Урок №1 Дата Тема: Програми опрацювання електронних таблиць. Призначення і функції електронних таблиць. Введення й редагування даних в електронній таблиці. Форматування таблицьСторінка4/4
Дата конвертації04.02.2017
Розмір0,95 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4

Урок № 4 Дата


Тема:

Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків у роботі з таб­личним редактором
Мета:

навчальна: сформувати уявлення про діаграми, їх призначення та основних етапів їх створення, формування пізнавальних здібностей;

розвиваюча: розвинути логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності, зорової та моторної коорди­нації;

виховна: формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.


Методи: бесіда, розповідь, робота в парах, метод проектів.
Тип уроку:

урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.


ПЛАН УРОКУ


 1. Організаційний момент 1 хв

 2. Мотивація навчальної діяльності 1 хв

 3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів 1 хв

 4. Актуалізація опорних знань 10 хв

 5. Вивчення нового матеріалу 10 хв

 6. Закріплення вивченого матеріалу (Інтерактивна вправа) 15 хв

 7. Підбиття підсумків 4 хв

 8. Домашнє завдання 1 хв

 9. Рефлексія 2 хв


Х І Д У Р О К У


 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчальної діяльності

Ми майже закінчили створення нашого проекту, єдине, що нам залишається покращити наочність створених таблиць, адже людина, яка не досить посвідчена в нашу роботу, може досить легко заплутатися в цій великій кількості розрахунків. Тому для кращого розуміння результатів виконання нам необхідно побудувати діаграми для найбільш важливих розрахунків, від яких залежить і наш результат.
 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, темою нашого сьогоднішнього уроку буде «Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків у роботі з таб­личним редактором». В першу чергу вам необхідно визначити, залежність яких даних необхідно унаочнити, побудувавши при цьому графік або діаграму, адже ви вже маєте уявлення про побудову діаграми або графіку ще вивчаючи тему текстового редактора. Цей момент є досить важливим, адже нам потрібно не просто навчитися будувати діаграми, а й діаграма повинна нести певне практичне значення, так само, як і всі розрахунки, які ми попередньо виконували. Важливим є і вибір типу діаграми або графіку, який досить впливає на наочність залежних даних. Тому моменту визначення даних та типу діаграми, для її побудови приділіть досить уваги.

А результатом виконання завдання повинні бути вже створені таблиці, поряд з якими розміщені діаграми залежності найважливіших даних.

По закінченню уроку учні зможуть:


 • Виділяти найголовніші дані таблиці;

 • Будувати діаграми стосовно визначених даних;

 • Змінювати параметри діаграм;

 • Аналізувати дані таблиць за побудованими діаграмами.
 1. Актуалізація опорних знань


Під час АОЗ учні виконують невеличкий диктант з формул табличного редактора. Вчитель називає дію, яку необхідно виконати, а учні записують назву функції та приклад її запису.

Н-д: Завдання. Потрібно додати 4 послідовні комірки.

Відповідь. =СУММ(А5:А8)

Завдання для виконання:


 1. Додати послідовно записані 4 комірки.

 2. Визначити максимальне значення серед 7 комірок.

 3. Поділити одну комірку на іншу.

 4. Якщо значення комірки більше 0, то записати «+», в іншому випадку – «-».

 5. Помножити значення однієї комірки на значення іншої.

 6. Додати 4 довільні (непослідовні) комірки.

 7. Відняти від значення однієї комірки значення двох інших.

 8. Визначити мінімальна значення серед 10 послідовних комірок.

 9. Перемножити 4 послідовно записані комірки.

 10. Розрахувати середнє значення веред 6 послідовно записаних комірок.

 11. Записати функцію ЕСЛИ, використавши для розрахунку власні умови з використанням функції И.

Після виконання завдання у формі бесіди згадуємо яким чином ми будували діаграми в текстовому редакторі, які параметри має діаграма та як можемо їх змінити.


 1. Вивчення нового матеріалу

Вивчення діаграми розглядається за наступними питаннями, використавши дані таблиці виробництва: • Тип діаграми;

 • Вихідні дані діаграми;

 • Параметри діаграми, які включають заголовки, легенду і підписи даних;

 • Розміщення діаграми.

Розгляд виконання та можливих результатів відбувається, розглянувши приклади результатів виконання завдання.


 1. .Закріплення вивченого матеріалу. Інтерактивна вправа

Учні, об’єднані вже в звичні пари проводять визначення необхідних значень та за власним вибором будують діаграми.Особливою умовою є:

  • кількість діаграм не повинно бути меншим 4;

  • використовувати різні типи діаграм;

  • змінювати позицію легенди та взагалі її наявність;

  • змінювати кольори області та самої діаграми;

  • змінювати підписи кожної вісі, назви діаграми та їх кольори;

  • наявність та відсутність вісі в області діаграми, підпису значень та інші параметри діаграми;

  • кожна діаграма повинна бути розміщена поряд з власною таблицею.


Результат виконання завдання може мати такий вигляд:

 1. Підбиття підсумків


Для підбиття підсумків уроку кожній групі учнів пропонується презентувати дану роботу, тобто пояснити які саме дані вони обрали для побудови діаграми, чому саме вони мають найбільш е значення.

Учні інших груп можуть задавати питання по відповідним розрахункам тієї пари учнів, яка презентує свою роботу.

Учитель пропонує повернутися до мети поставленої на початку уроку, щоб з’ясувати її досягнення і відповісти на запитання по колу:


Яке призначення мають діаграми?

У чому полягає зміст вибору типу діаграми?

Як можна змінити положення діаграми?

Які параметри має діаграма?

Яким чином можна змінити параметри легенди?

Яким чином можна змінити підпису даних?

Яким чином можна змінити параметри заголовків?

Яким чином можна змінити параметри кожної вісі?

Яким чином можна змінити параметри ліній сітки?


 1. Домашнє завдання

Підготуватися до тематичної атестації, яке проводитиметься у вигляді тестування з теоретичної частини та захисту власного проекту з практичної частини. 1. Рефлексія

Пропоную дати відповіді на такі запитання:

Що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті?

Які навички ви сьогодні отримали?

Як ми можемо застосувати це в житті?

Які висновки відносно сьогоднішнього уроку ви можете зробити?

Учні по черзі висловлюють свою думку стосовно відповіді на поставлені запитання.

Урок № 5 Дата


Тема:

Тематична атестація з теми. Захист проектів
Мета:

навчальна: сформувати уявлення про призначення електронних таблиць, формування пізнавальних здібностей, визначення можливостей їх застосування, формування вміння синтезу та аналізу дій;

розвиваюча: розвинути логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності, зорової та моторної коорди­нації;

виховна: формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними, формування цікавості щодо наукових досліджень.


Методи: бесіда, розповідь, дискусія, с/р.
Тип уроку:

урок закріплення вивченого матеріалу.


ПЛАН УРОКУ


 1. Організаційний момент 1 хв

 2. Мотивація навчальної діяльності 1 хв

 3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів 1 хв

 4. Актуалізація отриманих знань 19 хв

 5. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу 20 хв

(Інтерактивна вправа)

 1. Підбиття підсумків . Рефлексія 2 хв

 2. Домашнє завдання 1 хв

Х І Д У Р О К У


 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчальної діяльності

Під час вивчення теми ми створили з вами власні проекти розрахунку прибутку підприємства з виготовлення продукції та полегшили можливість їх порівняння побудувавши діаграми. Тому сьогодні вам необхідно буде презентувати власний проект та відповісти на запитання, поставлені вашими опонентами. Адже головною метою створення проекту було дізнатися яким чином можна використати можливості табличного редактора Microsoft Excel, а також запропонувати в яких ще сферах діяльності можна застосувати Microsoft Excel.
 1. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Отже, темою сьогоднішнього уроку є захист проекту, виконаного кожною парою учнів, попередньо довівши свої знання щодо користування табличним редактором Microsoft Excel, відповівши на запитання тесту програми, з якими ви досить ознайомлені з попередніх занять. Після відповіді на запитання тесту відбувається презентація проекту з елементами дискусії щодо кожного.


По закінченню уроку учні зможуть:

 • З’ясувати наскільки вони знають теоретичний матеріал з даної теми;

 • Остаточно з’ясувати призначення табличного редактора Microsoft Excel;

 • Проаналізувати виконану роботу.
 1. Актуалізація опорних знань


Кожен з учнів самостійно дає відповіді на запитання тесту та показує отриману оцінку вчителю.
ЗАПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ:
1. Що таке «електронна таблиця» (ЕТ)? Це:

а) електронне рекламне табло;

б) діалогова система обробки даних, розташованих у комірках, що утво­рені на перетині рядків і стовпчиків;

в) дитяча ігрова таблиця множення;

г) комплекс програм для обробки переважно цифрових даних, розта­шованих у прямокутній матриці;

д) інтерактивна програмна система для розрахунків і обчислювальних експериментів.

2. До найпоширеніших ТП належать:

а) Word;


в) Supercalc;

г) Power Point;

д) MathCad;

е) Excel;

3. У яких сферах застосовують ЕТ?

а) у бізнесі;

б) у фінансах;

в) в іграх;

г) у статистиці;

д) у математичному моделюванні процесів;

4. До основних можливостей ЕТ належать:

а) введення і редагування даних;

б) обробка даних за допомогою вбудованих функцій;

в) форматування таблиць;

г) подання даних у графічному вигляді;

д) керування даними і їхній аналіз;

5. Які основні ідеї покладені в основу ЕТ?

а) спрощення розрахунків;

б) полегшення режиму роботи мікропроцесора;

в) прискорення введення і редагування тексту;

д) застосування різноманітних засобів обробки й аналізу даних

є) обробка фотозображень.

6. Які типи даних обробляє ТП?

а) картини;

б) текстові;

в) символьні;

г) числові;

е) формули;

7. Що таке «комірка ЕТ»?

а) мікросхема;

б) програмний модуль;

в) клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпчика;

г) плата з мікросхемами;

д) прямокутна матриця;


8. Як можна завантажити (запустити в роботу) ТП Excel?

а) вимовити чарівне заклинання;

б) двічі клікнути ЛКМ (лівою кнопкою миші) по ярлику на робочому столі;

в) набрати ім'я Excel;

г) клікнути ЛКМ по кнопці (Excel) панелі MS Office;

е) меню Пуск/ Программы/ MS Office/ Excel;

9. Основним документом Excel є:

а) записна книжка;

б) аркуш;

в) робоча книга;

г) діаграма;

д) графік.

10. Введення і редагування даних у ЕТ здійснюється:

а) у рядку стану;

б) за місцем розташування курсору;

в) у поточній (активній, обраній) комірці з відображенням у рядку формул;

г) у рядку формули з відображенням у поточній комірці;

д) автоматично.

11. Які основні операції можна виконувати з аркушами?

а) введення, редагування й обробка даних;

б) виривання аркушів;

в) зміна масштабу зображення аркуша (25 %—200 %);

г) перейменування комірок;

д) перейменування аркушів;

12. Які команди треба виконати для створення нового файлу книги в Excel?

а) меню Файл / Создать;

б) Alt + Tab;

в)Ctrl + S;

д) ПКМ по рядку заголовка;

е) меню Пуск / Создать документ MS Office / Новая книга;

13. Які команди варто подати для завантаження існуючого файлу книги Excel (*.xls)?

а) ПКМ по імені файла;

б) Файл / Открыть

в) ім'я файла / кн. Enter;

г) кнопка Пуск / Документи / ЛКМ по імені файла

14. Поняття формату включає параметри:

а) шрифт (тип, розмір, інтервал, накреслення, колір);

б) яскравість і контрастність зображення;

в) формат чисел (часу, грошових одиниць);

г) засіб Выравнивание (ліворуч, праворуч, по ширині, по висоті);

д) розміри комірок (ширина, висота);

15. Що можна замінити в активній комірці за допомогою команди Формат / Ячейка?

а) число;

б) вирівнювання;

в) шрифт;

г) розміри комірки.

16. Формула в Excel — це сукупність операндів, об'єднана знаками арифметичних дій, кожна формула починається зі знака рівності. Операндами можуть бути:

а) числа; текст;

б) функції;

в) музика;


г) адреси комірок;

д) картинки; діаграми.

17. Для введення в комірку кожної з 400 (!!!) вбудованих у Excel функцій треба дати команду:

а) Функция;

б) Вставка / Функция;

в) Вид / Строка формул;

г) Данные / Форма.

18. Які операції редагування доступні для виділеного діапазону комірок?

а) викинути в кошик;

б) вилучити;

в) очистити;

г) вставити;

д) перемістити; копіювати;

19. Щоб вилучити виділені комірки треба дати команду:

а) Удалить в корзину;

б) Вырезать;

в) Заливка;

г) Правка / Удалить;

д) Del;

20. Як скопіювати (перемістити) вміст виділених комірок?

a) Ctrl + C(Ctrl + X);

б) Копировать;

в) Правка / Копировать (Правка / Вырезать);

г) Правка / Вставить;

д) Вставка / Ячейки.

21. Для виділення рядка (стовпчика) треба:

а) вказати в рядку формул номер рядка (ім'я стовпця);

б) ЛКМ (ПКМ) по номеру рядка (імені стовпчика);

в) Ctrl + Z;

д) Ctrl + V.

22.. Виклик довідкової системи в Excel здійснюється:

а) криком Спасите;

б) Shift+ F1.

в) Справка

г) Справка / Помощь;

23. Які команди варто подати, щоб змінити формат виведення числа?

а) Формат / Ячейки / вкладка Число;

б) Ctrl + Z;

в) ПКМ по виділеному / Формат ячейки / вкладка Число;

г) Alt + F + R.

24. Відформатувати сторінку можна командою:

а) Формат;

б) Вид / Разметка страницы;

в) Alt + U;

г)Alt + S.

25.3 появою помилок під час введення формул Excel видає повідом­лення:

а) ###### — число не можна розмістити в осередку;

б) # ДЕЛ /О — ділення на нуль;

в) # ЧИСЛО! — некоректне використання чисел;

г) # ИМЯ ? — ім'я неможливо розпізнати;


26. Чи правильно перелічені правила запису формул у Excel?

• Формула починається із знака рівності.

• У формулі не повинно бути пробілів, за винятком тих, що містяться в текстах.

• Якщо елементи формул використовуються як тексти, їх беруть у лапки.

• До формули можуть входити наступні елементи: оператори, посилан­ня на комірки, значення, функції й імена комірок (діапазону комірки)

а) так;


б) ні.

27. Щоб виконати обрамлення комірок, дають команду:

а) Рамка;

б) ПКМ / Формат ячеек / вкладка Границы;

в) Формат / Рамка.

28. Яку команду слід виконати, щоб здійснити автоматичне формату­вання таблиці?

а) Автоформат;

б) Формат / Стиль;

в) Формат/Автоформат;

г) Данные / Фильтр;

29. Яку команду потрібно виконати для вставляння в ЕТ малюнка з файла?

a) Ctrl + X;

б)Ctrl + V;

в) Вставка / Рисунок / Из файла;

г) Вставка / Рисунок / WordArt;

д) Вставка / Рисунок / MS Clip Gallery.

30. Яку команду слід виконати для вставляння автофігур до ЕТ?

а)Ctrl + F;

б) Alt + А, Р, А;

в) Вставка / Рисунок / Автофигуры;

г) Вставка / Символ;

д) Правка / Вставить.

31. Для вставляння фігурного тексту в ЕТ передбачена команда:

а) Вставка / Рисунок / Обьект WordArt;

б)Ctrl + V;

г) Вставка / Символ / Спецсимволы;

д) Формат / Стиль.

32. Чи є помилка в запропонованій послідовності дій із створення Ііаграми за обраними даними таблиці?

• Виділити дані, які буде використано в діаграмі.

• Клікнути по кнопці (діаграма) чи виконати команду Вставить/Диаграмма.

• Виконувати інструкції майстра діаграм.

а)так;


б) ні.

33. Як можна включити засоби перевірки орфографії в Excel?

а) кн. Орфография;

б)F7;


в) Ctrl + О;

г) Сервис / Орфография; 1. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Інтерактивна вправа
Кожна пара учнів презентує власний проект, пояснюючи виконані розрахунки та зробивши відповідні висновки. Інші учні по закінченню доповіді задають питання, які їх цікавлять та отримують відповіді від представників проекту.

Після захисту кожного проекту відбувається дискусія щодо проведеної роботи на протязі вивчення теми, де особлива увага приділяється питанням призначення, можливостям табличного редактора Microsoft Excel та можливостям застосування табличного редактора Microsoft Excel.
 1. Підбиття підсумків

Яке значення та які можливості розкриває табличний редактор Microsoft Excel?Закінчити вивчення даної теми я пропоную кожному з вас зробити висновки побудувавши відповідь таким чином:


 1. На мою думку …

 2. Тому, що…

 3. Наприклад, …

 4. Отже, …
 1. Домашнє завдання


Скласти проект розрахунку в табличному редакторі Microsoft Excel планових та фактичних фінансових надходжень та витрат кожного члену вашої родини.
Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал