«Використання римованих текстів на уроках англійської мови» Підготувала: вчитель англійської мовиСторінка1/8
Дата конвертації26.12.2016
Розмір0,68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


«Використання римованих текстів на уроках англійської мови»Підготувала:

вчитель англійської мови

Мурованського НВК «ЗШ І-ІІІ ст.. – дитячий садок»

Сокальського району

Львівської обл.

Ващук Надія Григорівна


Муроване 2014

ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………..……………..3
1. Особливості роботи з римованими текстами на уроці….…………………4

2. Віршований матеріал як засіб підвищення мотивації навчання учнів..….7


3. Вірші англійською мовою для дітей як метод вивчення мови………...….9

Висновки……………………………………………………………………….23

Список використаних джерел……………………………………….………..24
Вступ
Діти молодшого шкільного віку відзначаються найбільш високим рівнем сенситивності, тобто здатності сприймати, засвоювати та відтворювати незнайомий для них навчальний матеріал. Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює підвищений інтерес до її вивчення, що знаходить своє відображення як у нормативних документах з питань освіти, так і в шкільній практиці різних країн.

Результативність вивчення іноземної мови визначається комплексом методів і форм роботи, які використовуються в навчальному процесі. Ефективність римованих текстів як засобу навчання англійської мови у початковій школі зумовлюється, на наш погляд, зацікавленістю школярів у сприйнятті текстів, що римуються. Аналіз текстів сприяє розвитку творчих здібностей школярів, умінь висловлювати свої думки й аргументувати їх. Крім того, вивчення римованих текстів розвиває мовленнєву пам'ять дитини, що є запорукою успішного оволодіння іноземною мовою. Таким чином, особливої актуальності набуває питання використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови.

Цілком зрозуміло, що виходячи із цілей і задач сучасної освіти, неможливо оминути тенденцію до гуманізації навчального процесу, коли особистість людини знаходиться в центрі всієї освітньої і виховної діяльності, пошук ефективних способів і прийомів навчання, в тому числі і навчання іноземної мови, привертає пильну увагу багатьох вчених, методистів і вчителів.
1. Особливості роботи з римованими творами на уроці

Проблема використання пісень і віршованого матеріалу при навчанні іноземної мови постійно привертає увагу вітчизняних та зарубіжних науковців та освітян – Є. К. Кондрацька, С. Н. Савина, М. В. Ляховицький, А. А. Миролюбова, В. Лобанова, Л. Червинська та ін. Свідченням цього є велика кількість статей, присвячених даній темі «Роль віршів і пісень у вивченні граматики англійської мови» (Лобанов В.), «Пісні та вірші на уроках англійської мови» (Ізмайлов В.), «Ігри, вірші та пісні на початковому етапі навчання іноземної мови» (Димент А.) та ін. Утім, проблема використання римованих текстів у навчанні учні молодшого шкільного віку лексики англійської мови ще залишається недостатньо вивченою [5].

Використання віршованих матеріалів на уроках іноземної мови є ефективним засобом навчання. Практично всі педагоги і методисти, що працюють з дітьми на різних етапах навчання, відводять велике місце поетичним текстам при навчанні іноземної мови. Деякі підручники цілком базуються на використанні поетичних текстів: аутентичних чи спеціально створених [1, с. 178 – 181].

Процес використання римованих текстів на уроках англійської мови в початковій школі має складатися з таких етапів:  • підготовчий, що має на меті відбір римованих текстів як навчального матеріалу;

  • процесуальний, сутність якого полягає в роботі з римованими текстами на уроці англійської мови в початковій школі;

  • оцінний, що передбачає оцінку ефективності використання римованих текстів у навчанні молодших школярів лексики англійської мови.

Вченими доведено, що при використанні віршів на уроці відбувається рішення комплексу важливих методичних завдань:

  • презентація нового звуку й фонетичного явища;

  • самостійний висновок правил на основі отриманої інформації;

  • новий лексичний матеріал, будучи пред'явленим у віршованій формі, запам'ятовується швидше;

  • переклад і тлумачення граматичних явищ у вірші забезпечує закріплення й узагальнення вивченого на попередньому етапі матеріалу, досить лише нагадати учнем пов'язану з ним римівку.

Наприклад, працюючи умовними реченнями II типу можна використати наступне римування:

If all seas were one sea, what a great sea that would be!

If all trees were one tree, what a great tree that would be!

If all the world were apple pie and all the seas were ink,

And all the trees were bread and cheese,

What should we have for drink? [3, с.45].

Одну й ту ж римівку можна використати для відпрацьовування різних граматичних структур, якщо, виявивши трохи творчості, її видозмінити.

Наприклад, віршик "What is your name?" при відпрацьовуванні граматичної структури "I have" можна використати в такому виді:

What do you have? - I have a rabbit?

I have a dog

I have a little green frog.

Для відпрацьовування структури "What can you do?":

I can skate,

I can ski,

I can play and watch TV

Особливо цікаво працювати з віршами в старших класах.

Робота відбувається по наступних етапах:

1. Учитель пропонує прослухати вірш. Учні на перших уроках намагаються перевести вірш на рідну мову, пізніше вчитель пояснює, що прибігати до перекладу не обов'язково, якщо зміст слова зрозумілий.

2. Учитель вимовляє окремі фрази або слова й пропонує учням показати жест, яким можна виразити й повторити вголос вимовлене їм.

3. Учитель ще раз відтворює магнітофонний запис вірша й пропонує учням, які прослуховують текст, пожвавити його за допомогою жестів і міміки.

4. Учитель вимовляє вірш невеликими уривками, учні повторюють за ним.

5. Учитель пропонує повторити вірш в уповільненому темпі, тобто він подовжує паузи.

6. Учитель пропонує прискорити темп повторення й відповідно жестикуляції.

7. Учитель пропонує повторити вірш максимально голосно, а потім тихо.

Проробивши вірш подібним чином, можна бути впевненим, що учні засвоїли його зміст. Цей вид роботи дуже нагадує учням гру [4, с.52].

Потім, після чергового прочитання, у вірші закриваються окремі слова, і учні повинні відновити їх по пам'яті.

В результаті на закріплення лексики йде значно менше часу. Вивчення лексичних одиниць відбувається в ігровій формі, що сприяє комфортному стану учнів на уроці.

Учителі мають навчити учнів не тільки фразам, даним у підручнику, але й навчити побачити прекрасне в культурі нашої країни й спробувати донести це до слухача, використовуючи ті можливості й засоби, якими розташовує учень. Звичайно, така робота подобатися учнем. Зміст даної роботи – підібрати риму, передати зміст, закладений автором. Правильно підібрати граматичні структури. В учнів переборюється психологічний бар'єр, формується мотивація навчання. Кожен учень вимовляє в зовнішній або внутрішній мові незнайому лексику по кілька разів, учиться самоаналізу своєї роботи. Практично вже на наступному уроці учні можуть вільно володіти новою лексикою, тому що знання вони добували самостійно.


2. Віршований матеріал як засіб підвищення мотивації навчання учнів

Заучування римувань та віршів розширює словниковий запас учнів. Вивченні у такий спосіб слова й мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для складання власних висловлювань, у мовних ситуаціях.

Багато віршованих текстів ніби навмисно вигадані для того, щоб дитина навчилася правильно вимовляти складні звуки та їх сполучення, засвоїла необхідні граматичні конструкції, набула необхідного запасу слів.

В англійській мові є велика кількість фольклорних віршів, які можна теж використовувати з такою ж метою. Крім того дитячий фольклор відображає багато сторін культури, історичні події, уявлення про добро та лихо, про смішне та сумне, національну самосвідомість і ставлення до життя. Відомі персонажі дитячого фольклору навіть увійшли до культури Британії, що відображаються навіть у словниках персоналій поряд з історичними та літературними персонажами – Jack Sprat, Humpty-Dumpty, Yankee Doodle, Simple Simon, Old King Cole, Little Jack Horner, Jack and Jill, Little Miss Muffet тощо. У переважній більшості цих віршиків дуже сильне відхилення від реальності. Ось три щури у капелюхах відправляються на прогулянку, їх супроводжують три качки у білих сандаліях, три кішки у вуалях та дві свинки у атласних жилетах та перуках. А ось бурхливе море боронить дивовижний корабель із золотими щоглами, і на палубі – теж розряджені матроси-мишенята та качка-капітан. Кошенята загубили печатки, які необхідним предметом їхнього туалету, та голосно плачуть. Король Богген будує собі палац, але на побудову його ідуть несподівані матеріали: шкуринки від пирога, пампушки, інші смачні речі. Корова перестрибує через місяць, а тарілка тікає з будинку з ложкою. В усіх цих віршиках надзвичайний елемент гри, який є необхідною умовою життя дитини. Ось приклад деяких віршів для роботи з граматичним матеріалом:

Go to bed, Tom,

Go to bed, Tom,

Tired or not, Tom,

Go to bed, Tom,

Go to bed late,

Stay very small,

Go to bed early,

Grow very tall.

(Завдання: знайдіть у тексті дієслова, підкресліть їх, поясніть, що це за дієслова Є(наказовий спосіб дієслова)).

Pussy-cat, pussy-cat,

Where have you been?

I’ve been to London

To look at the Queen.

(Теперішній доконаний час, допоміжне дієслово have)

The cuckoo comes in April,

He sings his songs in May,

In the middle of June

He changes his tune,

And then he lies away.

(Теперішній неозначений час, закінчення дієслова у 3-ій особі однини).

На уроках іноземної мови часто звертаюсь до такого виду роботи, як переклад віршів з англійської мови на українську та російську.

Це допомагає відпрацювати не тільки фонетику та орфографію, а виховує естетичні смаки, розвиває творчість.Каталог: uploads -> editor
editor -> Відділ освіти Криничанської райдержадміністрації
editor -> М. Вороний Краса!
editor -> Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
editor -> Метод проектів у викладанні трудового навчання
editor -> Робоча програма факультативного курсу «Українське народознавство в умовах полікультурного суспільства»
editor -> Програма фізична культура для спеціальної медичної групи 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи./ Укладачі Ф. Ф. Бондарів, М. С. Дубовис, В. В. Снігур
editor -> Концепція сімейного виховання в системі освіти України
editor -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал