Відділ освіти Добропільськаї міської ради Методичний кабінет Білозерська загальноосвітня школаСкачати 352,04 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір352,04 Kb.


Відділ освіти Добропільськаї міської ради

Методичний кабінет

Білозерська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів №15

вул. 50 років Жовтня , буд.18 м. Білозерське ,

Донецька область, Україна, 85013 тел. (06277)3-25-35, (06277)3-35-22,

e-mail: dobropolie_15@mail.ru

Інноваційні методи корекційно-розвиваючого

навчання дітей з вадами розумового розвитку

(з досвіду роботи)

Резоглазова О.О.,

учитель початкових класів


добропілля – 2016

11

Зміст
Розділ

сторінки

1

Інформація про досвід

12

2

Технологія досвіду

13

3

Результативність досвіду

14

4

Бібліографічний список

15

12

І Інформація про досвід 1. Умова виникнення проблеми, становлення досвіду

У дітей немає ні минулого, ні майбутнього, проте, на відміну від нас, дорослих, вони вміють жити в сьогоденні. Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку сус­пільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і мо­лоді, які не можуть вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку.

На жаль, в Україні історично склалася ситуація, за якої ця категорія дітей та мoлoдi протягом тривалого часу залиша­лася соціально незахищеною і певною мірою ізольованою від соціуму. В Україні є законодавчі акти, спрямовані на підтримку і допомогу сім'ям, у яких є діти-інваліди. Проте основний тягар вирішення со­ціальних проблем, пов'язаних з інвалідністю дитини, лежить на плечах батьків. Ситуація ускладнюється тим, що багато кому з них бракує відповідних психологічних, педагогічних, медичних, юридичних знань. Батьки спілкуються між собою, переймаються спільним лихом, але це не вирішує їхніх проблем. Вони, безумовно, і самі потребують со­ціально-психологічної підтримки та реабілітації.

Найголовнішими проблемами, які потребують негайного вирішення, залишаються питання соціальної ізольованості дітей з особливими потребами й надзвичайно складні умови існування сімей, які виховують дітей-інвалідів.


2. Актуальність досвіду
Теза: Немає дітей, які не можуть навчатися. У них є лише різні можливості до навчання.

Ця теза особливо актуальна стосовно дітей з особливими освітніми потребами, їх навчання, виховання, соціально-трудової адаптації та інтеграції в соціум. Кількість таких дітей, на жаль, невпинно зростає. А кількість фахівців, які покликані задовольнити їх потреби у корекційно-реабілітаційних послугах, залишається незначною.

Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована на адаптацію інвалідів у суспільстві. Найважливішим аспектом цієї адаптації є забезпечення умов для отримання інвалідами освіти і фа­хової підготовки відповідно до їх можливостей.

У процесі гуманізації та підвищення якісного рівня функціонування освітнього простору країни актуальними стають питання, пов'язані з особливостями форм і змісту навчання дітей з вадами психофізичного розвитку в закладах освіти. Однією з таких форм навчання є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма навчання, яка за­безпечує право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов.

Супровід дітей з особливими потребами вимагає створення спеці­альних умов усередині закладів освіти. Важливим завданням педагогів, спеціалістів психологічної служби закладів освіти є створення особли­вого емоційно-когнітивного (пізнавального) настановлення щодо дітей з особливими потребами: перевага має віддаватись не жалю, а турботі, емпатійній, чуйній, тактовній взаємодії з ними, ставленню до таких дітей як до рівноправних членів колективу.

13

3. Теоретичне обґрунтування досвіду

В роботі з дітьми з особливими освітніми потребами я використовую інноваційні технології, доповнюю навчання ілюстраціями, світлинами ,анімацією, відео фрагментами, текстовими поясненнями, звуковим та музичним супроводом, тестовими запитаннями, тощо. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу дитини, сприяє підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учня. А також сприяє розвитку особистості дитини: її інтелекту, пам’яті, уваги. Це є для дітей потужним мотиваційним стимулом. Застосування сучасних інформаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами забезпечує зворотній зв’язок у процесі навчання, робить навчання цікавішим, а головне, ефективним.

4. Провідна педагогічна ідея досвіду


 • розповідати так, щоб зацікавити;

 • пояснити так, щоб складне стало зрозумілим;

 • створити проблемну ситуацію, щоб розбудити думку;

 • застосовувати інноваційні технології, щоб розвивати творчі здібності учнів;

 • перевірити знання і уміння учнів так, щоб виявити їх дійсний рівень.

ІІ Технологія досвіду
Навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання - це одне з найскладніших завдань вчителя. Саме у його здійсненні - ключ до тієї педагогічної мудрості, опанування якої робить нашу працю творчою...

Мій педагогічний світ - це світ інноваційних методів та технологій (технології індивідуалізації, ігрового навчання, інтегровані, мультимедійні), за допомогою яких я можу реалізувати будь-які навчальні або виховні завдання, максимально наблизившись до життєвих ситуацій, адже тільки в таких умовах розвиток життєвих компетентностей учнів з особливими потребами (а працюю з розумово-відсталими дітьми) може досягнути найвищого результату. Певні відхилення у фізичному та розумовому розвитку учнів створюють труднощі в досягненні загальної освітньої виховної мети, породжують суперечності між прагненнями учнів і їхніми можливостями. Тому процес навчання і виховання розумово – відсталих дітей має чітку корекційну спрямованість.

Вибираючи методи роботи з дітьми враховую особливості розумового та фізичного розвитку вихованців. Основний акцент роблю на:

• Гру – як домінуючу форму навчання і корекції

• Системність навчання

• Розподіл навчального матеріалу на прості елементи

• Поступове ускладнення самостійних дій дітей

• Велику повторюваність матеріалу

14

Поряд з традиційними ефективно використовую цікаві інноваційні методики:- методика “Глобального читання", або методика Домана

- методика Нумікон

- інтерактивні ігри

- пальчикова гімнастика

- узагальнюючий досвід системи Нікітіних

- елементи методики М. Монтессорі

- елементи методики арт-терапії

- елементи методики казкотерапії

- музично-ритмічна діяльність


 1. Спрямовувати активність особистості на її розвиток.

 2. Ніколи не зупинятися на досягнутому.

 3. Займатися самоосвітою.

 4. Терпляче ставитись до помилок учнів під час роботи.

 5. Заохочувати наполегливість і завзятість школярів при виконанні завдань.

 6. Залучати до посильної допомоги товаришам.

 7. Намагатись бути прикладом для дітей в усьому.


ІІІ. Результативність досвіду

Мета корекційної роботи – досягнення розумово–відсталими дітьми максимально можливого для них рівня психофізичного розвитку.

Важливим завданням корекційно-розвиваючого навчання дітей з порушенням інтелекту є їхня реабілітація та соціокультурна адаптація у суспільстві.

Успішність підготовки учнів до майбутнього у значній мірі залежить від їх психофізичного розвитку. Проблема взаємозалежності між психічним, інтелектуальним та руховим розвитком дитини з психофізичними відхиленнями має безпосереднє відношення до змісту, форм та методів корекційно-педагогічної діяльності вчителя. Саме тому обрана мною проблема над якою успішно працюю є «Інноваційні методи корекційно-розвиваючого навчання дітей з вадами розумового розвитку».

Працюючи з дітьми з особливими потребами я досягла таких успіхів: хлопчик аутист почав розмовляти, при використанні методики Домана (Глобальне читання) почав читати цілими словами; дівчинка хвора на ДЦП на початку навчання мала якість знань 10%, а зараз – 50%.

Таким чином, урахування та реалізація нормативно-правового, науково-методичного забезпечення змісту навчально-виховного процесу, використання сучасних підходів до навчання дітей зазначеної категорії, що включають цілеспрямовану діяльність педагогів та батьків учнів, співпрацю з командою фахівців, забезпечують ефективність навчання дітей і створюють підґрунтя для успішного навчально-корекційного результату.

15

IV Бібліографічний список

1. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. – К.: «Самміт –Книга», 2009. 272 с.: іл.- (Серія «Інклюзивна освіта»)

2. Колупаєва А.А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір // Дефектологія, №4, 2003. - 154.

3. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод.посіб. /Т.В. Сак. – К.:ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»,2011. – 168 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»)

4. Данілавічючє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник /За заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 360 с. (Серія «Інклюзивна освіта)

5. Таранченко О.М.,Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник/ За загальною редакцією Колупаєвої А.А. – К.:Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с. (Серія «Інклюзивна освіта»)

6. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку / За ред. Вавіної Л.С.. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011-180 с.

7. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально- методичний посібник. – К.:Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 192 с. (Серія «Інклюзивна освіта»)8. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. – К.: «АТОПОЛ». – 2010. – 96 с. - (Серія «Інклюзивна освіта»)
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал