Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації Методичний кабінетСкачати 143,88 Kb.
Дата конвертації12.02.2017
Розмір143,88 Kb.
ТипПлан роботи
Відділ освіти, молоді та спорту

Новоархангельської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Затверджено на засіданні ради

методичного кабінету

протокол №1 від 04.09.2014 р.


ПЛАН РОБОТИ

Районного методичного обєднання

вчителів художньо-естетичних дисциплін

на 2014/2015 навчальний рік


Проблема: «Реалізація компетентнісного підходу в сучасних умовах розвитку художньо-естетичних дисциплін»

Керівники:

Коломієць І.М.,вчитель музичного мистецтва

Новоархангельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2

Печенюк Т.М., вчитель образотворчого

мистецтва Кальниболотської ЗШ І-ІІІ ступенів

Новоархангельськ

2014

Аналіз діяльності районного методичного обєднання

вчителів художньо-естетичних дисциплін

за 2013/2014 навчальний
Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний

художній феномен, що передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу

людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія»,

«ритм», «пропорційність», «довершеність». Музичне та образотворче мистецтво сприяє

художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості

брати участь у різних формах культурного життя суспільства.

Сучасне мистецьке навчання ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – Державних стандартах, навчальних планах, програмах.

Головною метою художньо-естетичної освіти стає загальний розвиток кожної особистості учня, формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва, сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв, кращих людських якостей. Завданнями вчителів художньо-естетичного циклу стають: надання знання учням про види мистецтва та засоби їх виразності, розвиток художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів, розвиток здатності дітей виражати власне ставлення до мистецтва, здатності до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації, вироблення загальної потреб в спілкуванні з мистецтвом, володіння учнями системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів та розвиток вмінь адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.

У загальноосвітніх навчальних закладах району в 2013/2014 навчальному році музичне мистецтво викладало 23 вчителя з них 2 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 11 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «старший вчитель» – 3. Образотворче мистецтво викладало 22 вчителів, з них 1 має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 15 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «старший вчитель» – 1.

У минулому навчальному році вчителі естетичного циклу, члени методичного об’єднання працювали над проблемою «Органічне поєднання класноурочної системи з позакласною діяльністю та індивідуальною роботою учнів.»

Вирішуючи проблему, вчителі реалізували завдання методичного об’єднання:


 1. Духовно збагатити та створити умови для розвитку гармонійної особистості;

 2. Використовувати традиції народу та особливості національної історії у вихованні школярів при вивченні предметів естетичного циклу ;

 3. Вивчати і удосконалювати стан організації навчального процесу та компетентності учнів при вивченні предметів естетичного циклу;

 4. Реалізувати нову програму « Художня культура» для учнів 9-10 класу в навчально - виховний процес.

Для вирішення цих завдань у минулому навчальному році був проведений семінар - практикум з образотворчого та музичного мистецтва на базі Новоархангельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 ( вчителі Коломієць І.М., Головань В.В.).

Великого значення у викладанні предметів естетичного циклу набули інформаційно - комунікативні інформації. Головну роль у процесі інформатизації грає інформація - це відомості, фактичні данні, сукупність знань людства; це засіб, за допомогою якого суспільство може усвідомлювати себе й функціонувати як єдине ціле. Важливо щоб інформація, яку отримують вчителі, а потім і діти була б науково-достовірною, доступною в змісті і в можливості її одержання, розуміння й засвоєння, а дані, з яких інформація витягається, повинні бути істотними, відповідною до діючої програми. Але слід пам’ятати і про вплив сучасних комп'ютерних технологій на учня на психофізіологічний стан учня. Сучасні нормативні документи про освіту орієнтують на широкий спектр впровадження інноваційних педагогічних мультимедійних технологій, спрямованих на оновлення змісту, форм і методів навчання в загальноосвітній школі, на формування системи знань школярів у галузі музичного мистецтва як засобу розуміння й пізнання ними світу. Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим, забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання музичному та образотворчому мистецтву у ХХІ столітті.

Відповідно до плану роботи відділу освіти вивчався стан викладання предметів естетичного циклу та рівень навчальних досягнень учнів з музичного і образотворчого мистецтва та художньої культури в Розсохуватецькій ЗШ І-ІІ ступенів.

Вчителями інтегрованого РМО мистецтва протягом року велась робота з обдарованими дітьми. Про ефективність роботи свідчать результати участі учнів у різноманітних конкурсах мистецького спрямування.

Недоліками роботи МО вчителів художньо-естетичного циклу залишаються: • низька науково-теоретична та матеріальна база закладів освіти;

 • відсутність вчителів без поважних причин, на семінарах-практикумах чи теоретичних семінарах,

 • узагальнення досвіду у вигляді друкованих матеріалів, рекомендацій.

Враховуючи недоліки, інтегроване районне методичне об’єднання вчителів художньо- естетичного циклу працюватиме над удосконаленням планування змісту, структури методичної роботи і організації семінарів-практикумів, секцій, засідань для подолання недоліків у роботі районного методичного об’єднання.

Завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного спрямування у 2014/2015 н. р.:
1) забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО,

підвищення їхнього соціального статусу;

забезпечення виховного впливу на учнів, реалізація програми громадянської

освіти й виховання;


 1. впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

 2. продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

 3. забезпечення виконання документів МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

 4. впровадження у навчально-виховний процес педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів художньо-естетичногно спрямування;

6) забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом

навчального року;

7) забезпечити участь учителів районного методичного об’єднання в оглядах-

конкурсах, які проходитимуть у районі в 2014/2015 н. р.;

8) продовжувати позакласну роботу з питань культурної спадщини українського народу;

9) передплатити фахову літературу;

10) постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

11) активізувати видавничу діяльність членів РМО.
План роботи

РМО вчителів художньо-естетичних дисциплін

на 2014/2015 навчальний рікп/п

Тематика

Термін
виконання

Виконавці


Засідання 1. Тема: Викладання художньо-естетичних дисциплін в 2014/2015 навчальному році. Актуальні проблеми в організації навчально – виховного процесу в новому навчальному році
(Місце проведення – районний методичний кабінет)

1

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2013/2014 навчальний рік та визначення основних напрямків модернізації навчально – виховного процесу

Серпень

2014 р.
методист РМК

2

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014/2015 навчальному році

Керівники РМО

Коломієць І.М.

Печенюк Т.М.


3

Модернізація структури, змісту й організації художньо-естетичних дисциплін

Вчителі закладів освіти

4

Плани і перспективи. Методична робота з вчителями образотворчого та музичного мистецтва в 2014/2015 навчальному році. Затвердження плану роботи РМО вчителів художньо-естетичних дисциплін на навчальний рік.

Керівники РМО

Коломієць І.М.

Печенюк Т.М.


5

Огляд новинок методичної літератури вид. «Шкільний світ», «Основа».

Качур Ю.В.


Робота між засіданнями.

6. Оформлення навчальних кабінетів;

7. Презентація мистецьких гуртків, клубів, студій

8. Розробка уроків з використанням інтерактивних технологій у різних класах.Засідання 2. Круглий стіл «Інформаційне забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах»

(Місце проведення – районний методичний кабінет)


1

Підготовка вчителя до впровадження сучасних інформаційних технологій на уроках музичного та образотворчого мистецтва. Доцільність та ефективність використання ІКТ

Жовтень
2014 р.

Керівники РМО

2

Обмін досвідом з питання вдосконалення методів навчання.

Вчителі

закладів освіти3

Розвиток дослідницько-пошукових навичок учнів на уроках освітньої галузі «Мистецтво»

Методист РМК

4

Огляд виставки методичних розробок та дидактичного матеріалів вчителів.

Керівники РМО


Робота між засіданнями.

9.Підготовка та проведення предметних тижнів;

10.Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

11.Вивчення педагогічного досвіду;

12.Самоосвітня робота вчителів;

13.Підготовка до районних мистецьких конкурсів

14.Проведення методичних консультацій з молодими вчителями.

Засідання 3. Тема: Творчий підхід до роботи з обдарованими дітьми

(Місце проведення – районний методичний кабінет)1

Робота з обдарованими дітьми в школі. Розвиток інтересу школярів до вивчення художньо-естетичних дисциплін.

Січень

2015 р.


Керівник РМО

Вчителі


закладів освіти

2

Психолого-педагогічні аспекти роботи з обдарованими дітьми

Методист РМК

3

Робота системи факультативних, додаткових, індивідуальних та групових занять із предмета .

Методист РМК

4


Робота між засіданнями.

 1. Організація виставок творчих робіт учнів за результатами навчальної діяльності;

 2. Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

 3. Самоосвітня робота вчителів;

 4. Підготовка до державної підсумкової атестації

 5. Проведення методичних консультацій з молодими вчителями.

Засідання 4.

Шляхи удосконалення фахової компетенції вчителя

(Місце проведення – районний методичний кабінет )1

Про участь у фаховому конкурсі «Учитель року - 2015», номінація «образотворче мистецтво»

Квітень

2015 р.


Керівник РМО

2

Забезпечення умов якісної освіти освітньої галузі «Мистецтво» в школі в зв’язку з переходом на новий зміст навчання. Яким має бути навчальний кабінет?

Керівники РМО

Вчителі


закладів освіти

3

Оновлення змісту і форм роботи вчителя в контексті модернізації освіти

Керівники РМО

4

Професійний розвиток молодого вчителя в сучасній школі

Керівники РМО

Методист РМКРобота між засіданнями.

16. Участь у роботі шкільних методичних об’єднаннях;

 1. Самоосвітня робота вчителів;

 2. Публікація кращих робіт учнів і вчителів за результати творчої та пошукової діяльності.
Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів

Серпень


 1. Зробити аналіз кадрового забезпечення.

 2. Надати допомогу вчителям у виборі проблеми, над якою вони будуть працювати.

 3. Допомога молодим спеціалістам при складанні календарних планів.

Вересень

 1. Скласти план вивчення педагогічного досвіду.

 2. Ознайомити вчителів з новинками методичної літератури.

 3. Підготовка обдарованих учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, фестивалях.

Січень

 1. Вивчення педагогічного досвіду вчителів району.

 2. Ознайомити вчителів з новинками методичної літератури.

Березень

 1. Проведення предметних тижнів.

Квітень

 1. Звіт вчителів про проходження курсів підвищення кваліфікації.


Передовий досвід

Забезпечити поширення серед педагогів району вивченого у попередні роки райметодкабінетом кращого досвіду роботи педагогічних працівників:

Жори С.Б., вчителя музичного мистецтва Синюхінського НВК з проблеми «Рівнева диференціація як засіб індивідуалізації навчання на уроках музичного мистецтва»
Провести практичні семінари:

1. «Віртуальна мистецька лабораторія. Конструювання уроку музичного та образотворчого мистецтва» ( Підвисоцька ЗШ І-ІІІ ст., Надлацька ЗШ І-ІІІ ст.);

Листопад

на базі: РМК

Тема: «Віртуальна мистецька лабораторія. Конструювання комп’ютерного уроку музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури»

Теоретичний блок

Виступи:

«На шляху до творчого зростання: удосконалення структури типів та форм уроків засобами ІКТ».

«Використання мультимедійних засобів на уроках».

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках художньо-естетичного циклу».


Практичний блок

Презентація творчої лабораторії вчителя _____________. Відкритий урок з проблеми: «__________».

Моделювання фрагментів уроків з питання: «________________».

Представлення розвиваючих моделей навчання за рахунок збагачення діяльнісного та інформаційного середовища.


Інформаційно-методичний блок

Про результати участі в огляді-конкурсі «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку».

Бібліографічні огляди актуальної та нової літератури.

Опрацювання нових публікацій з проблеми «Впровадження перспективних технологій навчання».


Домашнє завдання

Підготовка презентацій авторських програм для художньо обдарованих дітей вчителя _________ «Мистецтво рідного краю».


2. «Творчість – як спосіб дії. Розвиток творчих здібностей засобами мистецтва» (Скалівсько-Хутірська ЗШ, Вільшанська ЗШ)

Грудень

на базі: РМК
Тема: «Творчість – як спосіб дії. Розвиток творчих здібностей засобами мистецтва»

Теоретичний блок

Виступи:

«Формування культури мислення учнів у системі викладання художньої культури»

«Співробітництво учителя із учнем-членом учнівського наукового товариства».

«Індивідуальна та групова робота з підготовки завдань для учнів, які виявляють підвищений інтерес до предмета».


Практичний блок

Педагогічний тренінг «Від творчого вчителя до творчого учня», «Я крокую до майстерності».

Застосування потенціалу шкільного музею, світлиці, кімнати народознавства в навчально-виховному просторі школи.

Презентація мистецьких гуртків, клубів, студій.

Книжковий ярмарок із залученням працівників книжкового магазину.
Інформаційно-методичний блок

Звіт-інформація за результатами курсів підвищення кваліфікації вчителя _____________.

Розгляд матеріалів домашнього завдання «Тематики різних творчих робіт для учнів».

Бібліографічні огляди актуальної та нової літератури (ознайомитись з публікаціями щодо інтегрованих курсів).

Опрацювання нових публікацій з проблеми «Впровадження перспективних технологій навчання».
Домашнє завдання

Оформлення опитувальників щодо підготовки плану роботи РМО учителів художньо – естетичного циклу під час серпневої конференції педпрацівників 2015 року.Орієнтовні теми для розгляду:

Шляхи гуманізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Формування в учителів умінь упроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки з даної проблеми.

Індивідуалізація і диференціація процесу навчання за дидактикою Василя Сухомлинського.

Формування в молодого покоління нової системи цінностей.

Виховання громадянськості на ідеях української мови та літератури.

Зміна підходів до формування змісту і спрямованості предмету «Мистецтво» на основі Державних стандартів.

Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.Ефективне використання нових педагогічних технологій з метою вироблення в учнів умінь практичного та творчого застосування здобутих знань.

Критичне мислення – модель навчання і виховання громадян майбутнього.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал