Уроків української мови за темою «фразеологія»Скачати 190,68 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір190,68 Kb.
ТипУрок
Сиводід О.М. , учитель української мови і літератури ЗНЗ №35 м. Чернігова
РОЗРОБКА УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ТЕМОЮ «ФРАЗЕОЛОГІЯ».
УРОК 1.Поняття фразеологізму. Різновиди фразеологізмів.

Мета: систематизувати і узагальнити, доповнити учнівські знання про фразеологізми; формувати вміння знаходити фразеалогізми в тексті; вживати їх в мовленні;прищеплювати любов до рідного слова.

Хід уроку.

З лексикою укр. мови нерозривно пов’язана фразеологія. Адже слова в мові вживаються не ізольовано, а в реченні, утворюючи іноді стійки словосполучення, що сприймаються як єдине ціле, тобто як певний мовний зворот. Сукупність таких

стійких словосполучень називають ФРАЗЕОЛОГІЄЮ.
1.Оголошення теми і мети уроку.

2.Актуалізація опорних знань.

Учні працюють з текстом.

Прочитайте текст. Поясніть значення фразеологізму «почому ківш лиха».Випишіть із тексту фразеологізми, доберіть до них синоніми.

(Див. текст «Ківш лиха»)Фразеологізми

 • Пізнати, почому ківш лиха – терпіти багато горя, зазнати біди;

 • Сіяти грішми як половою – бездумно витрачати гроші;

 • Кричати не своїм голосом – кричати голосно;

 • Став як не свій – дуже схвилювався, утратив самовладання.

3. Робота з таблицею.- Порівняйте сполучення слів у правій і лівій колонках. Чим вони відрізняються? Чи однакове значення виділених слів у зіставлюваних словосполученнях?
Ківш води Ківш лиха

Сіяти зерно Сіяти грішми,як половою

Свій зошит Сам не свій


 • Зробіть визначення фразеологізму.

Фразеологізм – стійке сполучення слів, яке за значенням дорівнює одному слову і виступає одним членом речення.
Фразеологізми відіграють у мовленні важливу роль, як одиниці , за допомогою яких можна стисло висловити найтонші відтінки значень слів. У фразеологізмах народ досить влучно і дотепно, в короткій формі виявляє свою мудрість.
4. Вивчення нового матеріалу.

Учні записують у зошитах класифікацію фразеологізмів. 1. Фразеологічні зрощення – за значенням дорівнюють одному слову. Значення кожної одиниці не вмотивовується значенням кожного слова.

(Собаку з’їсти; дати драла; пекти раків)

2. Фразеологічні єдності. Вони неподільні, за

значенням дорівнюють одному слову, але на відміну від фразеологічних зрощень є певний зв’язок між частинами і цілим.

(Ні пари з уст; грати першу скрипку)


 1. Фразеологічні сполучення. Характеризуються тим, що зміст сполучень залежить від змісту слів. Одне слово може замінюватись іншим.

(Відкласти в довгий ящик, відкласти на потім)

Сюди можна ще додати фразеологічні вирази, куди вводяться слова з вільним номінативним значенням.Вовків боятися – в ліс не ходити;

Не все то золото, що блищить.


 1. Виконання вправ на закріплення.


Завд.2. З-поміж поданих словосполучень та сполучень слів знайдіть і запишіть фразеологізм. Складіть із ним речення.

Пекти хліб, пекти пироги, пекти раки, , пекти картоплю, пекти качку, пекти запіканку, пекти струдель, пекти зловлених раків.


Завд.3. Запишіть тільки речення із фразеологізмами, підкресліть у них члени речення. Поясніть значення фразеологізмів.

 1. Вулиця була зелена від молоденьких лип.

2.Зарубіжному гостеві створили зелену вулицю.

3. Родичі зявилися як сніг на голову.

4.Перехожому на голову з даху впав сніг.

5.Столяр знімав свіжу стружку з соснової дошки

6.Батько знімав стружку з неслухняного сина.

7.У хлопця по спині побігли мурашки.

8.Ящірка метнулась до мурашника і завмерла.

У неї по спині побігли мурашки.

Зелена вулиця – вільний шлях без перешкод і затримки;

З’ явитися як сніг на голову – раптово, несподівано;

Знімати стружку – сварити;

Побігли мурашки – стало страшно.


Завд.4. Складіть 2 речення так, щоб в одному вираз «розбити глека» вживався в прямому значенні, в другому цей вираз був фразеологізмом.


 1. Підсумок уроку.

Проводиться бесіда:
- Що таке фразеологізм?

- Назвіть види фразеологізмів.
Д/з. ст.163, впр. 223. (Олійник)
Урок 2.Вживання фразеологізмів у мовленні

Мета: поглибити знання учнів про фразеологізми; формувати вміння і навички вживання фразеологізмів у мовленні; прищеплювати любов до рідного слова

Хід уроку.

 1. Оголошення теми і мети уроку. Перевірка Д/з. впр.223

 2. З метою актуалізації проводиться бесіда:

 • ЩО таке фразеологізм?

 • Назвіть види фразеологізмів.

 • Яку роль відіграють фразеологізми в мовленні?

(Проблемне питання, на яке учні дадуть відповідь наприкінці уроку.)
Слово вчителя.

Слова, які є компонентами фразеологізмів, втрача-

ють своє осібне значення і всі разом виражають одне лексичне значення. «Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем» - казав Карпо. Тут слова «серце» і «перець» утратили своє лексичне значення. Що означає вираз «серце з перцем»?(норовистість людини, її запальний ха-

рактер) .Як бачимо, фразеологізми надають тексту емоційності, позитивно або негативно характеризу-

ють особу ( чи предмет)

Отже, основна функція фразеологізмів –увиразнення

мови, надання їй дотепності, влучності. Фразеоло-

гізми є засобами творення комічного. Прикладом є

«Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького
Учні виконують вправи.

Завд.№1. Що означає вислів? До поданих фразеологізмів дібрати синоніми, що є їхнім тлумаченням. Визначити вид фразеологізмів.

Роззявити рота – слухати дуже уважно, захоплено (фр.єдн.)

Хвалити Бога – вираження задоволення, заспокоєння (фр.єдн.)

Провалитись крізь землю – зникнути раптово

(фр.єдн.)Біс би його брав – обурення, досада з приводу чогось (фр. зрощ.)

Без діла –вільний, незайманий (фр. єдн.)

Згорнувши руки – нічого не роблячи (фр. єдн.)

Не виходить з думки – весь час думати про

щось (фр.сп.)Запасти в думку – справити глибоке враження

(фр.зрощ.)Холодом дихати – виражати недоброзичли-

вість (фр.зрощ.)Оббивати пороги – часто бувати у когось

(фр.єдн.)Лягти на душу – вразити, приголомшити (фр.зрощ.)

Загубити розум – втратити здатність думати обдумано (фр.спол.)
Завд.2. До кожного російського доберіть український фразеологізм. З трьома укр. фразеологізмами складіть речення або текст.

Не в своей тарелке – ні в сих ні в тих

Погибнуть ни за грош – ні за цапову душу

Голова идет кругом – голова йде обертом

Бить баклуши – бити байдики

Мое дело сторона – моя хата скраю

Задирать нос – кирпу гнути

Уносить ноги – накивати пятами

С глазу на глаз – віч-на-віч
!!! Слово вчителя.

Як і слова, фразеологізми можуть мати кілька значень. Наприклад, фразеологізм «поставити на ноги» вживається в 4 значеннях: 1) вилікувати;

2) виростити; виховати, дати освіту; 3) турбувати, зчиняти метушню; 4) змушувати до активних дій.
Завд.3.(усно)

Яких значень набуває цей фразеологізм в реченнях?


 1. Коли син остаточно стане на ноги, він житиме окремо.

 2. Операція пройшла успішно, і хворий швидко ставав на ноги.

 3. Гучна музика серед ночі підняла на ноги увесь під’їзд.

 4. Я не залишу вас у біді – підніму на ноги все начальство.

Завд.4. Закінчіть речення фразеологічними зворотами.

1.Від щастя молодята були…

2.Місто своє він знає…

3.Нові будинки в столиці ростуть як…

4.Господиня з ранку до ночі крутилася як …

5.Ми з сестрою схожі як …

6.Що йому не казали, а все як…

Завд.5. Подумайте і запишіть фразеологізми з казок, якими б можна було замінити подані словосполучення:


 • подія відбувалась дуже давно (за царя Гороха, не за нашої памяті, у далеку давнину)

 • об’єкт знаходиться дуже далеко (за тридевять земель, у тридесятому царстві, аж за 7-мим морем; за горами, за лісами)

 • хтось миттєво зник (тільки його й бачили, як крізь землю провалився)

 • хтось раптово, несподівано з’явився (як з-під землі виріс)

 • будівля неміцна (хатинка на курячих ніжках)

Слово вчителя.

До фразеологізмів належать прислів’я і приказки, а також крилаті вислови, або афоризми. На відміну від фразеологізмів, які є словосполученнями, то прислів’я – речення.


 • Яку ж роль відіграють фразеологізми у мовленні?

(Учні дають відповідь на проблемне питання.)

Д/з. Виписати 5 фразеологізмів – прислів’їв.Урок 3. Фразеологізми синоніми та фразеологізми антоніми.

Мета: систематизувати та узагальнити учнівські знання про фразеологізми; формувати вміння і навички добирати фразеологізми синоніми та антоніми; прищеплювати любов до рідного слова.

Хід уроку.

1.Перевірка Д /з. (Див. попередній урок)

2.Оголошення теми і мети уроку.

З метою актуалізації проводиться бесіда:- Що таке фразеологізм?

- Яку роль відіграють фразеологізми в мовленні?

- Назвіть види фразеологізмів.

- Що таке синоніми?

- Що таке антоніми?

Фразеологізми, як і слова можуть бути синонімічними або антонімічними.

Учні виконують вправи.
авд.№1. Подані фразеологізми згрупувати у синонімічні ряди, пояснити їхнє значення.

Добра, як з курки молока, а з верби – петрушки.


Доливати масла в огонь.

Який їде, такого й на віз бере.

Надибав свій свого.

З нього допомоги, як з осики груш.

З цапа ані вовни, ані молока.

Для довідок:1)добра, як з курки молока, а з верби – петрушки; з цапа ані вовни, ані молока; з нього допомоги, як з осики груш. 2) Який їде, такого й на віз бере; надибав свій свого.
Завд.№2. Робота в парах.

До кожного із поданих фразеологізмів (а) доберіть синонімічну пару (б). Запишіть. Складіть речення із виділеними фразеологізмами.

а) Золоті руки. Як оселедців у бочці. І за холодну воду не братися. Знімати стружку. Ні пари з уст. Накласти головою. Точити ляси.

б) Правити теревені. Намилити шию. Тримати язик за зубами. Полягти кістьми. Майстер на всі руки. Сидіти склавши руки. Яблуку ніде впасти.

Для довідок: золоті руки – майстер на всі руки; як оселедців у бочці – яблуку ніде упасти; і за холодну воду не братися – сидіти склавши руки; знімати стружку – намилити шию; ні пари з уст – тримати язик за зубами; накласти головою – полягти кістьми; точити ляси – правити теревені.
Слово вчителя.

Фразеологічні антоніми означають те саме, що й антоніми-слова: повісити носа – задерти носа; тримати язик за зубами – розв’язати язик.


Завд.№3. До поданих фразеологізмів доберіть антонімічні. Поясніть значення, яке їх розєднує.

1.Кіт наплакав – кури не клюють.

2.Останнє віддасть – з батька рідного здере.

3.За тридев’ять земель – рукою подати.

4.Кидати в жар – кидати в холод.

5. Жити на широку ногу – перебиватися з хліба на воду.

6.Легкий на підйом – важкий на підйом.

7. З важким серцем – з легким серцем.

8.Роз’язати язик – тримати язик за зубами.
Завд. №4. За 5 хвилин написати якомога більше фразеологізмів-синонімів до фразе-

ологічного звороту «і слід пропав».

І слід прохолов, і слід простиг, як корова язиком злизала, і сліду не лишилося, тільки й бачили, як водою змило, як вітром здуло, як у воду впало.


Завд.№5. Виписати із тексту фразеологізми, знайти фразеологізми-синоніми, підкреслити їх.

Учні працюють в парах.

(Див. ж-л «Диво слово» матеріал для уроків в 10 класі 3 чверть ст.22.)
Д/з. Учні виконують вправу (впр.100, ст.39 Бєляєв)

Дібрати фразеологізми-синоніми до

«обібрати до нитки».

(обдерти як липку, останню сорочку зняти, пустити з торбами), впр.100, ст.39 (Бєляєв)


Для довідок: на весь дух (швидко), світ потемнів у очах (страшно), вискакували клепки, розсихалися обручі, губилися ключі від розуму, не варив баняк, у голові літали джмелі, замість мізків росла капуста, не родило в черепку, не було лою під чуприною, розум втулявся аж у п’ яти, на в’язах стирчала макітра

(синоніми), не ловив гав.Урок 4. ДЖЕРЕЛА ФРАЗЕОЛОГІЇ.

Мета: ознайомити учнів із джерелами фразеології; формувати вміння пояснювати походження фразеологізмів; прищеплювати любов до рідного слова.

Хід уроку.

1.Перевіряється Д/з.(див. попередній урок)

Впр.100, ст.39 (Бєляєв)

2.Оголошення теми і мети уроку.


Слово вчителя.

Фразеологізми створювалися протягом тривалого часу і мають різні джерела походження:

  1. Усна народна творчість (прислівя, приказки, загадки, анекдоти, каламбури)

  2. Професійні вирази

  3. Історична лексика

  4. Вислови видатних людей («все йде, все минає»)

  5. Переклади з інших літератур («і дим вітчизни нам солодкий і приємний»)

  6. Давньогрецька і давньоримська міфологія

  7. Біблійні вирази («берегти як зіницю ока»)

Д/з. Пояснити значення фразеологізмів:

1)від дошки до дошки; 2) сізіфова праця; 3) танталові муки; 4) дамоклів меч; 5) ахіллесова п’ята; 6) прокрустове ложе; 7) авгієві стайні; 8) вавилонське стовпотворіння; 9)добрий самарянин;10)книга за сімома печатками; 11) дати березової каші; 12)поцілунок Іуди; 13) прийшов, побачив переміг; 14)нитка Аріадни; 15) гордіїв вузол; 16) валаамова ослиця.
Учні виконують вправи.

Завд.№1. Поясніть значення фразеологіз-

мів, встановіть джерела їхнього походження.

1) Зарубати на носі - (запам’ятати; усна нар.тв-ть

фразеол.зрощення).

2) Викликати вогонь на себе - (взяти на себе відповідальність, історична лексика, фраз. спол.)

3) Жереб кинуто – (вибір зроблено, фразеол.єдн.,

вислів Цезаря)

4) Сидіти між двома стільцями – (переклад з франц., займати невизначену позицію, фразеол.словоспол.)

5)Нести хрест – (свідомо підкорятися долі, біблійний вислів, фразеол.сполуч.)

6) Розбити глек – (усна нар.тв-ть, фразеол.зро-

щення, посваритися)

7)Кирпу гнути – (задаватися, усна нар.тв-ть,

фразеол.зрощення)


З 3-ма фразеологізмами скласти речення або текст.

Завд.№2. Поясніть значення і походження

фразеологізмів.

Починати з азів (історична лексика, починати

спочатку, аз – перша буква давньо-

руського алфавіту.)

Пристав як шевська смола (надокучлива людина,

професійний вираз)

Дати пам’ятного (побити, історична лексика.)
Пояснення вчителя.

Мало хто здогадується, що виникнення звороту зумовив давній своєрідний межовий обряд. За цим обрядом сільський начальник час від часу влаштовував обхід меж громадських земель у супроводі кількох підлітків років по 14 – 15. Він звертав їх увагу на урочища, балки, горбки, поодинокі дерева, пеньки та інше, розповідав історію переходу земель тощо. Для того, щоб усе це яскравіше закарбувалося в пам’яті, сік хлопців різками на кожному примітному чимось місці, а потім частував чимось смачним. Кількість ударів визначалася тим, скільки кроків до кущика, горбка… Така подія, звичайно запам’ятовувалась, і згодом при різних межових конфліктах ці люди могли виступати авторитетними свідками.


Завд.№3. Усно виконується впр.220, ст..161

(Олійник)

Завд.№4. Письмово виконується вправа 224, ст..163 (Олійник)

Показувати пазурі - (захищатися) усна нар.тв-ть;

Ґедзь напав – (усна нар.тв-ть, несподіване роз-

дратування, злість);

Одного поля ягода, міцний горішок (переклад з інших мов);

Птаха високого польоту (зазнайко);

Ставати дибки (опиратися);

Робити великі очі (здивуватися); усна нар.тв-ть;

Давати задній хід (відступитися);

Грати першу скрипку (лідирувати), професійні вирази;

Підносити на щит ламати списи (істор. лексика);

Кинути якір, брати на буксир ( професійна).


Д/з. Підготувати виступ про історію походження фразеологізму.

Урок 7.Походження фразеологізмів.

Мета: поглибити знання про фразеологізми; формувати вміння працювати з довідковою літературою, працювати в групах, творчо опрацьовувати матеріал; прищеплювати любов до рідної мови.
Хід уроку.

Урок – семінар.

Кожен учень отримав заздалегідь завдання (пояснити походження фразеологізму). Учні об’єднуються у групи: «Міфологи», «Історики», «Біблієзнавці».

Кожна група презентує свої фразеологізми. Завдання: створити зв’язну розповідь про походження певної групи фразеологізмів і творчо її представити (у вигляді екскурсії по музею, репортажу, наукової лекції).


Учитель слухає і виставляє оцінки.
Д/з. Підготуватись до к/р.
ВАВИЛОНСЬКЕ СТОВПОТВОРІННЯ.

Цей вислів має біблійне походження.Це означає:

плутанина, повне непорозуміння, бардак, розкардаш, взагалі, натовп.

На всій землі була одна мова. А люди вирішили наробити цегли і побудувати башту аж до неба, «стовп творіння».

І вирішив Бог, що люди не кинуть добровільно цієї справи, і змішав їх мови, щоб вони не розуміли один одного.

І перестали вони її будувати, і розсіялись по всій землі.

Книга Буття 11/1-9.

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ,ЯКІ ПОХОДЯТЬ З АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ.

Лондон. Музей воскових фігур мадам Тюсо. По залу йде група туристів.

Гід: «Перед вами статуя Сізіфа. Багато років тому у Стародавній Греції був чоловік, якого звали Сізіф. І одного разу боги вирішили покарати Сізіфа за його проступок, вчинок. Покарання полягало у тяжкій праці. Сізіф мав тягнути важкий камінь на гору, коли він його доносив майже до самої вершини гори, камінь скочувався назад. Сізіф не міг виконати своєї роботи, він довго і марно працював. Звідси і походить фразеологізм «сізіфова праця». Що означає марну, безрезультатну працю.

Переходимо, будь-ласка, в іншу залу. В кутку ми бачимо статую Прокруста. Прокруст – розбійник, з давньогрецької міфології. Він мав таке ліжко, яке називалось Прокрустове ложе. Так ось, розбійник клав на це ложе свої жертви. При цьому, тому, хто був довше ложа – відрубували ноги, а тому, хто був коротше ложа – витягували. З тих пір «прокрустове ложе» означає штучну мірку, під яку намагаються силою підігнати що-небудь.

А! Ось дуже цікавий експонат. Це дамоклів меч. Саме завдяки цьому мечу і виник такий фразеологізм, як «дамоклів меч». Значення фразеологізму таке – нависла небезпека. Цей вислів виник з давньогрецької міфології, який розповідав Цицерон в творах «Тускуланські бесіди». Дамокл – один з наближених сиракузького тирана Діонісія Старшого (432 – 367 рр. до н. е.) став заздрісно говорити про нього, як про найщасливішого із людей. Діонісій, щоб провчити заздрісника посадив його на своє місто. Під час балу Дамокл побачив, що над його головою висить на кінській волосині меч. Діонісій пояснив, що це – емблема тих небезпек, які йому, як володарю, постійно погрожують, не дивлячись на життя, яке всім здається щасливим.

Хочу звернути вашу увагу на воскову фігуру Геракла. В античній міфології є така дуже цікава розповідь про Геракла і Авгієві стайні. Колись Геракл домовився з Авгієм, що за один день очистить двір для худоби і за це отримав би десяту частину худоби Авгія. Авгій не повірив, що він за один день зробить усе і погодився. Геракл зламав з двох протилежних боків стіну, яка оточувала двір для худоби і відвів в нього воду двох річок, Алфея і Пенея. Вода з цих річок очистила гній, а Геракл знову склав стіни.Таким чином, зробивши своє діло, Геракл попросив винагороду, але гордий цар Авгій відмовився її віддавати. І довелось йому повернутися ні з чим в Тіринф. Через декілька років, Геракл помстився Авгію, вбивши його смертоносною стрілою. Саме завдяки цій легенді і виник фразеологізм «авгієві стайні», що означає дуже важку роботу (непосильну).

А ось на подіумі – фігура царя Тантала. Гадаю, вам відомий такий фразеологізм, як «танталові муки». А походження цього вислову – давньогрецьке. Тантал в давньогрецькій міфології – лідійський або фрідійський цар, який був приречений на вічні муки. За легендою Тантала за образу богів було суворо покарано: скинутий в Тартар, він повинен був вічно відчувати нестерпну спрагу та голод, хоча він стояв по горло в воді і над ним нависали гілки з соковитими плодами. А значення даного фразеологізму – безперервні муки.

На цьому наша екскурсія закінчилась.

Прошу, будь-ласка, до виходу. Дякую за увагу.

До побачення».Урок 9. Тематичне оцінювання.(Диктант)

Мета: перевірити рівень учнівських знань.
Хід уроку.

Слово вчителя. Оголошення теми і мети уроку.

Учитель читає диктант.
Життя слів.

Слова живуть своїм життям. Навіть приятелюють, а іноді й розлучаються. Буває, слова настільки приязно ставляться одне до одного,що про них кажуть: нерозлучні друзі!.. І ні бурі, ні дощ, ні сонцебризність весен, ні гаряче дихання літа, ні чари місячної ночі, ні снігові завії, ні дошкульні морози – ніщо не спроможне роз’єднати їх…

Два нерозлучні повнозначні слова творять розмаїття фразеологічних одиниць: вуха повісити, голову сушити, горобців лічити, давати драла, дати відкоша, дати тягу…

Окремі слова зовсім відвикли бути на самоті і вживаються тільки у фразеологізмах. Ніде без супроводу ви не побачите слів байдики, безвік, безрік, боковенька…

Безмір життя залишив глибокі сліди у фразеологічних зворотах.

Головний творець слова – народ. Завжди є перший, відомий або невідомий, творець нового слова на позначення певного поняття. Назване вперше словотворцем, підхоплене іншою людиною, повторене десятками, сотнями і тисячами людей, слово закріплюється в мові… У ньому, наче в дзеркалі, відбивається, як народ розуміє ту чи іншу річ, з чим порівняв в уяві, щоб дати їй назву, яку особливість у ній запримітив. Багато прислів’їв і слів виникло випадково – за тих обставин, що склалися тільки в даного народу, а не в іншого. Нехай тепер ці слова й забули свою історію, та її добре усвідомлювали предки, що створювали їх. У цих словах вони залишили наступним поколінням у спадщину ніби частинку своєї душі. Так само й ми тепер, створюючи свої слова, вкладаємо в них частинку фантазії, залишаючи її наступним поколінням.(228 слів)

Каталог: Yroki
Yroki -> Гра «Поле чудес»
Yroki -> Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
Yroki -> Совість це у людини головне (Василь Сухомлинський)
Yroki -> Свято казки Вступне слово вчителя «Забута казка — це золоте намисто, яке впало на морське дно»
Yroki -> Тема. Андрій Чайковський. «За сестрою». Розповідь про письменника. Історична основа повісті героїчна боротьба українського народу проти татаро-монгольських нападників
Yroki -> «Екологічне асорті». Мета
Yroki -> Звук [і], буква І і. Буква І як окреме слово. Утворення та аналіз слів з буквою І. Утворення речень з окремими словами І
Yroki -> Тема. Смішне, комічне, романтичне в творі В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Виразне читання найцікавіших елементів повісті
Yroki -> Урок дослідженнязЯі Україна проведений у 2 класі по темі: "Царство тварин"
Yroki -> Природа наш спільний дім


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал