Яковець Раїса МихайлівнаСторінка3/7
Дата конвертації04.12.2016
Розмір4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
«Мозковий штурм»

Алгебра, 10 клас

Тема. Тригонометричні рівняння

Мета застосування інтерактивного методу: формування навичок розв'язувати рівняння, зібравши за обмежений час якомога більше ідей.

Завдання:

Розв'яжіть рівняння:

sin2005x-cos 2005x = l.

Результати:

Під час колективного обговорення, пошуку розв'язання учні виявили творчість, вільно висловлювали думки, ідеї, які фіксувалися на дошці.

Правила проведення:

1. Висловлюйте все, що спадає на думку.

2. Не обговорюйте й не критикуйте висловлювання інших.

3. Можете повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим.

4. Спробуйте розширити запропоновану ідею.

Метод «Незакінчені речення»

Геометрія, 8 клас. Тема. Квадрат

Мета застосування інтерактивного методу: засвоєння учнями означення квадрата; формування умінь висловлювати власні ідеї, говорити коротко, але по суті й переконливо.

Цей метод можна поєднати з методом «Мікрофон», що дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими.

Завдання:

(На магнітній дошці прикріплені різні квадрати.)

1. Дайте різні назви цій фігурі. (Ця фігура — чотирикутник. Це паралелограм. Дана фігура є прямокутником. А також ромбом або квадратом).

2. Закінчіть речення:

а) Квадрат — це прямокутник, у якого...

б) Квадрат — це ромб, у якого...

в) Квадрат — це паралелограм, у якого...

3. Знайдіть за підручником, яке з цих речень є означенням квадрата.

Результати:

Учні засвоїли означення квадрата, відпрацювали вміння коротко й переконливо висловлювати власні думки.

Метод «Мікрофон» дає можливість кожному учневі швидко і лаконічно, імітуючи «говоріння в мікрофон», висловлювати власну думку чи позицію. Наприклад, вивчаючи тему «Теорема Піфагора» у 8 класі, на етапі узагальнення знань учнів про теорему Піфагора та її автора,учні згадують матеріал і роблять повідомлення у «мікрофон». На уроці алгебри у 9 класі вивчаючи тему «Властивості квадратичної функції» на етапі узагальнення вивченого матеріалу даю учням завдання описати і обговорити властивості квадратичної функції. Нерідко використовую метод «Мікрофон» на етапі рефлексії, пропонуючи учням дати відповідь на питання «Що я встиг зробити на уроці? Чого досяг? Що залишилося для мене невирішеним.

В старших класах на уроках математики використовую метод «Ажурна пилка» для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ця технологія ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи.

Метод «Ажурна пилка»

Алгебра, 11 клас

Тема. Теореми про похідну суми, добутку й частки функцій

Мета застосування інтерактивного методу: засвоєння учнями формулювань і доведень теореми про похідну суми, добутку й частки функцій за короткий проміжок часу; розвиток уміння учнів працювати з підручником; виховання в них прагнення допомагати один одному вчитися навчаючи.

Правила проведення:

На попередньому уроці учні класу об'єдналися в «домашні» групи й одержали завдання вивчити теореми: групи 1 і 2 — про похідну суми функцій; групи 3 і 4 — похідну добутку функцій; групи 5 і 6 — похідну частки функцій.

Після повідомлення теми й мети уроку учні збираються в «домашні» групи та озвучують вивчений удома матеріал. У цей час учитель слідкує за ходом обговорення і роздає кожному учню картку з номером 1, 2, 3, 4, 5, причому всі учасники кожної «домашньої» групи мають картки з різними цифрами.

Через фіксований час учитель пропонує об'єднатися в «експертні» групи, тобто за номерами, де учні стають експертами зі своєї частини інформації.

У кожній «експертній» групі вислуховуються всі представники «домашніх» груп, аналізується матеріал у цілому, визначається алгоритм доведення всіх трьох теорем.

Після завершення роботи учні повертаються в «домашні» групи, і обмінюються інформацією, одержаною в експертній групі. За час, визначений учителем, у «домашніх» групах відбуваються остаточні узагальнення та корекція всієї інформації.Результати:

Після завершення «Ажурної пилки» учні розв'язують вправи,на знаходження похідної функції з використанням теорем про похідну суми, добутку й частки.

Метод «Навчаючи — вчусь»

Геометрія, 11 клас

Тема. Многогранник та його елементи. Призма

Мета застосування інтерактивного методу: засвоєння учнями поняття про многогранник; формування знань про елементи многогранника та призму як одного із видів многогранника; залучення учнів до участі в передачі своїх знань однокласникам, підвищення інтересу школярів до навчання.

Правила проведення :

Після повідомлення теми та мети уроку кожен учень одержує картку зі своїм завданням. Протягом кількох хвилин учні шукають відповідь у підручнику. У разі необхідності вони звертаються по допомогу до вчителя. За пропозицією вчителя учні починають ходити по класу і знайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Діалог може відбуватися тільки в парі: кожен ділиться фактом і сам отримує інформацію від іншого учня. Вчитель керує процесом. Через визначений час кілька учнів (по можливості якомога більше) відтворюють здобуту інформацію. У ході відповідей на дошці і в зошитах роблять записи.

Зміст карток:

Середній рівень

1. Скласти усну розповідь про многогранники та їх елементи.

2. Охарактеризувати призму, як многогранник.

Достатній рівень

3. Навести приклади многогранників у побуті, довести необхідність знань про многогранники для різних професій.

4. Чому дорівнює площа прямої призми, якщо її бічне ребро дорівнює h і основа — правильний трикутник зі стороною а?

5. Скільки граней, ребер і вершин має n-кутна призма? Чи може мати призма 101 граней? 101 ребро? 101 вершину?

Високий рівень

6. Три грані призми — квадрат зі стороною 2 см, а дві інші — трикутники. Накреслити цю призму та її розгортку.

7. Побудувати трикутну призму, одна із вершин верхньої основи якої проектується в центр кола, вписаного в нижню основу призми.

Результати:

На уроці розглянуто й вивчено об'ємний блок інформації. Учні працювали самостійно з підручником, передавали свої знання однокласникам, виступаючи в ролі вчителя. Одержали загальну картину понять і фактів, що стосуються теми уроку.Технологія опрацювання дискусійних питань

Метод«ПРЕС»

Геометрія, 8 клас

Тема. Теорема Піфагора

Мета застосування інтерактивного методу: закріплення знань учнів про теорему Піфагора; вироблення у школярів уміння формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших.

Завдання. АВ = 13. Чи можливо це? (Див. рис.)Правила проведення:

1. Позиція: я вважаю, що...

2. Обґрунтування: ...тому, що...

3. Приклад: ...наприклад...

4. Висновки: отже, я вважаю...

Результати:

Трикутника з такими параметрами не існує.Технологія опрацювання дискусійних питань

Метод «Зміни позицію»

Геометрія, 11 клас

Тема. Піраміда

Мета застосування інтерактивного методу: закріплення в учнів понять, пов'язаних із пірамідою; розвиток навичок аргументації, активного слухання.

Завдання:

Серед наведених нижче тверджень укажіть правильні (твердження читає вчитель і сам оцінює роботу учнів):

а) існує піраміда, яка має 125 ребер;

б) існує піраміда, яка має 125 граней;

в) якщо бічні ребра піраміди, утворюють з висотою рівні кути, то її вершина проектується в центр кола, вписаного в основу;

г) якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежить тупокутний трикутник, то основа висоти лежить поза основою;

д) якщо бічні ребра піраміди рівні і в основі лежить прямокутний трикутник, то основа піраміди лежить всередині основи;

є) піраміда може мати дві бічні грані, які перпендикулярні до основи;

ж) піраміда може мати три бічні грані, які перпендикулярні до основи;

з) якщо одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до основи, то висота піраміди збігається з висотою однієї грані;

и) піраміда може мати два бічні ребра, перпендикулярні до основи;

к) сума всіх плоских кутів n -кутної піраміди дорівнює 360° (n -1);

л) існує піраміда, яка має 18 плоских кутів.

Відповідь. а) Ні; б) так; в) ні; г) так; д) ні; є) так; ж) ні; з) так; и) ні; к) так; л) ні.

Результати:

Учні засвоїли означення піраміди та її елементів, вчилися висловлювати й аргументувати думку, формували навички сприймання інформації на слух.

На мою думку, найбільше спонукають учнів до творчості технології

ситуативного моделювання. У сучасному суспільному житті ми спостерігаємо дебати партій, політиків, ток-шоу з відомими діячами, презентації фірм, дискусії перед мікрофоном, різні реклами. Елементи таких заходів уплітаються в сучасний урок. На своїх уроках я застосовую такі технології ситуативного моделювання: метод реклами, метод презентації, метод проектів, рольову гру.

Метод реклами зацікавлює учнів своєю новизною, сучасністю. Адже вони

бачать, яке велике значення в житті має реклама. Користуючись цим прийомом, я часто даю учням завдання підготувати рекламу про якесь математичне поняття, застосування якоїсь теми тощо. А на уроці «йде трансляція» реклами.Метод презентації можна використати на уроці будь-якого типу. Я часто

його застосовую під час повторення вивченого матеріалу. Учні вже багато

знають про питання, що розглядається, тому можуть цілісно, зв’язно і цікаво

розповісти про нього.

Одним із успішних методів впровадження інтерактивних технологій є метод проектів. Основний акцент при його використанні я ставлю на творчий розвиток особистості. Учень не лише засвоює необхідні знання, а й вчиться шукати та знаходити об’єкти їх застосування. Метод проектів зорієнтований на творчу самореалізацію особистості, яка розвивається в процесі навчання.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними,

спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані

рішення. Використання інтерактивних технологій дає мені можливість для

фахового росту, для зміни себе, для навчання разом з учнями. Після кількох

старанно підготовлених уроків відчуваю, як змінилось ставлення учнів до мене, а також сама атмосфера в класі – і це служить додатковим стимулом до роботи.

Використання інтерактивних технологій для мене – не самоціль. Це лише

спосіб створення атмосфери в класі, яка сприяє співпраці, порозумінню і

доброзичливості.

Методи навчання математики органічно переплітаються з методами інтерактивних технологій, бо за допомогою них учні можуть: мотивувати свою діяльність; опрацьовувати математичну інформацію; вчитися виділяти головне, суттєве; вчитися бачити та формулювати проблему, пропонувати різні способи діяльності та вибирати оптимальні; спиратися на свій життєвий досвід та поповнювати його. Сприяє цьому і позакласна робота. Учні безпосередньо включаються в процес вибору форми, підготовки, проведення позакласного заходу, визначають обов’язки, залучаються до виготовлення математичних макетів та моделей, до роботи консультантами, інструкторами, що підтримує їх освітній тонус.

Робота з обдарованими дітьми здійснюється системно та послідовно шляхом добору індивідуальних завдань, застосування тестових технологій. Учні є постійними учасниками конкурсу «Кенгуру», переможцями районних і обласних олімпіад.

Збільшився інтерес учнів до математики. Із застосуванням елементів інтерактивних форм і методів навчання учні стали більше цікавитися предметом, стали активнішими на уроках.

Результатом застосування на уроках елементів інтерактивних технологій є досягнення призових місць на районних та обласних математичних олімпіадах.

Результативність роботи з обдарованими та здібними учнями

за період з 2010 по 2014 роки


Пряма сполучна лінія 2 Рік

Конкурси


2010

2011

2012

2013

2014

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Олімпіада з математикиІІ етап2
1

1

2
1

1

1
3ІІІ етап

1
1

Результатом є практичне застосування набутих знань щодо адаптації особистості в реаліях сучасного світу.

Методи інтерактивної технології мені як вчителю допомогли зрости фахово і методично.

Робота з питання «Розвиток творчих здібностей школярів на уроках математики використання елементів інтерактивних форм і методів навчання» є результативною. Вона дозволяє організувати навчання таким чином, щоб учень – майбутній випускник школи – навчився застосовувати набуті знання і вміння у житті, зрозумів, що вони можуть стати у нагоді в будь-якій життєвій ситуації, як на професійному, так і на соціально-побутовому рівні, зрозумів, що будь-яка з наук не існує сама по собі, а тісно пов’язана з життям.Урок алгебри 11 клас (профільний рівень)


Каталог: attachments
attachments -> Тема. У мови виникнення пожежі
attachments -> Урок № Тема. Календарно-обрядові пісні весняного циклу: «Ой весна, весна днем красна», «Ой кувала зозуленька»
attachments -> Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни
attachments -> Тема: «Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів одного і того самого слова. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами» Мета: Навчальна
attachments -> Загородня Н. В
attachments -> І урок вже починаєм
attachments -> Економічна грамотність молодших школярів
attachments -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»,8 клас, Київ, «Ірпінь», 2005 р
attachments -> 11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
attachments -> Стаття вчителя англійської мови Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Франкової Анни Володимирівни «Навчання калiграфiї на уроках англiйської мови в початковiй школi»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал