Українська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка


ІІІ. Соціокультурна змістова лініяСторінка8/8
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


ІІІ. Соціокультурна змістова лінія


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)

Історичне минуле держави Україна, її столиці.


Розташування України в Європі.

Характерні особливості державних символів України. Українська мова як державний символ України. Державні свята.

Минуле і сьогодення рідного краю, його природа, люди, що прославили рідне місто чи село.

Українські народні звичаї, традиції, обереги.


Історичне минуле України часів Запорізької Січі.


Відомі люди України минулого і сьогодення.2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)

Читання і переказування уривків з українських народних казок, характеристика персонажів, визначення головної думки казки.


Відгадування, вивчення і складання загадок.

Вивчення веснянок, колискових, колядок, щедрівок, посівалок, ознайомлення з особливостями їх використання.

Вивчення народних прикмет.
Читання й аналіз доступних народних приказок і прислів’їв.


3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)

Ознайомлення з етимологією найпростіших українських формул мовленнєвого етикету.


Ознайомлення з особливостями національного етикету в українській родині.

Вживання українських формул мовленнєвого етикету в громадських місцях з урахуванням віку і статусу людей, з якими відбувається спілкування.4. Соціальні ролі (протягом року)

Стосунки в сім’ї.

Ставлення до учнів, учителів і технічного персоналу школи.

Правила етикетної поведінки в громадських місцях (театрі, на екскурсії, виставці, концерті).Культура поведінки на природі. Ставлення до природи

Учень (учениця):


знає і розповідає про утворення української держави, засновників її столиці;

знає про те, що Україна є європейською державою, про розташування на українській території географічного центру Європи;

знає і пояснює, що символізують кольори на прапорі України, герб–тризуб; знає напам’ять державний гімн і пояснює його зміст; усвідомлює і пояснює, чому українська мова є державним символом нашої держави; знає державні свята (День Незалежності, День Конституції, День Соборності України);

складає письмову розповідь про походження назви рідного міста чи села, вулиці, на якій мешкає, майдану, річки тощо, про природу, відомих людей рідного краю;

знає і розповідає про найпоширеніші народні звичаї і традиції (зустрічати гостей з хлібом–сіллю, дарувати вишитий рушник тощо); знає і розповідає про українські обереги (вишиванка, вишитий рушник, підкова, часник, пучечки зілля тощо);

знає і розповідає про утворення і значення в історії України Запорізької Січі, найвідоміших гетьманів (Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та ін.);

знає імена окремих найвідоміших українських винахідників, учених, акторів, музикантів тощо.
Учень (учениця):
читає і розповідає українські народні казки; дає характеристику персонажам, визначає головну думку казки, пояснює її повчальний характер;

відгадує загадки, знає напам’ять окремі з них; самостійно складає найпростіші загадки про конкретні предмети, явища, називаючи їх ознаки;

знає напам’ять веснянки, колискові, колядки, щедрівки, посівалки і використовує їх під час дозвілля, ігор, обрядів;

знає, пояснює і перевіряє народні прикмети;

пояснює значення найпрозоріших народних приказок і доступних прислів’їв, використовує їх у власному мовленні;
Учень (учениця):


пояснює етимологію найпростіших формул мовленнєвого етикету (добрий день, до побачення, спасибі, на добраніч);

знає про національні традиції звертання дітей до батьків в українській родині, прагне підтримувати ці традиції в своїй сім’ї;

знає і правильно записує українські формули мовленнєвого етикету; свідомо вживає їх у спілкуванні з людьми різного віку, статусу; дотримується правил етикету в громадських місцях;
Учень (учениця):

поважає старших членів родини, допомагає їм; піклується про молодших членів сім’ї; радіє успіхам і співпереживає за невдачі і прикрощі своїх рідних;

підтримує дружні стосунки з однокласниками, завжди готовий допомогти їм; вболіває за честь класу і школи; поважає вчителів, толерантно ставиться до старшокласників і учнів молодшого віку, технічного персоналу школи;

знає і виконує правил етикетної поведінки в театрі, на екскурсії, виставці, концерті; вживає відповідні формули мовленнєвого етикету;

цікавиться природними явищами, рослинним і тваринним світом; турбується про природу рідного краю, прагне збагатити її (садить і доглядає рослини, підгодовує птахів тощо); поводиться на природі належним чином


IV. Діяльнісна змістова лінія


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

Робота з підручником.


Користування додатковими навчальними посібниками.
Спілкування в процесі навчання.


3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.


4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.


Оцінювання результатів навчання

Учень (учениця):

своєчасно готується до уроку; тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;

визначає під керівництвом учителя мету навчання; дотримується режиму навчальної діяльності; працює швидко і зосереджено; приступає до виконання самостійної роботи після її обдумування; раціонально розподіляє час для виконання певної роботи; цінує час – власний та інших людей;

виконує всі настанови вчителя; слухає і коментує відповіді однокласників; взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі).
Учень (учениця):

орієнтується в методичному апараті підручника (розуміє значення всіх символів, кольорових шрифтових позначень); швидко знаходить потрібний матеріал;

працює з навчальними посібниками, роздатковим матеріалом; користується довідниковою літературою (навчальними словниками, довідниками тощо); шукає нову інформацію в різних джерелах;

розповідає чітко, послідовно; міркує взаємопов’язаними судженнями в ході монологічного повідомлення; відтворює інформацію з елементами логічної обробки матеріалу (виділення основної думки, встановлення зв’язку між відомим і невідомим матеріалом тощо); спілкується належним чином під час виконання групових і колективних завдань.
Учень (учениця):

визначає головне; самостійно робить висновок з пояснення вчителя; користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; класифікує і групує вивчений матеріал; знаходить і пояснює причинно-наслідкові зв’язки; користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); висловлює аргументовані критичні судження; доводить правильність певного судження та власної думки;

виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для вирішення важливих проблем.
Учень (учениця):

використовує засвоєні способи перевірки орфограм; знаходить і виправляє граматичні і стилістичні помилки; контролює послідовність виконання роботи за самостійно складеним планом; здійснює взаємоперевірку;

оцінює усні відповіді, письмові роботи – власні та однокласників; висловлює оцінні судження
Програму підготували:

Вашуленко Микола Самійлович, керівник творчого колективу; завідувач кафедри теорії та методики початкового навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, академік, доктор педагогічних наук, професор

Пономарьова Катерина Іванівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Прищепа Ольга Юхимівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Мартиненко Валентина Олександрівна, старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;

Лунько Наталія Іванівна, учитель початкових класів гімназії імені Лесі Українки № 117 м. Києва, вчитель – методист.

Каталог: uvaga pervoklas
uvaga pervoklas -> Програма " природознавство" 1-4 класи загальна характеристика навчального предмета Програма навчального предмета „Природознавство"
uvaga pervoklas -> Основи здоров'Я 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Математика 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Літературне читання 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Програма «впевнений старт»
uvaga pervoklas -> Мистецтво 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
uvaga pervoklas -> Іноземні мови 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів англійська мова, 1 клас
uvaga pervoklas -> Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
uvaga pervoklas -> Пояснювальна записка Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство»
uvaga pervoklas -> Музичне мистецтво


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал