу-13

- інші ЗОШ ( за межами міста) -2

Усі діти території обслуговування закладу охоплені різними формами навчання. Так, за індивідуальною формою навчання здобувають освіту 3 дитини, з них навчаються в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 - 2 дитини, ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 - 1. Одна дитина навчається в Берездівській допоміжній школі-інтернаті. Позитивно позначається на якості навчання дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, наявність відповідного програмного забезпечення. За програмою загальноосвітньої школи (скоригована) для дітей зі зниженим слухом навчалася учениця 11 - А класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» № 5 Порошина Світлана. Учні, які навчалися за індивідуальною формою, залучалися до позашкільної та позакласної діяльності.

Звіт про працевлаштування випускників 11 класів свідчить, що із загальної кількості випускників 2013 року ( всіх - 50 учнів), навчаються в ВНЗ -38, технікумах-6, ПТУ-5, працюють-1.

В НВК ведеться журнал щоденного обліку відвідування (пропусків) учнями навчальних занять, з’ясовуються причини їх відсутності на уроках. Результати даного контролю доводяться до відома батьків для подальшого вживання разом з ними дієвих заходів по залученню учнів до навчання. Питання відвідування (пропусків) учнями навчальних занять виносяться на наради при директорові та розглядаються на засіданні ради профілактики.
Виконання статті 10 Конституції України,

Закону України «Про мови»

У 2013/2014 н.р. у НВК реалізовані практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснювався українською мовою. Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо закону України «Про мови». Здійснювався контроль за виконанням цього Закону та статті 10 Конституції України, станом викладання української мови та літератури. Працював гурток «Мистецтво живого слова». Документація закладу велася українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводилися виключно українською мовою. Учні НВК брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені П.Яцика, олімпіадах з української мови та літератури, МАН України. Протягом року проводилися заходи, присвячені 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка, у березні – тиждень української мови та літератури (за окремим планом).

Кадрове забезпечення навчального закладу

Якісний і кількісний склад педагогічного колективу навчального закладу зумовлює його успішну роботу. У 2013-2014 н. р. у навчальному закладі працювало 34 педагоги відповідно до штатного розпису: 97% із загальної кількості педагогічних працівників мають повну вищу освіту, 3% - неповну вищу.Увесь педагогічний колектив має високий освітньо-кваліфікаційний рівень. Розподіл за кваліфікаційними категоріями у 2013-2014 н. р. такий:

 • «спеціаліст вищої категорії» – 21 (62%);

 • «спеціаліст І категорії» – 8 (23%);

 • «спеціаліст ІІ категорії» – 1 (3%);

 • «спеціаліст» – 4 (12%);

 • педагогічне звання «вчитель-методист» – 2 (6%);

 • «старший вчитель» – 8 (24%).


У 2013-14 н.р. збільшилась кількість педагогічних працівників, стаж роботи яких становить від 10 до 20 років.

Середній вік учителів 34 роки.

Плинність педагогічних кадрів становила 0%.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал