Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної дисципліни) напряму підготовки 1101Сторінка1/6
Дата конвертації31.01.2017
Розмір0,84 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор


____________________ В.В. Александров
“____” __________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПедіатрія

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напряму підготовки 1101 «Медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»

(шифр і назва спеціальності (тей)


медичного факультету (назва факультету)

Харків – 2012Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)

факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». „___” ________, 2012. - 31 с.

Робочу програму з навчальної дисципліни «Педіатрія» складено для спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа», напрям підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ, затвердженої МОЗ України (Наказ МОЗ України від 25.03.2005 р., № 119).
Розробники:

Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;


Говаленкова О.Л. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент;

Летяго Г.В. - доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педіатрії


Протокол № 1 від “31серпня 2012 р.

Завідувач кафедри педіатрії _______________________ (Коренєв М.М.)

(підпис)

“ 31 ” серпня 2012 р.

Схвалено методичною комісією медичного факультету

Протокол № 1 від “19вересня 2012 р.


“ 19 ” вересня 2012 р. Голова _______________ (Говаленкова О.Л.)

(підпис)Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6,0

Галузь знань

14.01.10 «Педіатрія»

(шифр і назва)НормативнаНапрям підготовки

1101 «Медицина»_

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):7.110101 «Лікувальна справа»


Рік підготовки:

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання та захист «Історії хвороби»

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента -1,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


20 год.

10 год

Практичні, семінарські

40 год.

70 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

10 год.

30 год.

ІНДЗ: 6 год.

Вид контролю: модульний


Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал