Сучасних педагогічних систем рекомендаційний бібліографічний список літературиСкачати 102,99 Kb.
Дата конвертації08.02.2017
Розмір102,99 Kb.
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ – ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ Й РОЗВИТКУ

СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: О. О. Лебедюк,

зав. науково-методичного відділу

Кривий Ріг

2013

Освіта, як і будь-який процес або результат діяльності людини, має визначену якість. Якість освіти це комплекс характеристик освітнього процесу, які визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності та професійної свідомості. Розрізняють три групи характеристик:  • якість потенціалу досягнення мети освіти;

  • якість процесу формування професіоналізму;

  • якість результату освіти.

Характеристиками якості потенціалу освіти є виправданість мети освіти, якість освітнього стандарту, якість освітньої програми, якість матеріально-технічної бази освітнього процесу, професіоналізм викладацького складу, якість інформаційно-методичної бази. Якість процесу формування професіоналізму це якість технології освіти, контролю освітнього процесу, якість мотивації викладацького складу на творчість та ефективність педагогічної роботи, якість ставлення учнів до освіти, інтенсивність освітнього процесу, управління освітою, методи презентації навчальних досягнень. Якість результату освіти – усвідомлення професіоналізму, розпізнавання та реалізація індивідуальних здібностей та особливостей, працевлаштування, кар'єра та зарплата, оволодіння методологією самоосвіти, знання, практичні навички. Кожна з цих характеристик вимагає окремого аналізу та вивчення можливості її виміру й оцінки, урахування у практиці організації навчального процесу.

Рекомендаційний бібліографічний список складений на основі перегляду електронного каталогу, систематичного каталогу та систематичної картотеки статей наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» і є вибірковим. Представлено 67 джерел інформації українською та російською мовами (книги, статті з періодичних видань і наукових збірників), які згруповано у чотири розділи. Хронологічно охоплено період з 2000 по 2013 рр. Прізвища авторів і назви праць розташовано за алфавітом.

Рекомендаційний список буде корисним студентам, викладачам та працівникам закладів освіти.
Розділ І. Якість освіти – складова освітньої політики

1. Аверкин В. Н. Оценка населением качества общего образования : проблемы и рекомендации / В. Н. Аверкин, О. М. Зайченко // Педагогика. – 2012. – № 10. – С. 49–53.

2. Артемова Ю. Рівний доступ до якісної освіти / Ю. Артемова // Відкритий урок. – 2007. – № 11. – С. 22–24.

3. Болотов В.А. Научно-педагогическое обеспечение оценки качества образования / В. А. Болотов // Педагогика. – 2010. – № 1. – С. 6–11.

4. 378 (082) Бугрій О. В. Якість освіти в аспекті розвиваючої функції

П24 навчання / О. В. Бугрій // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 24. – С. 255–261.

5. Вознюк Л. Управління якістю освіти як визначальний фактор розвитку інноваційної особистості / Л. Вознюк // Джерело. – 2005. – № 11–12. – С. 6 –7.

6. Волокитин К.П. Современные информационные технологии в управлении качеством образования / К. П. Волокитин, В.В. Хабин // ИНФО. – 2000. – № 8. – С. 32–37.

7. 378 (082) Делюкіна К. О. Кваліметрія як інструмент оцінки якості освітиП24 / К. О. Делюкіна // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 27. – С. 159–164.

8. Зайчук В. Управління якістю освіти як складова державної освітньої політики / В. Зайчук // Педагогіка та психологія. – 2007. – № 2. – С. 18–26.

9. 378 (082) Звонников В. Методологичекие проблемы управления

П 24 качеством образования // Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг, 2004. – Вип. 8. – С. 112–117.

10. Кац А. Качество образования : подлинный смысл и бессмысленные процедуры : Управление качеством образования / А. Кац // Директор школи. – 2001. – № 3. – С. 39–51.

11. Ковальчук Д. Система критеріїв комплексної оцінки освітніх технологій / Д. Ковальчук // Освіта і управління. – 2011. – № 4. – С. 71–82.

12. Корсак К. Яка вона, ефективна освіта? / К. Корсак, А. Похресник // Науковий світ. – 2011. – № 9–10. – С. 6–8.

13. Костикова О. Мониторинг качества образования // Відкритий урок. – 2013. – № 7–8. – С. 69–74.

14.Лігум Ю.С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір / Ю. С. Лігум // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 22–27.

15. 37.012
Л
84 Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика / Т. Лукіна. – К. : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

16. Лунячек В.Е. Якість освіти в Україні : проблеми становлення

/ В.Е. Лунячек // Управління школою. – 2008. – № 16. – С. 17–26.

17. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 5–13.

18. Матвієнко П. Основи технологічного підходу до визначення якості освіти / П. Матвієнко // Директор школи. – 2002. – № 44 (листопад).

19. Мельникова Н. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий / Н. Мельникова // Народное образование. – 2000. – № 8. – С. 75–84.

20. Михайлова К.Г. Якість освіти як теоретична проблема : методичні підходи до аналізу / К.Г. Михайлова // Грані. – 2010. – № 2. – С. 108–113.

21. Мозгарев Л. Учитель и качество образования / Л. Мозгарев // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 66–69.

22. 37.014.5 (477) Моніторинг якості освіти : становлення та розвиток в

М 77 Україні. – К.: «КІС», 2004. – 160 с.

23. Онищук Л. А. Фундаментальність – категорія якості освіти та освіченості сучасної людини / Л. А. Онищук // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 15–19.

24. Островерхова Н. Оцінка якості освіти / Н. Островерхова // Освіта і управління. – 2005. – № 1. – С. 109–114.

25. Петрикова Н. Оптимальні умови розвитку якісної освіти / Н. Петрикова // Відкритий урок. – 2011. – № 12. – С. 8–10.

26. Подкопаєва Е. Моніторинг якості освіти / Е. Подкопаєва // Відкритий урок. – 2013. – № 4. – С. 68–71.

27. Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти : [постанова КМ України № 1283 від 14.12.2011] // Орієнтир. – 2012. – № 1. – С. 12–13.

28. Рак Ю. Моніторингові дослідження якості освіти / Ю. Рак // Відкритий урок. – 2012. – № 3. – С. 51–53.

29. Севрук А. Информационный ресурс управления качеством образования / А.Севрук // Школьные технологии. – 2004. – № 6. – С. 11–23.

30. Силадій І. Якісна освіта в контексті управління впровадженням інновацій / І. Силадей // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 10 –112.

31. Табачник Д. Головний пріоритет – забезпечення якості освіти : [доповідь Міністра освіти і науки, молоді та спорту] / Дмитро Табачник // Освіта. – 2011. – № 35–36. – С. 4–5.

32. Тестов В.А. Некоторые методологические проблемы определения качества образования / В.А. Тестов // Педагогика. – 2008. – № 4. – С. 22–24.

33. Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти : проблемні підходи / О. Тимошенко // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 60–66.

34. Управління якістю в освіті // Новий колегіум. – 2003. – № 1. – С. 14–19.

35. Факторович А.А. Управление качеством образовательного процесса / Ф.А. Факторович // Педагогика. – 2009. – № 3. – С. 80 –83.

36. Федоріщева А. Як оцінити якість освіти / А. Федоріщева // Відкритий урок. – 2012. – № 9. – С. 74–76.

37. Федько А. Якість освіти як об’єкт управління / А. Федько, Ю. Федько // Освіта і управління. – 2006. – № 1. – С. 84–87.

38. Філюк О. Апробація моніторингу якості освіти / О.Філюк // Відкритий урок. – 2011. – № 6. – С. 65–68.

39. Характеристика якості знань, взаємозв’язок між собою // Інформаційний збірник МОН України. – 2008. – № 13–15. – С. 23–24.

40. Яшина Н. Диагностика обученности как способ управления качеством образования / Н. Яшина // Народное образование. – 2004. – № 7. – С. 13 –137.
Розділ ІІ. Моніторинг якості освіти у дошкільних та середніх навчальних закладах
41. 37.026.8: 371.315.6 (043.2) Іванова О.Ю. Педагогічні умови

І 20 забезпечення якості освіти старшокласників ліцею в особистісно-орієнтованій системі навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09. / О. Ю. Іванова – Кривий Ріг, 2008. – 20 с.

42. Крайник С. Гуманістичний підхід як основа забезпечення якості та доступності дошкільної освіти // Дитячий садок. Управління. – 2013. – № 1. – С. 10 –15.

43. 373.2(075.8) Крулехт М.В. Экспертные оценки в образовании:

К84 учеб. пособ. для студ. фак. дошк. образования высш. пед. учеб.заведений / М. В. Крулехт, И. В. Тельнюк. – М.: Академия, 2002. –

112 с.


44. Савченко О. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти / О.Савченко // Педагогіка та психологія. – 2007. – № 2. – С. 26–34.

45. Сазоненко Г. Якість загальної середньої освіти : множинність проблеми / Г. Сазоненко // Освіта і управління. – 2009. – № 3-4. – С. 133 –141.

46. Щекатунова Г. Проблеми оцінювання якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах / Г. Щекатунова // Рідна школа. – 2007. – № 7-8. – С. 3 –5.

Розділ ІІІ. Система оцінки якості вищої освіти
47. Бахрушин В. Якість вищої освіти та сучасні підходи до її вимірювання / Н. Бахрушин, О. Горбась // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 7–11.

48. Біда О. Пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг у ВНЗ / О. Біда, Л. Прокопенко // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 8–11.

49. Вплив застосування "лідер-груп" на якість освіти у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, І. Ломов // Вища школа. – 2011. – № 7–8. – С. 7–18.

50. Гавриленко К. О. Управління моніторингом навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ / К. О. Гавриленко // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 36. – С. 407–411.

51. Дікунова О. А. Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців і користувачів бібліотеки ВНЗ як чинник підвищення якісної освіти / О. А. Дікунова // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів: матеріали наук.-практ. конф., 15-16 березня 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. – Хмельницький, 2012. – С. 66–70.

52. Гаращук О. Підвищення якості підготовки кадрів – фундаментальна місія вищої школи / О. Гаращук, В. Куценко, І. Содоль // Вища школа. – 2013. – № 2. – С. 22–36.

53. Гриневич Л. Методологічні засади цілісності системи моніторингу якості освіти / Л. Гриневич // Освіта і управління. – 2010. – № 4. – С. 18–26.

54. Козак Т. М. Організаційно-теоретичні засади моніторингу діяльності вищих навчальних закладів / Т. М. Козак // Проблеми освіти : наук.зб. – 2011. – Вип. 67. – С. 30–34.

55. Лызь Н. А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования / Н. А. Лызь // Педагогика. – 2011. – № 5. – С. 67–76.

56. Мікульонок І. Забезпечення якості професорсько-викладацького складу ВНЗ – основа ефективної підготовки фахівців / І. Мікульонок // Вища школа. – 2011. – № 5–6. – С. 12–20.

57. Пашков А. П. Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України) / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2013. – № 3. – С. 10–17.

58. Романенко Ю. А. Еталон знань як елемент моніторингу вищої освіти / Ю. А. Романенко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 3. – С. 42–50.

59. Сафонова В. Вдосконалення методологічних підходів до оцінки якості вищої освіти як загальнодержавного пріоритету / В. Сафонова // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

60. Факторович А. А. Ценностно-мотивационный подход к управлению качеством образования в вузе / А. А. Факторович // Педагогика. – 2011. – № 4. – С.60–69.


Розділ ІV. Управління якістю освіти в зарубіжних країнах
61. Аналіз міжнародного інституційного регулювання у сфері управління й забезпечення якості освіти / Н. Рідей, А. Ільчик, Д. Шофолов, С. Паламарчук // Освіта і управління. – 2012. – № 4. – С. 29–42.

62. Андрюшина О. Освітні інвестиції в контексті національного моніторингу якості загальної освіти (досвід США) / О. Андрюшина // Вища школа. – 2011. – № 3. – С. 62–68.

63. Андрюшина О. Теоретико-методологічні засади використання індикаторів моніторингу якості освіти в США // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 104–113.

64. Гриневич Л. М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти / Л. М. Гриневич // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 80–89.

65. Минажева Г. С. Социально-экономические предпосылки внедрения системы менеджмента качества в вузах Казахстана / Г. С. Минажева // Педагогика. – 2011. – № 8. – С. 108 –111.

66. Рідей Н. Міжнародні стандарти та настанови із забезпечення й управління якістю освіти / Н. Рідей, Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. – 2012. – № 1. – С. 23–32.

67. Структурно-порівняльний аналіз змісту стандартів з управління якістю у сфери освіти в Україні і США / Н. Рідей , С. Паламарчук., Д. Шофолов, А. Ільчик // Освіта і управління. – 2012. – № 2–3. – С. 20–29.

Див. також


тематичний бібліографічний покажчик
«Менеджмент і маркетинг у педагогіці та освіті»
Каталог: Librarydocument -> Bibl spiski
Bibl spiski -> Язбережувальна педагог
Bibl spiski -> Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Bibl spiski -> Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
Bibl spiski -> Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
Bibl spiski -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ система підготовки вчителів біології, екології та хімії
Bibl spiski -> Громадянське виховання молоді: проблеми та методичні пошуки
Bibl spiski -> Двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Bibl spiski -> Рекреалогія. Рекреаційні ресурси. Туризм як галузь рекреаційної діяльності


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал