Загальномовленнєві (основні елементи культури слухання і мовлення)Сторінка1/5
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0,54 Mb.
  1   2   3   4   5

Успішність навчання учнів, яке в молодшому шкільному віці стає провідним видом діяльності, значною мірою визначається рівнем оволодіння дітьми загальнонавчальними вміннями і навичками. До їх складу входять:

 • організаційні (опанування школярами раціональних способів організації свого навчання );

 • загальнопізнавальні (уміння спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати й відтворювати матеріал);

 • загальномовленнєві (основні елементи культури слухання і мовлення);

 • контрольно-оцінні (засвоєння учнів способів перевірки та самоперевірки, оцінювання одержаних результатів).

Згадані види загальнонавчальних умінь і навичок функціонують у системі міжпредметних зв’язків і формуються безперервно протягом усього періоду початкового навчання відповідно до можливостей програмового матеріалу із різних предметів та обов’язкового обліку попереднього рівня оволодіння ним.

Допомагають формувати організаційні уміння і навички такі вірші С. Маршака, які повторюються на уроці для закріплення правил:

Вставайте дружно кожен раз,

Коли учитель входить в клас!

Спитає вчитель, треба встать,

Дозволить сісти — тихо сядь.

Сказати хочеш — не шуми,

А тільки руку підійми.

В школі парту бережи,

І на парті не лежи.

Щоб урок пройшов не марно,

Треба сісти рівно, гарно.

Не базікать на уроках,

Як папуга, чи сорока.

Зошит свій я відкриваю,

Навскоси його кладу,

Ручку я ось так тримаю,

Сяду рівно, не зігнусь,

Буду я писати гарно,

До роботи я берусь.

На уроки до дітей ще із першого класу приходять казкові герої, які дають завдання і учні вправляються у засвоєнні правил поведінки на уроці. Ось, наприклад. У лісовій школі вже почався урок, але один школяр - лісовичок спізнився. Учні обговорюють його вчинок і дії інших лісовиків. Вони мають можливість визначати, хто поводиться в школі правильно, а хто ні. Організовую роботу з малюнками, щоб казкові герої лише підсилювали сприймання навчального процесу, але в ніякому разі не відволікали уваги учнів від основного змісту. Ці уміння і навички продовжую формувати у 2 — 4 класах, але вони розширюються і мають більш глибокий зміст.

Останнім часом дедалі більшого визнання набуває прямий шлях управління діяльністю школярів. Тобто, коли вони одержують ту чи іншу інформацію і закріплюють її відповідними практичними діями. Цей шлях забезпечує усвідомлене цілеспрямоване оволодіння вміннями.

У педагогічній діяльності намагаюся формувати загальномовленнєві уміння і навички на всіх уроках і в позакласній діяльності. Разом із дітьми я розглядаю різні функції мовлення:


 • засіб спілкування;

 • засіб передачі інформації, думок почуттів;

 • засоби організації будь-якої діяльності, впливу на інших.

Особливий статус, звичайно, відводиться урокам рідної мови і читання. Навчальний діалог, калейдоскоп запитань, рольові ігри, інсценування, інтерактивні вправи, як, наприклад, «мозковий штурм», «навчаючи — вчуся», «акваріум», «карусель», «дерево рішень», «побудова асоціативного куща» допомагають урізноманітнити роботу над формуванням загальномовленнєвих умінь і навичок.

На уроках рідної мови і читання навчаю школярів співпраці в парах, групах; пошукової роботи із різними джерелами інформації; елементів словесної творчості і фантазування, формую готовність до роботи із різними джерелами інформації, вчу виділяти в ній головне, суттєве. Це сприяє засвоєнню дитиною соціальних функцій і якостей, які будуть необхідні їй у майбутньому для забезпечення власної життєдіяльності.

Вже з перших кроків навчання дитини в школі проводжу цілеспрямовану роботу над словами, словосполученнями, реченнями, зв’язними висловлюваннями. Передусім увагу зосереджую на формуванні узагальнених умінь зв’язного мовлення:


 • орієнтуватися у спілкуванні, визначати межі теми і основну думку;

 • розподіляти текст на частини, поєднувати їх;

 • добирати потрібні слова, речення, інтонації;

 • контролювати правильність сказаного, удосконалювати своє мовлення.

Щоб сформувати ці найважливіші комунікативні уміння, вчу добирати заголовки до навчальних вправ, картин, встановлювати відповідність заголовка до змісту, відновлювати деформований текст. Відповідаючи на питання: «Чому так названо оповідання? Чому речення, частини тексту не можна переставляти?», — діти починають усвідомлювати, як твориться будь-яке зв’язне висловлювання, пізнають головні вимоги щодо побудови тексту. Великий розвиваючий ефект має редагування. Такі вправи дають змогу сформувати вміння удосконалювати власні висловлювання.

Вправа 1. Витівниця.

Моя Мурка — велика витівниця. Вона вся чорна. Тільки вуса у неї білі, як сніг. Шерсть у Мурки гладенька і блищить на сонці. • Прочитайте перше речення. Чи вдалося тут розгорнути думку, намічену записом?

 • Про що слід розповісти, щоб розкрити тему розповіді.

Вправа 2.

Діти побачили на землі пташку. Діти побачили на землі поранену пташку.

Вона була поранена.


 • Розгляньте зразок, як об’єднані 2 речення в одне. У такий спосіб об’єднайте наступні два речення.

Діти прийшли до лісу. Діти прийшли на лижах.

Вправа 3.

 • Редагування з метою усунення неправильних повторів слів.

Моя сестра працює на фермі. До сестри приходять школярі. Школярі допомагають сестрі роздавати корм худобі

Моя сестра працює на фермі. До неї часто приходять школярі. Малі помічники роздають корм худобі.

Поступово діти вчаться аналізувати свої висловлювання. На допомогу їм пропоную пам’ятку:

 1. Чи правильно побудований текст? Як пов’язані між собою його частини і сусідні речення? Чи є неправдиві повтори?

 2. Чи відповідає заголовок змісту висловлювання? Чи не має в тексті зайвих слів і речень?

 3. Як дібрано слова для найповнішого розкриття теми, які з них вжито у незвичному значенні, чи правильно побудовано речення?

 4. Чи цікаво і зрозуміло викладено?

Сприяють розвитку мовленнєвих умінь вільні творчі диктанти. Також навчаю дітей складати описи, розповіді, міркування, добираю тематично близькі тексти. Це дає можливість у взаємозв’язку комплексно розвивати в учнів уміння будувати висловлювання різних типів і жанрів.

Мовленнєвому розвитку учнів сприяють ігри, що є перехідним етапом для навчальної діяльності. Пропоную ряд ігор для школярів. 1. Гра «Доберіть слово».

Мета: Визначити рівень мовленнєвого розвитку і збагатити словниковий запас.

 • Весна — рання, затяжна, стрімка.

 • Книга — цікава, товста, старовинна, художня.

 • Ялинка — гарна, струнка, зелена.

 1. Гра «Яке слово довше?»

Мета: Розвивати фонематичний слух.

 • Година чи хвилина. Зима чи весна.

 1. Гра «Створіть нове слово».

Мета: Відпрацьовувати техніку читання, збагатити словниковий запас, закріпити вимову голосних і приголосних звуків.

Пропоную дітям слова з підручника, а до них завдання. 1. Прочитайте одно, дво, три, чотирискладові слова.

 2. Замініть букву, що позначає голосний звук: бак - бік, бук, бик, бек.

 3. Прочитайте слова, що різняться буквеним складом (обберуть - обдеруть).

 4. Гра «Слова із слова».

Мета: Розвивати хоровий, слуховий та мовний аналізатори, відпрацювати буквений аналіз.

 • Кіт – тік, гастроном – астроном

Дуже подобається вихованцям гра «Хто більше?». Її можна використовувати на будь-якому уроці. Наприклад, при вивченні теми «Прикметник». До поданих іменників дібрати влучні прикметники: Батьківщина (яка?), мова (яка?).

У ході таких ігор я намагаюсь здійснювати міжпредметні зв’язки. Далі даю такі іменники: вугілля (яке?), газ (який?), нафта (яка?), торф (який?), вапняки (які?). Діти вивчали корисні копалини, а на цьому уроці їх повторюють.5.Гра «Переплутанка».

Читання анаграм.

Сніжпідник (підсніжник).

Нятрода (троянда).

Темазанхри (хризантема).

Шокамар (ромашка).

Астра (айстра).

Каалфі (фіалка).

Пантюль (тюльпан).

Азканедбу ( незабудка).


Вихованцям подобаються кросворди, ребуси, загадки. Наприклад, на уроці «Подовжені м’які приголосні» застосовую кросворд, у який треба вписати слова із подовженими м’якими приголосними, відгадавши такі загадки.

 1. На вагах не зважиш, на базарі не купиш. (знання)

 2. На стелі в куточку висить сито, не руками звито. (павутиння)

 3. Цока, цока на стіні — не спізнись, гука мені. (годинник )

Пропоную дітям кросворди на уроці читання.Кросворд .Флора та Незабудка хочуть перевірити, як ви запам'ятали казку.

Для цього передали вам кросворд.

1

2
4


 1. Головна героїня розповіді? (Дівчинка.)

 2. Кого дівчина зустріла в кінці лісу? (Гайовик.)

 3. Які квіти утворилися з її сліз? (Незабудки.)

 4. Бабуся, яка розмовляла з квітами і дівчинкою. (Чарівниця.)

Пропоную дітям кросворди на уроці «Я і Україна»Запитання до кросворда. Тема « Мішані ліси».

 1. Обласний центр Полісся. (Житомир)

 2. Трав’яниста рослина, яка оплакує подругу весну. (Конвалія)

 3. Кущ, який росте в зоні мішаних лісів. (Шипшина)

 4. Влітку сіренький, а взимку біленький.

 5. Довгі вуха маю, по лісах стрибаю. (Заєць)

 6. Грунти в зоні мішаних лісів. (Болотні)

 7. Дубово-соснові ліси. (Субори)

 8. Лікарська рослина. (Звіробій)

 9. Тварина мішаних лісів, яку взято під державну охорону? (Олень)

 10. По засніженій галявці ходить хлопчик в білій майці. (Підсніжник)

 11. Слово – синонім словосполучення “зона мішаних лісів”. (Полісся)

 

 

 

 

М

 

 


 

 

 

 

 

 

І

 


 

 

 

Ш

 

 

 


 

А

 

 

 


 

 

 

 

 

Н

 
 

 

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

Й 

Л

 

 

 


 

І

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

С

 

 Пропоную дітям загадки на різних уроках.

Наприклад (Навчання грамоти 1-й клас «У зоопарку»).

1. Я маленький і вухатий,

Попелястий, волохатий,

Я тікаю - я стрибаю,

Дуже куций хвостик маю. (Заєць).

2. В темнім лісі проживає,

Довгий хвіст пухнастий має,

Їй на місті не сидиться,

А зовуть її... (лисиця).

3. У савані бігав кінь

І від спеки шукав тінь.

Притулився він до тину,

Та й заснув десь на годину.

А прокинувсь: - що за диво?

Чорні смуги вкрили тіло. (Зебра).

4. Живу я там, де вічний лід,

Люблю я рибу на обід.

В кожусі білому завжди

Виходжу часто я з води,

Умію плавати й пірнати,

А як мене, малята, звати? ( Білий ведмідь).

5. Не літаю, не кричу

Все с-сичу, с-сичу.

Від з-землі не відриваюсь.

Та з-землі в клубок з-звиваюсь.

Та прозвали люди з-з-злі

Та, що лізе по з-з-землі. (Змія).

Пропоную ребуси. (Читання 2 клас О.Зими « Дві білки і лисиця» ).

— Сьогодні ми прочитаємо казку О.Зими, але кінець її придумаємо самі. І тільки від вас буде залежати, якими стануть герої казки: добрими чи злими, чесними чи хитрими. А щоб дізнатися назву казки, треба розшифрувати цей таємничий запис.2 Б , ( малюнок гілка ) А/ И і , ИЦЯ (« Дві білки і лисиця»).

Підвищують інтерес до навчання та активність учнів інтерактивні технології, однією з яких є робота в парах.

Робота в парах — технологія, яку можна використовувати для досягнення будь — якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань. За умов парної роботи всі діти в класі отримують рідкісну за традиційним навчанням можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвиткові навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити, вміння переконувати й вести дискусію.

Наприклад, під час гри «Вчителі» діти в парах задають один одному питання за прочитаним текстом, стежать за тим, наскільки повною та правильною буде відповідь. Потім вибирають краще питання парти, задають його перед класом, коментують відповідь товариша, як справжні вчителі.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують більшої затрати часу.

Серед них можна назвати такі:

Обговорити, переказати короткий текст, виконати завдання.


 1. Гра «Незнайко» — один учень читає, а інший випрямляє допущені помилки;

 2. Гра «Вовк і заєць» — один учень починає читати текст, другий вступає після того, як перший дійде до крапки, й намагається його догнати;

 3. Гра «Знайди пару» —учні до карток з друкованими буквами добирають відповідні рукописні літери. Називають букви, звуки, які вони позначають, складають з ними слова.

Складання схеми римування вірша — діти аналізують закінчення рядків та позначають їх відповідними буквами:

А — позначення закінчення першого рядка вірша;

Б — позначення закінчення другого рядка вірша, неримованого з першим рядком;

В — позначення закінчення третього рядка вірша, неримованого ні з першим, ні з другим рядками;

Б — позначення закінчення четвертого рядка вірша, римованого з другим рядком, однаковими буквами.

Зацвіла в долині А

Червона калина Б

Ніби засміялась В

Дівчина-дитина Б

На уроці вислухуємо декількох учнів, обговорюємо відповіді.

Дати відповідь на запитання вчителя.


 1. Гра «Ми віримо і не віримо» — вчитель читає речення з тексту, зробивши помилку в слові. Діти знаходять це речення, говорять: «Ми віримо» або «Ми не віримо» — і читають це речення;

 2. Читання скоромовок, чистомовок, відповіді на питання за прочитаним. Конкурс на кращого знавця скоромовок;

 3. Пропоную роботу над чистомовкою.

 • Промовимо чистомовку, а ви подумайте, хто може співати її.

Ма-ма-ма — ось прийшла зима.

Оз-оз-оз — надворі мороз.

Ло-ло-ло — снігу намело.

Ше-ше-ше — їсти стало менше.

Да-да-да — ми лишаєм гнізда.

Єм-єм-єм —всі перелітаєм.Ей-ей-ей — до житла людей. • Чия це пісенька?

 • Хто більше знає слів — назв птахів, які починаються звуком [c].

 • Які з них зимують у нас? Як ви можете стати друзями птахів?

 1. Пропоную роботу над скоромовками.

А тепер давайте пройдемо стежиною скоромовок.

Щиглі в кущах пищали,

Щоранку сповіщали:

В кущах вітрище свище,

Співає морозище.

У лузі журавлик

Щипав собі щавлик.

Купіть йому горщик —

Він зварить вам борщик.
Сів шпак на шпаківню,

Заспівав шпак півню:

Ти не вмієш так, як я,

Я не вмію так, як ти.

Діти читають скоромовки за сигнальною карткою, яку показую їм ( Н — нормально, П — повільно, Ш — швидко, Ск — скоромовкою).


 • Робота з тлумачним словничком. Складання схем до слів, речень, текстів.

 1. Взяти інтерв’ю один у одного і визначити ставлення партнера до заданого питання.

 2. Гра «Інтерв’ю» — тема інтерв’ю може бути різною, учні — кореспонденти і респонденти. Після закінчення часу на обговорення кожна пара пропонує результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом.

 3. Гра «Добір дій до назв тварин»

Мавпи лив

Слон клекотали

Пелікани лазили

Коники катали 1. Вставити пропущені літери і прочитати слова.

М…впа л…еви

В…дмедик оз…ро

Л…л…ки к..н…ки

Орл… в…вки

Сл…н кл…тки


 1. Роз’єднати слова і прочитати речення.

ПіймавЮрчикСиничку.

Авсадувжеосінь.

Випорхнуласиничказклітки.

Іполетілашукатисвоїхподружоксиничок.Каталог: avatar
avatar -> Додаток №1 Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
avatar -> Уроки християнської етики у 4 класі за новою програмою
avatar -> Урок читання у 2 кл Вчитель Полякова Тетяна Вікторівна, стаж роботи 17 років Тема. Як посолиш так і їстимеш. Матеріал уроку. Українська народна казка «Лисиця та журавель». Мета
avatar -> Уроки основ християнської етики у 2 класі за новою програмою
avatar -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
avatar -> Календарно-тематичне планування уроків християнської етики у 1 класі
avatar -> Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення
avatar -> Абажей Наталія Михайлівна Спеціальність вчителька початкових класів Освіта вища, кдпу стаж педагогічної роботи 17 років Категорія вища Дата проведення 20. 02. 2013р. Відкритий урок
avatar -> Опис досвіду роботи вчителя початкових класів Олександропільського нвк солонянського району Дніпропетровської області Ткаченко Ольги Василівни Ольга Василівна Ткаченко вчитель початкових класів Олександропільського нвк
avatar -> Уроки основ християнської етики у 3 класі за новою програмою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал