Створення оптимальнихСкачати 111,1 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір111,1 Kb.
СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ

УСПІШНОГО ЖИТТЄВОГО І ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ

Перехід старшокласників до дорослого життя передбачає готовність вибрати і освоїти певну професію. Обрання майбутнього професійного напрямку потребує багатьох психологічних і соціальних якостей. Але час для вибору обмежений та й вибір слід зробити своєчасно і, бажано, безпомилково.

Вибір профілю навчання в старших класах загальноосвітньої школи – чи не найголовніше питання для юної особистості, батьків і вчителів. Це питання обговорюється в сім’ях, самими старшокласниками і чим ближче до закінчення школи, тим стає важливішим. Чи правильним був вибір профілю навчання у класі ? Чи не даремно витрачені роки навчання за обраним профілем ? Що можна ще зробити аби наступний вибір напрямку професійної підготовки у вищому навчальному закладі точніше відповідав уподобанням, інтересам, здібностям ?

Саме такі запитання доцільно задавати у УШ чи 1Х класі, коли доводиться обирати профіль навчання у школі.

Світ професій надзвичайно різноманітний, що зумовлено значним розподілом праці та вузькою спеціалізацією працівників. Тож обрати правильний напрям діяльності, навіть за найсприятливіших умов – справа надзвичайно непроста. Не тільки тому, що треба мати відповідні можливості, орієнтуватися в тенденціях професіоналізації, потрібно ще й добре знати свої нахили і здібності. Саме тому, практична реалізація профільного навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється практичними психологами, а реалізацією профільного навчання в школах нашого району займається адміністрація школи, педагоги, класні керівники. Так як ставка практичного психолога введена тільки в Білогірському НВК. Отже, школа обрала профіль, все здавалося б, вирішено. Але через певний час діти втрачають інтерес до навчання, покірно відбувають час, а потім вступають до вищого навчального закладу іншого профілю.

Проте, частина старшокласників все ж таки задоволена своїм профільним класом і школою, вдячна вчителям за правильний вибір.

З переходом української загальної середньої освіти на 12-річний термін навчання профілізація школи набула нового дихання. Адже, не зважаючи на очевидні явища акселерації у розвитку української молоді, період дитинства розтягується ще на один рік. Певною компенсацією для тих, хто не вміщується в цей період шкільного навчання, стає можливість отримати середню освіту екстерном.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у 21 століття система освіти має забезпечувати:

підготовку кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої парці та впровадження новітніх технологій. Правові засади професійної підготовки утворюють той освітній простір, в межах якого кожний юний громадянин має можливість реалізувати свої професійні інтереси й плани. Закон, одначе, не регламентує безпосередньо ті особисті зусилля, які має мобілізувати учень, щоб правильно втілити в даному просторі свій професійний вибір. Тому психологи говорять про професійне самовизначення, яке тісно пов’язане із життєвим самовизначенням.

Вирішальні кроки до професійного самовизначення учень має зробити у старшій школі загальноосвітнього навчального закладу. Ось чому важливо спиратись при здійсненні цього кроку на знання про власну особистість, - на поради дорослих, які виступають фасилітаторами, тобто тими, хто сприяє, полегшує, допомагає юній особі обрати і включитись у профільне навчання.

Перші профільні школи в Україні були створені ще у 1963 році. Вони всі мали фізико – математичний профіль і керувалися такими принципами:


  • розвиток дослідницьких якостей особистості;

  • вироблення стійкого інтересу до науки.

Ці принципи виправдали себе , наслідком чого стало те, що серед випускників цих шкіл налічується багато сотень кандидатів і десятки докторів наук. Зараз вже функціонують нові ліцеї, гімназії різних профілів – фізико – математичного, гуманітарного, технічного і т.д.

При всьому розмаїтті цих профілів їх об’єднує загальна мета – розвиток в учнів якостей творчої особистості майбутнього громадянина і професіонала. Це й утворює головну вимогу до учня, який має сформувати в себе готовність до профільного навчання в школі. Адже учень мусить перейти від більш загального, точніше, загальноосвітнього профілю до більш конкретного профілю діяльності, який передбачає певну концентрацію навчальної діяльності навколо визначеної групи професій.

Підготовка учня до вибору профілю навчання – це фактично перший серйозний етап вибору професії.

Профільне навчання висуває до особистості старшокласника такі вимоги:

По-перше, дитина повинна бути психічно готовою до профільного навчання. Тому що відбувається збільшення навантаження навчальної діяльності на нервову систему учня. У деяких ліцеях та гімназіях активізація навчального матеріалу збільшується у 2 рази.

По-друге, дитина потребує інтелектуальної готовності до профільного навчання. Через необхідність розв’язання значно більшої кількості профільних завдань відбувається збільшення інтелектуального напруження.

По – третє, учень повинен бути едукційно готовий до профільного навчання. Тобто для інтенсивного нарощування спеціальних знань відповідного напрямку.

Психологи виділяють ще рефлексивну готовність. Оскільки саме в період профільного навчання відбувається підвищення рівня самостійності у виконанні завдань навчальної діяльності.

У своїй концепції розвитку профільного навчання у загальноосвітніх школах України відомий педагог Сікорський пропонує виділити такі основні напрямки та профілі навчання учнів на старшому ступені школи:

- соціально – гуманітарний напрям

- природничо – математичний

- фізкультурно – військовий

- художньо – естетичний

- виробничо – технологічний

Теорія, методи і методики професійної орієнтації в Україні пройшли складний шлях свого становлення. Ключовим елементом профорієнтації було державне управління процесом підготовки учня до вибору професії. Особистість учня в такому процесі витискувалася на край системи. Українські психологи розробили нову концепцію професійної орієнтації. Суть якої полягає у підготовці школярів до професійного самовизначення. Але ж при цьому йдеться не про будь-яке самовизначення, а про таке, що якнайкраще узгоджується з інтересами самої особистості. Поняття "самовизначення" цілком співвідноситься з такими "модними" нині поняттями, як "самоактуалізація", "самореалізація".

Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати принаймні три фактори:  1. інформованість про світ професій;

  2. знання своїх особистісних особливостей;

  3. уміння співвідносити особисті якості з вимогами , які пред’являє професія.

Як виявити професійні інтереси, схильності, мотиви і як їх розвинути ? Як оцінити здібності учнів і їхню відповідність вимогам обраної професії ? Однією з проблем, які повинна вирішувати школа, є рання профорієнтаційна діагностика . Тобто , врахування вікових змін мотиваційної сфери . Шляхом спостереження за школярами, анкетування, аналізу творів на задані теми можна виявити слідуючі етапи становлення суспільно цінних мотивів трудової діяльності учнів.

1.Школярі молодших класів знайомляться із найрозповсюдженішими професіями.

2.Учні У-УП класів знайомляться в основному з професіями свого економічного регіону.

3.На етапі завершення П ступеня загальноосвітньої школи (8-9 клас) особливого значення в професійному самовизначенні школяра має курс "Основи вибору професії"

У 8 класі вчитель попередньо рекомендує учню вибір однієї зі сфер професійної діяльності : людина – природа; людина – техніка; людина – людина; людина –знакова система; людина – художній образ.

Ці типи професій можна розглядати як загальні профілі.

Людина – природа: природничо – науковий, хіміко – біологічний, екологічний і т.п.

Людина – техніка: технічний, комп’ютерно – інформаційний і т.п.

Людина – Людина: гуманітарний, історичний і т.п.

Людина – Знак: фізико – математичний, природничо – науковий і т.п.

Людина – Художній образ: естетичний, музичний, хореографічний.

4.Учні 10-11 класів , що вибрали профіль навчання, уточнюють відповідність своїх професійних якостей. Учитель повинен звертати увагу не лише на психофізіологічні якості школярів, необхідні для оволодіння професією, але і за необхідністю допомагати в самооцінюванні своїх здібностей.

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів особливе значення має співпраця в профорієнтаційній роботі школи і сім’ї. Психологи провели анкетування учнів 9-11 класів і на запитання: "Хто впливає на Ваш вибір професії? До чиєї думки Ви прислухаєтеся ?" – 80% школярів відповіли: "Батьки". Тому школа повинна направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів і здібностей їхніх дітей.

Здійснювана в школі цілеспрямована робота з професійної орієнтації учнів є частиною навчально-виховного процесу. Вона проводиться всім педагогічним колективом, тому вчителі – предметники повинні включати в систему пояснення нового матеріалу відомості професійного характеру: де можуть застосовуватися знання з даного предмета, людям яких професій вони необхідні.

Як обрати професію ?

Підліток стоїть перед вибором сфери діяльності. Але тільки на практиці з’ясується , підходить вона йому чи ні. А всі форми діяльності випробувати неможливо. У людини можуть бути задатки декількох здібностей. Лермонтов і Шевченко мали літературні і художні здібності; композитор Бородів був великим хіміком. Багато талановитих людей не відразу знаходили себе, кілька разів змінювали професії. До того ж, професійне самовизначення є одночасно і самообмеженням, що припускає відмову від багатьох інших видів діяльності. Але зробити відповідальний вибір аж ніяк не просто.

Одним із способів, що допомагають зробити правильний вибір професійної діяльності, є тести. Користуючись ними , можна досить точно визначити оптимальну сферу діяльності, рейтинг власних інтересів, наявність якостей необхідних для тієї чи іншої професії. От, наприклад, " Орієнтаційно – діагностична анкета інтересів" – ОДАНІ, незважаючи на назву, проста і ефективна. Методика дозволяє розглянути профіль інтересів і виявити їх широту.

Є інші тести, не складні, але ефективні і не займуть багато часу при обробці результатів. Так, вчителі можуть використовувати такий тест "Професійне самовизначення молоді".

Інструкція : з перерахованих професійних якостей виберіть ті, котрі вважаєте важливими для майбутньої професійної діяльності. Дитині дається 41-е твердження. Наприклад:

1.Швидкі в роботі.

2.Вам подобається вирощувати і утримувати живих істот.

3.Можете рахувати швидко і точно і т.д.

Якщо дитина вибрала запитання під номером 3,,7,9... то учень може самовизначитися в професії перукар, № 2, 6,13,... – юрист; лікар, економіст, журналіст...

Всього – 51 професія.


Педагоги наших шкіл практикують такі методики : " Вивчення професійних намірів старшокласників", "Анкета інтересів", за допомогою яких вивчають наявність готовності дитини до вибору професії, а саме: що учень знає про свою майбутню професію, як може оцінити свої здібності, знання про фізичні та психологічні вимоги обраної професії.

Вашій увазі пропонується тест, підготовлений співробітниками Інституту професійного самовизначення молоді Російської Академії освіти.Інструкція: з перерахованих тверджень і професійних якостей виберіть ті, котрі ви вважаєте важливими для майбутньої професійної діяльності.

1.Ви віддаєте перевагу досягненню суспільних інтересів перед особистими.

2.Намагається зрозуміти думку інших людей, поважаєте чужу думку.

3.Ви дружелюбні й товариські.

4.Волієте працювати, учитися і відпочивати в колективі.

5.Можете взяти на себе лідерство і здатні працювати керівником.

6.Ви ввічливі, умієте поважати людей.

7.Ретельно виконуєте доручене.

8.Ви керуєтеся загальноприйнятими нормами і дотримуєтеся встановлених правил.

9.Ви життєрадісні.

10.Ви дотепні і маєте почуття гумору.

11.Ви мужні.

12.Ви терплячі.

13.Маєте почуття відповідальності.

14.Завжди закінчуєте розпочату справу.

15.Вмієте отримувати прибуток.

16.Ви чесні.

17.любите роботу, в якій багато розмаїтності.

18.Ваші справи ведете з ентузіазмом.

19.Швидкі в роботі.

20.ретельні в роботі.

21.Швидкі в розуміння ідей.

22.У вас є почуття справедливості.

23.Можете швидко прийняти рішення в несподіваній ситуації.

24.Виконуєте роботу в несподіваній ситуації.

25.Думаєте про своє майбутнє і плануєте його.

26.Ви – творча особистість.

27.Швидко сприймаєте дійсність. У вас добре розвинутий:

а/ зір б/ слух в/ нюх г/ смак

28.Ви заповзятливі.

29.У Вас умілі:

а/ пальці б/ ноги в/ руки

30.Можете добре керувати механізмами з допомогою:

а/ очей і рук б/ очей, ніг і рук

31.Ви придатні для роботи:

а/ у приміщенні б/ просто неба

32.Вам подобається вирощувати і утримувати живих істот.

33.Вам подобаються красиві речі.

34.Ви добре висловлюєте свої думки:

а/ на словах б/ письмово в/ засобами каліграфії г/ за допомогою живопису

д/ скульптури е/ музики є/ акторської гри

35.Можете дотримуватися чистоти і підтримувати гарний санітарний стан

36.Ви фізично сильні, у вас особливо розвинуті:

а/ кисті рук б/ руки в/ спина г/ ноги

37.Ви любите:

а/ займатися спортом б/ стежити, як займаються спортом інші

38.У Вас гарна пам’ять.

39. Ви добре піклуєтеся:

а/ про дітей б/ про старших / про хворих г/ про чужих людей (не родичів)

40.Можете переписувати слова і цифри, знаходити помилки.

41.Можете рахувати швидко і точно.
Формули професій:

Археолог – 14,18,20, 21, 24, 25, 26, 34 б, 38

Архітектор – 5, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26,27 а, 29 а, в, 32, 34 б, 35, 39, 41.

Біолог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 32, 34 б, 35, 38, 39, 41.

Хімік – 5, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, в, г, 29 а, в, 30 а, 31 а, 35, 38, 39, 41

Еколог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, б, г, 29 а, г, 34 б, 38.

Актор – 4, 7, 10, 12, 26, 27 а, б, 29 а, б, в, 33, 34 а, е, 38

Художник - 5, 18, 21, 26, 37 а, б, 29 а, в, 33, 34 г, г, 38, 39

Композитор – 19, 20, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 31 а, 34 в, 36 а, 38, 40

Дизайнер – 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, г, 29 а,в, 33, 34 г, г, 38, 39, 41.

Журналіст – 1,6 , 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 а, б, 28, 31 а, б, 34 а, б, 38

Письменник – 1, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 25, 26, 31 а, 33, 34 б, 38

Екскурсовод – 3, 9, 16, 20, 34 а, 38, 40

Перекладач – 3, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 27 а, б, 34 а, 38

Секретар – 7,8, 19, 24, 29 а, 30 а, 31 а, 40

Діловод – 13, 24, 31 а, 40, 41

Бухгалтер – 13, 16, 24, 29 а, 31 а, 40, 41

Економіст – 12, 14, 17, 20, 24, 25, 31 а, 34 а, б, 38, 39, 40, 41

Бібліотекар – 2, 13, 16, 20, 24, 25, 29, 40

Перукар – 3, 7, 9, 10, 19, 20, 27 а, г, 29 а, в, 30 а, 31 а

Бармен – 3, 6, 9, 10, 12, 20, 25, 27 а , б, в, 29 а, в, 30 а

Кухар - 5, 13, 14, 19, 20, 23, 27 а, б, 34 а, д, е, 35, 39

Вихователь – 2, 9, 12, 13, 20, 23, 27 а, б, 34 а, д, е, 35, 39, 40 а, г

Пожежний – 1, 4, 7, 8, 11, 12, 19, 23, 27 а, 28, 36 а, б, в, г

Офіцер (військовий) – 5, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 29 а, в, 30 б, 34 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39

Манекениця – 3, 7, 9, 17, 31 а, 33, 34 е.

Швачка – 7, 20, 24, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 б, 31 а

Годинникар – 12, 18, 20, 24, 27 а, б, 29 а, 30 а, 31 а.

Столяр – 12, 20, 24, 27 а, 29 а, в, 30 а, 31 а, 33, 34 г, 36 а, б, в, г

Кранівник – 7, 8, 12, 20, 21, 23, 27 а, 30 а, б, 31 б

Маляр – 12, 24, 27 а, г, 29 а, в, 30 а, 31 а, 33, 34 г, 36 а, б, в, г

Інженер – будівельник – 5, 13, 18, 20,21, 23, 24, 25, 26, 27 а, 29 а, в, 30 б, 31 б, 35, 36 а, б, г, 38, 39, 42

Інженер – електронник – 4, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 23,24, 26, 27 а, б, г, 29 а, в, 30 а, 38, 39, 42

Ремонтувальник радіо- телеапаратури – 12, 20, 21, 23, 27 а, б, 29 а , в, 30 а, 31 а.

Робітник – металург – 12, 20, 23, 24, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, 36 а, б, в, г

Оператор – програміст – 19, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 31 а, 41

Геолог – 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34 б, 38, 40, 41

Юрист – 1, 2, 8, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 34 а, б, 38, 41.

Математик – 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 31 а, 38, 39, 40, 41.

Лікар – 2, 4, 8, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 а, б

Метеоролог - 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, б, в, 30 б, 34 б, 38, 41

Психолог, психіатр – 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а - д, 35, 38, 39.

Учитель – 2, 5, 6, 8, 2, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, а, б, 29 а, в, 30 а, б, 34 а – д

Ветеринар – 5, 8, 11, 13, 20, 21, 23, 27 а, б, в, 29 в, 30 а, 35, 36 а, б, в, г, 38, 39

Фермер – 12, 20, 30 а, 31 б, 32, 35, 36 а, б, в, г

Кораблебудівник – 12, 18, 20, 27 а, 29 а, 30 а, 36 а, б, в, г, 41

Моряк – 5, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 24, 25, 27 а, б, 36 а, б, в, г, 38, 39, 41

Водій автобуса – 8, 13, 20, 23, 27 а, б, 30 б, 36 а, б, в, г

Стюардеса – 2, 3, 7, 12, 13, 20, 21, 23, 34 а, 40 а, б, в, г

Професійний спортсмен – 8, 9, 14, 23, 24, 27 а, б, 29 а, б, в, 35, 36 а, б, в, г , 37 а, бКаскадер – 11, 12, 17, 19, 27 а, б,28, 29 б, в, 30 а, б, 36 а, б, в, г, 37 а, б
Каталог: 1Psyholog
1Psyholog -> Мистецтво жити з дітьми
1Psyholog -> Методичні рекомендації практичним психологам щодо організації діагностичної роботи у закладі освіти
1Psyholog -> Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти Українинаказу ю
1Psyholog -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
1Psyholog -> Методичні рекомендації вихователям щодо підвищення рівня готовності дітей до навчання у школі та сприяння їх адаптації до умов загальноосвітнього навчального закладу
1Psyholog -> Проблема збереження і зміцнення професійного здоров’я педагога у діяльності шкільної психологічної служби
1Psyholog -> Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з проблеми виховання дітей із неповних сімей
1Psyholog -> Наказ №605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
1Psyholog -> Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти
1Psyholog -> Департамент освіти, науки, молоді та спорту хмельницької ода хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти хмельницький обласний центр практичної


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал