Відомість про наукову, науково-методичну, дослідницьку роботу педагогічних працівників Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2Скачати 129,21 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір129,21 Kb.
Відомість

про наукову, науково-методичну, дослідницьку роботу педагогічних працівників Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2


№п/п

Прізвище та ініціали педпрацівника

Назви авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, дисертацій та ін.Бойко Т. П.

Розвиток критичного мислення школярів на уроках української мови //Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 6. – ст. 34-35.Бойко Т.П.

Управління неперервною освітою педагогічних працівників// Вісник магістранта: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – К.:УМО АПН України, 2009. – Вип.1, част. 5. – С.30-33.Горобець Г.М.

Система завдань до уроків навчання грамоти. Навчально-методичний посібник. – Біла Церква, КОІПОППК, 2009. – 88 с.Горобець Г.М.

Система завдань до уроків навчання грамоти// Сучасна школа України. – 2010. ‑ №10 (226), жовтень. – С.64-90.Губар Т. В.

Поетичні мініатюри //Українська література в загальноосвітній школі (у кількох номерах за 2002, 2003.)Губар Т.В.

Літературна сторінка. //Наше місто. – 2008. ‑ №39 (223). – С.11.Качурівська Л. В.

Червона калина – це наша родина//Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №12.Качурівська Л.В.

Уроки розвитку зв’язного мовлення // Сучасна школа України. – 2010. ‑ №5 (221), травень. – С.41-49.Качурівська Л.В.

Сценарій Новорічного свята // Сучасна школа України. – 2010. ‑ №7 (223), липень. – С.31-33.Качурівська Л.В.

Сценарій родинного свята "Хата моя, біла хата" // Сучасна школа України. – 2010. ‑ №7 (223), липень. – С.64-67.Коваленко В. П.

Система вправ для контролю результатів навчання //Математика. – 2000. – №3(63) січень. – с. 9-11.Коваленко В. П.

Форми та методи контролю знань учнів з математики /Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України. – К.: Педагогічна думка, 2000. – с. 63-64.Коваленко В. П.

Контроль за результатами вивчення векторів в основній та старшій школі //Математика в школі. – 2000. – №5. – с. 38-42.Коваленко В. П.

Дидактичні матеріали з геометрії для 8 класу. Навчально-методичний посібник. – К.: Альфа – М, 2000. – 36 с.Коваленко В. П.

Дидактичні матеріали з геометрії для 9 класу. Навчально-методичний посібник. – К.: Альфа – М, 2000. – 36 сКоваленко В. П.

Організація контролю за засвоєнням геометричних фігур та їх властивостей /Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 2001 року. – К.: – Педагогічна думка, 2001. – с. 42-43Коваленко В. П.

Орієнтовні практичні завдання до білетів для державної атестації. Математика, 11(12) клас //Математика в школі. – 2001. – №2. – с. 8-11.Коваленко В. П.

Дидактичні матеріали з геометрії для 10-11 класу. Навчально-методичний посібник. – К.: Альфа – М, 2001. – 88 с.Коваленко В. П.

Використання методу 2 у педагогічних дослідженнях. – Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: Фірма TEAН, 2001. – Вип. 15. – с. 9-17.Коваленко В. П.

Уроки з вивчення площ фігур у школі //Математика в школі. – 2002. – № 5, с. 14-18.Коваленко В. П.

Геометрія. Початкові відомості стереометрії: 9 кл. – К.: КІМО, 2002. – 48 с.Коваленко В. П.

Програмно-методичні матеріали. Математика 5-11 класи. //Укладачі: Коваленко В. П., Мальчевська Л.В., Михайленко В.М., Панченко А.І. – К.: КІМО, 2002. – 152 с.Коваленко В. П.

Програмно-методичні матеріали. Математика 8-11 класи. //Укладачі: Коваленко В. П., Мальчевська Л.В., Михайленко В.М., Панченко А.І. – К.: КІМО, 2002. – 108 с.Коваленко В. П.

Контроль результатів навчання геометрії у старшій школі /Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 26-28 березня 2002 року. – Ч. ІІ. – К.: Педагогічна думка, 2002. – с. 5-6.Коваленко В. П.

Лекційно-практична форма навчання на уроках геометрії у 9 класі //Математика. – 2002. №45(201) грудень. – с. 1-5, 24.Коваленко В. П.

Комп’ютер як засіб розв’язання дидактичних завдань при вивченні математики /Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 25-26 березня 2003 року. – Ч. ІІ. – К.: Педагогічна думка, 2003. – с. 8.Коваленко В. П.

Тематичне оцінювання учнів з геометрії у 8 класі (І семестр) загальноосвітньої школи. //Математика в школі. – 2004. – № 7.Коваленко В. П.

Особливості використання програмних засобів у навчальному процесі з математики //Зміст і технології шкільної освіти : Матеріали звітної наукової конференції Інституту педагогіки АПН України 30-31 березня 2004 р. - ч. ІІ.– К.: Педагогічна думка. – 2004. – 0,1.Коваленко В. П.

Комп’ютерно-орієнтована технологія навчання геометрії в основній школі. – К.: HPAV Ltd, 2005. – 84 с.Коваленко В. П.

Дидактичні матеріали до тематичного оцінювання учнів 8 класу з тем: “Теорема Піфагора” (продовження), “Декартові координати на площині” //Математика в школі. – 2005. – №1.Коваленко В. П.

Дидактичні матеріали до оцінювання учнів 8 класу з теми: “Рухи і вектори на площині” та підсумкової контрольної роботи //Математика в школі. – 2005. – № 3. – с. 26-31.Коваленко В. П.

Використання програмних засобів у процесі навчання геометрії // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми математичної освіти” (ПМО - 2005). – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 68-69.Коломієць О.В.

Проблема митця і суспільства у творчості Ліни Костенко// Українознавство в системі вищої освіти. – К.:ВГІНАОУ, 2001. – С.212-217.Коломієць О.В.

Тема України у творчості Ліни Костенко// Українознавство – наука самопізнання українського народу. – К., 2001. ‑ С.142-144.Коломієць О.В.

Програма з української мови для слухачів вищих військових навчальних закладів. ‑ К.:ВГІНАОУ, 2002. – 12с.Коломієць О.В.

Ділова українська мова. Програма та методичні рекомендації. ‑ К.:ВГІНАОУ, 2002. – 28 с.Коломієць О.В.

Культура мовлення. Збірник завдань і вправ / Укл.: Костенюк О.В., Алтицева Л.Ю., Груздьова О.В., Ікра Н.М. ‑ К.:ВГІНАОУ, 2002. – 44 с.Коломієць О.В.

Творчий внесок Докії Гуменної в українську літературу ХХ ст.. – Збірник наукових праць ВГІНАОУ ‑ К.:ВГІНАОУ, 2003. – №3 (34). ‑ С.22-34.Коломієць О.В.

Друга світова війна у творчості Докії Гуменної // Збірник наукових праць. Гуманітарний факультет НАОУ. – К.: ВГІНАОУ, 2004. ‑ №4 (41). ‑ С.42-46.Коломієць О.В.

Тема Другої світової війни у творчості письменників-емігрантів та О.Довженка // Літературні студії. – К., 2005. – Випуск 13. ‑ С.152-159.Коломієць О.В.

Докія Гуменна про Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії. Збірник наукових праць. Випуск 7. – К., 2005. – С.94-97Коломієць О.В.

Мова творів Докії Гуменної та письменниця про мову // Літературознавчі студії. – К., 2005. – Випуск 12. – С.267-271.Коломієць О.В.

Навчання ораторському мистецтву як шлях удосконалення особистості і фахівця // Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет "Україна", 2006. – С.349-351.Коломієць О.В.

Актуалізація пізнавальної діяльності студентів у теорії і практиці риторичної комунікації // Актуальні проблеми навчання і виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет "Україна", 2007. – С.274-277.Коломієць О.В.

Трипільська культура як формотворчий чинник світогляду прадавніх українців у творчості Докії Гуменної, письменниці українського зарубіжжя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. – Випуск 13. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 172-178.Коломієць О.В.

Проблема беззахисності людської душі в інтегрованому середовищі (на матеріалі новелістики Григора Тютюнника) // Актуальні проблеми навчання і виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. – К.: Університет "Україна", 2008. – С.617-618.Коломієць О.В.

Чумацький Шлях як визначальний символ роману-тетралогії Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху" // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Випуск 31. – К.: ВГЦ "Київський університет", 2009. – С.245-249.Коломієць О.В.

Риси модернізму в малій та середній прозі Докії Гуменної // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бурого, 2010. – Випуск 29. – С.214-219.Коломієць О.В.

Міфопоетика казки-есе Докії Гуменної "Благослови, Мати!" // Літературознавчі студії. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бурого, 2011. – Випуск 31. – С.193-196.Коломієць О.В.

Творчість Докії Гуменної в контексті європейського імпресіонізмі // Вісник "Літературознавчі студії". – К.: Київський міжнародний університет, 2011. – Випуск 11. – С.105-114.Коломієць О.В.

Художня творчість Докії Гуменної: Навчальний посібник. – К.: Університет "Україна", 2011. – 211 с.Коломієць О.В.

Організація та планування ділових комунікацій: Навчально-методичний комплекс. – К.: Університет "Україна", 2011. – 48 с.Котенко В.О.

Наша мова солов’їна. Презентація літературно-пошукового проекту // Сучасна школа України. – 2010. ‑№7 (223), липень. – С.31-33.Котенко В.О.

Застосування ігрових та мовленнєвих ситуацій на уроках рідної мови // Сучасна школа України. – 2010. ‑ №9 (225), вересень. – С.25-28.Литвин Л.М.

“Діамант дорогий” української літератури //Дивосвіт. – 2004. – №3.Литвин Л.М

Літературне сузір’я: твори письменників Святошинського краю / Упорядник Литвин Л.М. – К.: Молодь, 2006. – 621 с.Литвин Л.М.

Життя як театр, або Дискурс головної ролі //Педагогічні вітрила. Науково-методичний практично зорієнтований збірник. – ІМЦ – 2006.Литвин Л. М.

Рідна мова в рідній школі //Наше місто. – 2003. – № 7. – с. 2.Литвин Л. М.

Шлях до себе. Виховна година для учнів 7-го класу. Шлях до дітей. Робота класного керівника. – Києво-Святошинська райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет, 1999.Матійчук І. В.

Виховання у дітей молодшого шкільного віку відчуття індивідуальності, як складової частини адекватної самооцінки //Навчання і виховання шестирічних першокласників. Методичні рекомендації. – К., 2001.Можарівська В.В.

Дзвінка ріка Ганни Чубач. Зустріч із поетесою//Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №12.Можарівська В.В.

Посібник, який допоможе сформувати вчителя-словесника і буде гарним помічником у роботі вчителя //Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – №12.Можарівська В. В.

Через красу слова – до краси вчинків//Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №3.Можарівська В. В.

Літературні вечорниці, присвячені вшануванню пам’яті Т.Г. Шевченка//Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №3.Можарівська В.В.

Виховання особистості засобами мистецтва слова //Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – №3.Можарівська В.В.

Експериментальна перевірка підручника "Українська література" для 6 класу // Українська література у загальноосвітній школі. – 2009. ‑ №11, листопад.Можарівська В.В.

Експериментальна перевірка підручника "Українська література" для 5 класу // Українська література у загальноосвітній школі. – 2009. ‑ №12, грудень.Можарівська В.В.

"Спогад такого дитинства навіть деревам болить". Урок за поезією Ганни Чубач // Українська література у загальноосвітній школі. – 2009. ‑ №12, грудень.Ніколайчук О.В.

Орігамі //Я сам(а). – 2003.Оперчук Г.П.

Профілактика суїцидальної поведінки молоді // Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. ‑ №2, лютий. – С.30-40.Пашинська Т.А.

Вдячна Вам за теплінь // Дорога до себе. Педагогічні роздуми. Упорядник В.Терес. – Дрогобич, 2011. – С.168-169.

Каталог: Documenty
Documenty -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Documenty -> Мета. Формувати розуміння того, що українська мова наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. Розширювати знання про красу і багатство української мови. Ознайомити дітей з українськими обрядами і звичаями
Documenty -> Виступ на науково-пошуковій конференції “Типи учнівських проектів” заступника директора з нвр бойко Тетяни Петрівни
Documenty -> Урок №1 Растрова, векторна і фрактальна графіка. Історія анімації. Формати графічних і анімаційних файлів
Documenty -> Затверджую: погоджено


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал