Урок №1 Дата Тема: Програми опрацювання електронних таблиць. Призначення і функції електронних таблиць. Введення й редагування даних в електронній таблиці. Форматування таблицьСторінка1/4
Дата конвертації04.02.2017
Розмір0,95 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4

Урок № 1 Дата


Тема:

Програми опрацювання електронних таблиць. Призначення і функції електронних таблиць. Введення й редагування даних в електронній таблиці. Форматування таблиць.

Мета:

навчальна: сформувати уявлення про електронні таблиці, їх призначення та основних етапів їх створення, формування пізнавальних здібностей;

розвиваюча: розвинути логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності, зорової та моторної коорди­нації;

виховна: формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.


Методи: бесіда, розповідь, робота в парах, метод «ПРЕС», метод проектів.
Тип уроку:

урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.


СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний момент 1хв

 2. Мотивація навчальної діяльності 2 хв

 3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів 1 хв

 4. Актуалізація опорних знань 2 хв

 5. Вивчення нового матеріалу 15 хв

 6. Закріплення набутих знань 20 хв

(Інтерактивна вправа)

 1. Підбиття підсумків 2 хв

 2. Домашнє завдання 1хв

 3. Рефлексія 1хв


Х І Д У Р О К У
1. Організаційний момент

2. Мотивація навчальної діяльності

Ми вже розглянули один із редакторів, який входить до складу пакета Microsoft Office – Microsoft Word. У чому полягає основне призначення Microsoft Word? Це редактор для обробки текстової інформації, в якому ми мали змогу створювати таблиці, але не мали можливості обробляти ці числові та текстові дані, тобто робити певні розрахунки.

Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових да­них, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. До того ж, у вигляді таблиць можна подати текстові дані. Назвіть приклади текстових даних (імена, захворювання, назви товарів, назви міст тощо). У вигляді таблиць можна подати дані, які містять дати. На відміну від роботи з текстовими даними, для дат можна обчислювати проміжки в днях, місяцях, роках.

Справді, але для таких розрахунків треба враховувати непросту побу­дову сучасного григоріанського календаря. Зрозумілі особливості роботи з годинами, хвилинами і секундами. Всі ці види даних можуть входити до реальних таблиць одночасно. Життя може вимагати їхньої обробки різно­го рівня —від простого зведення у вигляді зручної таблиці до досить склад­них інженерних, статистичних, фінансових обчислень. Інструмент, який дає змогу виконувати такі розрахунки і вимагає від фахівця у своїй галузі мінімальних навичок роботи з комп 'ютером, є надзвичайно корисним.


3.Представлення теми та очікуваних навчальних результатів
Ми приступаємо до вивчення програми, яка допоможе нам опрацьову­вати дані, подані у вигляді таблиці. Це наступна частина пакета Microsoft Office—табличний процесор Microsoft Excel.

Executableтой, що може бути виконаний, cellкомірка. Тобто це — комірка, яка може бути виконаною.

Тому Excel іноді перекладають як «жива комірка».

Вивчення табличного редактора Microsoft Excel ми побудуємо таким чином:


  • уявімо себе бухгалтерами підприємства з виготовлення мабуть, улюбленої вами солодкої продукції та її продажу;

  • вам необхідно визначити прибуток даного підприємства, для чого необхідно буде створити ряд таблиць з планового та фактичного виробництва продукції, її продажу, додати витрати на прибутковий податок та з/п працівникам, а потім скласти таблицю чистого прибутку;

  • деякі таблиці повинні бути оснащені діаграмою залежності даних;

  • поступово вивчаючи можливості табличного редактора Microsoft Excel робочу книгу будемо вдосконалювати, додаючи відповідні розрахунки;

  • отже, підсумком вивчення теми повинна бути робоча книга з кількох аркушів з відповідними розрахунками.

Сьогодні ми тільки почнемо працювати з цим редактором, тому метою сьогоднішнього уроку є порівняння зовнішнього вигляду текстового та табличного редакторів та навчитися будувати таблиці в табличному редакторі Microsoft Excel.Завдання уроку:

• запуск і ознайомлення з системою меню та панеллю інструментів таб­личного процесора Microsoft Excel;

• введення даних у комірки з клавіатури;

прискорене введення даних, робота з рядами даних;

• оформлення границь таблиці;

• встановлення заголовку таблиці та назви аркушів.По закінченню уроку учні зможуть:

 • Завантажувати табличний редактор Microsoft Excel;

 • Пояснити призначення Microsoft Excel;

 • Визначати координати комірок;

 • Об’єднувати комірки;

 • Змінювати назву аркушів;

 • Вводити в комірки різні типи даних;

 • Змінювати розміри стовпчиків та рядків;

 • Встановлювати границі таблиці.


4. Актуалізація опорних знань

Для проведення АОЗ використовуємо технологію роботи в парах. Для початку учні згадують яким чином вони створювали таблиці в текстовому редакторі Microsoft Word, які можливості текстового редактора вони використовували під час роботи з таблицями. Потім кожна пара учнів завантажує програми Microsoft Excel і Microsoft Word, порівнює їхні інтерфейси, знаходить спільні елементи інтерфейсу цих програм. Після чого учням надається можливість оголосити власні результати перегляду та узагальнити їх.

 1. Вивчення нового матеріалу

Отже, Microsoft Excel – це сучасний табличний процесор, який входить до складу пакету Microsoft Office і використовується для організації розрахунків та аналізу ділових даних.Табличний процесор використовує файли робочої книги з розширенням .xls. В одному файлі робочої книги може зберігатися декілька аркушів.

Завантаження Microsoft Excel відбувається кількома способами:

 • Пуск → Программы →Microsoft Excel;

 • Використати ярлик на робочому столі;

 • Використати ярлик з панелі задач;

 • Натиснути кнопку Microsoft Excel на панелі Microsoft Office.

Вихід з програми можна виконати такими способами:

 • Файл → Выход;

 • Натиснути кнопку Закрыть у верхній частині вікна Microsoft Excel;

 • Alt+F4.

Структура вікна програми:Учні називають складові вікна, які спільні з текстовим редактором, а назву інших складових надає вчитель:

 1. Рядок заголовку

 2. Панель меню

 3. Панель інструментів

 4. Область задач

 5. Рядок стану

 6. Горизонтальна полоса прокрутки

 7. Вертикальна полоса прокрутки

 8. Рядок формул

 9. Заголовки стовчиків

 10. Заголовки рядків

 11. Ярлики аркушів

 12. Активна комірка

Далі вчитель дає можливість учням пояснити назву нових складових вікна, тобто їх призначення.

Активна комірка – це та, на якій знаходиться курсор.

Координати комірок. Ви, напевне, грали в «Морський бій». Як у цій грі позначаються клітинки? Наведіть приклади.

Такий самий принцип покладений і в основу адресації комірок в Microsoft Excel. Скористайтесь прокруткою вікна і подивіться на спосіб задання координат. Зверніть увагу, що стовпчики позначають­ся латинськими літерами. Якщо ми бажаємо звернутися до кількох комірок, що утворюють неперервний блок, то повинні вказати коор­динату лівого верхнього і правого нижнього кутів блоку, розділених двокрапкою. Наприклад, C1:F10. Такі блоки називаються діапазонами.


Завдання учнів полягатиме в тому, щоб створити таблицю виробництва та продажу продукції даного підприємства за рік, тому необхідним буде розглянути введення даних в таблицю, тому розглядаються такі питання:

1. Зміна розмірів рядка і стовпчика

2. Вибір типу даних та їх введення в таблицю даних

3. Написання заголовку таблиці та встановлення границі таблиці

4. Перейменування аркуша робочої книги
Тепер давайте з’ясуємо, які початкові економічні дані нам необхідні. По-перше, наше виробництво виготовлятиме та продаватиме власну продукцію. Але заздалегідь кожне підприємство повинно зробити план для розрахунку витрат на виробництво та визначення виторгу, так як це необхідно для визначення чи вигідно взагалі підприємству виготовляти дану продукцію. Отже, план виробництва – це та кількість продукції, яку планує виготовити підприємство, відповідно план продажу – це та кількість продукції, яку підприємство планує продати, як правило ці цифри повинні збігатися. Але на виробництво, а особливо на продаж підприємства можуть вплинути різні чинники, тому фактичний продаж та виробництво, що являє собою реальні показники, тобто скільки практично виготовлено та продано продукції, не завжди будуть збігатися з плановими, тому ці дані необхідно внести в таблицю. Для з’ясування на скільки підприємство виконало план додаємо графу відхилення, що являтиме собою різницю планових та фактичних показників, а також відсоток виконаного плану, так як підприємство працює з точними показниками і для порівняння використовує показники відсотків.


 1. Закріплення набутих знань

Інтерактивна вправа
Тепер давайте об’єднаємось в групи по 2 особи. Кожен член групи повинен скласти окремо таблицю, але найменування продукції повинні співпадати, адже ці таблиці зв’язані між собою: перший – Виробництво продукції за рік, другий – План продажу продукції, а потім кожен з учнів копіює у власний документ таблицю, створену іншим членом групи.

Отже, результатом повинна бути власна робоча книга в кожного члена групи, яка має назву вашого підприємства і складається з двох аркушів, кожен з яких містить таблицю даних з переліком продукції і введеними числовими даними для подальших розрахунків, а також встановленими границями таблиці, кожен аркуш повинен мати назву відповідно до змісту таблиці. Наприклад: 1 – Виробництво, 2 – Продаж (загальний).Учні попередньо обговорюють найменування продукції та дані таблиці. Відбувається обговорення учнями матеріалу в групах, після чого учні створюють власні таблиці та кожен член групи презентує дані власного виробництва.

Результат роботи може мати такий вигляд:


7. Підбиття підсумків
Учитель пропонує повернутися до мети поставленої на початку уроку, щоб з’ясувати її досягнення. Потім пропонується дати відповіді на такі запитання у формі фронтального опитування:
Що спільного та відмінного ви знаєте під час роботі з таблицями в текстовому і табличному редакторі?

Як запустити табличний редактор Microsoft Excel?

Які дані можна вводити в комірки?

Як змінити розміри комірки?

Як визначити адресу комірки?

Як змінити назву аркуша?

Що нового ви дізналися на сьогоднішньому занятті?

Які навички ви сьогодні отримали?


8. Домашнє завдання

В якості домашнього завдання учням пропонується вдома скласти порівняльну таблицю спільних і відмінних рис текстового і табличного редакторів та оформити у вигляді таблиці основні команди та їх призначення, якими ви користувались на сьогоднішньому занятті.9.Рефлексія

Закінчити наш урок я пропоную вам побудувавши свою відповідь на запитання «Яке призначення має табличний редактор Microsoft Excel?» таким чином: 1. Я вважаю, що …

 2. Тому, що…

 3. Наприклад, …

 4. Таким чином, …

Учні по черзі висловлюють свою думку за запропонованою схемою.


Каталог: uploads -> doc
doc -> Замінено текст розділу: IV. Соціокультурна змістова лінія
doc -> Тема. Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості, складні й складені. Мета
doc -> Тема.. Старий рік поспішає на поріг
doc -> Повідомлення по темі «Будова слова»
doc -> Урок у першому класі «здрастуй, школо!» Мета: Розкрити учням поняття слів «школа», «школяр», розширювати пізнавальну діяльність дітей, формувати інтерес до навколишнього світу
doc -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними й
doc -> Апостроф. Урок-подорож "Морська регата"
doc -> Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте прислів’я ( «Герой вмирає, а ім’я його живе») Диктант 2
doc -> Урок з інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал