Використання тестів на уроках математикиСкачати 31,86 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір31,86 Kb.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Тестові завдання дозволяють за короткий час перевірити великий об’єм вивченого матеріалу, швидко діагностувати оволодіння учнями

основного рівня підготовки з окремих тем, а також курсу в цілому.

Тести містять завдання, які дозволяють перевірити рівень логічного,

проблемного, критичного,комбінаторного, візуального мислення учнів і

здійснити контроль за рівнем їх навчальних досягнень.

Наявність у тестах завдань, що органічно пов’язують теоретичний

матеріал і різноманітні задачі, дозволяє перевірити не лише оволодіння

учнями техніки обчислень, але й їх уміння думати, що власне і є ос-

новною метою навчання математики в школі.

Значною кількістю вправ досліджується перш за все свідомість сприйняття і глибина засвоєння учнями матеріалу, вміння застосовувати

знання в реальних ситуаціях.

Вправи, умови яких містять відомості про Україну, навколишній світ тощо, мають пізнавальний характер і розширюють світогляд учнів.

Завдання, які передбачають вміння читати показання приладів, а та-

кож роботу з таблицями, що містять реальну інформацію, допомагають

звернути увагу на те, що певні навики необхідні кожній сучасній люди-

ні незалежно від її фаху.

Тестові завдання різноманітні за змістом і лексикою, що дозволяє розвивати мовну культуру учнів, збагачує їх математичний лексикон, створює підстави для свідомого виконання завдань не лише шкільного

підручника, а й інших посібників та збірників, готує школярів до неза-

лежного тестування у майбутньому.

Питання тестів, пов’язані з умінням оцінювати результати, узагаль-

нювати, порівнювати, робити власні припущення та висновки, орієнтува-

тися в кресленнях та рисунках, розуміти їх, є дуже актуальними. Вони стимулюють розвиток творчих здібностей учнів і дозволяють вчителю більш об’єктивно, ніж зазвичай, оцінювати рівень навчальних досягнень

учнів.


Письмове виконання більшості завдань не є обов’язковим. З метою

пришвидшення обчислень доцільним є застосування учнями прийомів

усних раціональних обчислень; вони мають також виявити вміння оці-

нювати результат, наприклад, за кількістю цифр у ньому, за останньою

або першою його цифрою і таке інше. Тестові завдання відкритої фор-

ми є останні завдання тестових робіт.

Перед тестуванням учитель повинен повідомити, що саме перевіря-

тиме тест-учні мають підготуватися до тестування в дома.

Бажано, щоб учитель орієнтував учнів відповідати на всі тестові запитання, незважаючи на невпевненість у правильності відповіді. Це

дозволить, по-перше, з’ясувати наскільки вдало учні здійснюють засто-

сування програмного матеріалу за відомими алгоритмами і зразками

(№1-№6) змінених і дещо ускладнених ситуаціях (№7-№9) і нестан-

дартних ситуаціях (№10); по друге, виявити, які прогалини є у знаннях

учнів, класифікувати і якнайшвидше усунути їх; по третє, більш об’єк-

тивно оцінювати навчальні досягнення п’ятикласників, шестикласників.

Під час підготовки до тематичного тестування доцільно використо-

вувати підручник, збірники задач, дидактичні матеріали, довідники з

математики.

-Перед роботою з тестами ознайомити з оформленням тестової ро-

боти.


-Тестування триватиме один урок.

-Завдання слід виконувати охайно.

-Зверніть увагу, що до кожного завдання надано чотири відповіді:

правильною може бути одна з них або дві.

Виконавши завдання (шляхом обчислення, оцінювання, припущен-

ня,…), знайдіть одержану відповідь серед наданих у підручнику. Виз-

начте, якою літерою дана відповідь позначена і впишіть цю літеру у відповідний кружечок. Якщо відповіді дві, то у кружечок слід вписати

дві літери.

-Оцінювання будь-якої тестової роботи здійснюватиметься так:

№1-№3 0,5 бала

№4-№6 1,5 бала

№7-№9 2 бали№10 3 бали.

Таким чином максимальна кількість балів становитиме 15 балів-оцінка-12.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал