Учити жити в суспільстві, серед людей це означає вчити здійснювати суспільні вчинкиСторінка1/26
Дата конвертації31.01.2017
Розмір4,23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Учити жити в суспільстві, серед людей – це

означає вчити здійснювати суспільні вчинки,

тобто вчити передавати своєю поведінкою

ставлення до людей.

Найціннішим надбанням будь-якої держави є не тільки корисні копалини й родючі землі, а інтелект, творчий і духовний потенціал її громадян.

Тому головна мета системи освіти-створити умови для розвитку та самореалізації кожної особистості, як громадянина України, виховати бажання у дитини зберігати і примножувати культурно-історичні традиції, шанобливо ставитись до державних святинь і законів, до української мови та культури.

Одним із пріоритетних напрямків реалізації цих завдань є морально - правове виховання. Необхідність широкого і всебічного правового виховання викликається зростанням творчої, організуючої, координуючої ролі права в економічному, політичному і соціальному розвитку нашого суспільства.

Вільний ринок прийшов до нас із такими моральними рецидивами, як корисливість, злодійство, хабарництво, організована злочинність. Під прикриттям діловитості, підприємництва найчастіше розуміється престиж крайнього егоїзму, виправдовується законність досягнення мети будь-якими шляхами, виникає небезпека поваги нечесності й несправедливості, поклоніння перед багатством, владою грошей, «красивим життям», незалежно від того, якою ціною це досягнуто. У той час, коли стираються грані між добром і злом, між моральним і аморальним, доросле суспільство, що усвідомлює свою відповідальність перед підростаючим поколінням, не може залишити його без підтримки і допомогти у важкий період самовизначення.

Активну в правовому відношенні людину необхідно формувати змалку, особливо в шкільному віці. Саме через школу проходить все підростаюче покоління. Тому на учня з перших днів його навчання слід дивитися, як на громадянина України, наділеного певними правами й обов’язками. Перед школою стоїть завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей у дусі безумовного дотримання норм права і моралі. Педагоги школи вважають, що виховати таку людину має сучасна школа, тому що тільки педагоги бачать у кожній дитині неповторну унікальну особистість і зможуть зробити її господарем свого життя, своєї долі, а також допоможуть реалізувати себе в житті.

Для того щоб брати активну участь у житті держави, потрібно не тільки свідоме ставлення до своїх обов’язків громадянина, але й спеціальні знання, уміння і навички. З цією метою у школі розроблено

модель випускника школи-інтернату:

«Я» - людина.

«Я» - громадянин України .

«Я» - особистість.

«Я» - соціум .

«Я» - інтелектуал.

«Я» - член сім’ї.

«Я» - за здоровий спосіб життя .

«Я» - за збереження навколишнього середовища.

«Я» - випускник школи-інтернату .Формуючи модель випускника школи-інтернату, особлива увага приділяється вивченню основ юридичної науки, яка виховує правосвідомість і правову культуру – необхідні умови існування правової держави. Курс «основи правознавства» в школі-інтернаті викладає досвідчений учитель – Тимченко Т.О., яка добре володіє методикою викладання предмета. Визначальною особливістю її правоосвітньої і виховної діяльності є постійний пошук нових підходів, за яких пріоритет надається підвищенню загального рівня правової культури учнів.

Плануючи уроки правознавства, учитель дбає про, те щоб школярі мали можливість самостійного пошуку у набутті нових знань, у розв’язанні питань проблемного характеру. Інноваційні методи, що їх використовує педагог, створюють умови для моделювання навчальних ситуацій, які формують в учнів уміння та навички класифікувати матеріал, застосовувати зіставлення та аналогії, робити висновки, давати об’єктивні оцінки правовим ситуаціям. Рівень успішності школярів із правознавства вищий за загальношкільний з гуманітарних предметів. Учні добре орієнтуються у знанні законів, що стосуються освітньої сфери про мови та про освіту, обізнані у міжнародно-правових актах: Декларації прав людини та Конвенції про права дитини.

Уроки правознавства проходять у спеціально обладнаному кабінеті історії та права. Велику увагу учитель приділяє візуальній інформації і оформленню кабінету. На допомогу учням створено куточок правових знань, який містить примірники з текстами Конституції України, зображення державної символіки, а також реферати, виступи, кросворди, творчі роботи учнів на правову тематику. Вивчаючи окремі положення галузевих юридичних дисциплін, зокрема, цивільного, адміністративного, трудового права, вчитель і учні аналізують відповідні нормативно-правові акти, що знаходяться в кабінеті. Для вирішення правових ситуацій старшокласники часто звертаються до юридичної енциклопедії.

Правове навчання і виховання учнів продовжується і в позаурочний час. Учитель творчо підходить до організації освітньо-виховних заходів: вікторин, конкурсів, диспутів, зустрічей у правовій вітальні. У творчому добутку педагога – сценарії юридичних вечорів, брейн-рингів, а також олімпіадні завдання для учнів 9-11 класів. Учитель постійно цікавиться новинками методичної літератури, щороку оформляє підписку на науково-методичний журнал «Історія та правознавство».

Викладаючи курс «Основи правознавства», вчитель Тимченко Т.О. добре обізнана з основними положеннями юридичної науки, володіє методикою викладання предмета, застосовує різноманітні форми та методи роботи.

Сьогодні увага педагога зосереджена на впровадженні сучасних педагогічних технологій. Окрім традиційних уроків, учитель проводить ділові ігри, практикуми, семінари, лекції. У виховній роботі вона спрямовує зусилля на виконання одного з найважливіших завдань курсу – підготовці учнів до самостійного життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуки шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів Української держави.

Важливо, що у процесі навчання широко використовуються міжпредметні зв’язки, насамперед з історією, а також з українською та зарубіжною літературою. У свою чергу матеріал, що вивчається в курсі правознавства, є основою для більш глибокого засвоєння історії, економіки, курсу «Людина і суспільство», окремих тем курсу «Захисту Вітчизни».

Правовиховна робота здійснюється і в процесі вивчення предметів гуманітарного, а також природничо-математичного циклу. Виховні завдання реалізуються при доборі, складанні і розв’язуванні задач та вправ, вивченні морально-правових проблем у творах українських письменників, зокрема, Г.С.Сковороди, І.П.Котляревського, Т.Г.Шевченка, Л.І.Глібова, І.Я.Франка, О.Гончара.Одним із пріоритетних напрямків правоосвітньої і виховної роботи у школі-інтернаті стало впровадження в навчально-виховний процес нових технологій. Протягом багатьох років викладання правознавства у школі спостерігається стійкий інтерес учнів до цього предмета. Особистісно-орієнтовний підхід, опора на знання учнів, а також інформацію, отриману поза школою, діалогічність процесу вивчення програмового матеріалу – ось основні акценти методики викладання курсу правознавства.

Зростання відкритих освітніх технологій на власному досвіді переконує, що вони дозволяють оптимізувати навчально-пізнавальний і виховний процес, сприяють підвищенню мотивації учнів до навчання (це одна із актуальних проблем сучасної школи), активізують пізнавальну й творчу діяльність учнів, формують їхні погляди на навколишній світ. Застосування відкритих освітніх технологій підвищує самооцінку учнів, дає їм позитивний досвід соціалізації, згуртовує колектив.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал