Виконання програми економічно-соціального розвитку та бюджету області у 2014 році та її вплив на перспективи розвитку системи професійно-технічної освіти в регіоніСторінка1/7
Дата конвертації27.01.2017
Розмір1,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Виконання

програми економічно-соціального розвитку та бюджету області у 2014 році

та її вплив на перспективи розвитку системи

професійно-технічної освіти в регіоні

(за даними обласного статистичного управління)

Викладена нижче інформація допоможе зпрогнозувати обсяги та напрями професійної підготовки в регіоні, враховуючи тенденції розвитку економіки та її перспективи.


Соціально-економічне становище Чернігівської області

за 2014 рік
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За підсумками 2014р. порівняно з 2013р. індекс промислової продукції становив 97%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва становили 91,8%, а в переробній промисловості – 98,8%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно  з 2013р. збільшився на 2,7%. При цьому зросло виробництво свіжого чи охолодженого м’яса великої рогатої худоби (на 31,7%), рідкого обробленого молока (на 20,4%), ковбасних виробів (на 11,8%), вершкового масла (на 5,9%). Водночас спостерігалося зниження випуску жирних сирів (на 45,8%), круп (на 28,7%), хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання (на 9%),борошна (на 1,3%).

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів порівняно з 2013р. індекс промислової продукції становив 87,3%. Менше вироблено вовняних тканин (на 28,1%), постільних речей (на 5,3%); більше – постільної білизни (на 8,3%), взуття (на 6,2%).

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності випуск промислової продукції порівняно з 2013р. зріс на 0,7%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за 2014р. обсяг продукції скоротився на 16,7%, у машинобудуванні – на 11,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування, – на 4,2%.

Серед окремих видів продукції більше вироблено шпалер, цегли невогнетривкої керамічної будівельної, блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва; менше – деревини уздовж розпиляної чи розколотої, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або  каменю штучного, верстатів для оброблення деревини, вогнегасників, автобусів та пожежних машин. 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2014р. порівняно з 2013р. випуск  промислового виробництва становив 97,5%.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За попередніми розрахунками, у 2014р. індекс обсягу продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств становив 107,7% до 2013р. У сільськогосподарських підприємствах він був 113,3%, а в господарствах населення – 98,8%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 110,8%, продукції тваринництва – 98,4%.
Зміни обсягів сільськогосподарського виробництва

(наростаючим підсумком у % до відповідногоперіоду попереднього року)


За попередніми даними, в області господарствами всіх категорій у 2014р. одержані 3684,3 тис.т зерна (на 18% більше обсягу 2013р.), з них сільськогосподарськими підприємствами вироблені 3521,5 тис.т (95,6% загального збору), господарствами населення – 162,8 тис.т (4,4%). У 2014р. з одного гектара намолочено 56,4 ц зернових (у 2013р. – 46,7 ц).   У сільськогосподарських підприємствах урожайність була вища, ніж у господарствах населення, на 29,8 ц і становила 58,9 ц з гектара.

У загальному виробництві зернових культур провідне місце належить кукурудзі – 72,1%, пшениці – 19,1%, ячменю –3,2%, житу – 2,4%.

Насіння соняшнику  намолочено 301 тис.т, що на 5,1% більше, ніж у 2013р. Цукрових буряків (фабричних) зібрано 255,4 тис.т (97,2% обсягу 2013р.).

Картоплі накопано 1527,2 тис.т (100,5% рівня 2013р.), виробництво овочів становило 198,3 тис.т (94,5%). Традиційно основними виробниками картоплі та овочів залишаються господарства населення. Їх частка становить, відповідно, 92,5% та 96,2%.

Плодів та ягід зібрано 17,7 тис.т (на 9,1% більше, ніж у 2013р.).

Господарствами всіх категорій у 2014р. реалізовані на забій 64,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,7% більше, ніж у 2013р., вироблені 572,5 тис.т молока (на 1,7% менше) та 292,9 млн.шт. яєць (на 1,3% більше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 47,4%, молока – 61,9%, яєць – 82,2%.

За розрахунками, на 1 січня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби налічувало 219,5 тис. голів (на 8% менше, ніж на 1 січня 2014р.), у т.ч. корів – 120,7 тис. (на 7,8% менше); свиней – 225,8 тис. (на 6,2% менше), овець і кіз – 34,4 тис. (на 0,6% більше), птиці всіх видів – 3646 тис. голів (на 9,9% менше).

У господарствах населення утримувалося 41,7% великої рогатої худоби (у т.ч. корів – 57,0%), 56,9% свиней, 89,2% овець і кіз та 85,6% птиці від загальної чисельності в області.

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Підприємствами області за 2014р. виконані будівельні  роботи  на суму 713,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2014р. становив 138,5% проти 2013р.Будівництво будівель зросло в 1,8 раза, у т.ч. житлових – у 3 рази. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 20%.

Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 89,6%  від  загального  обсягу виконаних будівельних робіт,  капітальний і поточний ремонти – 6,5% та 3,9%  відповідно.

Підприємствами м.Чернігова виконано 38,7% загального обсягу будівництва в області, м.Ніжина – 37,3%, м.Прилук – 16%.

 

ТРАНСПОРТ

 

Підприємства автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, у 2014р. перевезли 1341,2 тис.т вантажів, що становить 89,6% рівня 2013р. Обсяг виконаного вантажообороту становив 585 млн.ткм (99,7%).Послугами пасажирського транспорту області скористалися 98,6 млн. пасажирів, що становить 93,4% рівня  2013р. Пасажирооборот виконано в обсязі 888,3 млн.пас.км (97,7%).

Послугами автомобільного транспорту області, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, скористалися 61,6 млн. пасажирів, що становить 89,1% рівня 2013р. Обсяг виконаного пасажирообороту становив 717,9 млн.пас.км (96,9%). 

Загальні обсяги пасажирських перевезень та пасажирообороту, здійснені тролейбусним транспортом, зросли на 1,4%.

Послугами річкового транспорту за 2014р. скористалися  17,7 тис. пасажирів (89,8% до 2013р.). Обсяг виконаного пасажирообороту  становив 0,3 млн.пас.км (88,5%).

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За січень-листопад 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 640,8 млн.дол. США та 492,3 млн.дол. США. Порівняно із січнем-листопадом 2013р. експорт  збільшився  на 28,9%,  імпорт – зменшився на 7,9%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 148,5 млн.дол. США (у січні-листопаді 2013р. від’ємне – 37,5 млн.дол.).Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,30 (у січні-листопаді 2013р. –  0,93).

Партнерами  підприємств та організацій області були 118 країн світу (з них 28 країн ЄС).

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 208,6 млн.дол. США, або 32,6% від загального обсягу експорту товарів та  збільшився проти січня-листопада 2013р. на 78 млн.дол. США, або  в 1,6 раза (за січень-листопад 2013р. обсяг експорту становив 130,6 млн.дол. та 26,3%).

Серед країн-членів ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Литви, Іспанії, Італії, Румунії, Нідерландів та Німеччини.

Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської  Федерації, Білорусі, Азербайджану, Кореї, Республіки, Туреччини, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки, Казахстану, Молдови  та Китаю.

Проти  січня-листопада 2013р. збільшився експорт товарів до Ірану, Ісламської Республіки (у 12,6 раза), Кореї, Республіки (в 11 раз), Литви (у 4,6 раза), Німеччини (у 3 рази), Нідерландів (у 2,4 раза), Іспанії  (в 1,6 раза), Італії (на 42,7%),Грузії (на 35,5%), Азербайджану (на 33,6%), Туреччини (на 21%), Румунії (на 17,5%), Казахстану (на 4,2%), Китаю  (на 1,3%), Молдови, Республіки (на 0,9%); зменшився – до Білорусі (на 11,8%) та  Російської Федерації (на 9,8%). 

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем-листопадом 2013р. збільшилася частка зернових культур, мінеральних продуктів, олій рослинного походження. Натомість зменшилася частка паперу та картону, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, насіння і плодів олійних рослин, готових харчових продуктів, деревини та виробів із неї, молока та молочних продуктів, взуття.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу  становив 205,4 млн.дол., або 41,7% від загального обсягу імпорту та збільшився проти січня-листопада 2013р. на 11,5 млн.дол., або на 5,9% (у січні-листопаді 2013р. обсяг імпорту становив 193,9 млн.дол. та  36,3%).

Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися з Німеччини, Італії, Великої Британії, Польщі та Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Російської Федерації, Білорусі, Китаю,  Бразілії,  Еквадору та Індії.

Порівняно із січнем-листопадом 2013р. збільшилися надходження з Китаю (у 2,1 раза), Великої Британії (на 39%), Німеччини (на 34,4%), Бразилії (на 33,3%), Нідерландів (на 27,8%), Італії (на 22,1%); зменшилися – з   Російської Федерації(на 29,6%), Індії (на 33,2%), Польщі (на 44,4%), Білорусі (на 47,8%).

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка продуктів рослинного походження,  паперу та картону, котлів, машин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, пластмас, полімерних матеріалів. Зменшилася частка продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості, каучуку, гуми, готових харчових продуктів.
ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2014р. становив 18007,1 млн.грн., що склало 96,6% обсягу 2013р.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) за 2014р.  проти попереднього року зменшився на 5,8% і становив 417,4 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, за 2014р. становив 7627,8 млн.грн., що в порівнянних цінах на 6,1% менше обсягу 2013р.


ЦІНИ І ТАРИФИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2014р. в області становив 126,7%, в Україні – 124,9%.

За рік в області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищилися на 27%. Найбільше (в 1,8 раза)подорожчав рис, в 1,7 раза – продукти переробки зернових (у т.ч. крупа гречана – у 2,4 раза), в 1,5 раза – фрукти, шоколад та спеції, на 48,4% – яйця, на 40,8% – сало. На 19,5–34,9% зросли в ціні кондитерські вироби з цукру та борошна, молочні суміші для дитячого харчування, цукор, хліб, макаронні вироби, мінеральні води, кава, чай, м’ясо та м’ясопродукти, олія, риба та продукти з риби; на 9,3–14% – масло, молоко, кисломолочна продукція, сири, фруктові соки  та маргарин.

Тютюнові вироби стали дорожчими на 24,8%, алкогольні напої – на 24,2%

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому підвищилися на 36,2% за рахунок зростання плати за гарячу воду майже у 2 рази, природний газ – в 1,6 раза, водопостачання – в 1,5 раза, опалення – на 49%, послуги каналізації – на 43%, утримання та ремонт житла – на 28,2%, газ скраплений – на 23,6%,  електроенергію – на 11,3%.

На 44,6% подорожчала фармацевтична продукція, на 24,1% – амбулаторні послуги.

У сфері транспорту в 1,8 раза збільшилися витрати на купівлю транспортних засобів, в 1,6 раза – палива та мастил, на 45,3% зросла вартість перевезень залізничним, на 20,7% – автодорожнім пасажирським транспортом.

Крім цього, у 2,1 раза зросли в ціні туристичні послуги, в 1,6 раза – килими та інші види покриттів для підлоги, на 28,1–44% – страхування особистого транспорту, побутова техніка, телефонне й телефаксове обладнання, особистий догляд, домашній текстиль, канцелярські товари. На 15,8–23,6% стали дорожчими аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації, газети, послуги відпочинку та спорту, меблі та предмети обстановки; на 4,7% – послуги  дошкільних закладів.
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні-листопаді 2014р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем-листопадом 2013р. зросла на 7,4% й становила 2669 грн.

Продовжував утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Серед більш оплачуваних у січні-листопаді 2014р. були працівники фінансової та страхової діяльності, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, добувної промисловості й розроблення кар’єрів, де нарахування в 1,4–2,0 раза  перевищили середньообласний показник. Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств із виробництва  автотранспортних  засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування був значно нижчим і не перевищував 67,3% середнього показника  в області.Індекс реальної заробітної плати в січні-листопаді 2014р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 96%.

Упродовж  січня-листопада 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася в 1,7 раза (на 11,7 млн.грн.) та на  1 грудня 2014р. становила 28,2 млн.грн., що дорівнює 5% від фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2014р.

Збільшення загальної суми заборгованості відбулося за рахунок економічно активних підприємств (установ, організацій) та підприємств-банкрутів.

Упродовж січня-листопада 2014р. заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств зросла майже у 2 рази (на 9 млн.грн.) та на 1 грудня 2014р. становила 18,4 млн.грн.

За видами економічної діяльності найбільша заборгованість спостерігалася в освіті – 4,7 млн.грн. (25,6% від загальної суми).

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, упродовж січня-листопада 2014р. збільшилася в 3,5 раза й на 1 грудня 2014р. становила 6,3 тис. осіб, або 3% загальної кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 2930 грн., що на 7,5% більше середньої заробітної плати, нарахованої за листопад 2014р.

Упродовж січня-листопада 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпризначено 52,5 тис. сімей, що становило 89,2% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій становила 6948,2 тис.грн. (у міських поселеннях – 5996,9 тис.грн., у сільській місцевості – 951,3 тис.грн.). Середній розмір допомоги, призначеної одній сім’ї в листопаді, становив 215,2 грн.

Крім того, 13,3 тис. сімей (91,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (у міських поселеннях – 1,6 тис. сімей, у сільській місцевості – 11,7 тис. сімей). Середній розмір субсидії цього виду, призначеної в листопаді, становив 1045,3 грн. на одну сім’ю.

У січні-листопаді 2014р. населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 655,8 млн.грн. (94,8% нарахованих сум).
РИНОК ПРАЦІ

Упродовж 2014р. статус зареєстрованого безробітного в державній службі зайнятості мали 44,8 тис. осіб, що на 1,8 тис., або на 3,8%, менше, ніж у 2013р.

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася за грудень 2014р. на 16,1% та на кінець року становила 16,6 тис. осіб. Допомогу з безробіття отримували 76,2% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області в грудні 2014р. порівняно з листопадом збільшився й на кінець 2014р. становив 2,6% населення працездатного віку. Цей показник був вищим серед населення сільської місцевості (2,9%)порівняно з мешканцями міських поселень (2,5%).

За сприяння державної служби зайнятості у 2014р. було працевлаштовано 14,2 тис. осіб, або третину громадян, які мали статус безробітного впродовж року, у т.ч. в грудні 2014р. – 0,6 тис. осіб, що у 2 рази менше, ніж у листопаді 2014р.

Серед зареєстрованих безробітних, які отримали роботу в грудні 2014р., 59,1% становили жінки, 43,5% – молодь у віці до35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж грудня 2014р., становила 11,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 1179 грн., що дорівнює 96,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2014р. становила 1056,8 тис. осіб. Упродовж січня-листопада 2014р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 10004 особи, або на 10,3 у розрахунку на 1000 наявного населення.

Зменшення чисельності населення області відбулося переважно за рахунок природного скорочення – 9595 осіб, міграційне скорочення населення склало 409 осіб.

Порівняно із січнем-листопадом 2013р. народжуваність зменшилася з 9,3 до 9,0 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, смертність збільшилася з 18,6 до 18,9 померлих на 1000 наявного населення.

Як бачимо з наведеної інформації у 2014 році відбулось зниження економічних і соціальних показників проти минулого року. Тому відсоток наших випускників, що працевлаштувались за межами області, зріс. Труднощі з працевлаштуванням випускників збережуться і в поточному році.


Програма економічного і соціального розвитку області

на 2015 рік
Програма економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2015 рік (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення спільних дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо створення умов для функціонування економіки та соціальної сфери, вирішення нагальних проблем і відновлення макроекономічної стабільності в умовах складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та спрямована на реалізацію загальнодержавних реформ.

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих суб’єктів області, пропозиціях структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку регіону, поточну економічну ситуацію в країні та на світових ринках.

Реалізація завдань Програми має забезпечити створення платформи для відновлення позитивних тенденцій в економіці регіону, недопущення погіршення стану соціального захисту та добробуту населення.Цілі та пріоритети соціального і економічного розвитку
у 2015 році

Основна мета розвитку Чернігівської області на 2015 рік

Забезпечення макроекономічної стабільності, дотримання соціальних гарантій та недопущення зниження життєвого рівня населення в умовах складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в країні.


Пріоритети:

І. Поступове відновлення макроекономічної стабільності:

 • створення умов для активізації підприємницьких ініціатив та стимулювання інвестиційної діяльності;

 • усунення адміністративних бар’єрів, що перешкоджають започаткуванню та веденню бізнесу;

 • промоція інвестиційних можливостей області;

 • пошук нових ринків збуту промислової та сільськогосподарської продукції;

 • модернізація та розвиток агропромислового комплексу, диверсифікація сільськогосподарського виробництва;

 • підвищення рівня конкурентоспроможності продукції товаро­виробників, її адаптація до вимог технічних стандартів ЄС;

 • збільшення обсягів використання місцевих видів палива;

 • стимулювання внутрішнього споживчого ринку;

 • забезпечення стабільного енергозабезпечення, підвищення ефективності використання енергоносіїв;

 • впровадження енергоощадних технологій та заходів, орієнтованих на зменшення енерго- і ресурсоємності;

 • забезпечення збалансованості місцевих бюджетів та оптимізація бюджетних видатків.

ІІ. Належне функціонування об’єктів інфраструктури та систем життєзабезпечення населення:

 • забезпечення транспортної доступності в межах області;

 • впровадження енергоощадних заходів в бюджетних установах;

 • поліпшення стану, розбудова та модернізація соціальної і дорожньої інфраструктури;

 • поліпшення технічного стану теплоенергетичного та водопровідно-каналізаційного господарства;

 • стимулювання розвитку житлового будівництва;

 • розвиток туристичної інфраструктури.


IІІ. Забезпечення доступності та якості соціальних послуг, розвиток людського капіталу:

 • гарантований соціальних захист та пенсійне забезпечення;

 • підтримка найбільш вразливих верств населення, у т.ч. осіб, переміщених із тимчасово окупованих територій та зони проведення анти- терористичної операції;

 • недопущення різкого зростання рівня безробіття;

 • забезпечення населення освітніми, медичними та іншими соціальними послугами відповідно до державних стандартів;

 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та екологічних проблем, своєчасне подолання їх наслідків;

 • упередження зростання кількості правопорушень.Каталог: bd
bd -> Характерні особливості обдарованих учнів
bd -> Методичний порадник вчителю художньої культури
bd -> План роботи з обдарованими дітьми вчителя початкових класів
bd -> Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня Учень це не посудина, яку потрібно наповнити
bd -> Методичний лист «Інновації у професійно-технічній освіті – надійний шлях до задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках»
bd -> Виступ начальника відділу пто глузда В. Т. на секції директорів 22 серпня 2011 року
bd -> Звіт про роботу Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області за 2014 рік
bd -> З в і т навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області про роботу за 2013 рік
bd -> Закон УкраЇни Про професійну освіту
bd -> Методичний лист Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі вихователя гуртожитку птнз


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал