Теоретична частина Аналіз програми післябукварного періоду: навчання читати і навчання письмаСкачати 66,51 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір66,51 Kb.
Теоретична частина

1. Аналіз програми післябукварного періоду: навчання читати і навчання письма.

Згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою зазначено, що після букварний період призначений для вдосконалення уміння читати, писати, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення, виконання завдань і вправ із читання та письма за підручником (навчальним посібником), який готує учнів до вивчення у 2 класі окремих курсів – української мови і літературного читання.

Після вивчення букваря уроки читання будуються на основі навчального матеріалу, призначеного для удосконалення основних якостей читацької навички – усвідомленості, правильності, виразності, а також швидкості, наближеної до повільної зв’язної розповіді. Читання текстів, які супроводжуються різноманітними навчальними завданнями, спрямованими на вдосконалення читацької навички й усвідомлення прочитаного тексту, підготовку учнів до роботи в 2 класі за читанкою. В цей період учень або учениця читає доступні тексти правильно, виразно, усвідомлюючи їх зміст. Дотримується швидкості читання, наближеної до повільної зв’язної розповіді. Розуміє й адекватно виконує короткі інструкції до навчальних завдань у підручнику та запропонованих учителем (для виконання індивідуально, в парах, у групах).

Завдання навчання письма в після букварний період включає в себе використання набутих умінь і навичок письма (охоплюючи правописну грамотність) для різного виду письмових робіт. Робота у звичайному зошиті №1 (без друкованої основи). Учень або учениця списує друкований і рукописний текст, дотримуючись каліграфічних вимог; виконує мовні завдання – фонетико-графічні, лексичні, граматичні; пише під диктування слова, речення із 3-4 слів (з урахуванням службових слів), у яких написання не розходиться зі звучанням, зв’язний текст, у якому написання слів відповідає вимові (інші слова записуються на дошці або продиктовуються орфографічно).


2. Календарне планування уроків навчання грамоти: навчання читати і навчання письма післябукварного періоду

Відповідно до програми складено календарний план, який передбачає навчання читати в після букварний період 29 годин, навчання письма в після букварний період також 29 годин. Важливим завданням читання у 1-му класі є пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею працювати. У 1-му класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується відводити до 20 хвилин уроку навчання грамоти (1 раз на 2 тижні). Якщо учні класу мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може відводити на заняття з дитячою книжкою цілий урок.

Важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності учнів відводиться урокам розвитку усного і писемного зв’язного мовлення, які рекомендується проводити у 1-му класі як фрагмент уроку (протягом 15-20 хвилин) не рідше як один раз на два тижні (17 годин на рік).
3. Аналіз підручників: “Читанки”, “Української мови” (Післябукварна частина).

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та базових навчальних програм.

Структура, зміст і методичний апарат підручників реалізують особистісно орієнтований підхід до навчання, провідні функції підручників (інформаційну, розвивальну, виховну, мотиваційну); відповідають інноваційну підходам у методиці, запитам дітей цього віку, їх прагненню д пізнання, спілкування, різноманітної продуктивної діяльності.

Післябукварний період забезпечений «Післябукварною читанкою» та підручником «Українська мова». Зміст «Післябукварної читанки» розв’язує завдання формування навички читання й літературного розвитку першокласників, готує їх читання і повноцінного сприймання різножанрових художніх творів у 2-му класі.

Коло читання складають літературні твори, опрацювання яких формує початкові уявлення про сучасну дитячу літературу, розкриває картину образів світу словесно-художні засоби з урахуванням психологічних особливостей першокласників.

Зміст «Української мови» для першокласників спрямований на закріплення вивчених простих орфограм.Звернемо увагу на новизну «Післябукварної читанки» «Української мови» для першокласників

Для ознайомлення з художнім твором пропоную елементи театралізації («повторіть з відповідною інтонацією»; «покажіть жестами, мімікою стан персонажа»), передбачення того, як розгортатимуться події. Усі дії учнів визначені умовними значками.

3 метою формування правильності, швидко усвідомленості, виразності читання перед текстом подаю спеціально розроблені вправи. Форма їх подачі відповідає інтересам сучасної дитини («наберіть букви, склади, слова на клавіатурі комп’ютера», «складіть приказку за поданими номе­рами телефону», «складіть речення за допомогою живого алфавіту»}.

Приділяю велику увага навчанню учнів сприймати художню образність слова, визначати основну думку за поданими зразками відповідей), вибирати шляхи розв'язання проблеми й пропонувати свої, давати оцінку вчинкам персонажів твору. Для цього підібрані твори, у яких чітко визначено образ (добрий чи злий, охайний, любить красу, наводить порядок серед своїх іграшок; уважний до членів родини і т. ін.).

Тексти, форми подачі орієнтовані на формуван­ня уваги до художнього слова (антоніми подаються через прислів'я з недописаними словами, вірш-гру; явлення про фразеологізми, омоніми формується в основі змісту казки, метафори — через замилування красою слова, персонажем твору).

Так, через казковий сюжет діти самостійно зможуть зрозуміти зміст фразеологізмів: подарунок від зайчика (зайчик роздавав людям для їхніх дочок синочків пиріжки — «Візьміть по пиріжку. Скажете, від зайця!»).

Формується уявлення про опис, портрет, а також такий жанр, як щоденник.

Розширено спектр завдань до малюнків. Вони не лише ілюструють зміст текстів, а й залучають учнів до активного мислення, розвивають уяву, спосте­режливість («чи відповідними кольорами художник зафарбував запах м'яти, липи?»).За своєю структурою, змістом, методичним апара­том «Українська мова для першокласника» набли­жена до підручника «Українська мова» для 2-го класу, що забезпечує наступність навчального процесу.

Навчальний зміст підручника включає вправи на закріплення тих простих орфограм, які вивчаються протягом букварного періоду, а саме:

букви Я, Ю, Є, / та їх звукові значення;


буква Щ та її звукові значення;


буквосполучення дж і дз, їх звукові значення;


велика буква в написанні географічних назв, у прізвищах, іменах та по батькові людей;


велика буква на початку речення;


вживання м'якого знака;


вживання апострофа.
З метою відпрацювання й закріплення написання складних за конфігурацією рядкових і великих букв на сторінках посібника пропонуються каліграфічні хвилинки, які мають творчий характер.

Навчальний зміст підручника «Українська мова» пропонує матеріал для списування за зразком, спи­сування із пропущеними простими орфограмами, словами, словами з довідок, а також такі, як: із по­даних слів скласти речення, з літер слова скласти нові слова, дати відповіді за зразком.

Такі вправи спрямовані на формування грама­тичних умінь, удосконалення граматичного ладу мовлення.

Оригінальними є запропоновані види роботи з розвитку мовлення дитини, а саме: підписати серії малюнків реченнями з прочитаного на уроці читання оповідання, описати свою зовнішність за аналогією, описати ромашку за планом і опорними словами, словосполученнями.

Пропоную вашій увазі уривок уроку, де ми описужмо ромашку.

На сторінках посібника під рубрикою «Спілкуємось красно» подаються поради, правила, які вчать правильно спілкуватись.

Вже в 1-му класі підручник містить завдання підвищеної складності, одне з яких давайте переглянемо.


Практична частина

1. Рівень навчаності учнів

Використовуючи різні форми перевірки: індивідуальну, групову, в парах, фронтальну на сьогоднішній день маємо такі результати:

Складами читають 3 учнів класу, складами і цілими словами – 21 учень, цілими словами – 8 учнів. При перевірці читання враховую правильність читання, розуміння прочитаного, логічні наголоси, емоційність читання.
2. Калейдоскоп ідей

У вас у кожної на столі є долонька. Я пропоную вам на кожному пальчику долоньки записати цікаві, на вашу думку, спеціальні вправи для вдосконалення методики роботи з після букварною читанкою та після букварною українською мовою.

Зачитайте будь ласка

Як ви думаєте, чому це все писали саме на долоні?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал