Забезпечення наступності між дошкільнимСкачати 147,26 Kb.
Дата конвертації03.01.2017
Розмір147,26 Kb.
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ НА ТЕМУ :

"ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНИМ

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ".
Перехід дитини з дитячого садка у школу пов’язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей. Одній дитині це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель , іншій - вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку. Саме тому готувати дитину до школи слід дотримуватись принципу наступності.

Вступ до школи - переломний період у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом стосунків з однолітками , новими формами діяльності . Однак дитячий садок , школа є ланками єдиної системи освіти і виховання. Тому все те, що чекає дитину в школі , має бути продовженням того, чим вона займалася, що опанувала раніше. Все це можливо лише за дотриманням принципу наступності між дошкільною та початковою освітою.

Наступність - це зв’язок між явищами у процесі розвитку в природі, суспільстві й пізнанні , коли нове, замінюючи старе. Зберігає в собі деякі його елементи. Нині наступність у навчанні вважають одним з чинників, який забезпечує ефективність освіти.

Аби створити умови, що дають запобігати стресовим станом та шкільній дезаптації дитини, школа та дитячий садок мають поступово формувати єдине навчально -виховне середовище.

Для цього можна здійснювати такі спільні заходи :

-організувати зустрічі вчителів початкових класів з групами у дитячому садку ;

- проводити спільні наради, засідання педрад ;

- проводити спільні засідання методичних об’єднань вчителів початкових класів та вихователів дитячого садка ;

- проводити загальні батьківські збори ;

- консультувати батьків щодо готовності дітей до навчання у школі ;

- організувати взаємовідвідування занять і уроків вчителями початкових класів та вихователями дитячого садка ;

- проводити спільні виховні заходи ;

- підготувати рекомендації для батьків майбутніх першокласників.

В останні роки гостро постала проблема соціальної дезаптації та збереження психологічного здоров’я особистості.

Значною мірою запобігати дезаптації майбутніх першокласників дає змогу наступність між дошкільним навчальним закладом та початковою школою.

Зокрема, запобігання дезаптації необхідна з ознайомленням вчителів початкових класів з роботою старшої групи. Це дає змогу :

- дітям старшої групи - заздалегідь познайомитися зі своїми майбутніми вчителями ;

- вчителям початкових класів - вивчати індивідуальні особливості дітей, брати участь у їхніх справах .

Крім того , разом з керівництвом загальноосвітнього закладу скласти спільний план роботи щодо забезпечення нступності, в якому передбачити :

- проведення профілактичних заходів;

- контроль за процесом адаптації;

- надання консультацій вихователям , вчителям початкових класів і батькам ;

- здійснення корекційної роботи.

Підсумки співпраці педагогічних колективів дитячого садка і школи розглянути на спільному засіданні педагогічної ради вчителів та вихователів, під час якого аналізувати необхідно результати підготовки дітей до школи , де розглядаються помилки і прогнозується подальша співпраця.
Підготовка дітей до школи має бути зорієнтованою на критерії оцінки дошкільної зрілості дитини і здійснюватися за програмами розвитку , виховання та навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН України, молоді та спорту . Така підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, її готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які визначають і забезпечують легку адаптацію дитини до нового соціального статусу і є фундаментальними для новоутворень дошкільного дитинства.

Навчання в школі буде успішним лише за умови, якщо дитина має необхідні та достатні для початкового етапу навчання якості. Тож вивчення готовності дитини до систематичного шкільного навчання передбачає визначення розвитку таких психологічних якостей , як -от:

- мотивація - домінування пізнавального чи ігрового мотивів ;

- внутрішня позиція - наявність "внутрішньої позиції школяра ";

- увага - особливості довільної уваги, просторової уяви, сенсомоторної координації, тонкої моторики руки ;

- когнітивні процеси - зокрема особливості мислення, мовлення, здатності до узагальнення ;

- фонематичний слух;

- загальне вміння діяти за правилом - здатність до самоконтролю.

Розвиток названих психологічних якостей складають необхідний базис, що забезпечує дитині успішне навчання в школі. Він відображає три провідні напрями психологічної готовності дитини до школи:

- емоційний і мотиваційний розвиток ;

- інтелектуальний і мовленнєвий розвиток ;

- розвиток довільної поведінки.

Достатній рівень розвитку дитини в означених напрямах визначає психологічну зрілість дошкільника , його готовність до систематичного навчання у школі.

Недостатній рівень розвитку дитини одному із зазначених напрямів не є одному із зазначених напрямів не є свідченням " ненормативності", а лише засвідчує варіативність типів індивідуальності розвитку дитини, її самобутності . Не існує норми, що відповідають цілісності дитини. Тому певні показники за окремими критеріями розвитку треба розглядати лише в сукупності загальної історії виховання дитини, її самобутніх рис, динаміки власних досягнень. Виявлення особливостей розвитку психологічних якостей дитини, які складають " портрет готовності до школи", не потребує автоматичної корекції, а лише спрямовує дорослих до пошуку адекватних засобів взаємодії, виховання та психолого - педагогічного супроводу дитини, які змогли б актуалізувати розвиток необхідних якостей особистості на подальших вікових етапах.

Проводити обстеження старших дошкільників в умовах роботи дошкільного закладу варто відповідально до охарактеризованого змістового розуміння психічного розвитку дитини на порозі школи. Пропоновані нами методики обстеження рівня розвитку пізнавальної діяльності ( див. Додаток) містять завдання, які за змістом і формою пред’явлення є природними і для дітей, і для педагогів.

Доцільно проводити таке обстеження двічі на рік, залучаючи до нього практичного психолога і вихователів. Це проводиться в січні - лютому. Його результати мають бути предметом обговорення з метою вироблення оптимальних шляхів допомоги дитині. Повторне обстеження проводиться перед випуском у школу і за його результатами готують рекомендації дорослим ( батькам і вчителям) щодо майбутньої підтримки дитини в школі при зустрічі з можливими труднощами.

ДОДАТОК

Методики обстеження рівня розвитку пізнавальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку.
Склади картинку
Мета :

- Визначити рівень розвитку операції аналізу .

Матеріал :

- чотири картки розміром 20*15 см з однаковою картинкою, одна з карток - ціла, а інші розрізані на 4,6,8 частин ( за потреби - на 12 і 26 частин).

Інструкція : перед тобою частини розрізаної картинки. Уважно подивись і спробуй з цих частин скласти картинку.

УВАГА ! Якщо дитина не справляється з завданням, їй на короткий час показують цілу картинку. Якщо дитина й після цього не може скласти картинку, варто запропонувати їй ту саму картинку, але розрізану не меншу кількість частин.

Можливі рівні виконання завдання :

- Дитина правильно виокремлює елементи структури цілого, визначає зв’язки між ними. Самостійно виконує завдання з картинками, розрізаними на 6 і більше частин.

- Дитина аналізує предмет за характерними ознаками елементів. Самостійно складає картинку , розрізану на 4 частини.

- Дитина не аналізує окремих частин картинки. Не в змозі визначити суттєві ознаки предмета. Потребує допомоги у формі підтримки і підказки. Завдання виконує лише спільно з дорослим.

- Дитина не може визначити предмет , зображений на картинці. Дії нецілеспрямовані. Завдання не виконує .


ЧАСТИНА - ЦІЛЕ

МЕТА :

- визначити рівень розвитку операції синтезу.

МАТЕРІАЛ :

- картки розміром 20 * 15 із зображеннями знайомих предметів, розрізані на частини.

УВАГА ! Завдання можна використовувати для дітей усіх вікових груп, але кількість частин , на які розрізано картинки, та безпосередньо лінії розрізу мають бути різними , починаючи від найпростіших варіантів до складних. На картках мають бути зображені предмети, добре відомі дітям.

УВАГА ! У старших групах можна пропонувати дітям до 6 карток.


МОЖЛИВІ РІВНІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ :

- Дитина самостійно визначає предмети , зображені на картинках , встановлюючи суттєві зв’язки між елементами цілого.

- Дитина невпевнено називає суттєві та несуттєві ознаки предметів, визначаючи їх ,припускає помилок. Повторні спроби визначити предмет робить самостійною і лише потребує підтримки.

- Дитина визначає окремі елементи предмета. Визначити предмет вона може лише за допомоги дорослого.

- Дитина нечітко визначає елементи . Вона не може визначити предмет, не приймає допомоги дорослого.

СХОЖЕ - ВІДМІННЕ

МЕТА :

- визначити рівень розвитку здатності порівнювати знайомі предмети, співставляючи уявні образи.

МАТЕРІАЛ :

- аркуш із записаними парами слів ( м’яч - кавун, кіт - миша, вовк-собака, тарілка - човен , береза - ромашка, людина -кінь,зима - літо, помилка- обман).

Інструкція: я називатиме по два слова. Ти маєш порівняти предмети, які вони означають, і сказати, чим відрізняються і чим схожі.

МОЖЛИВІ РІВНІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ .

- Дитина виокремлює суттєві і несуттєві ознаки предметів і встановлює між ними співвідношення.

- Дитина виокремлює суттєві і несуттєві ознаки предметів , вказує на їх схожість і відмінність уперемішку.

- Дитина порівнює поверхово, однобічно. Виокремлює здебільшого зовнішні схожі та відмінні ознаки.

- Дитина не в змозі виконати завдання.СКЛАДИ РОЗПОВІДЬ
МЕТА :

- визначити рівень розвитку аналітико- синтетичної діяльності, рівень узагальнень, логічної обгрунтованості та чіткості суджень;

- визначити здатність оперувати своїми уявленнями на основі аналізування та узагальнення.

МАТЕРІАЛ :

- набір з 4-6 сюжетних картинок, пов’язаних між собою одним сюжетом.

ІНСТРУКЦІЯ : роздивись уважно ці картинки, виклади їх послідовно, за розвитком подій. Склади за ними оповідання.

УВАГА ! Якщо дитина не зрозуміла завдання, можна запитати : " Яку картинку потрібно покласти першою ? Другою?...

МОЖЛИВІ РІВНІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ :

-Дитина одразу правильно виконала завдання .

-Дитина виконала завдання після додаткового пояснення. Дитині інколи важко будувати фрази, часом висловлювання не пов’язані між собою.

- Дитина виконує завдання за принципом " як вийде", не намагається аналізувати увесь набір картинок. За підказкою дорослого одразу ж механічно міняє послідовність картинок. Розповідь незв’язана, складається з окремих висловлювань.

- Дитина не в змозі виконати завдання.


ПІДБІР ІЛЮСТРАЦІЇ ДО КАЗКИ
ЗАВДАННЯ 1
Матеріал :

- набори ілюстрацій до знайомих казок .

УВАГА ! Кількість казок та кількість ілюстрацій до них вихователь добирає, враховуючи обізнаність дітей. Оптимальною є кількість 4 -6 ілюстрацій до однієї казки.

Інструкція : роздивись уважно ілюстрації. Чи є тут знайомі тобі ? До якої вони казки ? Відбери всі ілюстрації до казки.


ЗАВДАННЯ 2
Матеріал :

- набори ілюстрацій до знайомих казок.

Інструкція : до яких казок тут є ілюстрації? Спробуй розкласти всі ілюстрації на групи відповідно до казок.
ЗАВДАННЯ 3
Матеріал :

-набір ілюстрацій до однієї казки .

Інструкція : розклади картинки в такій послідовності подій, як розповідається в казці.
ЗАВДАННЯ 4
Матеріал :

- набір ілюстрацій до незнайомої дітям казки.

Інструкція : ось ілюстрації до незнайомої тобі казки. Розглянь їх уважно і спробуй викласти у тій послідовності , що на твою думку, відображає зміст казки.

Потім дитина прослуховує казку і перевіряє, як вона виконала завдання. Якщо дитина виявила помилку, вона може її виправити.

МОЖЛИВІ РІВНІ ЗАВДАННЯ :

-дитина відразу приймає завдання і виконує його самостійно. У четвертому завданні можлива одна помилка в послідовності викладення ілюстрацій, але вона обов’язково самостійно виявляє її після прослухування казки і виправляє.

- Дитина розпочинає виконувати завдання після повторення або додаткового тлумачення інструкції. Потребує словесних підказок - підтримок дорослого. При цьому дитина реагує на підказку самостійним виправленням помилки.

- Дитина потребує обов’язкового повторення інструкції. Її дії дорослий повністю регламентує за допомогою наочного сюжетного плану казки : це подібний зразок, або точна копія. Дитина виконує завдання лише спільно з дорослим.

-Дитина не в змозі виконати завдання.ДОДАТОК


ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: Директор ЗНЗ Завідувач ДНЗ
План роботи щодо забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом " Дзвіночок " та загальноосвітнім навчальним закладом 1 -11 ступенів на 2013-2014 навчальний рік


Завдання

Строки

Відповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНА

РОБОТА
Забезпечити необхідне предметно - розвивальне середовище для організації різних видів старшого дошкільного віку та учнів початкових класів з урахуванням їхніх вікових потреб та індивідуальних інтересів.


ВЕРЕСЕНЬ


Заступник директора школи ,

Завідувач ДНЗ


Проаналізувати інформацію про стан здоров’я і рівень фізичного розвитку дітей старшої групи та учнів перших класів з метою корекції фізкультурно - оздоровчої роботи в ДНЗ та ЗНЗ

Протягом

Вересня -

жовтня


Вихователі ДНЗ,

Заступники директора ЗОШ


Проаналізувати стан адаптації першокласників - випускників ДНЗ

Протягом

вересня-


жовтня

Вихователі ДНЗ,

практичні психологи,

вчителі перших класів


Провести екскурсії для дітей старшого дошкільного віку до приміщення класу, шкільної бібліотеки , спортивного залу та актової зали

Протягом

навчального

року

Вихователі старших груп ДНЗ,

вчителі початкових

класів,

вихователі ДНЗОрганізувати участь дітей старшого дошкільного віку у спільних з учнями перших класів заходах :

- свято Першого та останнього дзвоника;

- свято Прощання з букварем.


Протягом

навчального

року


Вихователі ДНЗ

вчителі початкових

класів
МЕТОДИЧНА РОБОТА
За результатами аналізу адаптації першокласників - випускників ДНЗ провести спільну педагогічну нараду

ЖОВТЕНЬ

Вихователі ДНЗ,

Заступник директора

школи


Провести спільний семінар щодо наступності та адаптації дітей до навчання у школі

Квітень

Вихователі ДНЗ,

заступник директора

школи


Провести цикл занять з дітьми " Введення у шкільне життя ", " Я йду до школи"

За графіком


Вихователі ДНЗ,

вчителі початкових класів


Вивчити та проаналізувати програми розвитку дитини дошкільного віку та програми початкової школи

Листопад


Вихователі ДНЗ ,

вчителі початкових

класів


Організувати роботу вихователів ДНЗ і вчителів початкових класів у спільному МО

Протягом

навчального

року


Вихователі ДНЗ,

вчителі початкових класів


Скласти графік взаємовідвідування занять у старшій група ДНЗ учителями початкових класів та відвідування уроків у перших класах вихователями старших груп

До 10.09.13р.


Завідуючі ДНЗ,

Заступник директора

школи

Психодіагностика та корекційно- розвивальна робота
Провести психодіагностичну роботу з дітьми 5 -6 річного віку, спрямовану на виявлення рівня та особливостей розвитку кожної дитини , її готовності до навчання.

Лютий - квітень


Практичний психолог

ЗОШ


Внести корективи в індивідуальну програму розвитку кожної дитини

Квітень- травень


Вихователі ДНЗ,

практичний психолог

ЗОШ


Порівняльний аналіз прогнозованого та реального перебігу адаптації першокласників до шкільного життя

Листопад


Заступник директора школи,

практичний психологПровести обстеження дітей логопедом, організувати індивідуальні заняття з дітьми та консультування педагогів та батьків

Протягом

навчального

року


Логопед

РОБОТА З БАТЬКАМИ
Створити інформацій -

ні стенди для батьків

"Підготовка дітей до школи ","Що повинен знати й уміти першокласник"


Лютий

Заступник директора школи,

вихователь ДНЗОрганізувати консультації для батьків майбутніх першокласників, зокрема й онлайн на сайтах ДНЗ та ЗНЗ у рубриках "Готуємося до школи"

Березень

Заступник директора

школи,


завідуюча ДНЗ

Провести батьківські збори за участю вчителів початкових класів.


Протягом

навчального

року


Заступник директора

школи,


завідуюча ДНЗ

Каталог: DNZ -> Buletni
DNZ -> Україн а чернівецька область Заставнівська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
DNZ -> Методичні рекомендації щодо тематичного вивчення стану роботи днз з патріотичного виховання дітей дошкільного віку
DNZ -> Наказ № Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»
Buletni -> Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,організаціях,підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України від 18. 04. 2006 №304
DNZ -> Розвиток театральної діяльності
Buletni -> Дитина в сенсорно пізнавальному просторі
Buletni -> Методичні рекомендації і поради на тему "Профілактика жорстокого поводження з дітьми "
Buletni -> Методичні рекомендації щодо проведення «Тижня безпеки життєдіяльності дитини»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал