Єнакіївський професійний торгово-кулінарний ліцей організація роботи школи молодого педагогаСторінка1/2
Дата конвертації06.12.2016
Розмір0,82 Mb.
ТипПротокол
  1   2
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЄНАКІЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ТОРГОВО-КУЛІНАРНИЙ ЛІЦЕЙ


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Журавльова Людмила Степанівна,

Майстер виробничого навчання

ІІ категоріїм.Єнакієве - 2012

Журавльова Л.С., майстер виробничого навчання ІІ категорії; «Організація роботи Школи молодого педагога»


Рецензент:

Огородня М.Г., викладач «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист» Єнакіївського професійного торгово-кулінарного ліцею

У даній роботі узагальнено досвід роботи Школи молодого педагога у Єнакіївському професійному торгово-кулінарному ліцеї.

Розраховано на педагогів професійно-технічних навчальних закладів та може бути використана у роботі з молодими спеціалістами.
Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії майстрів виробничого навчання

Протокол №_______від ___________2012 р.


Розглянуто і схвалено навчально-методичною радою НМЦ ПТО в Донецькій області

Протокол №_______від ___________2012 р.


ЗМІСТ1.

Вступ

3-5


2.

Організація роботи Школи молодого педагога

6-14


3.

Діяльність Школи Молодого педагога

15-19


4.

Методична допомога Молодим педагогам

20-35


5.

Використання інноваційних методів навчання

36-40


6.

Використана література

41


ВСТУП
Професія педагога складна, вона вимагає покликання, розкритися якому і допомагає досвідчений педагогічний колектив ліцею. Молодий викладач повинен відчувати постійну підтримку старших, досвідчених наставників: адміністрації, голови методичного об'єднання, викладачів-колег, майстрів виробничого навчання, класних керівників та психологів. Адже всі вони можуть допомогти новачкові в складанні календарно-тематичного плану та переліку робіт, і розповісти про специфіку роботи з дітьми, і поділитися досвідом . Адже кожен з них - майстер своєї справи. Саме в такому колективі може сформуватися справжній педагог.

Хотілося б, щоб так було у всіх навчальних закладах, тоді число молодих педагогів буде значно більше, а престиж професії вище.

Молодий викладач на початку своєї педагогічної діяльності стикається з багатьма питаннями. Одне з них: з чого почати?

Молодим педагогам не вистачає педагогічного досвіду, який приходить з практикою. Тому одним з найважливіших напрямків роботи школи молодого педагога є організація методичної роботи з новачками у педагогічній діяльності.

Сучасній професійній системі освіти потрібен компетентний, творчо працюючий педагог, який оперативно включається в інноваційні процеси. Для того, щоб особистісна та професійна адаптація молодих педагогів протікала безболісно, в навчальному закладі необхідно розробити програму роботи з початківцями-педагогами.

Коли молодий викладач приступає до професійної діяльності, він, звичайно ж, потребує підтримки. Тому необхідно звернути увагу молодого фахівця:

- на вимоги до організації навчального процесу;

- вимоги до ведення навчально-плануючої документації;

- форми і методи організації позаурочної діяльності, дозвілля учнів;

- КМЗ (комплексно-методичне забезпечення) уроку;

- механізм використання (замовлення або придбання) дидактичного, наочного та інших матеріалів.

Вирішити ці проблеми допомагає комплексна програма роботи з молодими педагогами, а також система наставництва.

Вибір форми роботи з молодим фахівцем починається з співбесіди, де він розповість про свої труднощі, проблеми. Потім визначається спільна програма роботи з починаючим педагогом.

У своїй роботі з молодими педагогами рекомендуємо застосовувати найбільш ефективні форми взаємодії: ділові та рольові ігри, роботу в "малих групах", методичні посиденьки, аналіз ситуацій і пр., розвиваючі ділову комунікацію, особисте лідерство, здатності приймати рішення, уміння аргументовано формулювати думки.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Робота Школи молодого педагога спрямована на підвищення фахового, методичного, психолого-педагогічного, загально-культурного рівня професійної підготовки.

На заняттях школи розглядаємо актуальні питання з педагогіки, психології, методики викладання навчальних предметів та уроків виробничого навчання, застосування різних освітніх технологій навчання на різних етапах уроку, використання інноваційних форм навчання.

Робота Школи розпочинається з анкетування молодих спеціалістів, яке надає можливість виявити, які питання викликають у молоді найбільші труднощі.
Зразок

Анкетування молодого педагога

Єнакіївського професійного торгово-кулінарного ліцею
ПІБ викладача-початківця

Інструкція: дайте оцінку за п’ятибальною системою аспектам своєї професійної діяльності.пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

1

Формування загальноосвітніх умінь, навичок


2

Здійснення міжпредметних зв'язків


пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

3

Здійснення індивідуального та диференційованого підходу


4

Розвиток пізнавальних здібностей учнів


5

Організація самостійної роботи учнів


6

Системність і перспектива освіти


7

Використання краєзнавчого матеріалу


8

Використання елементів інноваційних технологій


9

Вибір оптимальних методів навчання


10

Вибір оптимальних форм проведення уроку


11

Вміння ефективно використовувати способи навчання


12

Ведення тематичного обліку знань


13

Реалізація виховної спрямованості уроку


14

Реалізація принципів розвиваючого навчання


15

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів


16

Організація робочого місця викладача, учня


17

Організація позакласної роботи з предмета


18

Уміння зберігати працездатність і дисципліну на уроці


19

Уміння раціонально використовувати час на уроці


20

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог до уроку


21

Вміння проводити аналіз, самоаналіз уроку


пор.

Аспекти професійної діяльності

Само

оцінка

Оцінка настав-ника

Оцінка

адмі-ністрації

1

2

3

4

5

22

Розвиток умінь і навичок само-і взаємоконтролю


23

Методика організації роботи з учнями, яким важко вчитися


24

Методика організації роботи з учнями, мотивованими на навчання


25

Методика проведення уроків різних типів

За результатами анкетування складається план роботи Школи молодого педагога, в якому враховуються всі питання, які визивають труднощі та потребують докладного розгляду на засіданнях.

Надаємо приклад такого плану.
Зразок

План роботи

Школи молодого педагога
Мета: формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження та перспективного педагогічного досвіду.

Проблема: формування особистості педагога - основа розвитку освіти.

Напрямки адаптації молодих та малодосвідчених спеціалістів у педагогічному колективі ліцею:

- професійний: підвищення рівня педагогічної майстерності;

- соціально-психологічний: допомога у пристосуванні до соціального життя у педагогічному та учнівському колективах.

Заняття 1- серпень

1. Теоретична частина.

Загальні засади організації навчання в ліцеї:

- опрацювання нормативно-правової документації;

- вимоги до оформлення класних журналів.

2. Практична частина:

- складання календарних і поурочних планів (мета, завдання, структура, форми і методи роботи);

- планування виховної роботи.Заняття 2 - вересень

1. Теоретична частина:

- критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

- організація самоосвіти молодого спеціаліста;

- вибір типу і структури уроку. Основні форми, методи, засоби навчання

2. Практична частина:

- діагностування молодих спеціалістів з питань допомоги, якої вони потребують;

- складання конспекту уроку певного типу з формулюванням мети уроку;

- робота над детальною програмою;

- організація роботи з батьками: планування та проведення батьківських зборів.Заняття 3 - жовтень

1. Теоретична частина:

- тематичне та семестрове оцінювання;

- організація індивідуальної роботи з учнями;

- робота із збереження життя і здоров’я дітей.

2. Практична частина:

- відвідування уроків досвідчених педагогів; обговорення відвіданих уроків;

- вибір раціональних методів викладання нового матеріалу.Заняття 4 - листопад

1. Теоретична частина:

- шляхи та засоби активізації пізнавальної діяльності учнів;

- самоаналіз уроку.

2. Практична частина:

- ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу»;

- планування тематичного обліку знань.

Заняття 5 - грудень

1. Теоретична частина:

- методичний діалог «Мої перші успіхи і досягнення»;

- використання навчального кабінету у процесі підготовки та проведення уроку.

2. Практична частина:

- розробка різнорівневих контрольних робіт для підсумкової атестації і тематичного контролю;

- розв’язання педагогічних ситуацій «Я зіткнувся з проблемою - як її розв’язати» (помилки і труднощі і шляхи їх вирішення).

Заняття 6 – січень

1. Теоретична частина:

- використання активних форм і методів у навчальному процесі.2. Практична частина:

- корегування конспекту уроку, розробленого самостійно;

- моделювання уроків-семінарів

Заняття 7 – лютий

1. Теоретична частина:

- вибір оптимального поєднання методів навчання;

- особливості роботи з «важкими» учнями.

2. Практична частина:

- розробка уроків тематичного обліку знань та підсумкової атестації ;

- моделювання уроків у формі ділової гри.

Заняття 8 – березень

1. Теоретична частина.

Організація самостійної роботи учнів (з досвіду роботи досвідчених педагогів).2. Практична частина.

Ділова гра - виготовлення зразків роздавального матеріалу за рівнями підготовки учнів.Заняття 9 - квітень

1. Підсумкове заняття:

Галерея творчих доробок (виставка методичних і дидактичних матеріалів молодих педагогів).

Діагностичне анкетування ( підсумки роботи в поточному році).

В плані роботи Школи розкриваються питання щодо планування навчального процесу, методики підготовки та проведення уроків, організація виховної роботи тощо.

Робота з молодими майстрами потребує більшої уваги. Тому більш докладніше розглядаємо питання організації та проведення уроків виробничого навчання.

З планом роботи Школи знайомляться всі педагоги, які приймають участь у розгляді вказаних питань.

У нашому ліцеї використовується система наставництва. Робота педагога-наставника, за яким закріплюється молодий спеціаліст, розглядається як одне з найважливіших громадських доручень. Робота наставника з підшефним починається з довірливої бесіди. Вивчаються позитивні, негативні моменти у підготовці підшефного, напрямки допомоги, можливості раціонального використання педагога-початківця в позакласній роботі.

Педагога-початківця ознайомлюють із традиціями, які склалися в ліцеї, з навчально-плануючою документацією та вимогами до її ведення, Статутом ліцею, режимом роботи , з обладнанням методичного кабінету, матеріалами шкільної бібліотеки тощо.

Кожному з молодих спеціалістів видається пам’ятка, в якій розповідається , як необхідно готуватися до уроку.

Зразок

Пам'ятка молодому викладачу

при підготовці до уроку

1. Визначте навчально-виховні завдання цілої теми.

2. Продумайте, які з них будуть вирішуватися на даному уроці, що головне в матеріалі уроку.

3. Вивчіть методичні посібники до проведення уроку.

4. Серйозно продумайте методичні завдання підручника та можливого поєднання теми з завданнями уроку.

5. Не забудьте, що навчально-виховний процес в цілому і його найважливіша частина - урок, підкоряються об'єктивним законам дидактики і педагогічної психології.

6. Вирішіть, які вміння й навички будете відпрацьовувати на даному уроці.

7. Чи всі вами відпрацьовано з повторення для більш глибокого вивчення засвоєння нового матеріалу.

8. В плані чітко відобразіть методи, прийоми, засоби навчання, композицію уроку - це буде вашою творчістю.

9. Не забудьте про міжпредметні зв'язки, про основні знання, які є стрижневими в даному курсі.

10. Нехай орієнтиром для вас служить обов'язковий мінімум змісту освіти з предмета. Норми оцінювання знань, умінь і навичок повинні бути відомі і учням.

11. Показником підготовленості до уроку служить виконання домашньої роботи учнем.

12. Постарайтеся "приміряти" свій урок не тільки до всієї групи, але і до різних учнів. Як ліквідувати прогалини в їхніх знаннях, як попередити помилки - це і є індивідуальний підхід, без якого не добитися глибоких і міцних знань.

13. Подумайте, що завтрашні заняття були пов'язані зі своєю системою вивчення тієї чи іншої теми. Нехай кожен урок - закінчене ціле, але він - ланка всього навчального та виховного процесу.


Але не тільки молодим спеціалістам видається пам’ятка. Для наставників, досвідчених педагогів, у нас також підготовлено рекомендації щодо створення системи роботи з молоддю.
Зразок

Пам’ятка

педагогу наставнику щодо роботи з молодим спеціалістом
1. Разом з починаючим спеціалістом глибоко проаналізуйте навчальні програми і пояснювальні записки до них.

2. Допоможіть скласти тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій.

3. Надавайте допомогу в підготовці до уроків, особливо до перших, до першої зустрічі з учнями. Найбільш важкі теми розробляйте разом.

4. Разом готуйте й підбирайте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти завдань, вправ, контрольних робіт.

5. Відвідуйте уроки молодого педагога з наступним ретельним аналізом, запрошуйте його на свої уроки, спільно їх обговорювати.

6. Допомагайте в підборі методичної літератури для самоосвіти і в його організації.

7. Діліться досвідом без повчання, а шляхом доброзичливого показу зразків роботи

ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

На початку навчального року пропонуємо провести заняття з молодими педагогами за темою «Учитель на початку шляху».

Мета: підвищення ефективності спілкування молодого педагога та учнів.

Завдання: актуалізувати проблеми, що виникають при спілкуванні з учнями, здійснити пошук найбільш ефективних способів вирішення конфліктних ситуацій.

Ведучий: Привіт, колеги. Пропоную вам привітати один одного, представитися і продовжити фразу: «Бути педагогом означає...».

Вправа «Бути педагогам означає...»

Мета: встановити атмосферу довіри, налаштувати учасників на роботу в групі, відчути групову єдність і підтримку.

Учасники, сидячи в колі, по черзі вітають всіх, представляються і завершують пропозицію «Бути педагогом означає...» (висловлюють, що для них значить їх професія).

Вправа «Опис учня»

Мета: профілактика скоєння помилок при сприйнятті учня.

Учасники діляться на 2 команди, кожній з якої ведучий дає конверт із завданням.

Завдання команди № 1.У конверті команди № 1 фото юнака 15 років і примітка: «На фотографії Іванов Боря. За підсумками семестру у нього середній рівень досягнень, є один низький Дивлячись на фото, опишіть цього юнака ».

Завдання команди № 2. У конверті команди № 2 фото того ж самого юнака і примітка: «На фотографії Іванов Боря. За підсумками семестру у нього високий рівень досягнень, поведінка зразкова. Дивлячись на фото, опишіть цього юнака ».

У кожній команді вибирається секретар, який записує характеристики юнака. Коли учасники готові, ведучий просить їх зачитати характеристики. Після цього він оголошує, що обидві команди описували одного і того ж юнака, але так як вони були під впливом різних установок - негативною в першому випадку і позитивною - у другому, то описи у них зовсім різні (подібний експеримент проводив Розенталь зі своїми студентами. ).

Ведучий. Ця вправа вчить нас складати власну думку про учня, не спиратися на чужі, можливо спотворені установки, думки. Зверніть увагу, що в інструкції було сказано «дивлячись на фото, опишіть юнака», але дія установки настільки сильна, що дивлячись на одне і те ж фото, ви описували його по-різному. Особливість установки полягає в тому, що ми бажаємо її підтвердити і, що б не зробила та чи інша людина, ми трактуємо це на користь нашої установки. Тому, перш ніж сформулювати думку, важливо зважити всі факти.

Вправа «Мова рухів»

Мета: навчитися правильно інтерпретувати жести, позу і міміку учня на уроці.

Обладнання: зображення поз, міміки і жестів людей (малюнки 1-9)Каталог: Dosvid
Dosvid -> Українська література історія можливості інтеграції предметів
Dosvid -> Конкурс «Учитель року 2011»
Dosvid -> Урок узагальнення й систематизації вивченого
Dosvid -> -
Dosvid -> Уроках «Я і Україна» та «Громадянська освіта»
Dosvid -> Магдалинівська районна державна адміністрація Відділ освіти Районний методичний кабінет оленівська зош І-ІІІ ст
Dosvid -> Чепиліївський нвк «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Dosvid -> Узагальнюючий урок з теми «Слово. Значення слова»
Dosvid -> Міністерство освіти та науки України Відділ освіти Гощанської райдержадміністрації Бабинська загальноосвітня школа I-III ступенів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал