«Я гідний представник своєї держави»Сторінка1/24
Дата конвертації01.12.2016
Розмір2,01 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Програма виховної роботи

з учнями 1-4 класів
«Я – гідний представник своєї держави»

Автор:


Леус Вікторія Володимирівна,

педагог-організатор, вчитель

української мови та читання

в початкових класах

Новодонецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Добропільської міської ради

Донецької області

Слов’янськ, 2015Зміст
Вступ 3

Пояснювальна записка 4

Програмний зміст виховної роботи 9

Використана й рекомендована література 14

Додаток 1 15

Додаток 2 21
Вступ
Поважайте незнання дитини! Поважайте працю пізнання! Поважайте невдачі і сльози! Поважайте поточний час і сьогоднішній день! Як дитина зуміє жити завтра, якщо ми не дамо їй жити сьогодні свідомим, відповідальним життям?

Я. Корчак


Головним завданням виховної роботи в школі є формування високоморальної, гармонійно розвиненої, компетентної, творчої, соціально зрілої особистості, яка здатна до самовдосконалення, поваги до себе та інших, наділена родинними та патріотичними почуттями, бере активну участь у соціальному житті країни. Тому, створюючи сприятливе виховне середовище, педагоги повинні пам’ятати, що у віці 4-7 років діти отримують перші поняття про причинно-наслідкові зв’язки, загальнолюдські норми моралі, гуманне і відповідальне ставлення до навколишнього світу, принципи рівноправності будь-якого життя. Закладені основні якості особистості дитини в підлітковому віці будуть впливати на активне формування особистості, її ціннісних орієнтацій, на підставі яких людина стане будувати своє життя.

Отже, спираючись на потреби сучасного суспільства, гуманістичний характер виховання, принципи національного виховання, вважаємо доречним врахування принципу наступності та формування адаптаційних якостей у виховній роботі не тільки при переході з однієї ланки школи до іншої, а й при переході дитини з класу до класу.


Пояснювальна записка
Програма «Я – гідний представник своєї держави» розроблена для учнів 1-4 класів для загальноосвітніх шкіл І ступеня.

Дана програма є актуальною оскільки спирається на Концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти, психологічні особливості особистості та створення сприятливого середовища для гармонійного розвитку вихованців шляхом реалізації програми. Оскільки світосприйняття дитини формується поступово, особливу увагу приділено принципу наступності при переході дитини з класу до класу, що відображено в табличній формі орієнтовних тематик виховної роботи.

Нова етика утверджує не рольове, а особистісне спілкування, яке не можливе без формування в дитини багатого спектру моральних цінностей, моделювання життєвих ситуацій, виховання дитини в кращих традиціях українського народу. Це зумовило вибір форм виховних заходів: традиційних інноваційних, ігрових технологій та рефлексивно-предметних технологій.

Програма «Я – гідний представник своєї держави» є практичним втіленням ідеї гуманістичного підходу в навчанні, безперервності психолого-педагогічного супроводу, єдності загальнолюдсьго та національного, індивідуального підходу у вихованні, практичного застосування набутих знань та вмінь на практиці.Метою програми є формування компетентної, соціально зрілої, високоморальної, творчої особистості з активною життєвою позицією та становленням дитини як громадянина України, адаптованої не тільки до навчання в школі а й до змін у сучасному суспільстві – гідного представника своєї держави.

Основні завдання програми «Я – гідний представник своєї держави»:

 • формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення;

 • формування конструктивної поведінки в різних життєвих ситуаціях;

 • формування поваги до людей та самоповаги;

 • формування особливого ставлення до родинних цінностей;

 • формування патріотичних почуттів;

 • формування правової культури;

 • формування соціальної активності та відповідальності;

 • формування свідомого ставлення до здоров'я;

 • вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • культивування кращих рис української ментальності;

 • розвиток естетичних потреб і почуттів.

 • формування творчої, працелюбної особистості.

Реалізація завдань програми здійснюється шляхом впровадження п’яти блоків програми: «Я та інші», «Я - українець», «У здоровому тілі здоровий дух», «Щоб красу створити, треба самому бути чистим душею», «Діло майстра величає».

Мета блоку «Я та інші»: розвиток моральних почуттів і рис особистості; забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій; виховання впевненої, творчої та активної особистості.

Мета блоку «Я - українець»: формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; формування правової культури; формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови.

Мета блоку «У здоровому тілі здоровий дух»: утвердження здорового способу життя як невід'ємного елементу загальної культури особистості.

Мета блоку «Щоб красу створити, треба самому бути чистим душею»: формування високоморальної особистості, розвиток естетичної культури.

Мета блоку «Діло майстра величає»: формування свідомого ставлення до праці, навчання та оточення.

Діагностика. Програма складена на основі систематичних психологічних досліджень особливостей дітей, педагогічних спостережень, запитів батьків вихованців та потреб сучасного суспільства. У першому класі особливу увагу приділено дослідженню адаптації дітей до школи, у четвертому – вивченню готовності четверокласників до переходу в середню школу. Систематично вивчаються психофізіологічні, особистісні та творчі якості вихованців. У виборі методик діагностування велику увагу приділено проективним методикам, які органічно вписуються у виховні заходи.

Очікуваний результат. Випускник 4 класу - компетентна, соціально зріла, високоморальна, творча особистість з активною життєвою позицією, має високі адаптаційні показники, сформована як громадянин України. Тобто учень:

Знає:

 • навчальну програму відповідно до своїх здібностей;

 • державну мову, державну символіку, свої права та обов’язки;

 • як турбуватися про здоров’я, розвивати фізичні можливості;

 • родинні свята і традиції та свій родовід;

 • правила поведінки вдома, у школі, у громадських місцях;

 • свої права та обов’язки як дитини, члена родини, школяра, громадянина;

 • принципи загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

 • про важливість праці для кожної людини;

 • свої здібності та можливості;

 • правила збереження довкілля;

 • правила сімейних стосунків;

 • як розпорядитися вільним часом;

 • як цінувати колективні взаємини;

 • громадські та колективні цінності;

 • види мистецтва;

 • основні естетичні принципи;

 • основні моральні принципи;

 • історію рідного народу та його традиції;

 • головні людські цінності;

 • правила поведінки та спілкування з людьми;

 • свою належність до держави та її народу.

Вміє:

 • застосовувати набуті знання на практиці;

 • вживає рідну мову, дотримується законів, поважає історію рідного народу;

 • піклуватися про здоров’я, розвивати себе фізично;

 • вивчати історію своєї родини;

 • чемно себе поводити при будь-яких обставинах;

 • чітко пояснити свою світоглядну позицію;

 • вчинити відповідно принципам загальнолюдської моралі;

 • виявити ініціативу в родинній та громадській праці;

 • самостійно здобувати знання;

 • берегти довкілля;

 • шанувати й підтримувати сімейні цінності та традиції;

 • організувати своє дозвілля;

 • врахувати інтереси колективу при реалізації власних;

 • проявити активність у громадських справах;

 • проявити творчу ініціативу, аналізувати витвори мистецтва;

 • виявити власний смак в зовнішньому вигляді та відносно видів мистецтва;

 • активно протидіяти проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності

 • збирати історичний матеріал, доречно застосовувати народну мудрість;

 • проявити творчість, активність, ініціативу, навички позитивного мислення;

 • допомагати людям у будь-яких обставинах;

 • відстоювати свою точку зору стосовно високого ідеалу служіння народові.

Моніторинг та корекція динаміки рівня життєвої активності вихованців проводиться систематично.

Програма є гнучкою, тому в процесі її реалізації вносяться певні корективи адміністрацією школи, класним керівником та практичним психологом, враховуючи потреби дітей та їх батьків. Відповідальними за реалізацію програми є всі члени педагогічного колективу. Виховний план скоригований згідно виховного плану школи, у який включено традиційні загальношкільні свята, районні заходи.

Планування роботи за програмою здійснюється з урахуванням проведення загальношкільних та районних виховних заходів, проведення позашкільних творчих конкурсів, результатів моніторингу та корекції. Впровадження програми планується на рік, але, оскільки програма є гнучкою та враховує конкретну ситуацію, побажання батьків, та рівень сформованості у вихованців певних життєвих навичок, певні корективи у річний план вносяться протягом місяця або тижня.

Всі заходи є інтегрованими, що дозволяє реалізувати програму у процесі здійснення виховної роботи у позакласних, позаурочних заходах, у процесі співпраці школи з громадськими організаціями та дозволяє ефективно співпрацювати учнівському колективу, класному керівнику, практичному психологу, батькам та адміністрації школи.Програмний зміст виховної роботи

1. Я та інші

Завдання:

 • формування навичок ефективного спілкування;

 • формування конструктивної поведінки в різних життєвих ситуаціях;

 • формування поваги до людей та самоповаги;

 • формування особливого ставлення до родинних цінностей;

 • формування ціннісного ставлення до особистості, позитивної мотивації, толерантності.


Орієнтовна тематика форм виховної роботи


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Година спілкування «Будьмо знайомі»

Урок-гра «Зустріч після канікул»

Диспут «Які ми: різні чи однакові?»

Тренінг «Колючка»

Урок-казка «Поведінка у школі, вдома, на вулиці»

Диспут «Як вчинити?»

Бесіда «Що я зроблю, якщо...»

Круглий стіл «Вчинок і відповідальність»

Тестування за малюнковою методикою «Моя родина»

Година спілкування «Тато, мама, я – щаслива сім’я»

Конкурс малюнків «Сімейна злагода всього дорожче»

Родинне свято «Сторінками сімейного альбому»

Диспут «Мій настрій»

Урок-гра «Мій портрет у променях сонця»

Вікторина «Дивовижний світ емоцій»

Тренінг «Що я відчуваю, коли...»

Бесіда «Дружні стосунки»

Урок казка «Як знайти друга»

Анкетування «Яким повинен бути справжній друг?»

Бесіда «Спілкування – це теж наука»

Урок-казка «Новенька»

Бесіда «Спілкування з дорослими»

Творча гра «Той добре серце має, хто слабшого захищає»

Година спілкування «Це важке слово - толерантність»

Година спілкування «Що нового я дізнався про себе, школу, про родину»

Класна година «Мої досягнення за рік»

Урок-казка «У великому палаці королеви Науки»

Класна година «Подорож морем знань»

2. Я – українець

Завдання:

 • формування патріотичних почуттів;

 • формування правової культури;

 • розвиток почуття любові до Батьківщини і свого народу;

 • формування соціальної активності та відповідальності.


Орієнтовна тематика форм виховної роботи


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Година спілкування «Україна – єдина країна»

Година спілкування «Мальовнича моя Україна»

Бесіда «Україна – єдина країна»

Усний журнал «Я люблю Україну»

Бесіда «Українська родина – зернинка народу»

Фестиваль сімейної творчості «Родинні скарби України»

Родинне свято «Українська родина... від батька й до сина...»

Урок-казка «Українська родина – джерело поколінь»

Виховна година «Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова»

Бесіда «Рідне слово, материнська мова»

Вікторина «Єдиний скарб у тебе – рідна мова»

Конкурс читців «Рідна мова чиста, як роса»

Година спілкування «Права та обов’язки дитини»

Турнір «Козацькі традиції»

Дискусія «Гідний громадянин»

Родинне свято «Патріот»

Конкурс малюнків «Історичні пам’ятки»

Класна година «Сторінками Закону»

Виховна година «Правова культура»

Диспут «Ми у відповіді за свою державу»

Урок-подорож «У гості до видатних земляків»

Конкурс читців «Вінок поезій для Тараса»

Бесіда «Видатні українці минулого»

Бесіда «Славетні сучасники»

Екскурсія «Рідний край»

Конкурс малюнків «Державні символи України»

Круглий стіл «Ми створюємо свою історію самі»

Година спілкування «Від родини до держави»


3. У здоровому тілі здоровий дух

Завдання:

 • формування свідомого ставлення до здоров'я;

 • забезпечення повноцінного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я;

 • вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою.


Орієнтовна тематика форм виховної роботи


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Бесіда «Я росту»

Година спілкування «Режим дня і здоров’я»

Виховна година «Бережи здоров’я змолоду»

Виховна година «Життя – найвища цінність»

Година спілкування «Гігієна»

Виховна година «Ключі здоров’я»

Година спілкування «Їжа – джерело здоров’я»

Диспут «Шкідливі звички»

Конкурс малюнків «Сам удома»

Круглий стіл «Що таке безпека»

Тренінг «Як поводитися у небезпечних ситуаціях»

Вікторина «Перша допомога при...»

Гра-подорож «До малятка здоров’ятка»

Виховна година «Буду чистим і охайним – то й здоровим буду»

Бесіда «Краса і здоров'я»

Конкурс малюнків «Твоє здоров’я в твоїх руках»

Виховна година « Природа – твій дім, бережи його»

Екскурсія «Природа навколо нас»

Екологічний конкурс «Людина і природа»

Круглий стіл «Буду я природі другом»

Веселі старти «Юний спортсмен»

Рухлива гра «У здоровому тілі здоровий дух»

Урок-змагання «Козацька сила»

Спортивний показ «Світ твоїх захоплень»

Конкурс малюнків «Що я можу, про що мрію»

Родинне свято «Здорова дитина – здорова країна»

Урок-казка «Я обираю...»

Гра «Природа – це казка, яку треба читати серцем»


4. Щоб красу створити, треба самому бути чистим душею

Завдання:

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • культивування кращих рис української ментальності;

 • розвиток естетичних потреб і почуттів.


Орієнтовна тематика форм виховної роботи


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Театральна вистава «Поважай того, хто поруч»

Урок-гра «Визначення характеру казкових героїв»

Конкурс колажів «Чини з іншими так як хочеш, щоб чинили з тобою»

Тренінг «За свою поведінку відповідаю сам»

Бесіда «Будь чуйним і уважним»

Година спілкування «Людяність і співчуття»

Диспут «Підтримай ближнього»

Акція милосердя «Шануємо ваш подвиг, ветерани»

Година спілкування «Куди ховається добро»

Музичне свято «Щира й справедлива душа українська»

Вікторина «Честь і совість»

Круглий стіл «Бути гідною людиною – велике щастя»

Зустріч з митцями «Моє захоплення»

Родинне свято «Смаки і захоплення людини»

Урок-роздум «Народна мудрість – джерело натхнення»

Усний журнал «Культура та мистецтво»

Конкурс малюнків «Що приносить мені радість»

Екскурсія «Природа бездоганна»

Сюжетно-рольові ігри «В людині все має бути прекрасним»

Година спілкування «Праця, яка приносить самоповагу»

Конкурс поробок «Я - митець»

Карнавал «Усюди краса»

Фестиваль «Чарівний світ української пісні»

Виставка малюнків «Оце так дивина!»

Вистава «Люби і знай свій рідний край»

Фестиваль «Синьо-жовта Україна»

Тренінг «Українська гостинність»

Бесіда «Велика дяка та уклін вам, любі предки»


5. Діло майстра величає

Завдання:

 • формування творчої, працелюбної особистості;

 • залучення дітей до світу знань, виховання поваги до науки, школи і вчителя;

 • розвиток прагнення до освіти й творчого самовдосконалення, бажання самостійно здобувати знання.


Орієнтовна тематика форм виховної роботи


1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Година спілкування «Чарівна країна книжок»

Бесіда «Сама не читає, а інших навчає»

Акція «Живи, книго!»

Гра «Що? Де? Коли?» «Хто багато читає, той багато знає»

Бесіда «Учіння – світло, а не учіння - тьма»

Святкова лінійка «Любій малечі про цікаві речі»

Сюжетно-рольова гра «На уроці»

Година спілкування «Школа – наш другий дім»

Родинне свято «Наша дитина пішла до школи»

Класна година «Я і мій клас»

Година спілкування «Шануймо вас, учителі»

Урок-роздум «Для чого потрібен колектив»

Виховна година «Я – школяр!»

Тестування «Внутрішня позиція школяра»

Зіркова година «Великий світ науки»

Диспут «Навчаюся для себе»

Бесіда «Користування комп’ютером, телевізором, мобільним телефоном»

Диспут «Допомога у навчанні»

Урок-роздум «» Чи бувають не важливі уроки?

Виставка творів «Всебічно розвинена особистість»

Тестування «Чого я прагну?»

Виховна година «Бджола мала, а й та працює»

Свято-турнір «Терпіння та труд все подолають»

Робота у шкільному садку «Маленька праця краща, ніж велике безділля»

Урок-подорож «Світ професій»

Урок-гра «Професії від А до Я»

Брейн-ринг «Всі професії важливі, всі професії потрібні»

Заключна класна година «Подорож морем знань»Використана й рекомендована література


 1. Зростаємо в любові: Збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи І ступеня / Укладачі: Н.В.Яременко, Ю.П.Устич; За ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – Частина І. – 300 с.

 2. Зростаємо в любові: Збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / Автори-укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич; За ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – 300 с. (Бібліотека вчителя)

 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

 4. Новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392).


Додаток
Сценарій заключного виховного заходу після впровадження програми «Я – гідний представник своєї держави»
Подорож морем Знань

Форма проведення: Заочна подорож «Морем Знань.

Адресність: для випускників 4 класу.

Мета: пізнавальна: підвести підсумок навчальних досягнень у 4 класі;

створити сприятливе підґрунтя для навчання дітей у 5 класі;

виховувати відповідальне ставлення до навчання та власного життя.

розвивальна: розвивати критичне мислення та творчі здібності,

продовжувати формувати відповідальність та готовність до

бажання досягати мети;

виховна: виховувати доброзичливе ставлення до однокласників,

батьків та вчителів, створювати позитивне ставлення до творчої

діяльності та саморозвитку.

Очікуваний результат: учні будуть: знати результати своїх досягнень за 4 роки; розуміти необхідність подальшого розвитку та навчання; усвідомлювати, що при переході у 5 клас їх буде підтримувати весь педагогічний колектив;

учні матимуть установки до саморозвитку та самовдосконалення.

Наочне оформлення, його зміст, кількість: малюнки дітей психологічного змісту (символічні кораблі, де якорі – те що їм заважає вчитися та розвиватися; ілюмінатори – улюблені справи та предмети, паруса – мрії та бажані майбутні досягнення) (25 шт. – за кількістю учнів у класі), пазли у вигляді корабля формату А3 (1 набір), стікери-серця вдячності батькам та вчителям (25 шт.), картки з текстом пісні 2 веселих гуся на різних язиках (5 шт.), плакат у вигляді великого серця (1 шт.).

Музичне оформлення: «Кришталева туга» та «Мрія» Ф. Шопена, запис звуків моря, «Два кольори»: музика О. Белаш, слова Д. Павличко).

Обладнання: яке включає мультимедійна дошка (1 шт.), проектор (1 шт.), мультимедійна презентація (1 шт.), шкатулка побажань на подальше навчання (1 шт.).

Хід виховного заходу

Вступ

Класний керівник. Доброго дня, присутні нашої виховної години. Тема сьогоднішньої зустрічі - подорож морем Знань, де ми будемо навчатися, щоб знати і вміти.

Хочеться нагадати, що з 1-го вересня наступного року учні разом зі своїми батьками та вчителями стануть першопрохідниками впровадження нового державного стандарту базової та повної середньої освіти.

Отже, ми вирушаємо в круїз. Разом з нами будуть подорожувати – всі ваші вчителі, батьки, та навіть кореспондент нашої шкільної газети – лідер школи Летуча Ксенія. Отже, екіпаж зібрано. Треба вирушати. Але ви знаєте, що перше ніж вирушити у подорож треба зібрати валізи. А валізи у нас незвичайні, вони будуть складатися з тих навичок та вмінь, які ви набули під час навчання у початкових класах. Тому ми вирушаємо до острова «Початкова школа».

Основна частина

острів «Початкова школа»

Класний керівник. Ось ми і прибули. Давайте згадаємо, чого ви навчились за ці роки навчання. У вас на столі лежить папірець, на якому вам слід це написати, а потім капітан команди озвучить ваш вибір. Ви будете працювати усі разом. У вас є 2 хвилини, а ви шановні батьки теж повинні написати уже на своєму папірці, які у з якостей ви покладете у валізу від себе для подорожі у майбутнє.

написали, зібрали папірці у сундук (зображено в презентації)

Молодці, валізи ми з вами зібрали, згадали про все, що допомагає вам вчитися та робити шкільне життя цікавим та привабливим. Але давайте згадаємо тих людей, які віддали вам частину свого серця, вкладали у вас любов та натхнення. Це ваші батьки та вчителі. Тому я пропоную на маленьких сердечках з паперу, які лежать перед вами, написати ті слова, якими ви хочете віддячити цим людям.діти пишуть побажання на маленьких сердечках, потім прикріплюють їх на велике серце

Класний керівник. Молодці, вирушаємо далі. Заплющте очі та уявіть як вітер знову стрімко несе наш корабель. Навколо все таке сонячне і радісне. Зграйка дельфінів вітає нас і вказує нам новий острів. Цей острів називається «П’ятий клас».

острів «П’ятий клас»

Розплющте очі та дайте відповідь на декілька питань: • Хто є найголовнішим на кораблі ? (капітан)

 • А як ви вважаєте капітан один може керувати кораблем ? (ні)

Правильно! Він один не може керувати, у нього є помічники. Тоді ще дайте відповідь – на кораблі головний капітан, а у школі, хто? (директор)

Ваша правда, і у капітана і у директора є свої помічники, як ви вважаєте хто є помічниками у директора? (вчителі).

Так це вчителі, які доносять до вас все, що ви повинні знати і уміти. І повірте що без цих помічників корабель не зможе рухатися самостійно. І першим на цьому острові вас зустріла я, ваш класний керівник. І наша з вами задача адаптуватися до переходу з початкової ланки до середньої. Я за Вами спостерігала протягом четвертого класу щоб добре вивчити вас. Знати ваші нахили та здібності. Тому я, як класний керівник відправляю вас до «Архіпелагу скарбниць», де перебувають вчителі, які викладатимуть у вас наступного року, тому я надаю слово вчителю англійської мови.

виступ вчителя англійської мови

Класний керівник. Дякуємо Вам, Тетяна Петрівна. Отже Ваші випробування ми пройшли, тому вирушаємо далі.

фізхвилинка

Наш корабель несе нас до наступного острова під назвою «Психологія».острів «Психологія»

Класний керівник. На цьому острові дуже лагідно і зручно. І ми з вами потрапляємо до психолога цього острова.

виступ психолога школи

Школа дає нам безцінний багаж знань, вчить нас застосовувати ці знання на практиці, тому необхідність шкільної освіти не викликає сумнівів.

Давайте ж спробуємо згадати для чого п’ятикласнику потрібні ще й знання з психології:

Відповіді дітей: 1. Щоб краще розуміти один одного.

2. Щоб знати свої позитивні риси, розвивати їх та вміти використовувати в навчанні.

3. Щоб вміти вирішити проблеми, якщо вони виникають.

4. Щоб вміти допомогти людині, коли вона цього потребує.

5. Для того, щоб спілкування з іншими людьми було приємним та ефективним.

На минулому занятті ми з вами малювали кораблі навчання. Результатом нашого дослідження стало складання рейтингу ваших улюблених шкільних предметів:

1. Фізична культура 18

2. Зображувальне мистецтво 13

3. Математика 13

4. Праця 12

5. Природознавство 7

6. Музика 7

7. Світова література 7.

Це рівно половина від усіх навчальних предметів, які у вас є.

У нас з вами є корабель, який складається з 14 пазлів (їх рівно стільки, скільки у вас навчальних предметів). І я запрошую капітанів екіпажів допомогти нам всім скласти з цих пазлів наш спільний корабель навчання. Для початку використаємо половино, тобто 7 пазлів.

Питання:


1. Чи красива така картина?

2. Чи буде такий корабель повноцінним?

3. Чи попливе такий корабель?

4. Чи потрібно нам піднімати наші якорі та вчити всі навчальні предмети?

Отже, давайте знімемо наші якорі та побудуємо цілісний, гарний та стійкий корабель навчання. Адже без освіти людина не зможе знайти своє місце і стати успішною в сучасному житті.

Знайте, зайвих предметів у школі не буває так само, як і зайвих деталей у корабля. Це пов’язано з тим, що сьогодні не можна сказати напевно чим ви будете займатися в подальшому житті. Також треба розуміти, що тільки завдяки всім предметам разом одночасно у вас розвиваються мовлення, вміння мислити, тренується пам’ять, укріплюється здоров’я та вдосконалюється особистість.Класний керівник. Дякуємо Вам, Олена Сергіївна. А ви діти пам’ятайте, що знайомства з цими островами будуть продовжуватися впродовж усього вашого навчання року. Подорож ця дуже цікава, незабутня, складна і захоплююча. Але я бачу, що з острова «Позакласної роботи» вам махає рукою заступник директора з виховної роботи Валентина Миколаївна.

виступ зам директора з ВР

робота в групах - заспів пісні « Жили у бабусі …

Класний керівник Дякуємо вам. Ось трішечки ми з вами відпочили, але дуже скоро сяде сонечко і нам вже час повертатися до дому на « Батьківський острів». Там нас зустрічають батьки, які надали вам життя і бажають вам тільки самого найкращого.

А з ними вже прагне зустрітися фотокореспондент шкільної газети, лідер нашої школи - Летуча Ксенія.Ксенія. - Скажіть будь ласка, чи подобається вашій дитині навчатися у 5-му класі і чому?

 • Скільки часу ваша дитина витрачає на підготовку домашнього завдання?

 • Чи часто дитина використовує комп’ютер під час підготовки домашнього завдання і чи обмежуєте ви час перебування біля комп’ютеру ?

 • Які предмети для вашої дитини є найбільш складними?

Дякую вам. Своє інтерв’ю я висвітлю на сторінках нашої шкільної газети.

Класний керівник Ось і настав час подолати рифи «Труднощів»

По-перше, вам необхідно довести, що ви колектив, який завжди прийде на допомогу один одному.

По-друге, перебороти свій страх перед новими предметами та вчителями, які з’являться у 5-му класі. Адже, завжди щось нове стає відомим.

Заключна частина

І на останок , слід завжди пам’ятати , що кожен вчитель - ваш помічник, який допоможе вам здобути нові знання, подолавши ці рифи , вам ніщо не заважатиме рухатися по країні шкільного життя.

Шановні дорослі, скажіть будь ласка , чого би ви хотіли побажати нашим п’ятикласникам ?

відповіді батьків та вчителів

Класний керівник Якщо зробити висновок, то кожен з вас хоче , щоб діти стали успішною людиною.

А ви знаєте , що мрія допомагає жити? І наші четверокласники теж мріють. І у нас з вами зараз є можливість ознайомитися - ким хоче стати кожен учень нашого класу. Для цього ми вирушаємо на острів «Майбутнього»презентація кожної дитини та його мрії

Класний керівник Нажаль, наша подорож підходить кінця, але ваша захоплююче плавання морем знань триватиме ще не один рік. Ви помандруєте багатьма новими островами - класами, де поповнюватимете свій багаж новими якостями та знаннями.

Щасти вам і на все добре!


Додаток 2Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал