Та педагогічним кадрам Хмельницький 2011 Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному роціСторінка1/13
Дата конвертації10.12.2016
Розмір3,84 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Управління освіти і науки

Хмельницької облдержадміністрації

Хмельницький обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Методичне забезпечення

навчально-виховного процесу

в навчальних закладах області

в 2011-2012 навчальному році

(рекомендації методичним, керівним

та педагогічним кадрам)

Хмельницький

2011

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в 2011-2012 навчальному році (рекомендації методичним, керівним та педагогічним кадрам). - Хмельницький: ХОІППО.-200 с.

Методичні рекомендації підготували:

Баля С.А., Галас А.В., Галкін Д.В., Гільберг Т.Г., Ґудзь В.В., Денисова О.А., Дубковецька Г.М., Журавська Н.І., Іванеску Г.П., Іова В.Ю., Каліночкіна Ю.М., Каратаєва М.І., Кушнір В.О., Красномовець Л.В., Красовська В.Ю., Лавренюк А.О., Левицький В.В., Луценко Л.П., Махмутова А.Є., Мельникова С.І., Мирна Л.А., Мороз Т.В., Непочатова Т.С., Павич Н.М., Пастух Л.В., Поліщук А.Й., Пулатова Л.Й., Ребрина В.А., Фінько Г.М., Шнира О.О., Юхименко А.П.

Загальна редакція – Мельник В.В., проректор з наукової роботи

Технічний редактор – Коновалов А.А., методист центру інформаційно- комп’ютерних технологій та дистанційної освіти

Відповідальний за випуск – Войтенко В.І., ректор ХОІППО

Методичні рекомендації призначені методичним, керівним та педагогічним кадрам освіти області. Видання містить рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах, початковій школі, вивчення в 2011-2012 н.р. предметів природничо-математичного, технологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного циклів навчальних дисциплін та поліпшення управлінської, психологічної, виховної тощо діяльності працівників освіти. Зміст збірки рекомендовано обговорити напередодні навчального року, під час проведення конференцій, семінарів, засідань методичних обєднань.

Хмельницький, 2011

Каратаєва М.І., завідуюча
сектором дошкільної освіти

Денисова О.А., методист

дошкільної освіти


Методичнее забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011-2012 н.р.

Стратегія розбудови дошкільної освітньої системи в частині осучаснення її змісту передбачена: • Державною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти до 2017 року;

 • Концепцією розвитку дошкільної освіти на 2010-
  2016 рр.;

 • Резолюцією І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (5 листопада 2010 р.).

Ключовим документом, що визначає оновлений зміст дошкільної освіти, є Базова програма «Я у Світі», яка відповідає світовим тенденціям, ґрунтується на компетентнісній парадигмі, дозволяє реалізувати цілісний підхід до розвитку дитини. З огляду на зазначені документи пріоритетами модернізації змісту дошкільної освіти є:

 • Реалізація Державної програми розвитку дошкільної освіти до 2017р.

 • Забезпечення якості, доступності дошкільної освіти.

 • Продовження пошуку варіативних форм здобуття освіти дітьми дошкільного віку.

 • Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок.

 • Упровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 • Посилення уваги до дітей з особливими освітніми потребами; інклюзивне навчання.

 • Діяльність дошкільних навчальних закладів в інноваційному режимі.

 • Становлення системи моніторингу якості дошкільної освіти.

У цьому навчальному році дошкільні навчальні заклади області усіх типів та форм власності реалізують Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що має статус основної. Разом з тим в практиці роботи може використовуватись ряд додаткових програм: «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Крок за кроком», «Українське довкілля», «Впевнений старт».

З метою реалізації варіативної частини Базової програми «Я у Світі» в області розпочинається впровадження Програми «Навчання дітей старшого дошкільного віку риторики» (Калуська Л., Бабій Н., Пальона К. Риторика в дитячому садку. Івано-Франківськ, 2011.)Одним із пріоритетних завдань роботи методичних служб є науково-методична підтримка діяльності педагогів та педагогічних колективів дошкільних закладів. На це спрямований обласний інтеграційний проект «Базова програма – простір творчого використання інноваційних технологій» (2010-2012рр.). З питань реалізації цього проекту в 2010-2011 н.р. сектором обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було організовано:

 • інтернет – конференцію «Методичні аспекти впровадження Базової програми» (березень 2010 р.)

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар, що проводився за планом МОН України (Нетішин, 2010 р.);

 • обласну науково-практичну конференцію «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи»(травень 2011 р.)

Рекомендації інтернет-конференції «Інтернет-технології у методичній роботі» (ж-л «Дошкільне виховання» №8/2010) допоможуть педагогічному загалу визначити конкретну програму дій щодо модернізації дошкільної освіти, дібрати тематику різних форм методичного навчання педагогів упродовж навчального року. Матеріали конференції стали переможцем конкурсу освітніх технологій – 2010 р.(ж. Дошкільне виховання №3/2011).

Інформаційний, науково-методичний супровід до програми «Я у Світі», створений впродовж її апробації та впровадження був представлений на Всеукраїнському науково-практичному семінарі та рекомендується для використання дошкільним працівникам.

Учасниками конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» висвітлений досвід роботи в інноваційному режимі, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, перспективних вітчизняних та зарубіжних практик.

Важливою складовою забезпечення якісної дошкільної освіти є створення навчально-методичного супроводу.

У 2010 році обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти видано презентаційне видання «Дошкілля Хмельниччини», в якому висвітлено кращі зразки діяльності районних, міських методичних служб, керівників, педагогів дошкільних закладів та історію розвитку дошкілля в особах.

Підготовлено до друку хрестоматію для старших дошкільників «Світ барвистий, веселковий», що містить повний перелік прозових та поетичних творів, визначених Базовою програмою (липень-серпень 2011р.)

За результатами роботи впровадження нової Програми видано науково-методичні посібники:


 • Тематичне планування. Молодший дошкільний вік: посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. В. Собко, Н.Юрчик, - У 2ч. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 260 с.

 • Тематичне планування. Старший дошкільний вік: посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. В. Собко, Н.Юрчик, - У 2ч. –Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2011. – 300 с.

Державна Базова програма чітко націлює на корекцію змісту і процесу навчання та виховання в дошкільних закладах, перехід на особистісно орієнтований, гнучкий, технологізований підхід, що буде значною мірою відповідати вимогам сучасного динамічного життя.

Інноваційна діяльність у ДНЗ сьогодні – вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності освітньо-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства.

У переважній більшості районів та міст результативно здійснюється трансформування прогресивних наукових ідей, засобів, технологій в освітній процес, розвиток інноваційного потенціалу, професійної компетенції педагогів.

Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція збільшення кількості дошкільних закладів, що впроваджують інновації (2008р. – 286 ДНЗ, 2010р. – 362 ДНЗ). Успішно практикується використання в освітніх закладах Віньковецького, Деражнянського, Летичівського, Полонського, Славутського, Теофіпольського, Шепетівського, Ярмолинецького районів, міст Кам’янця – Подільського та Хмельницького гуманістичних ідей С.Русової, В.Сухомлинського.

У більшості дошкільних навчальних закладів області широкого застосування набули авторська система фізичного виховання М.Єфименка, теорія розв’язання винахідницьких завдань, елементи педагогічної системи М.Монтессорі, Вальдорфської педагогіки тощо.

Творчими педагогами дошкільних закладів міст Кам’янця – Подільського, Нетішина, Шепетівки використовується психолого-педагогічне проектування (ППП) – технологія, яка передбачає оптимальне використання можливостей дитини.

Важливим кроком в активізації інноваційних процесів є започаткована Всеукраїнська школа новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти, метою якої є виявлення, популяризація інноваційних педагогічних технологій та запровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних і педагогічних працівників

Пропонуємо педагогічному загалу Хмельниччини долучитися до роботи цієї Школи та посилити інноваційну діяльність за рахунок виявлення та популяризації авторських педагогічних технологій (повна версія матеріалів щодо Всеукраїнської школи новаторства подана на сайті обласного інституту, сторінка «Дошкільна освіта»).

Науково - методичною підтримкою інноваційних змін в освіті стане методичний порадник «Активізація інноваційної діяльності педагогів»,- Хмельницький, 2010, що передбачає банк інноваційних технологій, матеріали з досвіду впровадження інновацій на Хмельниччині, словник термінів, список рекомендованої літератури.

Невід’ємною умовою реалізації гуманістичної парадигми дошкільної освіти є професійна та особистісна зрілість педагога, яка передбачає моделювання та структурування авторського досвіду. Впродовж 2010-2011 н.р. на обласному рівні вивчався перспективний досвід роботи управлінців, методистів та педагогів дошкільних навчальних закладів, зокрема: • «Базова програма: інтерактивні форми роботи з педагогами»- вихователь-методист дошкільного навчального закладу №21 м. Кам’янця – Подільського Олійник О.М.;

 • «Оновлення роботи дошкільного навчального закладу через використання міжнародних проектів» - завідуюча Грицівського дошкільного навчального закладу Стара Н.В.;

 • «Інформаційно-комунікаційні технології в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального закладу» - завідуюча дошкільного навчального закладу №1 м. Шепетівки Чайка З.В.;

 • «Тематичне планування за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» - вихователі – методисти дошкільних навчальних закладів м. Хмельницького №23 Юрчик Н.Л., №30 – Собко В.М.;

 • «Центр розвитку дитини - оптимальна модель забезпечення якісною дошкільною освітою» - методист дошкільної освіти Дунаєвецького районного методичного кабінету Щельська Л.І.

Дані матеріали занесені до обласної картотеки перспективного досвіду та рекомендуються для впровадження в області; досвід роботи педагогічних колективів м. Шепетівки буде презентуватись на обласному семінарі в жовтні 2011 р.

Матеріали з досвіду роботи дошкільних закладів області висвітлюються на сторінках місцевої преси, в обласних та всеукраїнських періодичних педагогічних виданнях, на сайтах управлінь освіти і науки облдержадміністрації, районних, міських управлінь, відділів освіти, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, на обласних науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Актуальною є підтримка розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в дошкільній галузі як одного із національних пріоритетів.

В організації інформаційного освітнього простору області особливо ефективним стало створення на сайті інституту web-сторінки та відкриття форуму «Дошкільна освіта», який розглядається як елемент дистанційного навчання, де відвідувачі можуть ставити запитання в Інтернет – режимі, отримувати оперативну допомогу.

Відповідно до наказу МОН України №82-НО від 07.02.2011р. обласним управлінням освіти оголошено конкурс сайтів навчальних закладів з номінацією «Сайти дошкільних навчальних закладів» (І етап – березень-квітень, ІІ етап – травень-червень), що сприятиме оптимізації освітнього процесу.

Потребує активізації робота з батьками дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз результатів моніторингового дослідження (заключний етап 2010 р.) вказує на необхідність підвищення рівня психолого-педагогічних знань серед батьків з питань підготовки дитини до школи, роз’яснювальної роботи з інклюзивної освіти. Важливо постійно інформувати батьків про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. Задля цього необхідно поширити практику організації різні форм співпраці, зокрема: центри консультування, школи для батьків, лекторії тощо, максимально використовуючи засоби медіа-освіти.

Популярними є започатковані Інтернет - консультації для батьків на тему «Готовність дитини до школи», які надають досвідчені психологи, педагоги, науковці (сайт ХОІППО, сторінка «Дошкільна освіта», сайти відділів/ управлінь райдержадміністрацій/ міських рад освіти області)).При плануванні роботи на наступний 2011-2012 навчальний рік управлінським та методичним службам області слід орієнтуватися на рекомендації, вироблені Всеукраїнським семінаром та означеними конференціями, а саме:

 1. Продовжити структурне реформування дошкільної галузі за рахунок варіативних форм, моделей, що забезпечуватиме доступність дошкільної освіти.

 2. Реалізовувати принцип рівного доступу до якісної освіти в роботі з дітьми дошкільного віку, що потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку:

 • провести аналіз контингенту дітей з особливими освітніми потребами;

 • створити структурно-логічну модель взаємозв’язку всіх ланок соціально-реабілітаційного простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я;

 • забезпечити належну матеріальну й ресурсну базу в дошкільному навчальному закладі для створення відповідного освітнього середовища.

 1. Сприяти оновленню змісту дошкільної освіти, забезпеченню її якості через:

 • впровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», організацію роз’яснювальної, просвітницької та навчальної роботи з усіма категоріями дошкільних працівників;

 • розвиток творчої ініціативи педагогічних працівників, трансформування наукових ідей, сучасних інноваційних технологій в практику;

 • розширення мережі надання методичних сервісних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій;

 • модернізацію змісту педагогічного, психологічного та соціального консультування сім’ї.

 1. Забезпечувати готовність дитини до шкільного навчання:

 • надати педагогам дошкільних закладів та вчителям перших класів систему діагностики рівня психологічної готовності дитини до навчання та здійснити контроль щодо її впровадження .

 1. Популяризувати в засобах масової інформації перспективний досвід оновленого змісту дошкільної освіти педагогів.

 2. Реалізувати принцип наступності в системі «Дитячий садок – сім’я – початкова школа».

 3. Сприяти ефективній взаємодії та взаємоприйнятності стилів виховання, розвитку, навчання дітей в сім’ї, дошкільному закладі та школі.

 4. Забезпечити єдність підходів дошкільної та початкової освіти до фізичного, морально-етичного, пізнавального розвитку дітей.

 5. Координування зусиль психологічної служби дошкільного закладу та школи щодо виявлення причин дезадаптації та здійснення корекційної роботи з дітьми.

 6. Упровадження моніторингу якості дошкільної освіти.

Рекомендована література:

 1. Базова програма: інтерактивні форми роботи з педагогами. /Майбуття, 2011. №3,4,5-7.

 2. Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти до 2017 року.

 3. Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» /Наук. ред. та упоряд. О.Л. Кононко.– Київ: Світич, 2009, 403 с.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – Київ. – 2001, 55с.

 5. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр.

 6. Резолюція І Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти (5 листопада 2010 р.).

 7. Збірка матеріалів Інтернет – конференції «Методичні аспекти впровадження Базової програми «Я у Світі»(березень 2010р.)

 8. Збірка матеріалів обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (травень 2011р.)

 9. Риторика в дитячому садку. Науково-методичний посібник на допомогу дошкільним працівникам. /Авт. Калуська Л., Бабій Н., Пальона К. ,– Калуш: Акцент.- 2011, 212с.

 10. Рекомендації обласної науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: новації, проблеми, перспективи» (17 травня 2011р., м.Хмельницький).

Галас А.В., завідуюча сектором початкової освіти,

Фінько Г.М., методист сектору початкової освіти

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі в 2011-2012 н.р.

Реалізація компетентнісно орієнтованого навчання – завдання нового Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462).

Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед вчителями початкової школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти сучасна школа повинна залишатися базовим етапом освіченості й адаптації кожної людини та прогностично відповідати на виклики часу. Необхідність поєднання актуальних і перспективних потреб учнів в навчальному процесі об‘єктивно вимагає об‘єднання в змісті, організації та методиках адаптивних і випереджальних функцій шкільної освіти.

Реалізацію цих завдань ефективніше забезпечує не підтримувальний, а інноваційний тип навчання. Його теоретичним підґрунтям є особистісно орієнтована освіта. Її сутнісні ознаки:

- суб‘єкт-суб‘єктне гуманне співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу;

- діагностично-стимуляційний спосіб організації навчального пізнання;

- діяльнісно-комунікативна активність учнів;

- проектування вчителем індивідуальних досягнень учнів в усіх видах діяльності, сенситивних їх розвитку;

- врахування в змісті, методиках, системі оцінювання широкого діапазону особистісних потреб і можливостей дітей у здобутті якісної освіти.

Умовою й результатом інноваційного типу навчання є сформованість в учнів бажання і здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку. Наявність уміння учнів самостійно вчитися програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла самостійно вчитися, не губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях, не зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шцкає джерела інформації, шляхи розв‘язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення та життя особистості.

Саме на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів ґрунтується новий Державний стандарт початкової загальної освіти.

Протягом навчання у початковій школі учні повинні оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Вміє вчитися той учень, який сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем; проявляє зацікавленість у навчанні; докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату, відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв‘язання задачі; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити; має вміння і навички самоконтролю і самооцінки.

Принцип індивідуального підходу до учня дає змогу в умовах колективної навчальної роботи кожному учневі йти до оволодіння навчальним матеріалом своїм шляхом. Реалізуючи цей принцип, потрібно враховувати рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та практичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності. Щоб враховувати індивідуальні особливості учнів, учитель має вивчити їх інтереси та нахили, розвиток і домашні умови.

Диференціальне та інтерактивне навчання максимально забезпечують мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях, можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

Державний стандарт початкової загальної освіти, розроблений відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів початкових класів, визначає зміст початкової загальної освіти, який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полі культурності, світського характеру освіти, системності, інтерактивності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Саме в процесі інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, толерантними по відношенню один до одного та інших людей, самостійно приймати рішення, конструктивно мислити. Саме інтерактивні види діяльності дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, що надає змогу учням розвивати логічне мислення, формувати критичне мислення, реалізовувати індивідуальні можливості. Спільна діяльність педагога і тих, хто навчається в процесі засвоєння навчального матеріалу, означає, що кожен вносить індивідуальний вклад, йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Важливим компонентом активних методів навчання є створення комфортних умов, в яких учень відчуває свій успіх, інтелектуальну спроможність, що робить процес навчання продуктивним. Інтерактивне навчання сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу, дозволяє учням:

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним;

- навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й дискутувати;

- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;

- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві ситуації й переживати їх;

- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати свої місце в ній, уникати конфліктів, шукати компроміси, прагнути діалогу.

Для розгортання конструктивної взаємодії в підсистемах «учень-учень», «учень-клас», «учень-учитель» дитини необхідно володіти такими комунікативними вміннями: • розпізнавати інших і розуміти їх, об‘єктивно оцінити ситуацію і стосовно неї прогнозувати свою поведінку;

 • активно слухати, вибирати роль, адекватно передавати й сприймати емоції;

 • рефлексивно управляти «я-образом», що означає усвідомлення того враження, яке «я» справляє на оточуючих і вміння його змінити за власним бажанням;

 • володіти правилами поведінки – етикетом – здатність бути витриманим, доброзичливим, чуйним стосовно партнера по спілкуванню;

 • володіти невербальною комунікацією, а саме: мімікою, жестами, вмінням триматися перед аудиторією;

 • володіння вербальною комунікацією, а саме: технікою мовлення, її компонентами: голосом, дикцією, темпом, інтонацією, ознаками мовлення, якими є правильність, чистота, точність, логічність, виразність, образність, доцільність.

Саме виконання завдань: формування комунікативних умінь та забезпечення гармонійного розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності зазначено у меті освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту.

Формування вміння вчитися є завданням усіх галузей Державного стандарту. Адже ця ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Це здатність учня виконувати навчальні та пізнавальні дії відповідно до мети й умов, у яких виконується навчальне завдання. А вміє вчитися той учень, який:

 • сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем;

 • проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;

 • організовує свою працю для досягнення результату;

 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв‘язання задачі;

 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;

 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;

 • має вміння й навички самоконтролю й самооцінки.

Відповідно до структури навчальної діяльності в умінні учнів вчитися мають відбитися всі його компоненти на такому рівні, щоб у результаті їх взаємодії сформувалася готовність самостійно вчитися, що є двигуном неперервної освіти.

Отже, завданням на 2011-2012 навчальний рік є підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації мети освітніх галузей Державного стандарту: • формування ключової компетентності – вміння вчитися;

 • створення позитивної мотивації до засвоєння знань;

 • розвиток творчої літературної діяльності школярів;

 • інтересу до вивчення математики, творчого підходу та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань;

 • виховання соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;

 • розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;

 • оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають загальноприйнятим нормам моралі та права;

 • формування здоров‘язбережувальної компетентності;

 • розвиток пізнавальної художньої і технічної обдарованості, технічного мислення, вміння працювати з комп‘ютером;

 • формування і розвиток між предметних і предметних компетентностей.

Виконання цих завдань можливе за умови впровадження інноваційних рефлексивно-ігрових технологій в освітнє середовище навчальних закладів, створення ситуації партнерства вчителя, школи з батьками, утвердженні гуманізму в міжособистісних стосунках, позитивних змінах у ставленні учнів до духовних цінностей, навколишнього середовища, власного здоров‘я, створенні розвивального середовища для вільного саморозвитку, входження в соціум та активну життєву позицію соціально-ціннісного спрямування.

У 2011-2012 навчальному році робочі навчальні плани для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006р. № 182.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 р. № 291 (додатки 2, 3), з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 р. № 682).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал