Упровадження інтерактивних технологій на уроках основ здоров’я в загальноосвітніх навчальних закладахСкачати 67,82 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір67,82 Kb.
Упровадження інтерактивних технологій на уроках основ здоров’я

в загальноосвітніх навчальних закладах
Система шкільної освіти – єдина структура, що забезпечує масовість (охоплює всіх дітей віком 6-18 років), превентивність, ефективність, системність та послідовність у формуванні в дітей та молоді навичок здорового способу життя.

Освіта потребує інноваційних підходів до вирішення питання збереження та зміцнення здоров’я громади, особливо учнівської. Тому, основне завдання, яке виникає перед педагогами, психологами, науковцями, практиками – розробка таких педагогічних технологій, які спрямовані на формування особистісних установок на здоровий спосіб життя, усвідомлення підлітком цінностей здоров’я та вироблення позитивної моделі поведінки.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є формування в школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. Стало зрозумілим, що назріла потреба переходу від етапу поінформованості школярів про стан їх здоров’я до етапу формування у них стійкої мотивації щодо здорового способу життя.

Питання превентивної освіти є часткою навчально - виховного процесу і розглядаються в різних розділах шкільних предметів, зокрема, основ здоров’я, біології, географії, фізичної культури тощо. Новий предмет „Основи здоров’я” інваріантної складової навчального плану інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності і має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя на основі життєвих навичок. Успішна реалізація програми інтегрованого предмета можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу педагогів, учнів, сім’ї і громади та повноцінного методичного й матеріально-технічного забезпечення.

Результати дослідження ефективності впровадження навчального курсу „Основи здоров’я” в загальноосвітніх навчальних закладах, показали, що для формування навичок здорового способу життя у дітей шкільного віку введення предмета є необхідною потребою сьогодення. Батьки та учні підтримують новий інтегрований навчальний курс „Основи здоров’я”. Вони вважають, що предмет відіграє важливу роль у формуванні культури здоров’я, яка включає не тільки певну систему знань про здоров’я, а й відповідну поведінку щодо його збереження і зміцнення.

Впровадження даного предмету вказує на те, що 69,8% уроки з нововведеного предмету проходять цікаво, дитина цей предмет любить. Але 30,2 % у де яких школах уроки проходять традиційно, що безумовно, негативно позначається на якості превентивної освіти учнів із питань здоров’я.

Однією з гострих проблем, яку слід розв’язати на шляху повного впровадження інтегрованого курсу «Основи здоров’я», є розвиток і підвищення якості підготовки й перепідготовки кадрів з урахуванням реальних суспільних потреб. За дев’ять років впровадження предмету місто 85% підготувало вчителів з основ здоров’я, але іноді адміністрація закладу не має змоги дати години з основ здоров’я вчителю, який уже має відповідну освіту або посвідчення про проходження курсів. А також не всі керівники навчальних закладів виявляють достатньо розуміння важливості цього предмету і, як наслідок, основи здоров’я навчають вчителі, які не мають відповідної фахової підготовки. Лише 687 вчителів, які пройшли навчання та мають посвідчення із методики навчання. Як свідчать результати даних районних відділів освіти, серед учителів, які навчають основам здоров’я , 227 навчають основам здоров’я в школі І ступеня, 460 вчителів у школі ІІ-ІІІ ступенів. Даний предмет також «донавантаженням» викладають 135 вчителів інших предметів: з біології – 55, хімії – 18, географії – 17, математики -14, світової літератури – 9, історії – 1 та фізики, трудового навчання, фізичної культура по 7. Наведені цифри є яскравим підтвердженням практики, що саме те, що навчають основам здоров’я вчителя, які не мають жодного відношення до предмету, або якщо й мають, то лише опосередковане.

Аналіз роботи показав, що 48,5% вчителів, які не пройшли курси з методики навчання предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класів. 66,3% вчителів, які навчають учнів у початковій школі та не мають посвідчення про проходження курсів з методики навчання. За останні п’ять років отримали посвідчення про перепідготовку тільки вчителі 1-4 класів 9,8%, у 5- 9 класах 22%.

Відповідно до наказу МОН України від 2008, 2009 років інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету лист МОН України від 21.08.2010 №1/9-580 вказує, що важливим напрямком сучасної освітньої діяльності є створення тренінгового кабінету з основ здоров’я. При створені кабінету необхідно передбачати можливість проведення уроків з використанням різних форм і методів, у тому числі тренінгових технології, що включають: робота у колі, в групах, у парах, створення творчих проектів, мультимедійних презентацій, проведення рухливих вправ, що передбачає постійне переміщення учнів по класній кімнаті.

Таким чином, за даними загальноосвітніх навчальних закладів уроки основ здоров’я проходять в 137 навчальних закладах у різних кабінетах за розкладом та в 10 начальних закладах Дзержинського, Жовтневого, Інгулецького, Саксаганського та Центрально-Міського районів незважаючи на матеріалі труднощі, змогли підготувати та відкрити спеціалізовані кабінети для інтерактивного навчання з основ здоров’я відповідно до Положення про кабінет з основ здоров’я.

На виконання наказу управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 01.02.2010р № 60 «Про організацію та проведення міського огляду-конкурсу навчальних закладів щодо впровадження просвітницько-превентивних програм «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед дітей та молоді України», «Школа проти СНІДу», «Діалог», «ХОУП», «Культура життєвого самовизначення»» з 15 квітня по 25 травня 2010р. був проведений огляд-конкурс роботи тренінгових центрів та опорних шкіл міста з питань впровадження вищезазначених програм.

У огляді-конкурсі брали участь 7 районних тренінгових центрів та 17 опорних шкіл з них: Дзержинський район - 4 (КЗШІ №1, КЗШ №103, 69, 26), Довгинцівський район - 4 (ЦДЮТ «Гармонія», КЗШ №№130, 128, КНТМЛ №81), Жовтневий район 3 (ЦДТ «Дивосвіт», КЗШ №№125, 121), Інгулецький район - 2 (ЦДЮТ «Мрія», КГ №127), Саксаганський район - 4 (ЦДЮТ «Сонях», КСШ№74, КЗШ №19,118), Тернівський район - 2 (ЦДЮТ «Терноцвіт», КЗШ № 106), Центрально-Міський район - 5 (ПДЮТ, КСШ№20, КЗШ №8,28,29).

Передовий педагогічний досвід опорних шкіл КЗШ № 121,125 Жовтневого району продемонстрував поетапність реалізації програм, масштабність, системність, ґрунтовний методичний супровід педагогів-тренерів.

Проаналізувавши кількісний та якісний показник педагогів-тренерів, що пройшли навчання та впроваджують знання на практиці, було з’ясовано, що на сьогодні, в місті налічується професійно підготовлений арсенал педагогів-тренерів, які забезпечують дієвість реалізації зазначених програм у кожному районі – це 1478 осіб, які складають 15% від загальної кількості педагогів міста.

З них отримали сертифікати за обласними та міськими програмами:


 • «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед дітей та молоді України - 172 особи.

 • «Школа проти СНІДу» - 79 осіб;

 • «Діалог» - 23 особи;

 • «Культура життєвого самовизначення» - 58 осіб;

 • «Покращення якості соціальних послуг дітям і сім’ям в громаді» - 25 осіб;

 • «Використання інтерактивних технологій у програмах по формуванню здорового способу життя» - 78 особи;

 • «Організація дозвілля у пришкільних таборах» - 40 осіб.

Кількість виділених годин в інших районах не відповідає потребам впровадження, бо фактично, на кожного педагога-тренера, що пройшов навчання (1478 осіб) виділено 0,06 годин по місту.

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день всі 7 районів міста мають дефіцит годин для забезпечення якісної превентивної освіти в районі, що знижує результативність впровадженої роботи та ще коли навчальний заклад в районі визначений як опорний, а на впровадження превентивних програм не виділено жодної години, це є такі заклади: КЗШ №№12, 26,29,57,59,69,87,ПДЮТ.

Велика увага під час впровадження просвітницько-превентивних програм з боку районних відділів освіти Дзержинського, Довгинцівського, Жовтневого, Інгулецького районів приділяється в міжсекторній взаємодії різних організацій.

Результативними стали партнерські відносини у Дзержинському районі між районним тренінговим центром з Міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Комітетом у справах дітей та молоді Дзержинського району. Дана співпраця реалізується через спільні семінари-тренінги, круглі столи, акції, соціальні рекламні кампанії та охоплює учнів, педагогів, батьків, студентську та робітничу молодь.

З метою залучення навчальних закладів міста до Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, активізації роботи освітян щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, в місті існує мережа навчальних закладів – Школи сприяння здоров’я, а саме: КДНЗ №88, НВК №240, КГ №49, 91, КЗШІ №1, КЗСШІ №8, КЗШ №№8, 15, 35, 42, 65, 89, 124, 128, із них 10 експериментальні: 3-Всеукраїнського та 7-обласного рівнів.

Значну допомогу в проведені профілактичних заходів щодо попередження шкідливих звичок пропонується впровадження факультативних та спеціальних курсів з даного виду діяльності. На сьогодні в 22 загальноосвітніх навчальних закладах запроваджено факультативний курс з профілактики ризикованої поведінки та ВІЛ/СНІДу для учнів 10-11 класів. На жаль із 7776 учнів старшої школи лише 1110 учнів задіяні до факультативних та гурткових занять з профілактики ризикованої поведінки та шкідливих звичок.

У заключні шановні колеги хотілось би звернути увагу, на пріоритетну роль у формуванні культури здоров’я, яка включає:


 • певну систему знань та відповідну поведінку щодо збереження і зміцнення здоров’я;

 • рівень забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів щодо підготовки вчителів, які пройшли перепідготовку з методики викладання предмета;

 • спрямування навчально-методичного процесу на успішну реалізацію основних цілей і завдань предмета “Основи здоров’я”;

 • здійснювати навчання учнів інтерактивними методами.

Ми не можемо знати як і чим відгукнеться наше слово, наша

протидія ВІЛ-інфекції, але, якщо в результаті нашої роботи ми розчистимо життєву дорогу хоча б для однієї дитини, можна вважати, що наша місія була необхідною і ефективною. А за умови об’єднання зусиль багатьох небайдужих людей ми зможемо призупинити поширення ВІЛ/СНІДу в Україні.Методист Інноваційно-

методичного центру

Ю. Тітенко
Каталог: 1osnowi-zd
1osnowi-zd -> Впровадження інтерактивних технологій в систему професійної підготовки вчителів предмета “Основи здоров’я”
1osnowi-zd -> Особливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки
1osnowi-zd -> Здоров’язберігаючі аспекти сучасного уроку
1osnowi-zd -> «Сучасні підходи до формування позитивної мотивації дітей та учнівської молоді на здоровий спосіб життя в процесі вивчення основ здоров’я»
1osnowi-zd -> Здоров’язберігаючі технології в навчально-виховному процесі
1osnowi-zd -> І. М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності. 2010. №


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал