Загородня Н. В


Розділ 2. Взаємодія класного керівника з батькамиСторінка3/10
Дата конвертації02.12.2016
Розмір7,03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Розділ 2. Взаємодія класного керівника з батьками
Класний колектив — держава у мініатюрі. У ньому знаходять відображення не тільки різні етнічні групи, але й різні соціальні верстви. У класі навчаються діти із різних родин, які мають свої традиції, різне матеріальне забезпечення, різний склад. Серед учнів класу можуть бути діти з багатодітних або неповних родин, діти-сироти та напівсироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з неблагополучних родин, діти-інваліди тощо.

У "Положенні про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 № 434) зазначено, що класний керівник координує роботу вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу щодо виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців)

Після першого знайомства з учнями класу та їхніми батьками класний керівник повинен з’ясувати, у якій сім’ї живе та чи інша дитина, яким є її соціальний статус. Цю частину роботи класний керівник повинен виконати коректно, не образивши при цьому ані дитину, ані її батьків.

Після визначення статусу кожного учня класу класний керівник приступає до складання соціального паспорту класу, який може мати таку форму.Соціальний паспорт класу

Класний керівник

Загальна кількість дітей у класі —

Кількість дітей-сиріт —

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування,—

Кількість дітей із малозабезпечених сімей —

Кількість дітей одиноких матерів —

Кількість дітей із багатодітних сімей (до 18 років) —

Кількість дітей-інвалідів —

Кількість дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків —

Кількість дітей-напівсиріт —

№ з/п


Прізвище,ім’я, по батькові учня


Дата народження


Соціальний

статусДомашня

адреса, телефон


Такий соціальний паспорт класу складається на початку кожного навчального року. Він коригується протягом року, при зміні соціального статусу учня.

Дітям, які потрапили до цього переліку, має приділятися особлива увага з боку класного керівника і адміністрації школи.

Класний керівник повинен інформувати адміністрацію школи про умови виховання цих учнів у родинах та матеріально-побутові умови їхнього життя, складати спільно з батьківським комітетом класу акти обстеження, залучати цих дітей до класної суспільної роботи, допомагати їм адаптуватися до сучасних умов життя.

2.1. Навіщо класному керівникові робота з батьками?
На це запитання можна відповісти висловлюванням В.Сухомлинського: "Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, учителі можуть дати дітям велике людське щастя".

Починаючи з моменту вступу дитини до школи, виникає і існує "педагогічний трикутник": учитель — учень — батьки, що має свої труднощі та протиріччя, які потребують розв’язання. Цілі, сподівання, прагнення та дії і батьків, і вчителів спрямовані на благо дитини. Тоді чому стосунки в цьому "трикутнику" настільки суперечливі, а іноді драматичні?

Різноманітність форм спілкування і взаємодії учителів, батьків і учнів залежить від творчості та бажання класного керівника.

Чи уявляє собі сьогодні хтось школу без батьків ? Думається – ні. А якщо ні, то як побудувати відносини сім’ї й школи, батьків і учителів, адміністрації та батьківської громади ? Як зробити батьків своїми однодумцями ?

Багато хто із батьків , віддавши дитину в школу, перекладає на школу всю відповідальність за виховання власної дитини, з самого початку її навчання намагаються лишитись осторонь шкільного життя.

З чого ж починати роботу классному керівнику ?

Робота з сім’єю складна і багатогранна. Основні її напрямки відбиті у змісті роботи класний керівник з сім’єю. Однак, чи не найголовніший її аспект – допомогти батькам осягнути значення родинної педагогіки, яка є серцевиною народної виховної практики.

Це перевірений віками досвід національного виховання дітей в умовах родини. Батьки – головні природні вихователі дитини. Основний чинник у формуванні особистості – це виховний клімат сім’ї.

Щоб робота з батьками дала найбільший ефект, необхідно використовувати різні форми зв’язку з ними. У деяких класних керівників цей зв’язок обмежується проведенням наприкінці навчального семестру (рідше чверті) батьківських зборів за підсумками навчальних досягнень та викликом до школи батьків тих учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень або порушують дисципліну.

У роботі з батьками доцільно поєднувати колективні та індивідуальні форми. Роз’яснювальну роботу, розпочату на батьківських зборах, слід вести й під час індивідуальних зустрічей з батьками вдома і в школі.

Індивідуальні бесіди часто підказують форми і зміст колективної роботи, допомагають накреслити ті заходи, які потрібно провести з батьками. Тісна співдружність класного керівника з батьками значно розширює сферу організованого виховного впливу на учнів і допомагає успішно розв’язувати завдання їхнього виховання.

Правильно діють педагоги, які не тільки дають поради, а й прислухаються до батьківських пропозицій. Вони не допускають повчального тону, не читають нотацій, а намагаються знайти спільну мову, добитися довіри та відвертості. Як правило, вони звертаються до батьків у такій формі : "А як ви вважаєте ?", "Шукаймо разом виходу з цього становища" тощо.Не слід викликати батьків до школи для того, щоб поскаржитися на дітей чи запропонувати батькові або матері "вжити заходів", "узяти в руки", сина чи дочку. У такому разі батьки не рідко стають на шлях застосування фізичних покарань. Якщо запрошують до школи батьків недисциплінованих учнів, треба домовитися з ними про єдині вимоги і педагогічно виправдані заходи впливу. При цьому завжди слід пам’ятати, що батьки потребують кваліфікованої поради, товариської допомоги, а не нотацій і дорікань. Спокійна ділова бесіда про розумні заходи впливу на учня дасть набагато більше користі, ніж дорікання та скарги на нього.
Звернемося до однієї із традиційних форм спілкування батьків класного керівника — батьківських зборів.


Найчастіше повідомлення учня, навіть успішного про

чергові батьківські збори не викликає у батьків захвату.

Чому це відбувається?

2.2. Батьківські збори, яких учні не бояться, а батьки в них не розчаровуються?
Бачити на батьківських зборах усіх батьків — бажання кожного класного керівника. Зрозуміло, що процес виховання може досягти найвищих результатів лише за умови постійного спілкування з батьками учнів, тобто має існувати зворотний зв’язок.

Тому, збори мають бути цікавими, бажано, щоб батьки на них чекали та йшли з бажанням, навіть якщо їхня дитина не є дитиною зразкової поведінки. Це завдання цілком лягає на плечі класного керівника. Тільки вчитель має забезпечити ту атмосферу, яка сприятиме спілкуванню, повній довірі класному керівникові, бажанню разом вирішувати проблеми. Тому, батьківські збори треба планувати ретельно, хоча важко передбачити всі можливі варіанти їх проведення. Інтереси і потреби певного класного колективу найчастіше підказують тематику зборів. Не допускайте проведення формальних зборів, на яких, як правило, просто підводяться підсумки успішності за чверть, або за семестр. Підведення підсумків — момент дуже важливий, але не слід забувати, що кожен учень є особистістю з індивідуальними рисами характеру та темпераментом. Усі діти не можуть бути відмінниками, але якщо ви разом із батьками зможете виховати у дітей інтерес до знань і посидючість, застосуєте індивідуальний підхід до кожної дитини, то результати вашої роботи перевищать очікування.

Учні не повинні боятися батьківських зборів, а батьки не повинні на них розчаровуватися. Збори слід розпочинати з гарної новини і закінчувати також гарними новинами. Практикуйте проведення спільних зборів з учнями, на яких батьки не тільки вирішують проблеми класу, але й дізнаються, як ставляться до їхньої дитини однокласники. Такі збори корисні тим, що учні вчаться критично ставитись до своїх вчинків та до вчинків друзів.

Готуйте збори заздалегідь. Доберіть для цього необхідні літературу, анкети, педагогічні завдання. Обговорюйте з батьками актуальні статті та різні педагогічні ситуації. Від вашого виступу перед батьками залежить ефективність зборів. Він повинен бути педагогічно доцільним: розкривайте тему доступно, не забувайте наводити приклади із життя колективу вашого класу та досвіду роботи інших класів, посилайтеся на необхідні літературні джерела, порекомендуйте необхідні для батьків книжки, статті, журнали.

Буде краще, якщо у класній бібліотеці буде література, до якої за необхідності можна звернутися. Це привчить батьків до систематичного читання педагогічної літератури.

Актуальні теми батьківських зборів допоможуть вам поєднати процес виховання у школі та родині. Це буде досягненням тієї мети, яку ви повинні перед собою поставити.Мета батьківських зборів:

— підвищення педагогічної культури батьків, поповнення арсеналу їхніх знань із конкретних питань виховання дитини в родині та школі;

— сприяння зміцненню батьківського колективу, залучення батьків до життєдіяльності класного співтовариства;

— вироблення колективних рішень та єдиних вимог до виховання дітей, інтеграція зусиль родини та педагогів щодо розвитку особистості дитини;

— пропаганда досвіду успішного родинного виховання, профілактика невірних дій у ставленні до своєї дитини з боку батьків;


  • підведення підсумків сумісної діяльності педагогів, учнів і батьків за півріччя або навчальний рік.


Правила поведінки класних керівників на батьківських зборах.

1. Зніміть напругу, тривогу, очікування неприємної розмови.

2. Надайте можливість батькам відчути вашу повагу та увагу до них.

3. Підкажіть, як знайти вихід із проблемної ситуації, спробуйте відшукати

шляхи виходу разом.

4. Дайте зрозуміти, що у школи та родини спільні проблеми, спільні

завдання, спільні діти.

5. Спробуйте зрозуміти батьків, поставити себе на їхнє місце.

6. Навчіться розмовляти з батьками спокійно, з повагою, доброзичливо,

зацікавлено. Важливо, щоб батьки і успішних, і неуспішних учнів та

дітей із девіантною поведінкою йшли з батьківських зборів з вірою у

свою дитину.

7. Намагайтесь завжди закінчувати батьківські збори індивідуальними

бесідами з батьками. У цьому можуть допомогти вчителі-предметники,

психолог, соціальний педагог.
Деякі секрети успішності батьківських зборів.

1. Можна розставити столи та стільці в інтерактивне коло (по колу):

процес спілкування проходитиме більш активно, усі будуть бачити та

чути одне одного.

2. Підготувати візитки з іменами батьків, особливо якщо вони ще не знайомі.

3. Використовувати форму розмови за чашкою чаю або кави, особливо на

початку навчального року.

4. Визначити одну, найважливішу проблему розмови і побудувати збори

на її обговоренні.

5. Твердо визначити регламент зборів, із розумінням ставитися до

зайнятості батьків.

6. Придумати свої прості правила батьківських зборів, довести їх до відома батьків, наприклад:

— знімати верхній одяг;

— не відмовчуватися;

— відкидаючи чиюсь пропозицію, вносити зустрічну;

— мовчати, коли хтось говорить;

— називати одне одного за іменами, а не "Іринчина мама…"

7. Використовувати групові форми роботи батьків, ігрові елементи.

8. Спиратися на досвід і думки авторитетних батьків.

9. Закінчувати збори прийняттям конкретного рішення.
Каталог: attachments
attachments -> Тема. У мови виникнення пожежі
attachments -> Урок № Тема. Календарно-обрядові пісні весняного циклу: «Ой весна, весна днем красна», «Ой кувала зозуленька»
attachments -> Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни
attachments -> Тема: «Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів одного і того самого слова. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами» Мета: Навчальна
attachments -> Яковець Раїса Михайлівна
attachments -> І урок вже починаєм
attachments -> Економічна грамотність молодших школярів
attachments -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»,8 клас, Київ, «Ірпінь», 2005 р
attachments -> 11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
attachments -> Стаття вчителя англійської мови Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Франкової Анни Володимирівни «Навчання калiграфiї на уроках англiйської мови в початковiй школi»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал