Закони України Закон України «Про освіту»Скачати 418,15 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір418,15 Kb.
ТипЗакон
Нормативно-правові документи

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

Закони України

 1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).

 2. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. №
  651-XIV).

 3. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).

 4. Конституція України.

 5. ЗУ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»

 6. ЗУ «Про охорону дитинства»

 7. ЗУ «Про пільгам матерям-одиначкам»

 8. ЗУ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

 9. ЗУ «Про соціальні послуги»

      Накази  Міністерства освіти і науки України

1. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (від 02.07.2009  N 616). 1. Про  затвердження  Положення про  експертизу  психологічного  і
  соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах
  Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).

 2. Про   внесення   змін   і   доповнень   до   нормативів   чисельності
  практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від
  15.06.2004 р. № 1/9-324).

 3. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх
  ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р.
  № 1/9-352).

 4. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і
  соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).

 5. Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми від 19.08.2011 № 290.

 6. Лист МОН України №  864  від 28.12.2006  «Про  планування
  діяльності   та   ведення   документації   соціальних   педагогів,   соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

 7. Лист МОН України №   1/9-479 від   15.08.07  «Про  нормативи
  чисельності  практичних  психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних закладів».

 8. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).

 9. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).

 10. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

 11. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання (№ 1/9-529 від 26.07.2012).

 12. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року.

14. Посадова інструкція практичного психо­лога

 1. Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо   профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року (від 03.08.2012. № 888).

 2. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових
  заходів  щодо  профілактики  та  запобігання  жорстокому  поводженню  з
  дітьми».

 3. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти (від 20.04.2011 №462).

 4. Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей. (Указ президента України від 05.05.2008 р. № 411/2008)


Навчально-методичні матеріали

1. О.А. Атемасова. Агресивна дитина: як їй допомогти. – Х.: Вид. «Ранок», 2010.

2. Валентин Рибалка. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості. – К.:Шк.світ, 2009.

3. Людмила Некраш, Марія Стрільник. „Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися.”

4. П.Я.Гальперин. Введення у психологію. – М.:«Кн.дом», 2000.

5. Запобігання торгівлі людьми:Навчально-методичний посібник. – Х.:Вид.Нац.ун-ту внутр.справ, 2001.

6. Лариса Кондратенко. Розумові здібності дитини(Диференційно-діагностичний довідник). – К.:Главник, 2004.

7. Психологія дорослої людини: Психологічний практикум. – Ніжин:Вид.НДПУ ім. М.Гоголя, 2004.

8. Крути: Памяті героїв Крут/Зінкевич. – Київ, 2009.

9. Пихтіна Н.П., Яковець Н.І. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів. – Ніжин:Вид.НДУ ім. М.Гоголя, 2003.

10. Горєлов І.Н., Житніков В.Ф. Чи вмієте ви спілкуватися? – М.:Просвещение, 1991.

11. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе. – М.:Гуманит,ВЛАДОС, 2001.

12. Браілко Т.Б. Особливості мислення молодших школярів. – Х.:Вид.«Ранок», 2010.

13. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М.:Гуманит, ВЛАДОС, 2003.

14. Майская А. Ребенок-левша: Как достичь гармонии с «правым» миром. – СПб.:Питер, 2005.

15. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – Изд.3-е – М.:ЧеРо, 2001.

16. Щетинин М.П. Объять необъятное: Записки педагога. – М.:Педагогика, 1986.

17. Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України. – Ніжин:Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2009.

18. Робота на «Телефоні довіри»: Програма та навчально-методичні матеріали до курсу. – Ніжин: МІЛАНІК, 2007.

19. Самовиховання особистості: Матеріали до курсу. – Ніжин, 2001.

20. Туріщева Л.В. Уроки майстерності для шкільного психолога. . – Х.: Вид.група «Основа», 2011.

21. Туріщева Л.В. Настільна книга шкільного психолога. – Х.: Вид.група «Основа», 2009.

22. Туріщева Л.В. Робота шкільного психолога з педагогічним колективом. – Х.: Вид.група «Основа», 2009.

23. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: Изд.ВЛАДОС – Пресс, 2001.

24. Пихтіна Н.П., Новгородський Р.Г. Профілактика та соціально-педагогічна робота з дітьми девіантної поведінки. – Ніжин:Вид. НДУ ім. М.Гоголя, 2007.

25. Мартиненко О.А. Як навчити вашу дитину спілкуватися і дружити. – Х.:Вид. «Ранок», 2009.

26. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї. – К.:МАУП, 2001.

27. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. – М.:Просвещение, 1988.

28. Грецов А. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 2005.

29. Скоромовки, загадки, лічилки, забавлянки.

30. Заняття психолога з підлітками/Гончаренко. – К.:ВД «Шк. Світ», 2006.

31. Туріщева Л.В. Психологічні тренінги для школярів. – Х.:Вид.група «Основа», 2009.

32. Туріщева Л.В. Тиждень психології в школі. – Х.:Вид.група «Основа», 2011.

33. Мерзлякова О. Інтерактивні заняття психолога з батьками. – К.: Шк.світ, 2008.

34. Туріщева Л.В., Гончаренко О.В. Вивчення особистості школяра і педагога: діагностика, практичні рекомендації. . – Х.: Вид.група «Основа», 2007.
35. Баришполь С.В. Посібник практичного психолога. – Х.: Вид.група «Основа», 2009.

36. Широкорадюк О. Лихослівя у шкільному середовищі: профілактика і корекція. – К.: Шк. Світ, 2009.

37. Щотка О.П. Психологія підлітка: Психологічний практикум. – Ніжин, 2004.

38. Шелдрейк Р. Семь экспериментов, которые изменят мир. – М.:ООО Изд. Дом «София», 2004.

39. Пихтіна Н.П. Педагогіка гри. – Ніжин:Вид. НДУ ім. М.Гоголя, 2007.

40. Внукова М.О., Мартиненко О.А. Як розвинути мовлення вашої дитини. – Х.:Вид. «Ранок», 2009.

41. Атемасова О.А. Практична психологія у початковій школі. Х.:Вид. «Ранок», 2010.

42. Атемасова О.А. Психогімнастика у початковій школі. – Х.:Вид. «Ранок», 2010.

43. Самоукина Н.В. Первые шаги школьного психолога: психологический тренинг. – Дубна: ООО «Феникс», 2002.

44. Збірник розвивальних завдань. Вид-во «Ранок», 2012.

45. Розвиваючі ігри для дітей. Вид-во «Глорія Трейд», 2011.

46. Розвивай-ка. Зайчики. Вид-во «Агрумент Принт», 2009.

47. Читаємо. Книжка-розвивайка. Вид-во «Талант», 2009.

48. Федієнко В. Вчимось писати без проблем. Харків – «Школа», 2011.

49. Дитина і довкілля: ознайомлення з навколишнім світом. Видавничий дім «Школа», 2005.

50. Мислення. Логіка./ Укл. С.М. Гавріна, Н.Л. Кутявіна. Київ, «ЕКСМО-Прес», 2000.

51. Розвивай-ка. Мишенята. Вид-во «Агрумент Принт», 2009.

52. Логіка: вчимося самостійно думати, порівнювати, міркувати/Гавріна С.Е., Кутявіна Н.Л. – ЗАТ «ЕКСМО – Прес», 2000.

53. Карапуз: Енциклопедія для малюків. Харків, «Торнадо», 2002.

54. 1000 ігор. Корисні ігри. Київ, ТОВ «Перо», 2008.

55. Гавріна С.Є. Велика книга тестів. 4-5 років. – Київ, «ЕКСМО-Прес», 2000.

56. Не нудьгуємо – граємо.

57. Корольова Т. Увага. Пам'ять. Мислення. К.:Казка, 2005.

58. Домашня логопедія: Книга для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки/ Журавльова А.Є., Федієнко В.В – Х.:ВД «Школа», 2010.

59. Продовжуємо діалог: Навчальний посібник для підлітків 11-13 років/Кириленко С.В., Косарєва Н.І., Сомова І.Г. – К.: Вістка, 2006.

60. Солова В.М. Педагогіка літнього оздоровчого табору: Навчально-методичний посібник. – Ніжин:Вид-во НДУ ім.М.Гоголя, 2009.

61. Хрестоматія з Основ професійної майстерності соціального педагога/ Укл.: Пихтіна Н.П., Тукач І.І. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2007.

62. Бойбіна Ю.В., Гончарова С.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога. – Х.:Вид.група «Основа», 2010.

63. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навчально-методичний посібник/Левченко К.Б., Удалова О.М., Трубавіна І.М. – К.:Мілленіум, 2005.

64. Мерзлякова О. „Учителі й учні: мистецтво діалогу.” Київ, «Шкільний світ», 2008.

65. Туріщева Л.В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. – Х.:Вид.група «Основа», 2008.

66. Основи психології/Киричук О.В., Роменець В.А. – К.:Либідь, 1999.
Забезпеченість фаховими періодичними виданнями

66. Соціальний педагог. №1-3, №5-6, № 10-12, 2011.

67. Психолог. 18 журналів за 2009 рік; 9 журналів за 2010; 20 журналів за 2011 рік;

68. Дефектолог. №1, 2005.

69. Інформація. Погляди. Світогляд. №11-13, 2008; №8,10, 2007.

70. Кампус для абітурієнтів та їхніх батьків. №1, 2009.

71. Практична психологія та соціальна робота. №3-8, 2005; №1-12, 2004; №3, 2002.

72. Соціальний педагог: бібліотечка. №1-4, 2011.Довідково-інформаційні матеріали

1. Програма «Рівний – рівному». Модулі: Прояви турботу та обачливість;

Твоє життя – твій вибір

Методика освіти «рівний – рівному»

Спілкуємось та діємо

Знаємо та реалізуємо свої права


2. Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Концепція освіти «рівний – рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України.

4. Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя.

5. Інформаційний буклет «Проект «Школа проти СНІДу»»

6. Буклет Київського національного університету культури і мистецтв.

7. Майбутнє починається сьогодні: факультативні заняття.

8. Буклети про здоровий спосіб життя.

9. Буклети профорієнтації.

10. Буклети «Рівний – рівному».

11. Виступи на педраді: • «Психологічні чинники дитячої злочинності»

 • «Психокорекційні ігри для вчителів»

 • «Роль позаурочної освіти. Факультатив «Рівний – рівному»

12. Матеріали районного семінару практичних психологів на тему: « Гендерна рівність у закладах освіти»

13. Психолого-педагогічні семінари • «Застосування основних принципів тайм-менеджменту як умова оптимального використання часу».

 • «Комфортні умови навчання як умова розвитку творчої особистості».

 • «Конфлікти в освіті: шкільна медіація».

 • «Вчитель, допоможи учню: профілактика дезадаптації школярів».

 • « Психологічний мікроклімат класного колективу та його вплив на духовний розвиток учня».

 • «Домашнє насильство та його вплив на психіку дитини».

 • «Проблеми навчання та виховання дітей з підвищеним рівнем тривожності та неврозами».

 • «Робота колективу з формування позитивної громадської думки про діяльність навчального закладу».

 • «Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів у процесі виховання та навчання на різних етапах уроку».

 • «Особливості побудови навчально-виховного процесу, зорієнтованого на індивідуально-психологічні особливості учнів».

 • «Методи психологічного розвантаження: саморегуляція та аутотренінг».

 • «Дитина та її права».

 • «Учнівський колектив: як стати командою».

14. Матеріали психолого-педагогічного консиліуму «Адаптація учнів

перших класів до навчання у школі та адаптація учнів п'ятого класу до

умов середньої школи»

15. Виступи • «Поняття про учнівський колектив».

 • «Шляхи згуртування колективу».

 • «Тайм-менеджмент як система управління часом».

 • «психологічний комфорт навчання».

 • «Профілактика дезадаптації школярів».

 • «Фактори формування позитивного мікроклімату».

 • «Психічні особливості дітей, що постраждали від насильства».

 • «Тривожні діти у молодшій школі».

 • «Порушення емоційно-вольової сфери обумовлені неврахуванням індивідуальних особливостей учнів під час навчання».

 • «Особливості побудови навчально-виховного процесу, зорієнтованого на індивідуально-психологічні особливості учнів».

 • «Прояви агресивності у молодшому шкільному віці».

 • «Типологія агресивної поведінки».

16. Виступи на батьківських зборах

 • Особливості підліткового віку

 • Як допомогти дитині виконувати домашні завдання

 • Шкідливі звички і підлітки

 • Як підготувати дитину до школи

 • Поговоримо про те, чому діти обманюють

 • Неправильні стилі виховання та їх вплив на особистість дитини

 • Навчальна мотивація: як стимулювати дітей до навчання

 • Діти і стрес

 • Активне слухання у взаєминах з дітьми

 • Дитина і комп'ютер: вплив на розвиток особистості

 • П'ятий клас: особливості психіки, конфлікти

 • Особливості психіки шестиліток

 • Особливості соціально-психологічного розвитку особистості у підлітковому віці

 • Батькам про підлітків

 • Агресивність, її причини та способи уникнення

 • Психологічне насильство у стосунках з дітьми

 • Батьківський авторитет – могутня сила виховання

 • Діти і телебачення: позитив і негативКорекційно-розвивальні та відновлювальні програми

 1. Програма корекції агресивності. Групова робота з молодшими школярами. (Психолог, жовтень, №37, 2011)

 2. Розвиток емоційно-вольової сфери молодшого школяра. Корекційно-розвивальне заняття. (Автор програми: Ірина Ваколюк)

 3. «Я, ти, він, вона – разом дружній клас». Програма адаптації до п'ятого класу. (Автор програми: Алла Веленко)

 4. Педагогічно занедбані молодші школярі. Тренінг профілактики та корекції. (Автор програми: Ольга Корнеєва)

 5. «Я – першокласник». Програма для учнів. (Автор програми: Ірина Потьомкіна)

 6. Емпатія і творчість у спілкуванні молодших підлітків. Тренінг адаптації для п'ятикласників. (Автор програми: Наталія Сидоренко)

 7. Профілактика торгівлі людьми. Корекційна програма для підлітків. (Автор програми: Лілія Журавльова)

 8. Коригувально-розвивальна програма для учнів молодшої школи, у яких виявлено труднощі у навчанні. (Автор програми: Н.О. Носок)

 9. Корекційно-відновлювальна робота з дітьми, не готовими до шкільного навчання. (Автор програми: Н.О. Носок)

 10. Програма розвитку й корекції довільної регуляції молодших підлітків, які зазнають труднощів у навчанні та поведінці.

 11. Розвиток мотивів міжособистісних відносин у підлітків 12-15 років. (Все для вчителя, січень, 2009)

 12. Уроки психологічного розвитку учнів у 4-му класі. (Автор програми: Н.Локалова)

 13. Програма профілактики дезадаптації дітей початкових класів.( Автор програми: А.Заяць)

 14. «Хочу бути успішним!». Програма профілактики порушень психічного здоров'я дітей молодшого шкільного віку. (Автор програми: О. Хухлаєва)

 15. Програма розвитку пам'яті для першокласників «Ейдетика».

 16. Програма корекції шкільної тривожності у підлітків.

 17. Розвиток навичок спілкування. Розвивальна програма.

 18. Школа чарівників. Розвивальна програма. (Автор програми: Еліна Алієва)

 19. Розвиток комунікативної компетентності. Корекційна програма для підлітків. (Автор програми: О.Тригук)

 20. Гармонія з почуттями. Корекційно-розвивальна програма з формування емоційної стабільності в учнів 4-5 класів. (Автор програми: Л.Трутнєва)

 21. Комплексна корекційна програма для роботи з першокласниками з вадами розвитку.

 22. «Інтелектуальна мозаїка». Корекційно-розвивальна програма для дітей старшого дошкільного віку з високим рівнем розумового розвитку. (Автор програми: Прищепа Т.І.)

 23. Я і школа:крок назустріч. (Автор програми: Світлана Яланська)

 24. Планування майбутнього – шлях до успіху. (Автор програми: Ольга Коробова)

 25. Кроки до дорослості. (Соціальний педагог, травень, 2010).

 26. Графічні прийоми в роботі практичного психолога. (Автор програми: В.Матвійчук)


Краща практика реалізації корекційно-відновлювальної програма на базі кабінету

«Я – першокласник»

Заняття з профілактики дезадаптації

Заняття №1 Знайомство

Мета: допомогти дітям увійти у контакт одне з одним і з дорослими, усвідомити себе як особистість, усвідомити свої позитивні риси характеру.

Психолог представляється, розповідає про себе. Потім пропонує представитися дітям – назвати своє ім'я та прізвище, стати у коло і назвати своє ім'я з посмішкою, дивлячись в очі вчителеві або сусідові праворуч.

Психолог: Діти, вам подобається, коли вас називають Колька, Машка? А коли – Миколка, Марійка? Чому? Як вас називає мама?


 • Гра «Чарівний стілець»

Одна дитина сідає на стілець (усередині кола) – їй кажуть найкращі слова і побажання, називаючи її ім'я(лагідне), найкращі риси характеру. Далі дитина встає і дякує за приємні слова.

 • Вправа «Намалюй квітку»

Усі діти сідають за парти й малюють квітку. Якщо хтось не може або не хоче малювати, потрібно підбадьорити його: «Нічого страшного. Я тобі допоможу. Починай малювати просто зараз. Молодець, дуже добре».

Потім потрібно зібрати намальовані квіти в один букет і «поставити його у вазу» (на столі або на підлозі). • Гра «Передай тепло квітки по колу»

Потрібно об'єднатися в пари, узятися за руки, погладити один одного по голові, по плечу.

 • Малювання автопортрета

З малюнків створюємо галерею портретів.

 • Домашнє завдання

Принесіть фотографії або малюнки своєї сім'ї.
Заняття №2 «Я і моя сім'я»

Мета: знайомство із членами сім'ї, інтерасами, традиціями кожної сім'ї, розвиток механічної пам'яті, тренування спостережливості.

 • Вправа «Малюнок сім'ї»

Сидячи в колі на стільці, дитина розповідає як звати її батьків, інших членів сім'ї, хто чим любить займатися.

 • Гра «Поміняйтеся місцями ті, у кого...»

 • Є старший брат;

 • молодша сестричка;

 • молодший брат;

 • дідусь;

 • бабуся тощо.

 • Гра для розвитку механічної пам'яті «Бабуся збирає у кошик»

Потрібно обєднатися у дві групи.

Психолог: Бабуся збирає у свій кошик – хустку...(наступний гравець повторює це слово і додає свій предмет)...і пиріг, і...

Гра триває, поки ряд предметів стає довгим(16-18 предметів).


 • Гра-розминка «Що змінилося?» (тренування спостережливості)

Усі обєднуються у групи по 7-10 осіб. Діти стають у шеренгу за зростом. Ведучі викликають двох дітей, ставлять їх обличчям до шеренги і пропонують запамятати зовнішній вигляд кожного учасника гри (1-2 хв).

Після цього два учасника йдуть в іншу кімнату. За знаком дорослих діти (у шерензі) вносять дрібні зміни в костюм і зачіску. Потім викликають учасників з іншої кімнати, які називають зміни у костюмах. • Прощання


Заняття №3 «Урок і перерва»

Мета: ознайомити дітей із правилами поведінки на уроці і на перерві, тренуватися виконувати ці правила, виявити шкільну мотивацію.

 • Бесіда «Що таке урок»

Психолог: Як можна показати, що ти готовний до уроку? Давайте покажемо, як ми вміємо виконувати це правило.

Програвання ситуацій. Що потрібно сказати або зробити, коли: • учитель заходить до класу;

 • хочеш щось сказати;

 • хтось спізнюється на урок.

 • Вправа «А так буває?»

Завдання на формування уваги й уміння вільно викладати свої думки.

Дитині розповідають неправдиву історію, а потім запитують: «А так буває?». Якщо дитина відповідає «ні» – уточнюють чого саме не буває і чому. Якщо «так» – потрібно переконатися в тому, що малюк зрозумів історію.

Психолог: На уроці потрібно бути дуже уважним. Щоб перевірити вашу спостережливість, давайте пограємося у гру. Заплющте очі, покладіть голову на парту. У кого сусід по парті блондин? Підніміть руку із заплющеними очима. Розплющте очі й перевірте себе. У кого сусід...


 • Бесіда «Що можна зробити за перерву?»

Правила поведінки виробляють самі діти: наприклад, у школі можна усміхатися і сміятися.

 • Малювання «Що мені подобається у школі»

Психолог: Зараз продзвенить дзвінок, наш закінчиться урок. Учитель по дзвінку говорить: «Урок закінчено», – всі учні роблять те ж саме, що і на початку уроку – встають.


Заняття №4 «Знання – світло, а незнання – темрява»

Мета: зміцнити в учнів бажання вчитися, одержувати знання, показати, що знання необхідні кожному, розвивати уважність.

Психолог: Діти, як ви думаєте, навіщо людям треба вчитися?

Узагальніть відповіді учнів.


 • Гра «Відгадай професію»

Діти по черзі імітують рухи, які виконує представник певної професії, або говорять, що він має робити. Інші відгадують, називають риси, які повинен мати представник цього фаху.

 • Бесіда «Ким ви працюєте»

 • Чи можна вас назвати працівниками?

 • Якими мають бути учні?

 • Що потрібно для вашої роботи?

Психолог пропонує дітям пройти випробування на звання учня.

 • Гра «Алфавіт»

Перевіряємо, як добре знають діти букви.

 • Гра для розвитку зосередженості «Візерунки»

Дітям роздають аркуші паперу у клітинку.

Психолог: Зараз ми вчитимемосямалювати різні візерунки. Постарайтеся, аби вони вийшли гарними й акуратними. Для цього слухайте мене уважно – я говоритиму, в який бік і на скількох клітинках провести лінію. Проводьте тільки ті лінії, які я буду називати. Коли намалюєте одну, чекайте, доки я назву наступну. Кожну лінію починайте там, де закінчилася попередня, не відриваючи олівця від паперу. Усі памятають, де права рука? Витягніть її вбік. Зараз ви показуєте нею праворуч. А де ліва рука? Молодці! Починаємо малювати. Поставте олівець на крапку.

Малюємо лінію: одна клітинка праворуч, одна клітинка – вгору, одна – праворуч, одна – вниз, одна – праворуч, одна – вниз, одна – ліворуч, одна – вниз, одна – ліворуч, одна – вгору, одна – ліворуч, одна – вгору. Що у вас вийшло? (Хрестик).

Ще раз починаємо малювати. Поставте олівець на наступну крапку. Малюємо лінію: дві клітинки – праворуч, дві – вгору, дві – праворуч, дві – вниз, дві – ліворуч, дві – вниз, дві – ліворуч, дві – вгору. І що вийшло? (Квадратики). • Гра «Палички»

Для гри візьміть 30-40 паличок(сірників). Грати краще удвох.

Психолог: Я покажу тобі фігурку з паличок, і за 1-2 секунди накрию її аркушем паперу. Ти маєш її викласти. Потім, будь ласка, звір зі зразком, виправ і підрахуй свої помилки.Заняття №5 «Коли всім весело, а одному сумно»

Мета: учити дітей співпереживати, розвивати уміння розрізняти і розуміти емоційні стани, виховувати привітність і щирість.

 • Вправа «Настрій»

Ведучий показує дітям картинки облич у різних емоційних станах: радості, суму, веселощів, злості, подиву тощо. Діти вибирають та імітують якесь із них. Учитель запитує, що дитині хочеться зробити у цьому стані, подобається їм чи ні така людина і чому? Коли у вас буває такий настрій?

Психолог: За кольором можна побачити різні предмети, живих істот. Через колір людина навіть може висловити свій настрій. Коли людині радісно, у неї все виходить, вона задоволена – тоді кажуть, що вона все бачить у рожевому світлі. А коли в людини неприємності, якого кольору в неї настрій? (Відповіді дітей).

Отже, якщо настрій гарний, то його «малюють» яскравими, світлими тонами: жовтим, жовтогарячим, червоним, ясно-зеленим, блакитним. Поганий настрій – темні кольори: чорний, коричневий. Якщо важко визначити настрій, показати його можна за допомогою синіх, зелених, сірих відтінків. Я вам пропоную щодня малювати свій настрій.


 • Малювання

Діти малюють обличчя мами, тата, братів, сестер – які вони бівають найчастіше.

Заняття №6 «Труднощі першокласника» (адаптована СПСШ для роботи з учнями перших класів)

Мета: учити дітей виявляти власні труднощі у навчанні, сформувати уявлення про можливі способи вирішення труднощів.

 • Привітання «Усмішка по колу»

Дітям пропонується стати в коло і посміхнутися сусіду праворуч і ліворуч.

 • Гра «Встаньте ті, у кого...»

 • Сині очі;

 • довге волосся;

 • є собака вдома;

 • є кицька тощо.

 • Бесіда «Чим дитячий садок відрізняється від школи»

 • Вправа «Що таке школа»

Діти, а тепер поговоримо з вами про школу. Як ви уявляли собі школу ще до того, як прийшли сюди навчатися? Відповіді учнів.

 • Еврістична бесіда «Що подобається в школі»

Розкажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається у школі. Чи подобаються вам вихователі? Чи подобаються вам уроки? Чи любите ви виконувати різні завдання?

 • Рухлива гра «Совонька»

Діти стають у коло. Один стає у середину кола і зображає сову, а решта – жучків, метеликів, пташок. За командою ведучого «День настає – усе оживає» - усі діти біжать по колу; «сова» у цей час спить, тобто стоїть у середині кола, заплющивши очі. Коли ведучий командує «Ніч настає – усе завмирає», усі зупиняються і завмирають, а «сова» виходить на полювання. Вона вишукує тих, хто ворушиться або сміється, і веде їх на середину кола.

 • Вправа «Скринька труднощів першокласника»

Діти кажуть про свої труднощі в навчанні, вчитель записує їх на аркушах паперу ї кидає у коробочку.

 • Вправа «Боремося з труднощами»

Мета даної вправи сформувати уявлення про можливі способи вирішення труднощів.

Діти називають труднощі, які виникають у них при навчанні, і разом з вчителем підбирають способи їх вирішення. • Гра «Веселий паравозик»

Обирається одна дитина, яка розпочинає гру. Вона підходить до одного з учнів і каже: «Я веселий паравозик. Давай дружити» і запрошує приєднатися до неї. І так, підходячи до кожної дитини, пропонують приєднатися до паравозика.

 • Підсумок

 • Рефлексія «Сьогодні мені було..., Я дізнався...»

 • Прощання


Матеріали по соціальному супроводу дітей (сімей), які перебувають в складних умовах проживання
1.Нормативно правова документація з питань соціального – правового захисту

2.Вхідна, вихідна документація

3.Адреси, телефони організацій з питань соціального – правового захисту

4.Особові справи дітей, які перебувають в складних умовах проживання

5.Соціальний паспорт закладу.

6. Соціальні паспорти класів.

7.Матеріали по правам та обов’язкам батьків та дітей

8.Законодавча база.Обліково – статистична документація
1.Облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету.

2.Статистичні звіти.

3.План роботи практичного психолога на рік.

4.План роботи практичного психолога на місяць.5.План роботи соціального педагога на рік.

документи для службового використання

 1. Журнал щоденного обліку роботи практичного психолога Носівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

 2. Журнал протоколів індивідуальних та групових консультацій практичного психолога.

 3. Журнал корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи практичного психолога.

 4. Журнал психологічного аналізу уроків практичного психолога.

 5. Журнал реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів.

 6. Журнал соціально-перетворювальної роботи соціального педагога.

 7. Журнал щоденного обліку роботи соціального педагога.

 8. Соціальний паспорт школи.

 9. Соціальні паспорти класів.

 10. Акти обстежень житлово-побутових умов утримання та виховання дитини.

 11. Індивідуальні картки учнів.

 12. Ділова документація, списки дітей, індивідуальні діагностичні картки, протоколи, результати діагностичних обстежень (з 2009року).


папки Методичних матеріалів

 1. Формування здорового способу життя

  • Попередження поширення ВІЛ-інфекції;

  • Що таке «здоровий спосіб життя» молоді?

  • Тренінг підвищення рівня поінформованості підлітків з питань ВІЛ/СНІДу для учнів 7-11 класів.

  • «Ми обираємо здоров'я»!

  • «Курити: за чи проти?»

  • «Про здоров'я дбай замолоду».

  • «Здоровий вибір»

  • Година спілкування: «Здоровим буду я!»

  • Сходинки до здоров'я.

  • Година спілкування про ВІЛ/СНІД.

  • «СНІД: людство під знаком біди».

  • Тренінгове заняття: «Життя сплива з клубами диму».

 1. Профорієнтаційна робота

 • Заняття з елементами тренінгу: «Всі професії потрібні, всі професії важливі».

 • «Знавці професій».

 • Правильний вибір професії – успіх у житті.

 • Як зробити професійний вибір?

 • Що я знаю про професії?

 • Як уникнути помилок і розчарувань у виборі професії?

 • Формула вибору професії.

 • Подорож у світ професій.

 • Загадки про професії.

 • Світ професій очима дітей.

 1. До тижня Доброзичливості

 • Притчи про добро і зло

 • Давайте будемо доброзичливими!

 • Легенди про добро

 • Вірші про добро

 • Діагностичні матеріали на виявлення емпатійних здібностей учнів

 • Добро живе у кожнім серці

 • Турнір доброзичливців

 • В трьох словах про доброту

 • Добро і доброта

 • Гра «Слідопит»

 • Щастя. Дружба. Доброта.

 1. До тижня соціально-психологічної служби школи Довіра»

 • Виступ «Навіщо потрібні шкільні психологи?»

 • Як керувати своїм настроєм?

 • Що означає посмішка?

 • Психологічний ерудит

 • Психологічний КВК

 • Життя – це вибір. Що обирати – вирішуй сам.

 1. Гендерна просвіта

 • Гендерні стереотипи – це небезпечно!

 • Методичні рекомендації щодо проведення щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства»

 • Заняття «Гендерні стереотипи»

 • Гендер і влада

 • Я захищаю себе від гендерної дискримінації

 • Гендерна ситуація в Україні на зламі тисячоліть

 • Заняття з елементами тренінгу: «Рівні права – рівні можливості»

 • Заняття з елементами тренінгу: «Ми різні, але рівні»

 • Ми за гендерну рівність!

 • Гендерні стереотипи

 • ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

 1. Матеріали для перевірки готовності до школи

 2. Адаптація учнів перших та п'ятих класів до школи

 • Діагностична програма «Психологічна адаптація першокласників до навчання у школі»

 • Як навчити дитину успішно виконувати домашнє завдання

 • Взаємодія школи та сім'ї. Роль батьків в адаптації дітей до школи

 • Подолання шкільної дезадаптації

 • Психологічна підтримка учнів у процесі адаптації

 • Адаптація п'ятикласників до навчання у середній школі

 • Ознаки прояву дезадаптації у п'ятикласників

 • Поговоримо про перехід до середньої школи

 • Адаптація п'ятикласників до нових умов навчання у школі

 • Поради та рекомендації батькам

 1. Попередження суїцидальних проявів

 • Програма психопрофілактичної і психотерапевтичної допомоги підліткам у депресивному стані

 • Психологічні фактори суїцидальної поведінки

 • Допомога при потенційному суїциді

 • Заходи з попередження суїцидальних тенденцій в учнівської молоді

 • Життя – це вибір. Що обирати – вирішуй сам.

 • Причини та мотиви суїцидальної поведінки підлітків

 1. Попередження насильства, ксенофобії та формування толерантного ставлення до інших

 • Засідання «Клуб старшокласника»

 • Бал толерантності

 • Ми – дружній клас

 • Будьмо толерантними

 • Конфлікт та його конструктивне розв'язання

 • Відкрий для себе спілкування

 • Я пізнаю себе

 • Вчимось не ображатись

 • Я умію бути другом

 • Година спілкування: «Правила добра»

 • Тренінгове заняття «Вчимось керувати собою»

 1. Ігри на розвиток мислення

 2. Ігри на розвиток інтелектуальних здібностей

 3. Захисти свої права

 4. Папка рекомендацій на будь-які випадки

 5. Матеріали для роботи з педагогами

 • Тренінгове заняття з профілактики емоційного вигорання «Будьмо здорові»

 • Допомога – поруч

 • Мобінг: Коли робота стає пеклом

 • Культура мислення вчителя

 • Бути справжнім вчителем

 • Стереотипи педагогічного спілкування

 • Вчимося із задоволенням

 • Психічне здоров'я школярів

 • Особливості комунікативної сфери школярів

 • Робота з агресивними дітьми

 • Психологічний мікроклімат класного колективу та його вплив на духовний розвиток учня

 • Домашнє насильство та його вплив на психіку дитини

 • Особливості конфліктів між вчителями

 1. Матеріали для роботи з батьками

 • Жорстоке поводження з дітьми

 • Психологічне насильство у стосунках з дітьми

 • Підготовка дітей до школи у сім'ї

 • Психолого-педагогічні консультації для батьків

 • Виховуємо дитину разом

 • Тренінг підвищення компетентності батьків

 • Сімейний порядок і дитячо-батьківські стосунки

 • Чому підлітки скоюють злочини?

 • Сучасне телебачення та його вплив на внутрішній світ і поведінку людини

 • Психологія імені

 • Чи займаюсь я вихованням своєї дитини?

 • Дитячі крадіжки

 • Батьківський всеобуч

 • Старші й молодші діти в родині

 • Родинне спілкування

 • «Неправильне» виховання: типологія, наслідки, корекція

 • Анкета для батьків

 • Як оцінювати шкільні успіхи своїх дітей?

 • Типові помилки батьківського виховання

 • Сучасні проблеми сімейного виховання

 • Неправильні стилі батьківського виховання

 • Підлітковий суїцид

 1. Матеріали для роботи з дітьми групи ризику

 • Робота з дітьми «групи ризику»

 • Соціальна дезадаптація школярів: профілактика та корекція

 • Відхилення у поведінці неповнолітніх. Суть і види девіацій

 • Робота з важковиховуваними дітьми

 • Корекційно-розвивальна робота у структурі навчально-виховного процесу

 • Система профілактики правопорушень неповнолітніх у сучасній школі

 • Психокорекція агресивності та конфліктності у підлітків

 • Моделі впливу алкоголя на поведінку.

 • Робота з педагогічно занедбаними і наркотично залежними підлітками

 • Запобігання залученню школярів у нетрадиційні віровчення

 • Превентивне виховання учнів

 • Клінічні прояви синдрому дефіциту уваги та гіперактивності

 • Що робити з жадібною дитиною?

 • Дітей – не бити, хворобі – запобігти

 • Робота з дітьми «групи ризику». На допомогу початківцю

 • Психологічні особливості «важких» підлітків

 • Причини підліткової агресивності

 • Сутність девіантної поведінки та механізми її регуляції

 • Девіантна поведінка особистості

 1. Робота з учнями, що схильні до пропусків занять

 • Тренінгове заняття «Права та обов'язки учня»

 • Групове заняття «Я та мої цінності»

 • Заняття «Роль відповідального ставлення до обов'язків»

 • Заняття «Який я»

 • Заняття «Моя особливість та неповторність»

 • Заняття «Професія у моєму майбутньому»

 • Заняття «Розвиток самоконтролю»

 • Як уникнути залучення до злочинних груп

18. Робота з учнями, що перебувають на внутрішньокільному обліку

 • Здоровий спосіб життя – умова успішної особистості

 • Права дитини

 • Конфлікт та його конструктивне розв'язання

 • Толерантність у взаєминах з іншими

19.Робота з дітьми девіантами

 • Медіація як метод примирення

 • Профілактика агресивності й жорстокості серед неповнолітніх і молоді

 • Методи профілактики та корекції агресивної поведінки

 • Профілактична та психокорекційна робота з учнями девіантної поведінки

 • На допомогу соціальному педагогу

 • Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального насильства

 • Соціально-педагогічна робота соціального педагога з сім'єю

20. Години спілкування

Список телефонів
Носівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 тел. 2-10-30;

Міліція – тел. 102;

Служба у справах дітейтел. 2-15-94;

Міський центр для дітей, сім’ї та молоді тел.2-18-25;

Дитячий садок №1 тел.2-20-77;

Діагностичний центр, де можна пройти обстеження на ВІЛ/СНІД

(м.Чернігів,вул.Шевченка,150) тел.954-814;

Цент радіаційного захисту населення (м.Чернігів,вул.Шевченка,160)

тел.954-814;

Гаряча лінія телефону довіри (044) 228-73-85;

Київський міський центр з проблем СНІДу

тел.(044) 450-91-71,

(044) 450-91-86;

Організація підтримки ВІЛ-інфікованих „ Ми з вами” тел.(044) 228-73-85;

Фонд профілактики хімічних залежностей і СНІДу,група самодопомоги „Чекаємо на тебе” тел (044) 456-56-02;

Громадська організація „ Час Життя” тел (044) 290-64-29, 450-46-60;Обласна медико-психолого-педагогічна комісія тел. (022) 677-468.
Каталог: psiholog
psiholog -> Діагностика вихованості діагностика
psiholog -> Міністерство освіти України Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
psiholog -> Діагностичні заходи по адаптації учнів 5 класу до умов навчання в старшій школі
psiholog -> Задача з багатьма невідомими. (Тренінг для учнів)
psiholog -> Наш захід має назву „Пізнай себе та інших”. Мета
psiholog -> Психологічні вправи. Зосередження
psiholog -> Затверджую: погоджено
psiholog -> Дійові особи: Вихователь, Пані Користь, Пані Шкідливість. Обладнання
psiholog -> Тема. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає
psiholog -> На допомогу учням


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал