Сучасний освітній менеджментСкачати 183,96 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір183,96 Kb.


КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА


СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Рекомендаційний бібліографічний покажчик

2000-2010 рр.

Кривий Ріг

2010
УДК 016:37.07

ББК 91.9:74

С 91
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека КДПУ; упоряд. О.А.Садохіна; за ред. Г.М.Віняр. – Кривий Ріг, 2010. - 19 с.

Бібліографічний покажчик присвячений проблемам управління в освітній сфері. У трьох тематичних розділах представлені матеріали з проблем менеджменту і маркетингу освітянської галузі в цілому, управління загальноосвітньою школою та вищим навчальним закладом.

Покажчик адресований директорам, завучам загальноосвітніх шкіл, керівникам вищих навчальних закладів, а також викладачам, аспірантам, студентам педагогічних вищих навчальних закладів і всім тим, кого цікавлять процеси управління освітньою галуззю.

З М І С Т

Передмова……………………………………………………………………….4

Розділ 1. Проблеми менеджменту та маркетингу в освітній сфері……5

Розділ 2. Педагогічний менеджмент як сучасна концепція в управлінні школою…………………………………………………………………………..10

Розділ 3. Менеджмент та маркетинг у ВНЗ: сучасні проблеми управління вищою школою…………………………………………………………………15

Іменний покажчик………………………………………………………………………...18

ПЕРЕДМОВА
На сучасному етапі розвитку освіти України значне місце посідає врахування в управлінні закладами й установами освіти ринкових відносин, інновацій та інвестицій, тому що протягом останнього століття в усіх високорозвинених країнах активно розвивалася теорія менеджменту, в т.ч. освітнього, а починаючи з другої половини ХХ століття – теорія інноваційного менеджменту, який забезпечує успіх і добробут організацій та їх співробітників.

Важливим є визнання сучасними керівниками навчальних закладів необхідності активно застосовувати наукові засади менеджменту в освіті та менеджменту освітніх інновацій – нової галузі в управлінні соціально-педагогічними системами, якими є заклади освіти різних рівнів акредитації.

Бібліографічний рекомендаційний покажчик складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ і є вибірковим. Представлено книги, статті із періодичних та продовжуваних видань і наукових збірників – 120 джерел української та російською мовами. Хронологічно охоплено період з 2000 по 2010 рр.

Покажчик включає 3 розділи:1. Проблеми менеджменту та маркетингу в освітній сфері.

2. Педагогічний менеджмент як сучасна концепція в управлінні школою.

3. Менеджмент та маркетинг у ВНЗ: сучасні проблеми управління вищою школою.

Представлений матеріал згруповано в середині кожного розділу за алфавітом прізвищ авторів та назв публікацій. Нумерація суцільна. Допоміжний апарат покажчика складається з іменного покажчика, передмови та схеми групування (зміст). Покажчик призначений для керівників навчальних закладів, викладачів, аспірантів, студентів.


РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ

В ОСВІТНІЙ СФЕРІ


  1. Абдул И.В. Значение опыта административной деятельности

В.Сухомлинского в становлении теории управления / И.В.Абдул // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 250-255.

2. Бабенко Т. Формування особистості менеджера освіти / Т. Бабенко // Директор школи. – 2007. - № 21 – 22. - С. 3-56.

3. Бєлий В. Сучасний освітній менеджмент: профанація чи впровадження / В.Бєлий // Відкритий урок. – 2009. - № 6. – С. 8-11.

4. Ващук С. Ефективні технології управлінської діяльності / С.Ващук // Директор школи. – 2004. - № 40. – С. 4-7.

5. Вікторов В. Нові моделі управління освітою / В.Вікторов // Вища освіта України. – 2005. - № 2. – С. 66-71.

6. Гладкова В.М. Функції управлінської діяльності менеджера освітньої установи / В.М.Гладкова, Ю.В.Федотова // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 263-266.

7. Головньова І.В. Актуальні напрями застосування нового підходу до управління в освіті / І.В.Головньова // Педагогіка і психологія. – 2009. - № 4. – С. 44-51.

8. Горяєва О. Наукові основи педагогічної експертизи як механізму управління навчальним закладом / О.Горяєва // Управління школою. – 2005. - № 19-21. – С. 71-75.

9. Губа А. Освітній менеджмент як складова сучасної педагогічної культури / А.Губа // Новий колегіум. – 2007. - № 5. – С. 33-35.

10. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент / Л.Даниленко. – К.: Главник, 2006. – 144 с.

11. Даниленко Л. Теоретичні засади управління інноваційними загальноосвітніми закладами / Л.Даниленко // Директор школи. – 2004. - № 1. – С. 7-14.

12. Даценко О. Моделювання в теорії та практиці управління освітніми організаціями / О.Даценко // Директор школи. – 2008. - № 22. – С. 3-13.

13. Діденко А. Маркетингова концепція освіти / А.Діденко // Управління освітою. – 2002. - № 12. – С. 2-4.

14. Дмитрук А. Соціонічні особливості менеджменту керівників освітніх закладів / А.Дмитрук // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 3. – С. 65-68.

15. Дьяченко Б. Менеджмент освіти: оптимістична філософія управління / Б.Дьяченко, Т.Сорочан // Управління освітою. – 2002. - № 10. – С. 3-5.

16. Єльникова Г. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою / Г.Єльникова // Управління школою. – 2007. - № 24. – С. 3-8.

17. Заєць О. Основні завдання управління освітою / Ольга Заєць // Вища освіта України. – 2008. - № 2. – С. 52-61.

18. Заєць О. Поняття «управління освітою»: проблема визначення / Ольга Заєць // Рідна школа. - 2008. - № 6. – С. 34-37.

19. Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблеми підготовки / Ольга Заєць // Вища освіта України. – 2007. - № 4. – С. 56-63.

20. Карамушка Л. Принципи гуманізації управління як один з провідних принципів освітнього менеджменту / Л.Карамушка // Освіта і управління. – 2002. - № 4. – С. 41-60.

21. Карп’юк М. Духовно-екологічна та світоглядна культура освітнього менеджера в контексті реалізації завдань Болонського процесу / М. Карп’юк // Гуманітарний вісник: наук.-метод. зб. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – спецвипуск. – С. 213-221.

22. Кравченко Л. Комплекс особистісних технологій само презентації менеджера освіти / Л.Кравченко // Вісник Львівського ун-ту. Сер. Педагогічна. – Львів, 2007. – Вип. 22. – С. 84-92.

23. Ломакина И.С. Новая форма управления в системе образования и профессиональной підготовки / И.С.Ломакина // Педагогика. – 2010. - № 3. – С. 86-95.

24. Лосєва Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника освіти / Н.М.Лосєва, Е.К.Степаненко // Педагогіка і психологія. – 2010. - № 3. – С. 64-73.

25. Мармаза О.І. В.І.Маслов – науковець та дослідник освітнього менеджменту / О.І.Мармаза // Управління школою. – 2007. - № 8. - С. 35-37.

26. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті / О.І.Мармаза. – Х.: Основа, 2007. – 448 с.

27. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління / О.І.Мармаза. – Х.: Основа, 2005. – 176 с.

28. Маслікова І. Методичний менеджмент як освітній феномен: теорія і практика продуктивного управління якістю людського ресурсу освітньої галузі / І.Маслікова // Управління школою. – 2007. - № 26. – С. 17- 24.

29. Маслікова І. Моніторингова система освітнього менеджменту / І.Маслікова. – Х.: Основа, 2005. – 144 с.

30. Москальова Л.Ю. Морально-етичний розвиток майбутніх керівників навчальних закладів як найважливіша передумова реформування освіти / Л.Ю.Москальова // Гуманітарні науки. – 2007. - № 2. – С. 18-24.

31. Науменко О. Маркетинг освіти в контексті Болонського процесу / О.Науменко // Освіта і управління. – 2006. - № 2. – С. 94-99.

32. Нечаев М. Контрольно-диагностическая деятельность руководителей / М.Нечаев // Воспитание школьников. – 2007. - № 10. – С. 2-7.

33. Омельченко С.М. Соціокультурні засади менеджменту освіти / С.М.Омельченко // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 3. – С. 81-85.
34. Операйло С. Підходи до забезпечення менеджменту освітнім процесом / С.Операйло // Педагогіка вищої та середньої школи: наук.-метод. зб. – Кривий Ріг, 2006. – Вип.15. – С. 93-106.

35. Павлютенков Є. Образ ідеального керівника в історії науки управління / Є.Павлютенков // Управління школою. – 2006. - № 32 – 33. – С. 2-5.

36. Паращенко Л. Проблеми трансформації системи державного управління загальною середньою освітою в Україні (методологічний аспект) / Л.Паращенко // Освіта і управління. – 2010. - № 1. – С. 72-82.

37. Проценко Н. Менеджмент управлінської діяльності / Н.Проценко, К.Сокол // Директор школи. – 2008. - № 9. – С. 66-83.

38. Проблеми інноваційного освітнього менеджменту // Управління школою. – 2006. - № 10 – 12. – С. 2-29.

39. Рачова Н. Психологічний супровід управлінської діяльності / Н.Рачова // Психолог. – 2010. - № 3. – С. 9-13.

40. Реморенко І. Різне управління різною освітою: Кн. для розумного керівника / І.Реморенко. – К.: Шкільний світ, 2006. – 128 с.

41. Рогова Т. Реалізація ідей особистісно орієнтованого підходу в управлінні педагогічним колективом / Т.Рогова // Рідна школа. – 2006. - № 4. – С. 21-24.

42. Сорочан Т. Антикризові поради керівникові навчального закладу / Т.Сорочан // Управління освітою. – 2009. - № 11. – С. 3-5.

43. Тимошко Г. Про деякі аспекти підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти / Г. Тимошко // Освіта і управління. – 2006. - № 1. – С. 73-78.

44. Тимошко Г.М. Підготовка керівника навчального закладу у системі післядипломної освіти (регіональна модель) / Г.М. Тимошко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 35. – С. 214-230.

45. Циба Т. Управління та логістичне функціонування системи освіти / Т.Циба // Рідна школа. – 2007. - № 6. – С. 39-41.

46. Шиян О. Використання управлінських технологій прогресивного досвіду України / О.Шиян // Директор школи. – 2008. - № 12. – С. 33-35.

47. Шульга Л. Українська система управління освітою: поступ до демократичного виміру / Л.Шульга // Педагогіка і психологія. – 2005. - № 1. – С. 65-71.

48. Щербань П. Основи управління закладами освіти / П.Щербань // Практична педагогіка / П.Щербань. - К., 2002.- С. 141-163.

49. Ярулов А.А. Управление образовательными системами: методологические подходы / А.А. Ярулов // Шкільні технології. – 2010. - № 1. – С. 12-24.РОЗДІЛ 2

ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ В УПРАВЛІННІ ШКОЛОЮ
50. Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади / В.Білова // Рідна школа. – 2005. – № 2. – С. 26-29.

51. Васильченко В. Фактори формування управлінської культури керівника сучасної школи / В. Васильченко // Управління школою. – 2005. - № 28-29. – С. 16-20.

52. Вашкулат Л. Фінансовий менеджмент / Л.Вашкулат // Директор школи. – 2004. - № 35. – С. 6-12.

53. Ващенко Л. Управління інноваційними процесами [в загальноосвітніх навчальних закладах] / Л.Ващенко // Директор школи. – 2007. - № 23-24. – С. 3-12.

54. Ващенко Л. Управління інноваційним розвитком шкільної освіти / Л.Ващенко // Рідна школа. – 2005. - № 12. – С. 42-45.

55. Вдовиченко Р. Функціонально-посадові вимоги до професійної управлінської діяльності керівника школи / Р.Вдовиченко // Рідна школа. – 2005. - № 2. – С. 16-20.

56. Волковський С. Особистісно орієнтоване управління загальноосвітніми закладами / С.Волковський // Директор школи. – 2005. - № 2. – С. 2-7.

57. Гамаюнов В. Менеджер навчально-виховного процесу / В.Гамаюнов // Освіта і управління. – 2000. - № 1-2. – С. 89-94.

58. Ганаева Е. Маркетинговая служба образовательного учреждения / Е.Ганаева // Школьные технологии. – 2005. - № 3. – С. 212-217.

59. Гнатюк Д. Системний підхід у практиці управління школою / Д.Гнатюк // Директор школи. – 2008. - № 9. – С. 47-64.

60. Гнатюк Д. Шкільний менеджмент / Д.Гнатюк // Директор школи. – 2005. - № 42. – С. 8-11.

61. Гнатюк Д. Практика шкільного менеджменту / Д.Гнатюк // Підручник для Директора. – 2004. - № 5 – 6. – С. 84-96.

62. Громовий В. Менеджмент інновацій: Управління школою / В. Громовий // Директор школи. – 2002. - № 37. – С. 2-4.

63. Даниленко Л. Теорія і практика управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх закладах / Л.Даниленко // Практика управління закладом освіти. – 2006. - № 1. – С. 13-19.

64. Даниленко Л. Теоретичні основи управління 12-річною школою як інноваційним закладом освіти / Л.Даниленко // Управління освітою – 2005. - № 21. – С. 4-7.

65. Дивак В. Підвищення економічної компетентності директорів шкіл як передумова ефективної діяльності сучасних ЗНЗ / В.Дивак // Рідна школа. – 2009. - № 3. – С. 28-30.

66. Жерносєк І. Науково-методична управлінська культура керівника ЗНЗ / І.Жерносєк // Шлях освіти. – 2008. - № 3. – С. 23-31.

67. Живаєва Т. Управління персоналом гімназії / Т.Живаєва, Ж.Левицька //Директор школи. – 2006. - № 14. – С. 3-20.

68. Зима В. Управлінська комунікація та специфіка управлінського спілкування як основа успішної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / В.Зима // Гуманітарний вісник: наук.-метод. зб. - Переяслав-Хмельницький, 2006.- спецвипуск. – С. 178-185.

69. Калініна Л. Культура як цивілізаційний феномен в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом / Л.Калініна, Г.Калініна // Освіта і управління. – 2010. - № 2 – 3. – С. 70-78.

70. Калініна Л. Методичне забезпечення навчального модулю «стратегічне управління освітньою організацією» для керівників шкіл / Л.Калініна // Проблеми сучасного підручника. – К., 2009. – Вип. 9. - С. 26-29.3.ініна, Г.Калініна // о, Г.Калініна // освіта і управління.

71. Калініна Л. Управління загальноосвітнім навчальним закладом із використанням інформаційних технологій / Л.Калініна // Рідна школа. – 2009. - № 11. – С. 18-26.

72. Климчук І. Управлінське рішення як основа менеджерської діяльності директора ЗНЗ / І.Климчук // Освіта і управління. – 2004. - № 2. – С. 79-83.

73. Ковальчук В. Мистецтво управління іншими [Концептуальні основи управлінням закладом освіти] / В.Ковальчук // Відкритий урок. – 2010. - № 4. – С. 14-15.

74. Королюк С. Управлінська культура керівника школи / С.Королюк // Директор школи. – 2008. - № 37 – 38. – С. 4-5.

75. Королюк С. Керівництво ЗНЗ: проблема вибору управлінських технологій / С.Королюк // Управління освітою. – 2005. - № 21. – С. 10-13.

76. Крыжко В. Педагогический менеджмент / В.Крыжко // В.В.Крыжко, Е.Павлютенков. Психология в практике менеджера образования. – СПб, 2002. – С. 32-42.

77. Латыпова М. Школьный менеджмент: модное слово или путь к совершенствованию / М.Латыпова // Дайджест педагогічних ідей та технологій . – 2002. - № 1. – С. 31-67.

78. Маслікова І. Моніторингова система педагогічного менеджменту методичної служби як стратегічний механізм розбудови освітнього простору / І.Маслікова // Освіта і управління. – 2004. - № 3 - 4. – С. 109-118.

79. Несин Н. Професійна компетентність керівника навчального закладу / Н.Несин // Відкритий урок. – 2010. - № 11. – С. 12-13.

80. Павлютенков Є. Професійна компетентність директора школи / Є.Павлютенков // Управління школою. – 2007. - № 24. – С. 8-11.

81. Пікельна В.С. Управління школою / В.С.Пікельна. – Х.: Основа, 2004. – 112 с.

82. Побірченко Н. Шкільний менеджмент / Н.Побірченко, Г.Лопушанська // Директор школи. – 2004. - № 29 – 30. – С. 27-37.

83. Погрібна Н. Функції інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Н.Погрібна // Рідна школа. – 2006. - № 10. – С. 54-57.

84. Пономарева Г. Директор школы: менеджер или учитель учителей? / Г.Пономарева // Директор школы. – 2010. - № 4. – С. 37-42.

85. Приходько В. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як основа професійної культури спілкування / В.Приходько // Управління школою. – 2007. - № 25. – С. 6-12.

86. Рева Ю. Деякі проблеми психолого-педагогічного управління колективом шкіл: / Ю.Рева // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина: мова, культура, пізнання» / Уклад. О.Холод. – Кривий Ріг, 2004. – С. 47-57.

87. Руденко В.В. Складові управлінської культури директора школи / В.В.Руденко // Педагогіка толерантності. – 2002. - № 1. – С. 50-62.

88. Слуцкий В. Слагаемые управленческой компетентности директора школы / В.Слуцкий // Воспитание школьников. – 2006. - № 6. – С. 16-19.

89. Сорочан Т. Характеристика професіоналізму управлінської діяльності керівників шкіл на засадах компетентісного підходу / Т.Сорочан // Шлях освіти. - 2005. - № 3. – С. 9-12.

90. Сорочан Т. Маркетинг – нова концепція управління сучасною школою / Т.Сорочан // Управління освітою. – 2003. - № 13 – 14. – С. 12-13.

91. Тимошко Г. Організація самоменеджменту в процесі підготовки керівника ЗНЗ до управління якістю освіти / Г.Тимошко // Освіта і управління. – 2007. - № 1. – С. 37-41.

92. Тиханська Т. Технологія управління школою / Т.Тиханська // Все для вчителя. – 2008. - № 10. – С. 13-18.

93. Хриков Є. Управління навчальним закладом / Є.Хриков. – Х.: Знання, 2006. – 365 с.

94. Шевченко Н. Моніторинг як засіб підвищення ефективності управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі / Н.Шевченко, І.Капустін // Вісник тестування і моніторинг в освіті. – 2007. - № 10 – 11. – С. 25-30.

95. Шульга Л. Сучасний погляд на управління загальноосвітнім навчальним закладом / Л.Шульга // Освіта і управління. – 2006. - № 3 -4. – С. 138-144.

96. Щербаков С. Аспекти управління навчальним закладом нового типу / С.Щербаков // Директор школи. – 2008. - № 12. – С. 46-51.

97. Яковенко В.Д. Моделювання управління якістю діяльності навчального закладу / В.Д.Яковенко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. - К., 2007.- Вип. 53.– С. 53-62.
РОЗДІЛ 3

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ВНЗ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ
98. Балакина А.Т. Эффективность управления вузом и педагогический менеджмент / А.Т.Балакина, Н.В.Солнцева // Высшее образование сегодня. – 2002. - № 10. – С. 12-16.

99. Бєляєв Ю. Міжнародні зв’язки як важливий напрям удосконалення управління університетом в умовах європейської освітньої інтеграції / Юрій Бєляєв // Вища школа. – 2010. - № 7 – 8. – С. 18-23.

100. Бородин М. Концептуальный бизнес-план развития системы управления высшим учебным заведением / М.Бородин, Б.Селекин, Т.Маркина // Новий колегіум. – 2003. - № 1. – С. 29-33.

101. Бутівщенко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою України в умовах глобалізаційних викликів / С.В.Бутівщенко // Проблеми освіти: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 61. – С. 17-20.

102. Вієвська М. Мотивація професійного саморозвитку у реалізації стратегії формування управлінських компетенцій / М.Вієвська, Л.Красовська // Вища школа. – 2010. - № 3 – 4. – С. С. 89-105.

103. Волобуєва Т. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т.Волобуєва // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу. – К., 2004. – С. 171-174.

104. Галеева Р. Маркетинг гуманитарно-педагогического вуза / Р.Галеева // Высшее образование в России. - 2008. - № 1. – С. 150-152.

105. Гуменник В. Формування системи цільового управління вищим закладом освіти в умовах приєднання України до Болонського процесу / В.Гуменник // Вища школа. – 2004. - № 4. – С. 45-55.

106. Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М.Загірняк, А.Почтовюк // Вища школа. – 2010. - № 7 – 8. – С. 11-18.

107. Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М.Загірняк, А.Почтовюк // Вища школа. – 2007. - № 5. – С. 45-55.

108. Катаєв О. Підходи до управління інноваційною діяльністю науково-освітнього комплексу / О.Катаєв // Право України. – 2007. - № 1. – С. 88-91.

109. Лузік Е.В. Інтегративно-діяльнісний підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих навчальних закладах / Е.В.Лузік // Вища освіта України. – 2009. - № 1. – С. 113-118.

110. Мартыненко О. Формирование и оценка профессиональных компетенций менеджеров в учебном процессе / О.Мартыненко, И.Черная // Высшее образование в России. – 2007. - № 9. – С. 86-91.

111. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою / В.Д.Мороз // Педагогіка і психологія. – 2002. - № 3. – С. 76-81.

112. Мурованная Н.Н. Целевой подход как основа концепции педагогического руководства развитием профессиональной компетенции в институтах последипломного педагогического образования / Н.Н.Мурованная // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 242-246.

113. Пименов Е. Реализация инновационной образовательной программы: проблемы университетского менеджмента / Е.Пименов, В.Владимиров // Высшее образование в России. – 2007. - № 6. – С. 3-8.

114. Портная Е. Социолого-психологические особенности управления высшей школой в условиях трансформации общества / Е.Портная, Г.Попов // Журнал прикладной психологии. – 2005. - № 1. – С. 55-64.

115. Рева О.М. Модель управління процесами прийняття рішень у вищих навчальних закладах на рівні вертикальної декомпозиції навчально-виховного процесу / О.М.Рева, О.М.Сіроштан // Проблеми освіти: зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 61. – С. 8-16.

116. Саєнко С. Удосконалення організаційної структури управління державним вищим навчальним закладом / С.Саєнко // Освіта і управління. – 2007. - № 3 – 4. – С. 61-68.

117. Солнцева Н.В. Уровни менеджмента в вузе / Н.В.Солнцева // Высшее образование в России. – 2002. - № 2. – С. 92-95.

118. Факторович А. Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного процесса в вузе / А.Факторович // Педагогика. – 2008. - № 10. – С. 54-62.

119. Яловега Н.І. Служба маркетингу у системі управління вищого навчального закладу : передумови та необхідність існування / Н.І.Яловега // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 11. – С. 113-119.

120. Яременко Л. Організаційно-економічний механізм управління вищою освітою / Л.Яременко // Рідна школа. – 2008. - № 10. – С. 49-51.
Див. також

тематичний бібліографічний покажчик «Менеджмент: сучасна наука про управління»
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
Абдул И.В. 1 Дивак В. 65

Бабенко Т. 2 Діденко А. 13

Балакина А.Т. 98 Дмитрук А. 14

Бєлий В. 3 Дьяченко Б. 15

Білова В. 50 Єльнікова Г. 16

Бородин М. 100 Жерносєк І. 66

Бутівщенко С.В. 101 Живаєва Т. 67Васильченко В. 51 Загірняк М. 106, 107

Вашкулат Л. 52 Заєць О. 17, 18, 19

Ващенко Л. 53, 54 Калініна Г. 69

Ващук С. 4 Калініна Л. 69, 70, 71

Вдовиченко Р. 55 Капустін І. 94

Вікторов В. 5 Карамушка Л. 20

Владимиров В. 113 Карп’юк М. 21

Волковський С. 105 Катаєв О. 18

Волобуєва Т. Клімчук І. 72

Галеева Р. 104 Ковальчук В. 73

Гамаюнов В. 57 Королюк С. 74, 75

Ганаева Е. 58 Кравченко Л. 22

Гладкова В.М. 6 Красовская Л. 102

Головньова І.В. 7 Крыжко В. 76

Горяєва О. 8 Латыпова М. 77

Губа А. 9 Левицкая Ж. 67

Гуменник В. 105 Лопушанська Г. 82

Гнатюк Д. 59, 60, 61 Лосєва Н.М. 24

Громовий В. Лузік Е.В. 109Даниленко Л. 10, 11, 63, 64 Мармаза О.І. 25, 26, 27

Даценко О. 12 Маркина Т. 100

Мартыненко О. 110 Сокол К. 37

Маслікова І. 28, 29, 78 Солнцева Н.В. 98, 117

Мороз В.Д. 111 Сорочан Т. 15, 42, 89, 90

Москальова Л.Ю. 30 Степаненко Е. 24

Мурованная Н.Н. 112 Тимошко Г. 43, 44, 91

Науменко О. 31 Тиханська Т. 92

Несин Н. 79 Факторович А. 118

Нечаев М. 32 Федорова Ю.В. 6

Омельченко С.М. 33 Хриков Є. 93

Операйло С. 34 Циба Т. 45Павлютенков Є. 35, 76, 80 Черная І. 110

Паращенко Л. 36 Шевченко Н. 94

Пікельна В.С. 81 Шиян О. 47

Пименов Е. 113 Шульга Л. 47, 95

Побірченко Н. 82 Щербаков С. 96

Погрібна Н. 83 Щербань П. 48

Пономарева Г. 84 Яковенко В.Д. 97

Попов Г. 114 Яловега Н.І. 119

Портная Е. 114 Яременко Л. 120

Почтовюк 106, 107 Ярулов А.А. 49

Приходько В. 85

Проценко Н. 37Рачова Н. 39

Рева О.М. 115

Реморенко І. 40

Рогова Т. 41Саєнко С. 116

Селекин Б. 100Сіроштан О.М. 115

Слуцкий В. 88
Каталог: Librarydocument -> Bibl pokazchuku
Bibl pokazchuku -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека науково–методичний відділ
Bibl pokazchuku -> Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ теорія І практика
Bibl pokazchuku -> Сучасна реклама та рекламна діяльність
Bibl pokazchuku -> Української мови науково-допоміжний бібліографічний покажчик
Bibl pokazchuku -> 1956 – 2012 рр. Кривий Ріг 2012 (477. 63) Ббк 26. 891(2Ук.)
Bibl pokazchuku -> Укладачі: О. О. Лебедюк, зав науково-методичного відділу
Bibl pokazchuku -> Сучасна наука
Bibl pokazchuku -> Володимир костянтинович
Bibl pokazchuku -> Краєзнавство як галузь науково-практичної діяльності рекомендаційний бібліографічний покажчик


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал