Тести до розділу сутнісна характеристика потенціалу підприємстваСторінка1/4
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0,53 Mb.
  1   2   3   4
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 1. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


 1. Потенціали класифікують за деякими ознаками:

1) за галузевою ознакою; 2) за терміном дії; 3) за мірою реалізації; 4) за рівнем дослідження; 5) за функціональною сферою виникнення; 6) всі відповіді правильні.

 1. За галузевою ознакою виокремлюють такі види потенціалу:

1) сільськогосподарський; 2) науковий; 3) інфраструктурний; 4) промисловий; 5) будівельний; 6) комунікаційний; 7) всі відповіді правильні.

 1. За мірою реалізації виокремлюють такі види потенціалу:

1) плановий; 2) базовий; 3) перспективний; 4) фактичний; 5) чинниковий; 6) всі відповіді правильні.

 1. Потенціал підприємства характеризується такою кількістю основних рис:

1) 9; 2) 5; 3) 7; 4) 3; 5) 4.

 1. Усі складові потенціалу підприємства поділяють на:

1) об’єктивні та суб’єктивні; 2) окремі та комплексні; 3) абстрактні та конкретні; 4) об’єктні та суб’єктні; 5) всі відповіді правильні.

 1. До складу виробничого потенціалу входять наступні елементи:

1) потенціал управлінського персоналу;

2) потенціал нематеріальних активів;

3) потенціал технологічного персоналу;

4) потенціал основних фондів;

5) потенціал оборотних фондів;

6) потенціал землі та природно-кліматичних умов;

7) всі відповіді правильні.

 1. Наявні та приховані можливості підприємства щодо залучення та використання факторів виробництва для випуску максимально можливого обсягу продукції (послуг) — це:

1) інноваційний потенціал;

2) виробничий потенціал;

3) потенціал землі та природно-кліматичні умови;

4) потенціал основних фондів;

5) потенціал оборотних фондів;

6) потенціал нематеріальних активів;7) потенціал технологічного персоналу.

8. Сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних i модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного та управлінського оновлення — це:

1) потенціал нематеріальних активів;2) потенціал технологічного персоналу;

3) інноваційний потенціал;

4) фінансовий потенціал;5) інвестиційний.

9. Здатність робітників виробляти різні продукти, надавати послуги чи виконувати роботи — це:

1) потенціал землі та природно-кліматичні умови;

2) потенціал основних фондів;

3) потенціал оборотних фондів;

4) потенціал нематеріальних активів;5) потенціал технологічного персоналу;

6) фінансовий потенціал;7) інвестиційний.

 1. Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, що ними воно може розпоряджатися для здіснення поточних i перспективних витрат — це:

1) потенціал нематеріальних активів;

2) потенціал технологічного персоналу;

3) фінансовий потенціал;

4) інвестиційний;

5) управлінський;6) маркетинговий.

11. Здатність підприємства систематизовано і планомірно спрямувати всі свої функції (визначення потреб i попиту, організація виробництва, продаж i післяпродажне обслуговування) на задоволення потреб споживачів i використання потенційних ринків збуту — це:

1) науково-технічний потенціал;

2) управлінський потенціал;

3) потенціал організаційної структури управління;4) маркетинговий потенціал.

 1. Узагальнююча характеристика рівня наукового забезпечення виробництва (науки, техніки, технології, інженерної справи, виробничого досвіду, можливостей та ресурсів, у тому числі науково-технічних кадрів, які є в розпорядженні підприємства для розв'язання науково-технічних проблем — це:

1) науково-технічний потенціал;

2) управлінський потенціал;

3) потенціал організаційної структури управління;

4) маркетинговий потенціал. 1. Загальнокорпоративний управлінський (формальний та неформальний) механізм функціонування підприємства, який втілює в собі рівень організації функціональних елементів системи та характер взаємозв’язків між ними — це:

1) науково-технічний потенціал;

2) управлінський потенціал;3) потенціал організаційної структури управління;

4) маркетинговий потенціал. 1. Навички та здібності керівників ycix рівнів управління з формування, організації, створення належних умов для функціонування та розвитку соціально-економічної системи підприємства — це:

1) науково-технічний потенціал;

2) управлінський потенціал;

3) потенціал організаційної структури управління;

4) маркетинговий потенціал.


 1. Трудовий потенціал — це:

1) навички та здібності керівників ycix рівнів управління з формування, організації, створення належних умов для функціонування та розвитку соціально-економічної системи підприємства;

2) персоніфікована робоча сила, яка розглядається в сукупності cвoїx якісних характеристик;

3) здатність підприємства систематизовано і планомірно спрямувати всі свої функції (визначення потреб i попиту, організація виробництва, продаж i післяпродажне обслуговування) на задоволення потреб споживачів i використання потенційних ринків збуту;

4) збалансовані з вимогами виробництва можливості цехів, господарств i служб забезпечити необхідні умови для діяльності основних підрозділів підприємства та задоволення соціальних потреб його персоналу.

 1. Інфраструктурний потенціал — це:

1) навички та здібності керівників ycix рівнів управління з формування, організації, створення належних умов для функціонування та розвитку соціально-економічної системи підприємства;

2) персоніфікована робоча сила, яка розглядається в сукупності своїх якісних характеристик;

3) здатність підприємства систематизовано і планомірно спрямовувати всі свої функції (визначення потреб i попиту, організація виробництва, продаж i післяпродажне обслуговування) на задоволення потреб споживачів i використання потенційних ринків збуту;

4) збалансовані з вимогами виробництва можливості цехів, господарств i служб забезпечити необхідні умови для діяльності основних підрозділів підприємства та задоволення соціальних потреб його персоналу.

 1. Вкажіть назви векторів квадрату потенціалу підприємства:

1) менеджмент;

2) виробництво та організаційна структура;3) маркетинг;

4) збут продукції;5) фінанси;

6) правильні відповіді 1-4;

7) організаційна структура та менеджмент;

8) виробництво, розподіл та збут продукції.

 1. Квадрат потенціалу підприємства може бути таких типів:

1) ромб; 2) паралелограм; 3) правильні відповіді 1,2; 4) квадрат; 5) трапеція; 6) спотворена форма.

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 2. ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Надайте визначення таким властивостям економічних систем.

 1. Поліструктурність як одна з властивостей економічних систем — це:

1) економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархічними взаємозв’язками між ними;

2) система складається із певної кількості частин;

3) система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки;

4) у будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості.


 1. Унікальність як одна з властивостей економічних систем — це:

1) економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархічними взаємозв’язками між ними;

2) система складається із певної кількості частин;

3) система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки;

4) у будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості;

5) цілеспрямованість дії елементів системи посилює ефективність її функціонування.3. Складність як одна з властивостей економічних систем — це:

1) економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархічними взаємозв’язками між ними;

2) система складається із певної кількості частин;

3) система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки;

4) у будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості;

5) цілеспрямованість дії елементів системи посилює ефективність її функціонування.


 1. Нестаціонарність як одна з властивостей економічних систем — це:

1) економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархічними взаємозв’язками між ними;

2) система складається із певної кількості частин;3) система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки;

4) у будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості;

5) цілеспрямованість дії елементів системи посилює ефективність її функціонування.


 1. Синергічність як одна з властивостей економічних систем — це:

1) економічна система визначається неоднорідністю складових, різнохарактерними та ієрархічними взаємозв’язками між ними;

2) система складається із певної кількості частин;

3) система має постійно мінливі параметри та характеризується стохастичністю поведінки;

4) у будь-який час система має притаманні тільки їй ресурсні та організаційні можливості;5) цілеспрямованість дії елементів системи посилює ефективність її функціонування;

6) можливість протидіяти руйнувальним тенденціям.6. Структура потенціалу має характеризуватися такими основними рисами:

1) планомірність; 2) динамізм; 3) гнучкість; 4) стійкість; 5) пропорційність; 6) стабільність; 7) всі відповіді правильні.

7. У системі потенціалу підприємства можна виділити такі типи закономірностей:

1) формувальні; 2) організаційні; 3) регуляторні; 4) регулювальні; 5) всі відповіді правильні.

8. До системи факторів, що зумовлюють вибір місця розташування підприємства не входить такий:

1) можливості забезпечення трудовими ресурсами належної кваліфікації в необхідній кількості;

2) можливості забезпечення матеріальними ресурсами в необхідній кількості та належної якості;

3) можливості обслуговування бізнесу (забезпечення водою, електроенергією, система дренажу території, утилізація відходів тощо);

4) комунікаційні можливості (система автошляхів, залізниць, інформаційна система тощо);5) можливості пошуку підприємницької ідеї;

6) ринкові можливості (віддаленість ринків збуту, наявність спеціалізованих торговельних установ тощо);
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал