Яковець Раїса МихайлівнаСторінка2/7
Дата конвертації04.12.2016
Розмір4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного навчання (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших чи негайне застосування – 90%). Це, звичайно, середньостатистичні дані, і в конкретних випадках результати можуть бути дещо іншими, але в середньому таку закономірність може простежити кожен педагог.

Використання наочності під час лекції збільшує запам’ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200% поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40% менше часу, вона посилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів, вона утричі ефективніша за одні лише слова.

Однак використання лише зорової та слухової пам’яті недостатнє.

Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Дещо змінивши слова великого китайського філософа, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Оволодіння знаннями з математики проходить ефективніше у рівноправній співпраці, вирішенні проблемно-пошукових завдань і досягненні цілей через подолання перешкод. Саме такий підхід до викладання математики лежить в основі інноваційних технологій, на застосування яких я звертаю особливу увагу при проведенні уроків. Інтерактивні технології виховують одну із найцінніших якостей – стійкість у боротьбі з труднощами. Дана технологія дозволяє зробити навчання доступним, цікавим, успішним.

У своїй педагогічній діяльності я опираюся на наукові та практичні дослідження О.Пометун, яка розробила класифікацію інтерактивних технологій навчання за формами навчання залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів.

Інтерактивні технології

Робота в парах

Акваріум

Кооперативного навчання

Робота в групах

Два – чотири – всі разом

Коло ідейРотаційні зміни

Колективно-групового навчанняМікрофон

Навчаючи – учусь

Мозковий штурмНезакінчені речення

Ажурна пилкаДерево рішень

Технології ситуативного моделюванняІмітаційні ігри

Реклама

Рольова граПрезентація

Технології опрацювання дискусійних питаньЗайми позицію

Оцінювальна дискусія

Зміни позиціюШкала думок

Дискусія


Дебати

Я вважаю, що завдання вчителя полягає не в передачі знань, а у формуванні навичок здобувати їх. Застосовуючи елементи інтерактивних форм і методів навчання, я моделюю реальні життєві ситуації, пропоную розв’язування математичних задач у парах, великих та малих групах, використовую рольові ігри, дискусії. Вони найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню в них власних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу створюю у класі мікроклімат, який стимулює учня до вільного висловлювання своїх думок та вражень.

Процес навчання на уроках математики - це не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову учня. Він потребує напруженої розумової роботи дитини, її власної активності участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного та інтерактивного навчання на уроках математики. Для того, щоб учень добре навчався, він має бути постійно включений у процес учіння, він має говорити на уроці не один і не два рази, а постійно спілкуватися.

Уроки математики, організовані за інтерактивними технологіями, сприяють розвитку мислення учнів, уміння вислухати товариша і зробити свої висновки, вчитися поважати думку іншого і вміти аргументувати думку свою. Тому, нас своїх уроках математики активно застосовую групову навчальну діяльність - модель організації навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою. Найчастіше парну і групову роботу я проводжу на етапі застосування набутих знань. Тому, клас поділяю на групи з різними навчальними можливостями, і кожна з цих груп потребує особливого, індивідуального підходу. Найважче працювати зі слабкими учнями, вони потребують дуже багато уваги на уроці, і ось постає питання, як організувати роботу з цими учнями. Щоб не залишати поза увагою інші групи дітей.

Малі групи використовую тільки в тих випадах, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

Особливість виконання вправ за інтерактивними технологіями полягає в тому, що будь-яка вправа або завдання складається з трьох елементів: • інструкція;

 • дія;

 • рефлексія (осмислення), тобто спочатку йде пояснення, як роботи, далі учні виконують завдання, а в процесі рефлексії пояснюють, чому саме такий варіант або спосіб, дію обрали.

В кожній групі розподілені ролі, які вони повинні виконувати під час групової роботи.

Спікер, головуючий (керівник групи): • зачитує завдання групі;

 • організує порядок виконання;

 • пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

 • заохочує групу до роботи;

 • визначає доповідача.

Секретар:

 • веде записи результатів роботи групи;

 • записи веде коротко й розбірливо;

 • як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи при підбитті підсумків чи допомогти доповідачу.

Посередник:

 • стежить за часом;

 • заохочує групу до роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює думку групи;

 • доповідає про результати роботи групи.

Важливим моментом групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи групи.

Метод «Акваріум»

Алгебра, 8 клас

Тема. Додавання і віднімання раціональних дробів

Мета застосування інтерактивного методу: вдосконалення навичок та вміння учнів знаходити суму й різницю дробів; проведення рівневої диференціації; розвиток навичок спілкування в малих групах, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати власну думку

Учні об'єднуються у 6 груп, вибирають спікера, секретаря і доповідача.

Правила проведення:

1. Діюча група після одержання завдання займає місце біля дошки, вголос читає завдання, протягом 3—4 хвилин обговорює можливі варіанти розв'язання вправи і його запису на дошці.

2. Учні, які знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись в обговорення.

3. По закінченню відведеного часу група повертається на свої місця, а клас повинен відповісти на запитання: Чи погоджуєтеся ви з розв'язанням? Чи було воно аргументованим?

4. Після обговорення до дошки запрошується інша група і т. д.

5. В «акваріумі» повинні побувати всі учні.

6. Наприкінці необхідно підбити підсумки уроку, прокоментувати ступінь оволодіння практичними навичками додавання і віднімання раціональних дробів.

Завдання:

Група 1 (середній рівень)

Доведіть тотожність :
Група 2 (середній рівень)

Доведіть тотожність:
Група 3 (достатній рівень)

Подайте у вигляді дробу вираз:Група 4 (достатній рівень)

Подайте у вигляді дробу вираз :

Група 5 (високий рівень)

Подайте у вигляді дробу вираз:


Група 6 (високий рівень)

Подайте у вигляді дробу вираз :Результати:

Кожна група побувала в «акваріумі» (біля дошки). Учні вчилися додавати і віднімати раціональні дроби за схемою «Від простого — до складного», аргументувати власну думку, працювати в парі, коментувати роботу своїх однокласників.

Метод «Два — чотири — всі разом»

Алгебра, 8 клас

Тема. Скорочення дробів

Мета застосування інтерактивного методу: формування в учнів умінь скорочувати раціональні дроби; розвиток навичок спілкування в групі, умінь переконувати та обговорювати власні ідеї.

Завдання:1. Допишіть член дробу так, щоб рівність стала тотожністю:

a) ; б) ; c) .

2. Відновіть загублені записи:Результати:

1. За визначений час пари дійшли згоди щодо розв'язання.

2. Об'єднані в четвірки пари обговорили попередньо здобуті розв'язання і зробили висновки.

3. У результаті колективного обговорення вправи розв'язані правильно.

Розвитку пошукової спрямованості мислення, прагненню до знаходження кращих варіантів розв'язку завдань дуже доцільно використовувати інтерактивний метод колективного обговорення «Мозковий штурм». Цей метод спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Метод


Каталог: attachments
attachments -> Тема. У мови виникнення пожежі
attachments -> Урок № Тема. Календарно-обрядові пісні весняного циклу: «Ой весна, весна днем красна», «Ой кувала зозуленька»
attachments -> Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни
attachments -> Тема: «Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів одного і того самого слова. Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами» Мета: Навчальна
attachments -> Загородня Н. В
attachments -> І урок вже починаєм
attachments -> Економічна грамотність молодших школярів
attachments -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія»,8 клас, Київ, «Ірпінь», 2005 р
attachments -> 11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
attachments -> Стаття вчителя англійської мови Авдіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Франкової Анни Володимирівни «Навчання калiграфiї на уроках англiйської мови в початковiй школi»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал