Василь СухомлинськийСкачати 369,79 Kb.
Дата конвертації31.01.2017
Розмір369,79 Kb.
Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину . Ми творимо самий час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ довірив своє майбутнє .

Василь Сухомлинський

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті визначила, що головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

Творча діяльність дозволяє повною мірою розкрити природні здібності, знайти своє місце в житті,ставити значущі цілі й досягати їх. Ранній початок занять з розвитку творчих здібностей робить усе подальше навчання в закладах освіти усвідомленим, вибір фахового шляху невипадковим, обдуманим, виробляє потребу у творчій і дослідницькій діяльності.

На сучасному етапі розвитку нашої держави постала проблема відродження й перебудови національної системи освіти «як найбільш важливої ланки у вихованні свідомих громадян Української держави» ( Державна національна програма «Освіта» ). Тому особливої актуальності набувають проблеми формування творчої особистості , виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння гуманістичними цінностями, нормами демократичної культури.

Ми вважаємо, що головна мета школи майбутнього – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків, з високорозвиненим розумом, таку людину, яка ніде, ні за яких обставин не загине морально і фізично і проведе в життя свою незалежну думку. Ця людина має бути успішною. А школа майбутнього – школою успіху.

Діяльність педагогічного колективу закладу направлена на створення навчально-виховної системи, головна мета якої – максимальний розвиток особистості учня й підготовка до самореалізації в житті з опорою на такі ціннісні орієнтири : здоров’я, родину, Вітчизну, культуру.

Зараз усе більшого значення набувають особисті якості людини, які дозволяють їй бути активним учасником соціальних взаємовідносин. Від особистості вимагається визначення свого ставлення та життєвої позиції щодо проблемних ситуацій і ситуацій вибору. Отже, однією з умов успішного становлення та творчого розвитку особистості є її здатність до самовизначення, яка проявляється в свідомості, інтересах, вчинках, взаєминах людини з іншими.

Узагальнюючи філософські та психолого-педагогічні погляди на процес самовизначення особистості, можна зазначити, що основними умовами для самоусвідомлення людиною самої себе є наявність соціокультурного середовища, в якому вона проявляє себе з-поміж інших. Процес самовизначення відбувається в умовах вибору з урахуванням вимог та норм суспільства. На думку більшості дослідників, процес самовизначення неможливий без усвідомлення людиною самої себе, і, насамперед, своїх ціннісно-смислових орієнтирів.

Світ сучасних цінностей та ціннісних орієнтирів багатий і різноманітний. Дехто з нас прагне матеріальних благ, інші – особистого щастя, треті реалізують себе в кар’єрі, дехто якимось чином комбінує те й інше. Але всіх нас об’єднує прагнення успіху, розуміння якого в кожного своє, індивідуальне. Тобто досягнення успіху означає для людини реалізацію її найбільш значущих прагнень.

Прагнення успіху втілює потребу людини в самореалізації. Самореалізація, у свою чергу, передбачає розкриття потенціалу особистості та реалізацію її здібностей, нахилів. У процесі формування успішної творчої особистості школяра важлива і складна роль належить педагогові. Адже впевненість дитини в тому, що спілкування в навчальному закладі дає їй можливість радіти своїм перемогам, навіть незначним, робить це спілкування цінним і для вчителя, і для учня. І навпаки – людина, що не знайшла застосування своїм талантам, навряд чи стане успішною.

Великоолександрівський навчально-виховний комплекс – це державний навчальний заклад, в якому працює 18 вчителів, 3 вихователі та навчається 176 учнів та 35 вихованців дошкільного навчального закладу. Професійний рівень вчителів високий: 1- заслужений учитель України, 4 – вчителі методисти, 7 – старших вчителів, 8 – нагороджені значком «Відмінник освіти України».Пріоритетними напрямками роботи НВК є:

- створення оптимальних умов для організації навчально – виховного процесу з обдарованими і здібними учнями;

- переорієнтація методики навчально-виховного процесу на особистість учня;

- створення успішного, комфортного простору, системи психолого- педагогічної підтримки і захисту школярів, які сприяють особистісному зростанню, розвитку життєвих компетентностей.Головним завданням закладу є розкриття можливостей та здібностей учнів, формування духовного світу школяра на засадах загальнолюдських цінностей .

Метою навчально-виховного комплексу є створення умов для розвитку розумових здібностей, талантів та інтересів учнів, допомога в оволодінні навичками здорового способу життя шляхом упровадження інноваційних технологій навчання і виховання.

Сьогодні комплекс – це заклад, який допомагає кожній дитині виявити свій потенціал, це заклад, який розкриває особистість , дає якісну повну освіту.

З усіх напрямків діяльності комплексу важливе місце займає робота над науково-методичним проектом «Впровадження ідей креативного навчання через активні форми діяльності учасників навчально-виховного процесу». Весь навчально- виховний процес спрямований на розвиток і виховання учня як творчої особистості.

Педагогічний колектив розуміє, що ми, вчителі, повинні зробити нашу освіту кращою, конкурентоспроможною, допомогти нашим дітям вибрати дорогу в життя. Всі вчителі нашого закладу різні, але їх об'єднує любов до дітей, уміння зрозуміти внутрішній світ дитини. Недаремно в колективі з 18 вчителів ,13 вчителів - випускники нашої школи. І тому ми продовжуємо себе в своїх дітях, своїх учнях.

Навчальний процес в закладі став своєрідною лабораторією вивчення предметів, де вчитель і учень взаємодоповнюють один одного як партнери, які працюють для досягнення своєї мети. В урочній діяльності змінені акценти: нові знання відпрацьовуються в групах з необхідною або додатковою інформацією, зі словниками, довідниками , Інтернет –ресурсами, обов'язково з ситуацією успіху, що зумовлює інше ставлення до сприйняття і розуміння матеріалу.

Самореалізації учнів, формуванню ключових компетентностей сприяють інноваційні технології, які мають широке застосування в нашому закладі, адже учні на таких уроках мають можливість не тільки спілкуватися, але й обирати вид діяльності, працювати у зручному темпі, зіставляти результати своєї праці з іншими. Дуже важливим для формування компетентностей є те, що на таких уроках кожний має можливість обговорити питання, висловити власну позицію і бути почутим товаришем, довести власну думку або ж презентувати продукт своєї діяльності чи всієї групи.

Розвивати здібності дитини , її нахили і таланти потрібно з раннього дитинства. Дошкільний вік – це вік, сприятливий для розвитку творчості.

Проблема розвитку творчих здібностей дошкільнят є однією із провідних завдань, над яким працюють у нашому дошкільному навчальному закладі. Вихователі використовують в своїй роботі інноваційну технологію «Педагогіку творчості» - спільну діяльність педагога та дітей , спрямовану на розкриття дитячих потенційних можливостей. Покращенню знань дітей сприяє творча робота вихователів з батьками, тісний щоденний взаємозв'язок з питань розвитку мовлення у повсякденному житті. Різноманітне розвивальне середовище, яке створене у закладі, формує у дітей естетичні смаки, почуття краси і гармонії, уяву, фантазію, образне мислення. Заняття, що відбуваються в оздобленій сумісно з батьками дошкільнят залі, закріплюють знання історичного, народознавчого характеру, дають можливість мандрувати в цікаве минуле України.

Управління творчою діяльністю дітей проводяться із урахуванням індивідуальних здібностей та інтересів кожного малюка, надання можливості самостійного експериментування, ініціативної діяльності, організації навчання певних дій, необхідних для реалізації даної діяльності та створення умов для розвитку психічних процесів, значущих для творчості.

Цілеспрямована робота вихователів дає свої наслідки – з року в рік вихованці беруть участь та перемагають у різноманітних районних та обласних конкурсах, спрямованих на виконання програми «Обдаровані діти».

Щоденні розвиваючі тренінги, як на уроці так і в позаурочний час, вправи, спрямовані на розвиток пам'яті, мислення , уяви, уваги, мовлення, навичок читання, рахунку, письма, здатності до творчого самовираження, заняття в гуртках, спортивних секціях , участь в Міжнародних і Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах, конкурсах районного та обласного рівнів – все це зміст роботи з учнями початкової школи.

«Щоб інтелектуальне життя учня початкової школи було багатим, необхідна гармонія думки і зусиль пам'яті», - писав В.О.Сухомлинський . Дбаємо, щоб учні початкової ланки були насамперед думаючими , активними добувачами знань, допитливими шукачами істини, мандрівниками у світ пізнання. Тому вчителі початкових класів у своїй роботі використовують активну модель навчання , яка передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну діяльність і самостійність учнів. Це проблемні творчі завдання , запитання від учня до вчителя і навпаки, різні види самостійної роботи . Кожна дитина має до чогось певні здібності. Тому головне завдання вчителя початкових класів вбачається у пошуку найменших виявів таланту і їх розвитку. Учні на уроках складають вірші, казки, розповіді, твори – описи, «казки – навиворіт», «вінегрет» з казок. Використання таких завдань сприяє не лише розвитку уяви і літературних здібностей учнів, воно дає змогу забезпечити розвиток творчої особистості .

Наші діти навчаються з інтересом, здобувають навички самостійної, самоосвітньої, колективної, групової, індивідуальної діяльності, мають можливість реалізувати свій потенціал, творчі особисті задатки.

Педагогічний колектив навчального комплексу будує свою роботу на переконанні, що кожен учень – це унікальна, неповторна особистість.

Надання учням радості праці, радості успіху у навчанні, збудження в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності, віри в себе – це важливе завдання викладача. І лише в таких умовах можуть розвиватися творчі здібності учнів. Головна особливість творчої людини – це віра у власні сили та у свої можливості. Як тільки учень повірить в це – в нього з'являється творче начало. Саме про це говорив В.О.Сухомлинський: «Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил учня, які породжують енергію для долання труднощів, бажання вчитися» . Навіть разове переживання успіху може докорінно змінити психологічне самопочуття учня . Адже успіх – спусковий механізм подальшого творчого руху особистості. Тому в педагогічному колективі широко впроваджується педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». Ми переконалися на практиці , що саме позитивні емоції можуть стати для дитини одним із найважливіших стимулів у навчальній діяльності.

Ситуацію успіху створюємо на основі індивідуального підходу, на кожному етапі уроку. Рівень засвоєння учнями знань істотно залежить від рівня сформованості її мотивації до навчальної діяльності . На мотиваційному етапі перед учителем постає мета -сформувати в учневі настанову на успішне засвоєння і виконання завдання, відчути себе «творцем обставин», подолати труднощі, які можуть виникнути в процесі роботи, тобто, вчитель повинен створити мотив досягнення. Мотивом досягнення може бути прагнення самостійно розв'язати цікаву задачу, спроба завоювання авторитету в очах своїх друзів , встановити нові контакти під час виконання завдання. Якщо результати в деяких учнів виявилися невдалими , то перш за все треба нейтралізувати спогади про невдачі в попередній діяльності, а потім створити перспективу для нової і обов'язково активізувати емоції для наступної діяльності . Тут доречним буде «Ефект навіювання» - «Ти це знаєш…», «Ти це зможеш…», «Тобі це вдасться…» . Якщо вчитель переконуватиме учнів у реальності успіху , то успіх буде обо- в 'язково.

Крім прийому «Навіювання» вчителі використовують і інші прийоми, такі як: «Даю шанс» - це заздалегідь підготовлена педагогічна ситуація, у якій учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості,«Емоційне прогладжування»- констатація будь – якого, навіть незначного факту успіху, прищеплення дитині віри в себе, відкритість учителя для довіри і співчуття. Прийом «Рушай за нами» має такий алгоритм:

*діагностика інтелектуального фону колективу;

*вибір інтелектуального спонсора;

*фіксація результату та його оцінка.

На практиці цей прийом реалізується за допомогою окремих учнів, що «ведуть» за собою невстигаючих.

Прийом «Емоційний сплеск» корисний дітям, які емоційно реагують на похвалу і критику. Завдання вчителя – у кожного учня вивільнити енергію, перетворити її на ланцюгову реакцію, ініційовану теплим словом підтримки вчителя.

Крім цих прийомів можна застосувати прийом «Еврика», суть якого полягає в тому , щоб створити умови, за яких дитина, виконуючи навчальне завдання, несподівано відкриває в собі невідомі досі здібності. Завдання вчителя – помітити, всіляко підтримати дитину, поставити нову мету і надихнути її на досягнення. Допомога вчителя у створенні відкриття має бути ненав'язливою, прихованою.

Учням, які працюють самостійно і активно, вчителі забезпечують право вибору завдань, право звернутися за допомогою або до вчителя, або до сильного учня, емоційне та інтелектуальне стимулювання пізнавальної діяльності .

Якщо учень активно включається в навчальну діяльність, сам впливає на хід реалізації ситуації успіху , він починає самостійно шукати шляхи досягнення кращих результатів у навчанні – це надає йому впевненості у власних силах ,позитивно впливає на взаємини з оточуючими.

Ситуація успіху тільки тоді стане дієвим засобом активізації пізнавальної діяльності, коли вона створюється на всіх етапах навчального процесу та реалізується з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, що знаходить своє відображення у виборі прийомів і засобів у роботі з конкретними учнями.

Ситуація успіху – достатньо тонкий педагогічний інструмент. Ним повинен володіти кожен вчитель, але для цього потрібно добре розуміти індивідуальні особливості кожного учня і вміло застосовувати педагогічні прийоми.

Створюючи ситуацію успіху на етапі організації навчальної діяльності , слід пам'ятати кілька основних правил:

*у кожної дитини є задатки, які можуть розвинутися у здібності. Побачити їх, відчути, розвинути – це справа педагогів;

*ставлення до дитини як до рівного, як до себе, спілкування що повністю виключає грубість, різкість, образливий тон, повинно стати нормою всієї педагогічної діяльності;

*чим більше епізодів, випадків, напрямів діяльності, в яких бере участь дитина, тим більше у неї можливостей знайти себе;

*кількість і різноманітність позитивно і діяльнісно забарвлених , у тому числі і спеціально створених педагогами, ситуацій і обставин, до яких може потрапити дитина, визначають шляхи її сьогодення і віддаленого інтересу та можливі шляхи успіху.

Сучасні педагогічні технології сприяють розкриттю особистості дитини, створюють умови для розвитку, реалізації здібностей кожного учня. Однією з найперспективніших технологій у вирішенні цих завдань є проектна технологія, яка зарекомендувала себе в нашому навчальному закладі.

В основу методу проектів покладено спрямованість на результат, що утворюється під час розв'язання тієї чи іншої проблеми . Цей результат можна побачити, осмислити, застосувати в реальній практичній діяльності.

Застосовуючи нову інтенсивну технологію «метод проектів», вчителі організовують навчальну діяльність так , що процес навчання переходить у процес спілкування і при цьому активність учнів переважає активність вчителя, тобто навчання переходить у процес спільної інтелектуальної роботи одного або групи учнів, в якій аналізуються і вирішуються навчальні завдання.

Працюючи над виконанням проекту, вчитель націлює учнів на самостійне вивчення проблеми протягом певного проміжку часу , яка завершується творчим звітом. Так, на уроках української літератури в основу проектного навчання покладено дослідницько – пошуковий метод, що сприяє розвитку індивідуальних здібностей учнів. Учень має свободу вибору, що дозволяє кожному почуватися комфортно, а це підвищує мотивацію учнів. На уроці літератури в 7 класі при вивченні теми «Т.Г.Шевченко «Тополя», «Заповіт» вчитель пропонує теми проектів. Учні самостійно формують групи.

Група «Народознавців» готувала повідомлення про тополю в народній міфології.

«Психологи» склали психологічний портрет автора творів «Тополя» та «Заповіт».

«Літературознавці» визначили, які художні засоби використав автор для розкриття теми та ідеї балади «Тополя» і головної думки вірша «Заповіт».

«Мовознавці» з'ясували значення малознайомих і незнайомих слів, при цьому скористалися тлумачним словником української мови.

«Політики» дослідили , наскільки здійснилася мрія поета у наш час.

Цінність цього методу бачимо насамперед у тому, що кожна дитина залучена до самостійної роботи з додатковою літературою, вчиться робити висновки, узагальнювати і виділяти головне. Таким чином формується гармонійно розвинена особистість з творчими, інтелектуальними, вольовими і емоційними задатками, удосконалюється культура спілкування та практичний досвід, формуються естетичні смаки учнів. Адже робота над проектом передбачає оформлення зібраних матеріалів.

Під час захисту проекту учні демонструють знання з теми, над якою працювали, вміння діяти в нестандартних, змінених ситуаціях, випускають газету, пишуть інструкції, звернення , статті. За способом діяльності учнів це пізнавальний проект.

Такі уроки дітям до вподоби, бо дають можливість сформувати практичні навики в організації власної діяльності, в плануванні часу і виконанні роботи за визначеним графіком. Учні розуміють, що такий вид роботи на уроці допомагає набути навичок публічної презентації та захисту своїх надбань та досягнень .

Особливо популярні серед учнів нашого закладу проекти екологічної, краєзнавчої, природничої, географічної спрямованості, з використанням місцевого матеріалу. Типологія проектів різноманітна. Серед них використовуються дослідні, ігрові ,творчі, пізнавальні проекти.

У програмах розвитку освіти в Україні визначено, що випускник сучасної школи повинен гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, які швидко змінюються, вміти самостійно набувати нові знання і вміло їх використовувати на практиці, критично мислити, вміти бачити проблеми, які виникають у реальному житті та шукати раціональні шляхи їх розв'язання , творчо мислити і генерувати нові ідеї, аналізувати і висувати гіпотезу щодо проблем, установлювати статистичні закономірності й робити аргументовані висновки. Якщо випускник знає, як досягти мети, якщо він вміє працювати з книгою, з комп'ютером, вміє шукати й знаходити необхідну інформацію, щоб розв'язати ті чи інші проблеми, йому легше буде в подальшому підвищувати кваліфікацію, перекваліфіковуватися, отримувати необхідні додаткові знання , які потрібні в житті.

Сучасне суспільство зацікавлене в такому працівникові, який думає самостійно та вирішує різні проблеми, володіє технологічним, цілісним ,комунікативним мисленням.

Провідну роль у цьому відіграє інноваційна технологія - метод проблемного навчання, завдяки якому можна створювати умови для підвищення пізнавальної активності учнів. Завдяки методу проблемного навчання створюються педагогічні, дидактичні умови для виявлення індивідуальності кожної дитини, формується і розвивається її інтелект і характер водночас.

У навчальному процесі проблемне навчання являє собою проблемну ситуацію, утруднення, шляхи подолання якої учневі невідомі. Застосовуючи цей метод, вчителі нашого закладу ставлять перед учнями такі проблеми, щоб вони були для них посильними, інакше вони не спрацьовують на зацікавленість і учні намагаються їх просто обійти. Проблемні питання, поставлені вчителем, мають логічний зв'язок з раніше вивченим матеріалом, спираються на досвід, на знання , які дитина вже має. Тож завдання педагога, спрямувати думку учня в русло знань, які потрібні для розв'язання проблеми. Щоб пізнавальне завдання зацікавило учнів, вчителі використовують елементи новизни, цікавості.

Проблемні ситуації, що створюються вчителями на уроках природничо-математичного, гуманітарного циклів підпорядковані таким дидактичним цілям:

*актуалізація уваги учнів на навчальному матеріалі, що вивчається, і збудження в них пізнавального інтересу;

*постановка перед учнями ситуації пізнавального утруднення, що посильне учням для його усунення, активізація їх розумової діяльності;

*надання учням допомоги у вирішенні ситуації, що склалася в процесі пошуку шляхів виходу з даного утруднення.

Зміст матеріалу, що вивчається на всіх уроках, має достатній арсенал прийомів для створення проблемної ситуації.

Готуючи питання проблемного характеру, слід дотримуватися таких вимог:

*орієнтувати школярів на висловлювання власної думки, міркувань,припущень;

*домагатися самостійних відповідей, використовуючи вивчений матеріал або спираючись на знайомий;

*схиляти учнів до аналізу, порівнянь, зіставлень, розкриття зв'язків, висновків і узагальнень.

В деяких досвідчених вчителів проблемне навчання запроваджується на всіх етапах уроку: і в процесі повторення навчального матеріалу, і під час закріплення і на момент визначення домашнього завдання.

Системне використання проблемного методу навчання показує, що учні набувають навичок самостійно приймати рішення та їх виконувати, підбирають аргументи, відстоюють свою позицію , виділяють з матеріалу головне, корисне, цікаве, другорядне. Ті учні , які раніше були пасивними і мали невисокі навчальні досягнення, стали більш активними на уроці, а власне опанування того чи іншого предмета – цікавим, більш зрозумілим і доступним.

Нові інформаційні технології міцно ввійшли в усі сфери життєдіяльності нашого суспільства. Інформатизація є одним з пріоритетних напрямків програми розвитку освіти. Розуміємо, що поява в закладі комп'ютерного класу повинна вплинути на весь процес навчання. Використання комп'ютерної техніки та інформаційних технологій в закладі значно підвищили ефективність процесу навчання завдяки його індивідуалізації, наявності зворотного зв'язку, розширення наочності. Запровадження інформаційних технологій дає змогу викласти матеріал на більш високому рівні .

Починаючи з п'ятого класу, готуємо учнів до самостійного життя в інформаційному суспільстві, формуємо в них комп'ютерну культуру, розвиваємо навички вільного володіння комп'ютером, роботи в мережі Інтернет, з програмами та мультимедійними засобами .

Школа підключена до мережі Інтернет, що відкриває доступ учителів і учнів до дистанційної освіти .

В закладі ведеться активна робота з перебудови змісту і організаційних форм навчальної діяльності з урахуванням використання мережі Інтернет і комп'ютерних технологій навчання. Заклад має власну електронну базу даних, вчителі працюють з електронними журналами і щоденниками учнів.

Комп'ютерні технології дають змогу включити в навчальний процес нові форми творчих робіт: розробку різних ігор, презентацій, проектну діяльність, написання власних рефератів, сценаріїв, зйомку відеофільмів. Їх використовуємо при проведенні нестандартних уроків, позакласних заходів, факультативних занять.

Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й розвиває інтелектуальні та творчі здібності, уміння самостійно здобувати нові знання та працювати з різними джерелами інформації.

Нові інформаційні технології дають цілком нові можливості для творчості, підвищують ефективність самоосвітньої роботи , дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання. Адже важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінювати та пристосовуватися їх до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатися упродовж всього життя.

Головною метою вчителі природничо – математичного циклу є розвиток в учнів засобами навчальних предметів експериментальних умінь і дослідних навичок, творчих здібностей і креативного мислення.

Наукове дослідження – особлива форма процесу пізнання, систематичне й цілеспрямоване вивчення об'єктів, у якому використовуються засоби і методи науки і яке завершується формуванням знань про досліджуваний об'єкт.

У процесі науково- дослідницької діяльності створюємо умови для формування дослідницьких компетентностей школярів, які охоплюють не лише відповідні знання та елементарні дослідницькі дослідження, а й внутрішню потребу у дослідницькій діяльності.

Певний рівень дослідницьких компетентностей формуємо в процесі урочної роботи за умови виконання вчителем різних видів дослідницьких завдань, проведення лабораторних та практичних робіт. Для досягнення успішних результатів саме на уроках розвиваємо в учнів інтерес до навчального предмета і до дослідницької діяльності .

Дослідницьку діяльність здійснюємо через такі навчально – пізнавальні завдання:

*Формування понять.

*Інтерпретація відомостей.

* Застосування правил і припущень.

Уміння дослідника розпочинаємо ще з початкових класів і продовжуємо в подальшому навчанні. Дослідницькі навики формують в учнів вміння самостійно ставити перед собою ті чи інші завдання, дозволяють знаходити оптимальні способи їх розв'язання. Вчителі використовують для цього різноманітні засоби, прийоми і методи навчання. Найкращі дослідницькі якості розкриваються при застосуванні практичних методів навчання, що передбачають різні види діяльності учнів.

Серед методів дослідження в нашому закладі зарекомендували себе метод спостереження і експерименту.

Спостереження організовуємо як під час проведення уроку при виконанні практичних , лабораторних робіт, так і під час проведення екскурсій.

Експеримент у навчальному процесі використовуємо з ілюстративною та дослідницькою метою . Упродовж навчального процесу, проводячи дослідницько -експериментальну роботу, вчителі спонукають учнів до дослідження, доброзичливо та зацікавлено реагують на всі висловлювання дітей, створюють атмосферу пізнавального пошуку, збуджують допитливість, стимулюють пізнавальний інтерес та сприяють розвитку учнів.

Навчально – дослідницька діяльність є серйозним фактором становлення творчої особистості школяра. У процесі проведення досліджень в учнів розвивається науковий світогляд, самостійність, критичне мислення, формується ставлення до навколишнього світу, що позитивно впливає на морально – психологічну і практичну готовність школяра до життя в мінливих умовах сьогодення.

Перевагу віддаємо проблемним, проблемно-пошуковим, інтерактивним формам і методам навчання таким, як: лекції - диспути, семінари -дослідження, семінари -діалоги, семінари пошуку і захисту нових ідей, семінари моделювання і винахідництва, «мозкові атаки», бесіди, полеміки, дискусії, дебати, круглі столи і т.д. В основі всіх цих форм навчання – діалог учителя й учня, активна співтворчість, що формує новий вид навчання, заснований на гуманному відношенні один до одного, повазі й толерантності – все це істотно сприяє оптимізації комунікативних можливостей учня, необхідних для організації продуктивної взаємодії з іншими людьми в соціально значимій діяльності й міжособистих відносинах, створює можливості для життєвого і професійного самовизначення , розвитку життєвих компетентностей.

Одним із пріоритетних напрямів виховання дітей і молоді, як визначено Національною доктриною розвитку освіти, є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров'я, валеологічного світогляду. Виховання здорової дитини, охорона здоров'я людини – основні проблеми всіх часів. Ми вважаємо, що вже сьогодні на освітньому рівні можна практично вирішити питання психологічної реабілітації дітей та молоді, сформувати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, виробити потреби і ціннісні орієнтації, навчити дітей зберігати і зміцнювати власне здоров'я – це і є одним із завдань нашого педагогічного колективу і кожного вчителя.

Процес формування мотивації учнів до збереження і зміцнення власного здоров'я та створення можливостей удосконалювати фізичні здібності та займатися професійним спортом здійснюються в навчально-виховному комплексі у процесі проведення спартакіад, туристичних змагань, «Веселих стартів», фестивалю «Нащадки козацької слави» , різноманітних змагань, шахматно -шашкових турнірів, воєнно-патріотичної гри «Зірниця», туристичних зльотів, товариських зустрічей з учнями шкіл району та інше. Всі заходи проводимо на свіжому повітрі як в теплу пору , так і взимку. По можливості намагаємося, щоб діти якомога більше перебували на свіжому повітрі до уроків, на перервах, під час яких організовуємо рухливі ігри. В закладі наявна хороша спортивна база: дві спортивні зали – ігрова та гімнастична з тренажерним обладнанням, шкільний спортивний майданчик з обладнанням, ігрова площадка, сільський стадіон.

Питанням формування здорового способу життя як системи поведінки, що включає наявність установки на пріоритетну цінність здоров'я, високоморальне ставлення до людей, природи, культури стосунків, відсутність шкідливих звичок та правил раціонального харчування приділяють увагу класні керівники та вчителі – предметники. Як на уроках з основ здоров'я, фізкультури , біології, хімії, літератури, мови так і на інших по можливості , на годинах спілкування намагаємося дати позитивну мотивацію на здоровий спосіб життя, виробити потреби і орієнтацію зберігати і зміцнювати власне здоров'я і здоров'я інших, переконати їх жити здоровою, щасливою людиною.

Формуванню здорової особистості сприяє організована позакласна робота. Спортивні секції, які працюють в закладі, охоплюють майже всіх учнів. Заняття в них проводяться 2-3 рази на тиждень, тривалість кожного 2 години. Також працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу, легкої атлетики, ЗФП, причому значна частина учасників займається різними видами спорту ще багато років після закінчення закладу. Робота спортивних секцій дозволяє оздоровити і фізично розвивати учнів, виявляти обдарованих юних спортсменів і допомагати в їх спортивному удосконаленні, продуктивно займати вільний час дітей .

Шкільні спортивні змагання , спартакіади вирішують проблему самовдосконалення, виховання почуття справедливості та патріотизму, становлення дитини як особистості, прищеплення стійкого інтересу до регулярних занять фізичними вправами . Вони включають деякі обов'язкові для всіх учнів види змагань (біг, стрибки, метання, силову підготовку). Ці питання та підготовка суддів з числа учнів , інструкторів з різних видів спорту, підготовка команд до змагань різного рівня завжди в полі зору активу спортивного клубу «Олімп».

Спортзали замінили дітям вулицю, а в складні хвилини життя вони стали місцем виховання характеру і духовного відродження. Клуб допомагає долати кризові явища підліткового віку, пов'язані з процесами самоствердження.

Питання оздоровчої спрямованості, здорового способу життя неодноразово було розглянуто на батьківських зборах, на засідання педагогічної ради.

Зміцненню стану здоров'я учнів сприяє спортивно – масова робота у мікрорайонах за місцем проживання: це і організація спортивних майданчиків, і походи в природу, виїзд на екскурсії з батьками .

Спокійна, ділова розмова з учнями про вплив шкідливих звичок, ВІЛ – інфекцій знімає хвилюючий емоційний стан дітей, дає змогу підліткам самостійно зробити правильний вибір стосовно шкідливих звичок.

До співпраці ми залучаємо лікарів, батьків, учнів – старшокласників, які допомагають в організації та проведенні інтегрованих уроків з основ здоров'я, біології, хімії, природознавства, виховних заходів на формування здорового способу життя.

Проблему формування навичок здорового способу життя неможливо вирішувати без плідної праці з органами учнівського самоврядування ( піонерська організація, клуб «Старшокласник», учком). Діти з великою довірою ставляться до тієї інформації , яку несуть лікарі, органи у справах неповнолітніх , старші друзі , батьки. Найцінніший виховний потенціал несуть лідери, які мають добре сформовані навички здорового способу життя і під час проведення заходів підтверджують ці переконання відповідною поведінкою

Організацією оздоровчих заходів в режимі дня : рухливі ігри на свіжому повітрі, музичне, психологічне розвантаження на перервах, чергування, провітрювання класних кімнат опікуються комісією учкому школи. Вони ж займаються підготовкою лекторських груп, випуском шкільної преси з питань оздоровчої спрямованості.

В своїй роботі ми намагаємося, щоб всі види занять допомогли учням навчитися свідомо керувати власною поведінкою за будь-яких обставин, формувати активну життєву позицію, світогляд молодої людини, розвивати навички свідомого вибору здорового стилю життя, створювати атмосферу позитивної уваги один до одного, довіри, психологічного комфорту, безпеки.

Навчально – виробнича практика , екскурсії, туристичні походи, виїзди на велосипедах в природу, на екскурсії до різних місць, робота гуртка «Природна аптека», краєзнавчого, хореографічного та вокального - вся ця робота спрямована на формування та зміцнення фізичного , психічного та морального здоров'я.

Учні школи беруть активну участь в акції «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Проводяться бесіди, конференції, конкурси плакатів, організовуються поїздки до різних регіонів України: Полтави, Львова, Криму, Карпат, Дніпропетровська, Харкова тощо. У межах програми «Школа здоров'я» двічі на рік проводяться Дні здоров'я, один з них з еколого – туристичним виходом, метою якого є виховання патріотичних почуттів, формування екологічних і туристичних навичок. Розуміння необхідності виконання простих вимог під час походу робить дітей самостійними, так би мовити ,«дорослішими». Нас надзвичайно радує, що у поході діти стають відповідальними за свої дії ,стриманими, не втрачають гарного настрою. Виховний аспект походів, особливо багатоденних, надзвичайно великий.

До програми Дня здоров'я входять екологічний десант з прибиранням парку, де знаходяться пам'ятники загиблим у Велику Вітчизняну війну, конкурс малюнків на асфальті, естафета «Сильний кидок», «Влучний стрілець». На завершення обід на великій галявині, розведення багаття. Діти відпочивають , спілкуються, набираються позитивних емоцій, які є невід'ємною складовою здорового способу життя.

Не менше захоплення викликають в учнів і туристичні змагання. Спортивне орієнтування на місцевості, змагання з техніки пішохідного туризму завжди приваблюють дітей.

Чимале значення в цьому відіграє можливість перемогти інших, довести самим собі й оточуючим свою неординарність.

У нас проводиться активна робота щодо пропаганди здорового способу життя і в навчальному процесі. Педагогічний колектив використовує різні форми і методи роботи в даному напрямку. Вчителі створили додатки до календарного планування з валеологічним наповненням по кожному предмету і в кожному класі і використовують їх при проведенні уроків. Технологія, яка сприяє збереженню і зміцненню здоров'я учнів,- це технологія засвоєння навчального матеріалу шляхом його перетворення в особистісно значиму, з урахуванням знань основ логіки, критичного мислення, з допомогою правил самоорганізації уваги, смислового сприйняття, кодування і запам'ятовування. Важливе місце займають тексти, задачі і завдання зі здоров'єзбережною тематикою. Їх мета полягає в зацікавленості учнів питаннями про особливості людського організму, про причини виникнення хвороб, про важливості ведення здорового способу життя. На уроках такі завдання складаються на фактичному матеріалі, різноманітні за змістом і можуть бути використані на будь – якому етапі навчання. Сприяють збереженню здоров'я і уроки з конкретно поставленими для обговорення питаннями проблемного характеру, щодо збереження і зміцнення здоров'я, які турбують багатьох учнів, залучають їх до співпраці та скеровують активність молодої людини у потрібному напрямку. Нетрадиційні уроки здоров'я, бесіди і лекції фахівців , диспути, випуск стіннівок, дискусії зарекомендували себе в нашому закладі .Тільки здорова дитина може добре навчатися, розвиватися, бути активною в усіх сферах шкільного життя.

На базі нашого закладу працює опорна школа сприяння здоров'ю.

Співпраця педагогічного та учнівського колективів, батьківської громадськості по вихованню здорової творчої особистості дала позитивні результати:

1. Якість навчальних досягнень з базових дисциплін зросла з 37 до 45%, а з фізичної культури досягла 87%.

2. Випускники 2012-2013 н.р. зайняли І місце з зовнішнього незалежного оцінювання серед 17 шкіл району, маючи 100% успішності і 52% якості).

2. Кількість звільнених від державної підсумкової атестації у 9 – 11 класах з 11% знизилася до 0% .

3. Маємо пристойні результати в спортивних змаганнях районного та обласного рівнів.

4. Збільшилася кількість юнаків, призваних до лав Збройних сил України.

5.В поточному навчальному році призерами та переможцями ІІ туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін стали 23 учні та два з них - призерами обласної олімпіади з біології.

6.Десять років ми працюємо в повному режимі ( без карантину на захворювання).

7. Охоплені гарячим харчуванням всі учні закладу.

8. Кількість лікарняних листів учнів зменшилася на 30%, вчителів в двічі.

Щорічно проводимо моніторинг розвитку здібностей учнів, який допомагає виявити обдаровану дитину, скласти програму дій з нею. Вчителі надають допомогу в складанні банку обдарованих учнів, який два рази на рік підлягає коректуванню. Обдарованих учнів нагороджуємо цінними подарунками, грамотами. Найактивніші, найдостойніші є стипендіатами фонду народного депутата України.

Педагоги закладу активні у створенні методичних посібників з предметів шкільної програми для роботи з обдарованими учнями, це: завдання для проведення І і ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, розробки різних інтелектуальних конкурсів, турнірів, творчих змагань. Набутим досвідом діляться з колегами на семінарах – практикумах, беруть участь у районних та обласних виставках педагогічної творчості. Досвід деяких вчителів занесено до каталогу «Освітянська спадщина Дніпропетровщини». На базі закладу проходять обласні, районні семінари – практикуми і конференції. У руслі тих змін, що відбулися на селі за останні десятиріччя, заклад став соціально – культурним центром. Сьогодні заклад має всі можливості для освіти , виховання та відпочинку.

Виховна діяльність Великоолександрівського НВК спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, Державних національних програм.

Основними напрямами виховної роботи НВК на сучасному етапі є:


 • формування соціальної активності та відповідальності особистості в процесі громадянського виховання;

 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров*я учнів;

 • впровадження інноваційних технологій у виховний процес для реалізації програми «Творча обдарованість»;

 • організація повноцінної життєдіяльності дітей за законами співжиття, співпраці, співтворчості;

 • формування національно – патріотичної свідомості та морально – естетичних норм в процесі громадянського виховання.

Для реалізації завдань основних напрямів виховної роботи у НВК розроблений план виховної роботи, який охоплює всі складові виховання : патріотичне, правове, моральне, художньо – естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне.

Оскільки на сучасному етапі розвитку освіти в Україні відбувається пошук нових засобів і методів формування творчої особистості, реалізація завдань основних напрямів виховної роботи вирішується завдяки використанню інноваційних виховних технологій в діяльності педагогів.

Мета інноваційного виховання на відміну від традиційного спрямована не на засвоєння учнями прийнятих у суспільстві цінностей, норм, відношень та зразків поведінки, а перш за все, на розвиток особистості учня, проектування і становлення унікального образу його життєдіяльності, зацікавленості кожної дитини у виявленні свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності, створення для дітей і дорослих ситуацій вибору та успіху, побудові діалогічних форм спілкування.

Учитель, вихователь організовує і стимулює виховний процес, спрямований на розвиток особистості учня, 'вибудовує певну систему стосунків з учасниками виховного дійства, зокрема: • має достатньо поваги до себе і до вихованців, щоб зрозуміти: вони, як і він сам, думають про себе, живуть для себе;

 • керується власним досвідом;

 • підтримує постійний позитивний клімат виховної взаємодії з учнями;

 • відсутність порівняння учнів один з одним;

 • спілкування між учасниками процесу виховання має особистісно орієнтований характер, якому притаманна відкритість особистості вчителя, співробітництво, спільна діяльність та індивідуальна допомога;

 • учні беруть участь у постановці мети виховних справ;

 • реалізація виховних завдань ґрунтується на мотивації «досягнення», утвердженні почуття гідності особистості, самореалізації, творчої діяльності.

Аналіз сучасної педагогічної практики переконливо свід­чить про те, що ефективною формою цілеспрямованої педагогічної діяльності, однією із найбільш продуктив­них технологій становлення творчої особис­тості є проектна діяльність. В її основі лежить інтеграція та без­посереднє застосування набутих знань учнів під час практичної діяльності.

Саме це переконало педагогічний колектив Великоолександрівського НВК серед методів виховних впливів, які сприяють становленню і розвитку творчої особистості, обрати і метод проектів. Крім безпосереднього застосування набутих знань у освітньому середовищі, проектна діяльність передбачає обов’язкову інтеграцію у виховний простір соціального середовища ( позашкільні навчально – виховні заклади (ДЮСШ, гуртки при Будинку культури), предметно – речові складові культурного середовища ( парки села, історичні пам'ятки, сільський історико – краєзнавчий музей), місцевий Спасо – Преображенський храм, лікарня, відділ зв'язку, ветеранська організація, соціально – правоохоронні органи, лісгосп, батьківський комітет і, звичайно ж, люди села.

Протягом останніх років у нашому НВК було розроблено такі проекти:


 • дослідницькі , які мали на меті організацію діяльності учнів, спрямовану на розв'язання творчих завдань. Цей тип проектів характеризується дотриманням певних етапів роботи. І хоча результат роботи заздалегідь невідомий, учні відчувають задоволення уже від того, що їм прийдеться представляти результати саме своєї діяльності перед аудиторією. Незважаючи на те, що проект передусім є результатом колективних зусиль виконавців, він обов'язково розкриє творчий внесок кожного учасника. До цих проектів відносяться слідуючі: «Історія мого роду», «Історія Великоолександрівки: від заснування і до наших днів», «Книга Пам'яті», «Із полум'я Афганістану», «Чорнобильські дзвони», «Школа – мій рідний дім», «Легенди рідного краю», «Шляхами подвигу і слави», «Славні імена земляків», «Ліси для нащадків», «Географія рідного краю»

 • інформаційні проекти : «Моє село на карті України», «Народна медицина у житті людини».

 • рольово – ігрові проекти. Цей проект має назву «Презентація навчально – виховного закладу».

У реалізації завдань даних проектів брали участь практично всі учнівські колективи під керівництвом класних керівників, які, перш за все, формулювали проблему дослідження, допомагали розробити етапи реалізації проекту, підтримували доброзичливу атмосферу у класі протягом виконання завдань, допомагали організувати діяльність учнів з розв'язання творчих завдань з опорою на їхні інтереси, потенційні можливості, здібності, сприяли формуванню у дітей глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності як однієї із основних передумов не тільки становлення, а й розвитку творчої особистості. Крім того, саме класний керівник, як координатор проекту, допомагав відшукати різнобічні джерела інформації щодо проблеми дослідження, сприяв контактам із різноманітними позашкільними установами. Працюючи над вищезгаданими проектами, діти детально ознайомилися із матеріалами місцевого краєзнавчого музею, районного музею, сільської газети «Мічурінець», яка виходила друком у 80 –х роках ХХ століття, архівними матеріалами сільської ради, місцевого лісгоспу, різноманітними джерелами інформації шкільної та сільської бібліотек, записали розповіді учасників бойових дій, воїнів – афганців, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранів війни і праці, жителів села, переглянули кінофільми і фотодокументи, зробили багато нових світлин, написали прозові та віршовані твори, намалювали ілюстрації, організували виставку малюнків та фотографій, екскурсії по рідному краю з метою дослідження рельєфу, флори і фауни рідного краю, наявності корисних копалин, взяли участь у висадці маленьких сосен та їх прополці, розробили власні схеми посадки квітів на території школи, пропонували власні дизайнерські рішення оформлення матеріалів. Кожен обирав ту ділянку роботи, де міг проявити свої здібності.

Ніхто не відмовляв у допомозі учням, бо всі розуміли, що діти роблять потрібну справу, розвивають свої вміння і здібності, розширюють кругозір, коло товаришів, а ще, що дуже важливо, проводять своє дозвілля з користю для себе та інших. Крім того, діти вчилися слухати один одного, ставити запитання, самостійно приймати рішення, аналізувати, використовувати інформацію, виконувати певні ролі у команді, працювати самостійно і разом, представляти результати перед аудиторією. Важливо і те, що діти ініціювали зустрічі, мали змогу спілкуватися з людьми різних вікових груп, різних соціальних станів.

Сьогодні кожен педагог нашого закладу добре усвідомив необхідність здолати стереотипи, знайти нове, творчо осмислити і переробити прогресивний досвід виховання у сучасній Україні. Тому поруч із інноваційними виховними технологіями педагогічний колектив НВК використовує різноманітні інтерактивні методи виховання:

у напряму сприяння творчому розвитку особистості:

◦ інтелектуальні змагання «Що? Де? Коли?», предметні аукціони знань, ігри – конкурси, уроки – екскурсії у місцевому історико – краєзнавчому музеї, фотовиставки, конкурс «Ерудит», презентації, КВК, години допомоги і підтримки.у напряму формування здорового способу життя:

◦ дні здоров'я ( зимові та весняні), туристичні походи, екскурсії, олімпійський тиждень, зустрічі і відверті розмови зі спеціалістами, участь у спортивних змаганнях різних рівнів, профілактичні тижні, тренінги.у трудовому напряму:

◦ виставка дитячої творчості, трудові десанти «Чисте подвір'я, чиста вулиця,чиста країна, чиста Земля», тиждень добрих справ, майстерня Святого Миколая, упорядкування квітників і скверів біля школи, висадка зелених насаджень , фруктового саду.у напряму патріотично – інтернаціонального та громадянського виховання:

◦ виставки – конкурси вітальних газет до державних свят, участь у конкурсі «Розповім про подвиг», урочисті Вахти пам'яті, участь у Всеукраїнських, обласних експедиціях, акціях, дні самоврядування, батьківські збори «Тісний трикутник: учні – батьки – вчителі», мітинг – реквієм «Тих днів не змовкне слава», інформ – дайджести.у художньо – естетичному напряму:

◦ відвідування музеїв, виставок, участь у Всеукраїнських та обласних конкурсах дитячої творчості, Марафоні дитячої творчості, виставки композицій з квітів та природного матеріалу, свято казки, свято Святого Миколая, фольклорно – етнографічні експедиції, конкурси новорічних газет та іграшок, музичні ринги, зустрічі на квітковій галявині, конкурс класних кімнат.у напряму морального виховання:

◦ рольові ігри, уроки мужності з використанням ІКТ, зустрічі з видатними земляками, відверті розмови на болючі теми, робота волонтерських загонів.у родинно – сімейному напряму:

◦ ігри – тренінги «Дай руку для знайомства», оформлення альбомів «Дерево роду мого», день іменинника, виставка сімейних улюбленців, конкурс квітів «Улюблена і незвичайна квітка», виховні години «Із сімейного альбому», вечори народних ігор, виставка улюблених іграшок..

Проблема вибору засобів та методів впливу вихователем на вихованців завжди залишати­меться актуальною в будь-якій освітній системі. Чому ж сьогодні ми постійно говоримо про інновації у навчально – виховному процесі? Та тому, що найбільше шансів досягти успіху має той вчитель, який залучає дітей до активних форм діяльності, коли кожна справа твориться, задумується, організується, виконується, оцінюється спільно з дітьми. Практичне використання інноваційних технологій доводить те, що поєднання у виховній діяльності знань, практичних умінь і навичок, нахилів і здібностей дітей, набуття життєтворчих компетенцій допомагають зробити рішучі кроки у вирішенні тих нагальних освітніх проблем, які поставило перед вчительством ХХІ століття.

В закладі функціонують різні гуртки. Гурток «Літературна вітальня», об'єднує дітей, що люблять і вміють писати вірші та прозу. Їхні роботи постійно друкуються у районній газеті «Васильківський вісник», обласній газеті «Зоря». Учень 9 класу виборов І місце в обласному конкурсі на приз газети «Зоря» за нарис «Розповім про подвиг». А учениці 7 і 9 класів отримали І і ІІІ місця в номінації «Літературна творчість» районного туру Марафону дитячої творчості «Діти єднають Україну».Члени краєзнавчого гуртка працювали над довготривалим проектом «Географія рідного краю»: збирали матеріали, обробляли їх, проводили дослідження. Результати досліджень представили на конкурс Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та стали лауреатами цього конкурсу.

Предметні гуртки : «Юний еколог», «Піфагорійці», «Лірик», «Рідний край» , гуртки за інтересами : вокальний, «Юний художник», танцювальний, «Казковий світ театру», «Умійко», секції з волейболу, футболу, баскетболу в закладі працюють незмінно , а відвідують їх майже всі учні.

Організовуємо дітей до участі в Міжнародних і Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Патріот», «Російський ведмедик», «Лелека», «Гринвіч» і ін.. Тільки в 2012-2013 навчальному році в цих конкурсах взяло 180% учнів закладу. Аналіз досягнень школярів показав, що збільшилася кількість учнів, які отримали призові місця в районних та обласних олімпіадах, досягли відмінних і добрих результатів в інтелектуальних конкурсах. Учні мають чудову можливість до самовираження, самореалізації в широких громадських колах .

Цікава і продумана система позакласної роботи з предметів є частиною тієї великої роботи, яка розв'язує важливі завдання – дає учням глибокі і міцні знання, виробляє навички і вміння їх творчого застосування.

Вже стало традицією в закладі проводити конкурс «Учень року» за десятьма номінаціями;

*Кращий у навчанні.

*Кращий спортсмен.

*Кращий поет.

*Кращий організатор цікавих справ.

*Кращий художник.

*Кращий співак.

*Майстер золоті руки.

*Кращий танцюрист.

*Кращий актор.

*Унікальна особистість.

Номінанти нагороджуються на святі Останнього дзвоника. Це улюблене свято всіх , бо саме на ньому відбувається презентація досягнень учнів. Проходить воно завжди урочисто, цікаво, схвильовано, бо визначають кращих із кращих. Усі учасники конкурсу отримують грамоти, подарунки. За них радіють всі: учні, вчителі,батьки.

Організація гурткової роботи , залучення учнів до різних конкурсів, турнірів сприяє всебічному розвитку особистості дитини, забезпечує інтелектуальне, моральне, трудове, естетичне виховання і загальний розвиток особистості. Разом з тим визначаються схильності та здібності учнів, формується практичний досвід й інтереси в різних сферах навчальної та трудової діяльності, відбувається орієнтація на вибір профілю в старших класах .

Тижні наук в нашому закладі стають справжніми пізнавальними заходами для учнів і вчителів. В рамках тижня проводимо цікаві уроки, інтелектуальні конкурси, творчі виставки, випускаємо предметні газети.

Закінчуються уроки, але учні не поспішають залишити класи, бо їх кличе до себе хореографічний ансамбль, спортивні секції, вокальний гурток та різні предметні гуртки. А ми, вчителі, переконані, що сьогодні учень повинен не просто володіти знаннями, а вміти знайти, відсіяти потрібну інформацію, перевести її у досвід власної діяльності, використовувати ці знання у конкретній ситуації, розуміти, яким чином здобути ці знання, для чого вони потрібні, адекватно оцінювати себе, світ, своє місце у суспільстві.

Випускникам нашого навчального закладу притаманні такі особливі властивості, як впевненість у своїх силах і можливостях, невичерпне прагнення натхнення до творчої самореалізації, свобода й багатогранність думки, що допомагає знайти їм себе у житті. З 18 випускників 2013 року 12 навчається у вишах, 11 з них - на бюджетній основі. Наші випускники гідно працюють у різних галузях промисловості , освіти, науки й культури, підтверджують високу якість знань, отриманих за роки навчання.Більшість батьків наших учнів – випускники закладу, які 1 вересня кожного року із впевненістю та гордістю приводять своїх дітей до закладу, бо на власному життєвому досвіді переконалися, що їх діти мають можливість здобути не тільки якісну фундаментальну освіту, але й рости, розвиватися в гармонійних відносинах з оточуючими, в теплій і комфортній психологічній атмосфері, в умовах глибокої поваги до природної сутності особистості дитини.

Протягом багатьох років у нас склалася традиція тісної взаємодії педагогічного колективу та батьківського комітету. Проводячи заходи спільно з батьками, батьківський всеобуч, свята, акції, дні відкритих дверей, заклад дійсно став центром культури, здоров'я та здорового способу життя в селі. Ми постійно отримуємо підтримку та розуміння з багатьох питань з боку батьків і за це їм глибока вдячність, бо тільки разом ми зможемо розвиватися в цьому бурхливому морі життя, а нам, вчителям, належить розкрити дороги, якими рухається людський розум.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал