Уроку Дата проведення Тема. Мета. Матеріал до уроку Примітка 1Скачати 188,61 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір188,61 Kb.
ТипУрок
Календарне планування уроків за «Читанкою» (післябукварна частина) А.О.Науменко

уроку


Дата

проведенняТема. Мета. Матеріал до уроку

Примітка

1.
Тема. Звуки й голоси в природі; звуки рідної мови. Формування уміння читати слова правильно, читати речення і частини тексту виразно. Розвиток уміння чути й розуміти звуки природи.

Мета. Познайомити учнів з Читанкою, за якою будемо працювати до кінця навчального року. Навчати дітей правильно вимовляти звуки в слові підчас читання, на цій основі формувати правильність читання. На прикладі персонажів казки допомогти першокласникам зрозуміти, що означає «уявляти», викликати бажання розвивати свою уяву, прислухатися і чути звуки природи. Формувати оцінні судження (хто подобається ?), вміння правильно інтонувати речення, розігрувати діалоги ( за текстом), створювати і розігрувати діалоги ( за змістом малюнка до прочитаної частини казки).

Матеріал до уроку: За Сергієм Козловим, Звуки й голоси.2.
Тема. Формування уміння читати слова, речення,казку правильно і виразно.

Мета. Навчати дітей правильно вимовляти звуки в слові під час читання, на цій основі формувати правильність читання.

Формувати виразність читання, розвивати зв’язне мовлення,  пам'ять, мислення, фантазію, спостережливість, збагачувати словниковий запас учнів.

Виховувати прагнення думати, мати свою думку, а не повторювати чиюсь.

Матеріал до уроку. Галина Малик, Казка про те, чому пагуба не навчився розмовляти.

3.
Тема. Читаємо, запам’ятовуємо.

Мета. Навчати учнів слідкувати за розвитком подій, передбачати їх хід, запам’ятовувати і відтворювати послідовність розгортання дій; формувати правильність читання, удосконалювати вміння інтонувати речення; розвивати вміння висловлювати власну думку щодо прочитаного, розуміти гумор; виховувати повагу, любов до членів родини.

Матеріал до уроку. За М.Богуславським, Бабуся вихідна, Г.Бойко ,Сама бачила4.
Тема. Формування уміння розуміти значення слів і правильно їх читати.

Мета. Cприяти засвоєнню учнями змісту казки Олеся Ільченка «Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука» та її головної думки; навчати дітей розуміти значення слів; формувати у них навичку правильного читання; удосконалювати вміння учнів правильно інтонувати речення; збагачувати їх словниковий запас, розширювати уявлення про багатозначність слова, розвивати в учнів спостережливість (слова однаково пишуться, мають різний наголос, різне значення; творення слів); розвивати уяву, виховувати інтерес до пам’яток старовини.

Матеріал до уроку: Олесь Ільченко, Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука.

5.
Тема. Чітко вимовляємо звуки. Читаємо правильно.Вчимося бачити красу природи, описану в казці; красу, яка нас оточує, захоплюватися нею.

Мета. Навчати учнів сприймати зміст казки, формувати уважність до правильного промовляння звуків у слові, правильного читання; вміння слухати і чути звуки природи в описаній картині, на які багатий текст казки; розвивати уяву, розкрити поняття «мислити образами» на прикладі головного героя казки; розвивати здібності розігрувати художній образ; збагачувати мовлення стійкими словосполучення, викликати інтерес до їх значення, до пояснення значення слів шляхом розкриття шляхів їх творення ( йой- йойкати).Виховувати уміння помічати красу в навколишньому світі, розуміти свої почуття.

Матеріал до уроку. Галина  Малик, У лісі

6.
Тема. Вчимося визначати в тексті пригоду.

Мета. Ознайомити учнів з віршем «Цуцик і Ґудзик» і оповіданням «Зозуляста курка»; формувати вміння читати правильно, усвідомлено та виразно; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу, мовне чуття, уяву, мислення; виховувати обачність, спостережливість, інтерес до уроків читання.

Матеріал до уроку: Тетяна Пустовар, Цуцик і ґудзик; Станіслав Шаповалов, Зозуляста курка.7.
Тема. Правильність читання, чітке промовляння слів. Слова з емоційним забарвленням. Уміння сприймати і утворювати слова з різним емоційним забарвленням ( гарбузик, гарбузище)

Мета.Формувати навички чіткої і виразної вимови; вміння правильно читати, правильно наголошувати слова, інтонувати речення, розігрувати діалоги ( за текстом).

Ознайомити учнів з казкою Зірки Мензатюк, привернути увагу до поетичної мови твору, римування, порівняння, до художніх образів (образ цікавої до всього, активної дитини і гарбузика-гарбузища, який хотів вирости великим).

Навчати дітей сприймати художні образи: під час читання уявляти, прислухатися і відчувати картини природи за описом.

Виховувати естетичні почуття, прагнення розуміти природу, «чути» її голос

Матеріал до уроку:За Зіркою Мензатюк, Гарбузище.

8.
Тема. Вміння спілкуватися, висловлювати цікаві думки, давати характеристику персонажам на основі висловлених ними думок.

Мета. Навчати учнів правильно читати, правильно інтонувати речення.

Розвивати мовне чуття, формувати вміння утворювати слова за зразком

( кумедна-прекумедна), висловлювати власні думки так, щоб цікаво було співбесіднику спілкуватися; давати оцінку висловленим думкам, характеризувати персонажа.

Навчати читати в особах, розігрувати діалог, голосом, мімікою передавати почуття.9.
Тема. Читаємо про дитинство Тараса. Знайомимося з віршем Тараса Григоровича Шевченка.

Мета. Сформувати в першокласників початкові уявлення про твори видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка.

На основі змісту художнього твору розповісти учням епізоди з раннього дитинства Тараса, наголосити на тому, що в нього рано проявився талант до малювання.

Формувати правильність читання; вміння правильно інтонувати речення.

відшукувати в тексті опис ( опис хмар).

Навчати слухати і читати зміст уявляючи, запам’ятовуючи;словами описувати уявлювані за змістом твору картини.

Матеріал до уроку: Оповідання Дмитра Красицького «Малий маляр», вірш Тараса Шевченка «Вітер в гаї…»10.
Тема. Формування правильності, усвідомленості читання.

Виховання уваги до кожного слова в тексті.


Мета. Формувати в першокласників вміння читати правильно, думати над значенням слів, над змістом прочитаного.

Розвивати уяву, фантазію,пам'ять, мислення, точність і швидкість зорового сприймання.

На основі змісту творів виховувати ввічливість, бажання вчитися; впевненість у своїх силах і можливостях.

Матеріал до уроку. С.Цушко, Комп'ютеренята; Т.Петровська, Молоко.11.
Тема. Навчаємось бути уважними до слова: до його значення, звучання.

Мета. Ознайомити дітей із казкою С.Козлова, розширити уявлення про письменника, про персонажів його казок .

Навчати уявляти персонажів твору на основі діалогу, слідкувати за розвитком подій, давати оцінку персонажам за їхніми висловлюваннями, діями.

Розвивати мовне чуття, уважність до слова, разом із персонажем твору думати над його значенням.

Матеріал до уроку. Казка С.Козлова «»Дозвольте з вами посутінкувати…»

12.
Тема. Щоденник – зошит, в якому записуються події з власного життя, враження від них.

Мета. Ознайомити дітей із таким видом записів про події із свого життя як щоденник.

На основі прочитаного твору сформувати уявлення про особливості ведення щоденника, уміння вести записи.

Виховувати спостережливість,уважне ставлення до переживань людини, бажання зрозуміти їх.

Матеріал до уроку. Ірен Роздобудько, Місяць у слоїку.
13.
Тема. Друг завжди допоможе. Вчимося міркувати, читати правильно

Мета. Ознайомити дітей із твором дитячого письменника.

Показати дітям аспекти моральної поведінки на прикладі вчинку персонажів твору.

Формувати вміння усвідомлено слухати текст; удосконалювати техніку читання; навчати будувати повну відповідь, збагачувати словниковий запас учнів.

Розвивати увагу, логічне мислення, мовлення, творчі здібності дітей.

Виховувати естетичні почуття; культуру спілкування та бережливе ставлення до речей.

Матеріал до уроку. Микола Герасименко, Мобільний телефон

14.
Тема. Барвисті слова у творі

Мета. Ознайомити учнів з твором Михайла Слабошпицького.

Навчати дітей сприймати художні образи, створені за допомогою барвистих слів (художніх засобів)є

Формувати вміння усвідомлено слухати текст; удосконалювати техніку читання; учити будувати повну відповідь, збагачувати словниковий запас учнів.Розвивати увагу, логічне мислення, мовлення дітей;

Виховувати естетичні почуття в учнів; відчуття художнього слова; спостережливість, любов до природи, до птахів

Матеріал до уроку: М. Слабошпицький , Лелеча весна

15.

Тема. Гарний, радісний настрій твору.

Мета. Сприяти засвоєнню учнями змісту оповідання Є.І. Шморгуна .

На прикладі персонажів твору навчати помічати й милуватися красою оточуючого їх світу, відчувати настрій персонажів твору, настрій усього твору.

Формувати в учнів правильність читання, мовне чуття, уявлення про відтворення в художньому творі звуків природи (звуконаслідування), навчати уявляти описані картини і «чути» звуки, якими вони наповнені.

Формувати оцінні судження (що подобається ?),Матеріал до уроку. Є.І.Шморгун, Ла-та-та!

16.
Тема. Навчаємось визначати настрій персонажа твору.

Мета. Ознайомити учнів з казкою Г.К.Андерсена. Сформувати початкове уявлення про казки всесвітньовідомого казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

Навчати визначати настрій персонажа твору ( що думає персонаж, як себе почуває), голосом передавати настрій під час читання.

Формувати вміння відшукувати в тексті опис, читати його не поспішаючи, ніби малюючи.

Розвивати уяву, відчуття художнього слова.

Матеріал до уроку. Уривок з казки Г.К.Андерсена «Ромашка»

17.

Тема . Звуки весни у творі

Мета . Ознайомити учнів із твором Василя Чухліба. Збагачувати уявлення про звукопис у тексті, розвивати вміння прислухатися до звучання слів, відтворення звуків природи.

Формувати правильність читання ( слова з дж, дз), усвідомленість читання ( вміння помічати слова, значення яких незрозуміле), виразність (розповідна інтонація)

Розширювати словниковий запас дитини новими словами; розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, увагу

Виховувати у дітей спостережливість, бережливе ставлення до природи

Матеріал до уроку.Василь Чухліб, Джмелиний оркестр

18.
Тема. Як треба читати

Мета. Розширити уявлення дітей про казки. Ознайомити із казкою письменниці Лесі Ворониної.

Формувати правильність, усвідомленість, виразність читання. Навчати читати уважно, помічати в тексті орієнтири – слова, які підказують, що переживає герой, як він промовляє слова.

Розвивати фантазію, вміння домислювати розгортання подій, складати і розігрувати діалоги.

Матеріал до уроку. Леся Воронина, Бурулька.19.
Тема. Вчимося міркувати , чому так….

Мета.Ознайомити учнів з віршем Бориса Грінченка «Ластівка»; формувати в учнів навички правильного, в міру швидкого, усвідомленого та виразного читання; розвивати мовлення, уяву, логічне мислення, поповнити словниковий запас такими словами: защебетала, вирій, клопотатися, журливий, квітчастий; виховувати любов до природи, до рідного краю, інтерес до читання.

Матеріал до уроку: Борис Грінченко, Ластівка.20.
Тема. Оповідання Сергія Махотіна. Правильніть читання. Правильне промовляння слів із подвоєнням приголосних, правильне наголошення слів.

Мета. Ознайомити дітей з твором Сергія Махотіна. На прикладі його героїв, описаних ситуацій підвести до розуміння : якщо беремо в дім тваринку, щоб їй було затишно з нами, треба все продумати.

Формувати правильне читання слів з подвоєнням букв, що позначають приголосні звуки, дотримуватися правильного наголосу в словах, правильного інтонування речень.

Розвивати здатність запам’ятовувати зміст, розуміти думки, переживання персонажів твору.

Матеріал до уроку. Сергій Махотін, Кошеня Гусєв.21.
Тема. Хто у творі подобається і чим?

Мета. Ознайомити учнів з твором Наталки Сняданко.

Навчати слідкувати за розвитком подій у творі, відтворювати їх послідовність.

Розвивати спостережливість під час читання, уважність, вміння розігрувати описані ситуації шляхом постановки «живих картин».

Формувати вміння читати правильно ( наголос в словах, слова з подвоєнням), вміння оцінювати вчинки, висловлювати своє ставлення до вчинку персонажа твору; порівнювати сюжетні малюнки.

На прикладі вчинків персонажа твору показати, як важливо тримати свої речі в порядку.

Матеріал до уроку.Наталка Снядалко, Матвійкові іграшки. Частина книги « Країна поламаних іграшок та інші подорожі» - «Перервані сни»

22.
Тема. Читання казки Зірки Мензатюк.

Мета. Навчати дітей слухати казку, думати над її змістом: хто персонажі, як автор розповідає про них, що нового дізналися з казки.

Формувати усвідомленість читання: цікавитися значенням слів, висловів, запам’ятовувати нові слова.

Навчати сприймати у тексті звуконаслідування, відчувати поетичність мови твору.

Ознайомити першокласників із казкою Зірки Мензатюк, на основі змісту розказати про відомий Косівський ярмарок, роль ярмарку .

На прикладі взаємин між персонажами твору допомогти осягнути зміст фразеологізму гостинець від зайчика, виховувати радість від спілкування, бажання прийти на допомогу.

Матеріал до уроку.Зірка Мензатюк, Ярмарок ( оповідання із книжки Зірки Мензатюк «Як до жабок говорити»23.
Тема. Читаючи, керуйте своїм голосом.

Мета. Ознайомити дітей із творами для дітей Тамари Маршалової.

Формувати уміння керувати голосом під час читання ( підвищення тону-пониження ), виразно читати вірш; уміння формулювати запитання за поданим зразком.

Розвивати мислення, оцінні судження, мовлення.

Матеріал до уроку. Тамара маршалові, Лісова кравчиня24.

Тем Тема. Вчимося розповідати про себе.

МетМета.Ознайомити першокласників із частиною оповідання Марини Павленко, яка є гарним зразком, як описати свою зовнішність, кімнату, членів родини.

Формувати уміння складати коротку розповідь; уміння читати розповідь.

Розвивати увагу, уяву, пам'ять, спостережливість, творчість; зв’язне мовлення, Формувати правильність, усвідомленість, виразність читання;

Матеріал до уроку. Оповідання Марини Павленко «Я -Оля Маляренко…»


25.
Тема. Леся Українка –велика українська поетеса. Виразне читання вірша «Вишеньки».

Мета. Ознайомити дітей із віршем Лесі Українки «Вишеньки», дати інформацію про дитячі роки поетеси.

Формувати усвідомленість читання ( слідкувати за змістом висловленої думки, визначати, що дізналися з прочитаного), правильність ( наголос в словах, правильні закінчення), виразність читання. Розвивати уважність під час читання, бажання запам’ятати і прочитати вірш з пам'яті.

Матеріал до уроку. Леся Українка. Вірш «Вишеньки»

26.
Тема. Який: добрий чи злий

Мета. Ознайомити учнів з твором Анатолія Григорука, допомогти осягнути відомості про основного його персонажа – вітра.

Навчати читати вдумливо, відкривати в прочитаному нове для себе.

Викликати інтерес до пізнання навколишнього світу.

Формувати вміння давати характеристику персонажу твору за його діями і розповіддю про себе.

Розвивати правильність, виразність читання, вміння читати в особах, вести діалог.

Матеріал до уроку. Анатолій Григорук, Волелюбний вітер

27.
Тема. Як голосом, мімікою і жестами передати особливості промовляння слів персонажами твору. Знайомимося з оповіданням Зірки Мензатюк.

Мета. Ознайомити дітей з оповіданням Зірки Мензатюк, допомогти зрозуміти особливості персонажів; на прикладі персонажів твору викликати бажання долати страх.

Розвивати вміння сприймати на слух, помічати в тексті і відтворювати під читання, розігрування описаних ситуацій звуконаслідування.

Формувати виразність читання, вміння оцінювати вчинки персонажів.

Матеріал до уроку. Зірка Мензатюк, Як до жабок говорити.28.
Тема. Вміння слухати і передбачати розгортання подій. Читання казки Валентини Запорожець.

Мета. Ознайомити учнів з частиною казки Валентини Запорожець про Барвистого Метелика і Жовту Кульбабку.

Допомогти дітям зрозуміти мову твору, особливості спілкування героїв казки.

Розвивати уяву, мовлення учнів, збагачувати словниковий запас. Розкрити суть поняття «комплімент», формувати вміння користуватися таким засобом спілкування.

Виховувати увагу до слова, уважність під час читання.

Матеріал до уроку. Валентина Запорожець, Кульбабка

29.
Тема. Навчання учнів уважно слухати, читати, шукати в тексті відповіді. Розвиток уміння уважно слухати. Знайомимось з казками Івана Яковича Франка.

Мета. Ознайомити учнів з казкою Івана Франка. Навчати дітей уважно слухати, читати, шукати відповіді в тексті. Формувати навичку правильного, швидкого, усвідомленого та виразного читання.

Розвивати мовлення учнів, уяву, мислення; поповнити словниковий запас такими словами: королик, корч, гордість, палата, дупло.Матеріал до уроку. Казка Івана Франка «Королик і ведмідь».

30.
Тема. Читайте- думайте… Ознайомлення із словами, протилежними за значенням.

Мета. Формувати в дітей поняття «слова з протилежним значенням»

на основі запропонованого автором вірша прийому (гри) Розширити уявлення учнів про творчість Анатолія Григорука ( пригадати оповідання «Волелюбний вітер»).

Формувати виразність читання, вміння голосом виділяти слова з логічним наголосом.

Розвивати мовне чуття, кмітливість,збагачувати словниковий запас.

Матеріал до уроку. Анатолій Григорук, Гра.

31.
Тема. Про яскраві слова в тексті.

Мета. Ознайомити дітей із оповіданням Василя Чухліба.

Навчати помічати в тексті красиві, образні слова.

Розвивати вміння насолоджуватися художнім твором , почуття прекрасного. Формувати вміння читати діалог, опис.

Матеріал до уроку.Василь Чухліб. Як сонце сходить.32.
Тема. Смішні пригоди.

Мета. Навчати учнів сприймати гумор, адекватно на нього реагувати. Викликати інтерес до читання гумористичних творів.

Навчати висловлювати власну думку про описану ситуацію і переказувати її зміст за малюнками.

Формувати вміння читати цілими словами, читати виразно, передавати настрій персонажів твору

Розвивати творчі здібності, заохочувати дітей до складання продовження описаної події, до розповіді про смішні ситуації із власного життя.

Виховувати організованість.

Матеріал до уроку. Пригода з Демяном ( з польського гумору)33.Тема. На сонці тепло, біля мами добре.

Мета. Навчати вчитуватися в зміст вірша, визначати причину настрою персонажа.

Розширювати емоційний досвід дітей, розвивати моральні якості і духовний світ дитини.

Розвивати здатність співпереживати герою твору.

Матеріал до уроку. Анатолій Костецький. Все не так.34.
Тема. Найважливіша думка. Чому навчає казка?

Мета. Навчати вчитуватися в зміст казки, шукати відповіді на запитання, слідкувати за розвитком подій, усвідомлювати вчинки персонажів.

Удосконалювати вміння відшукувати в тексті звуконаслідувальні слова, відтворювати їх під час розігрування діалогів.

Формувати вміння читати правильно, читати цілими словами.

Матеріал до уроку. За Лілією Лапіною, Як півник співати навчився.

35.
Тема. Вчимося висловлювати свої думки щодо описаного, давати їх свою оцінку

Мета. Формувати в учнів вміння висловлювати свою думку щодо описаних вчинків дітей.

Навчати дітей звертати увагу на вчинки персонажів, осмислювати їх.

Розвивати моральні якості, правильність, усвідомленість, виразність читання, читання цілими словами.

Матеріал до уроку. Тетяна Петровська, Як вітаємось…, Михайло Яснов, Жива природа.36.
Тема. Свої думки висловлюємо так, щоб співрозмовник нас зрозумів. Не лінуйтеся, договорюйте фрази до кінця.

Мета. Навчати дітей міркувати над поведінкою персонажа, викликати бажання оволодівати гарними манерами спілкування, насамперед, говорити чітко й зрозуміло.

Привернути увагу дітей, як автор представляє свого персонажа, розповідає про нього.

Формувати вміння оцінювати вчинки персонажа.

Розвивати мовлення учнів, збагачувати словник новими словами.

Матеріал. Галина Павлишин. Економія слів.

37.
Тема. Словом можна малювати

Мета. Розширювати в учнів уявлення про опис у тексті, про майстерний вибір слів для такого створення опису предмета, що його можна намалювати і зафарбувати.

Ознайомити із оповіданням Лариси Денисенко для дітей, розповісти про книжку «Ліза та Цюця П.»

Привернути увагу до частини тексту, в якій Ліза вітається і знайомиться з невідомою істоткою. Розвивати творчі здібності, вміння читати в особах і розігрувати діалоги.

Матеріал до уроку. Лариса Денисенко, Історія про те, як Ліза вигадала Цюцю П. та пішла її розшукувати.38.
Тема. Навчаємося розуміти переживання

Мета. Розвивати в учнів розуміння описаної картини, думок і почуттів героя вірша, сприйняття рими.

Формувати правильність, виразність читання.

Матеріал до уроку. Василь Марсюк, Диктант.39.
Тема. Визначаємо настрій вірша.

Мета. Розвивати в першокласників відчуття радісного настрою, який струмує в кожному слові, в кожному рядку – прийшло літо.

Навчати читати вірш, голосом передавати радість.

Розширити словниковий запас учнів,розвивати мислення, уяву, культуру спілкування по телефону.

Матеріал до уроку. Олекса Палійчук, АллоПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал