Рік народження: 1960. Фах: учитель української мови та літератури. Педагогічний стажСкачати 173,12 Kb.
Дата конвертації09.02.2017
Розмір173,12 Kb.
«Формування комунікативної компетенції та позитивної мотивації навчальної діяльності на уроках української мови та літератури»

1.Інформація про автора.

Прізвище, ім’я, по батькові: Гнатовська Раїса Миколаївна

Рік народження: 1960.

Фах: учитель української мови та літератури.

Педагогічний стаж: 35 роки.

Посада: вчитель української мови та літератури, спеціаліст І категорії.

Адреса досвіду: Миколаївська загальноосвітня школа I – IIIступенів №36.

2.Інформація про досвід.

Тема: «Формування комунікативної компетенції та позитивної мотивації навчальної діяльності на уроках української мови»

Ідея досвіду: створення умов спільної мовленнєвої діяльності вчителя та учнів, що має для кожного з них особистісний зміст; встановлення відносин партнерства, які проявляються у взаємозв'язку й узгодженості їх мовних вчинків; перетворення репродуктивного навчання на цікавий життєтворчий процес активного діалогу вчителя з учнем, учня з іншим учнем, реагування на свого співрозмовника. |>

Мета: забезпечити високий рівень мотивації навчання учнів; досягти взаєморозуміння між учителем і учнями: довіра, повага, справедливість, бажання працювати разом; підвищити рівень пізнавальної активності учнів, зацікавити учителя й учнів спільною працею на уроці: учні збагачуються новою цікавою інформацією, мають можливість виявити свої здібності, отримати визнання в класі; вчитель задоволений співпрацею з учнями, тим, що може віддати їм частку свого інтелектуального, духовного

надбання та одержати позитивні результати.Короткий зміст: особливістю педагогічної творчості є те, що це завжди співтворчість, партнерство. Вищий рівень комунікативної співпраці вчителя з учнями досягається у тому випадку, коли не лише вихованці, але й іноді сам педагог не знають наперед готового вирішення і майбутнього результату. Тоді і виникає дійсно спільний пошук, в якому співпадають і цілі, і предмет, і характер діяльності сторін, що співпрацюють.

Час зобов'язує педагога шукати такі форми проведення уроку, які захопили б, принесли радість і задоволення. Ян Коменський вважав інтерес основою навчання, адже оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння учнями новихзнань та формування в них творчих здібностей.

«Навчання є найінтенсивнішим, коли відбувається в контексті підтримки, заохочування і помочі... хто пояснює і уточнює – вчиться. Що діти зроблять разом сьогодні, вони зможуть зробити завтра самостійно», – ці слова Виготського сьогодні, як ніколи раніше, актуальні в освітньому процесі. Науково-технічний прогрес за останні роки зробив черговий ривок уперед, діти випереджають нас за швидкістю освоєння нових технологій. Але, щоб вони стали гармонійними особистостями, учителі мають застосовувати нові форми і методи, які допоможуть співпрацювати з дитиною.

Основним завданням убачаю потребу розвитку в учнів свідомого ставлення до навчання, сприяння позитивній мотивації до пізнавальної діяльності, потребі у самопізнанні, самореалізації та вдосконаленні, створен ісамодостатньої особистості, яка не загубиться на складних життєвих шляхах. Саме тому багато уваги приділяю формуванню мотивації навчальної діяльності учнів на уроках української мови.

Проблема формування позитивної мотивації навчання завжди була актуальною у психолого-педагогічній діяльності. Як відомо, зміст навчання, його значимість для учнів лежать в основі мотиваційної сфери. Від змісту навчання залежить спрямованість учня, тобто мотиви навчання.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати у них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів у великій мірі залежать від умінь і стилю роботи конкретного вчителя. Для підсилення мотивації діяльності дуже корисними, на мою думку, є використання інтерактивних технологій. Саме застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п’ятиелементів (О.І. Пометун):

а) мотивація;

б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів;

в) надання необхідноїі нформації;

г) інтерактивна вправа – центральна частина заняття;

д) підбиття підсумків, оцінюваннярезультатів уроку.

Тому у своїй роботі на різних етапах уроку використовую технологію опрацювання дискусійних питань; інтерактивні методики (робота в парах, «мозковий штурм», ділові ігри, «асоціативний кущ», «мікрофон», взаємне навчання, інсценізація); блочний метод викладання матеріалу; кооперативну форму навчання (урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік), також намагаюся відстежити емоційні переживання учнівпід час розгляду тієї чи іншої теми. Для цього користуюся методом «Кольоровий щоденник настрою».

Помітила, що учням також подобаються рольові ігри, імітації. Так, наприклад, під час вивчення теми «Байка» шестикласникам цікаво уявляти себе у ролі персонажів, створених Л.Глібовим. Використання рольових ігор допомагає визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки у подібних випадках шляхом «гри», виконання «ролі», яка є близькою до реального життя. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», що дісталася учневі, та надає можливість діяти «як насправді».

Ефективною для мотиваційного навчання є рольова гра «Зустріч літературних героїв». Учні мають продумати та відтворити діалоги між вказаними персонажами.

Про що, на вашу думку, могли б поговорити:

- Мудра дівчина (народна казка «Мудра дівчина») і Хуха-Моховинка (В.Королів-Старий «Хуха-Моховинка»);

- МикитаКожум’яка (О.Олесь, драма-казка «МикитаКожум’яка») і Михайло-семиліток (А.Лотоцький,казка «Михайло-семиліток»).

При здійсненні диференційованого підходу підвищується інтерес до навчання, тобто виникає мотив праці, відчуття власної значущості, а також відбувається інтелектуальний ріст кожного учня у відповідності з його навчальними можливостями.

Індивідуальна форма роботи сприяє виявленню вміння учнів працювати самостійно, визначати труднощі у засвоєнні матеріалу, сприяє виробленню самостійності, відповідальності учнів, отриманню реальної картини рівня засвоєння матеріалу кожним учнем. Зважаючи на очікуваний результат при індивідуальній формі роботи, використовую знову ж таки різні завдання:

-  написати інший початок або кінецьтвору;

- ввести у певний епізод твору діалог героїв;

- скласти запитання до твору, які можна запропонувати своєму товаришеві;

- намалюй словами портрет героя, який найбільше сподобався;

- що спільного у творах, які ти вивчав на уроках української та зарубіжної літератур;

- склади запитання для вікторини за твором, якийт и прочитав;

- постав себе на місце героя. Як бити поводив себе? Чому?;

- скласти кросворд за вивченим твором;

- підібрати порівняння до слів і запитання;

- завдання під назвою «Незакінчені рядки»: сформулювати тему, образи, проблеми обраного твору .

На уроках розвитку зв'язного мовлення навчаю різноманітних видів усних і письмових робіт: переказ прочитаного тексту, написання творчих робіт, різних за змістовим типом, спонукаю учнів до так званих творчих дискусій «Якби автором був я». Учасникам пропонується такезапитання: чи є твори, у яких вам щось не сподобалося і щосаме у них, на вашу думку, можна і варто змінити?

На практиці переконалася у тому, що підвищенню пізнавальної активності учнів сприяє проведення так званих нестандартних уроків, а саме: урок-казка, урок-подорож, урок-диспут, урок-дослідження і т.п. Звичайно, урок-казку доцільніше проводити у 5 - 6 класах, а урок-диспут – у старших класах, оскільки вони потребують більших теоретичних і практичних знань. Велику увагу приділяю домашньому завданню. Дуже важливо не переобтяжувати учнів. Намагаюсь давати їмцікаві завдання, одне з яких має бути творчого характеру: складання тематичних словників, розгадування або складання шарад, кросвордів, написання творів, складання тестових завдань, створення ілюстрацій і т. п. Практикую також домашні завдання, які треба виконати усім учням обов'язково і такі, які виконуються за бажанням. На наступному уроці результати виконання обов'язково перевіряються, обговорюються і оцінюються.

Намагаюся, щоб такі форми роботи були спрямовані на виховання загальнолюдських якостей, усвідомлення національних традицій нашого народу.

Позитивна мотивація впливає на ­підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках, на зацікавленість учнів матеріалом уроку, стимулює їх до навчання. Таким чином, учні готуються до повноцінного життя в новому інформаційному суспільстві, озброївшись літературознавчим «багажем», успішно синтезуючи у собі високу естетичну культуру, досконалий інтелект, творчий потенціал.

Для зацікавлення предметом доцільно застосовувати деякі прості й ефективні прийоми: наприклад, написати тему уроку у вигляді анаграми (слова, де літери міняються місцями) або у вигляді речення із переставлених слів.

Можна запропонувати учням речення на конкретну тему уроку із безглуздими словосполученнями (значеннєвими помилками) і попросити висловити свою думку, наприклад: «Більша половина класу виїхала на екскурсію», «Сонце позолотило верхівки дерева», «Який у вас завтра найперший урок?» (Словосполучення на дошці підкреслювати не слід, щоб діти відразу не здогадалися.)

- Доречно запропонувати учням кілька понять на вивчену тему із пропущеними літерами, попросити заповнити пропуски, наприклад, на тему «Числівник»:

ч…с… …в … …к.

Можна ввести в класі цікаву традицію: просити учнів після викладення якогось матеріалу ставити вчителеві по одному запитанню на цю тему (обов’язково похвалити кожного учня хоча б за прояв творчої ініціативи).Можна використати такі способи організації початку уроків української мови ( які, до речі, я часто використовую):

 1. На дошці записати запитання і відповіді до них, з-поміж яких є як правильні, так і не правильні, потрібно їх перевірити.

 2. На столі в кожного учня – чистий аркуш паперу. Після пояснення уроку вчитель повідомляє, що з деяких питань наприкінці уроку буде проведено перевірну роботу тривалістю 15 хвилин.

 3. Розпочати урок із презентації найвдаліших робіт, які були виконані вдома (твір-казка, кросворд).

 4. За малюнком до вправи, методом «мозкового штурму» здійснити пошук відповіді.

 • «Мозковий штурм»

Як ви вважаєте, навіщо нам знання й уміння із цієї теми? Де можнаїхзастосувати?

 • Сьогодні продовжимо мандрівку в цікаву країну Синтаксису, у якій мешкають складні речення з різними видами зв’язку між умовно простими їхніми частинами.

Епіграфом уроку є слова Лесі Українки. Її безсмертна творчість надихатиме нас на працю, даруватиме насолоду її поетичне слово (урок-дослідження).

 • Освічена людина має володіти різноманітними мовними інструментами, щоб досягти успіху в спілкуванні. Знання й уміння будувати речення різні за змістом і будовою є передумовою взаєморозуміння між людьми. Такі знання й уміння ви здобуватимете на цьому уроці, поглиблюючи вивчене про види складнопідрядних речень, зокрема про означальні, а також правила їх відокремлення на письмі й у вимові.

 • Сьогодні в нас незвичайний урок, ми запросили гостю з маленького царства. Хто вона, що це за міні-царство, дізнаєтеся з моєї розповіді (вчитель розповідає казку про другорядні члени речення).

Отже, тема нашого уроку – «Відокремлені обставини». Ми повинні навчитися знаходити відокремлені обставини, правильно їх інтонувати, уживати відокремлені обставини в мовленні, виховувати в собі почуття прекрасного.

 • Упевнена, що наш урок допоможе кожному зрозуміти значення слів «доброта», «чуйність», «порядність». Вже заради цього варто вивчити тему, а ще для того, щоб дізнатися щось нове про навколишній світ, про живу природу, часткою якої є і ми.

 • Зверніть увагу на дошку, там записана тема сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми будемо працювати над текстами, аналізувати, зіставляти, знаходити спільне та відмінне, звертати увагу на мотивацію вчинків героїв.

 • Кожну книжку Є. Гуцала читач відкриває з радістю і надією на зустріч з яскравими характерами, з людьми, які самовіддано люблять землю і життя.

Село на Вінниччині в холодні й голодні повоєнні роки. Там минули дитячі та юнацькі роки майбутнього письменника, зародилася і зміцніла любов до рідного слова. Звідси витоки майже всіх творів Євгена Гуцала. Доброта його героїв, щедрість їхньої душі, прагнення допомогти людям сіють у наших серцях добро, яке є вічним мірилом людяності. З такими героями, діти, ви і зустрінетеся, прочитавши оповідання Є. Гуцала «Лось».

 • Метод «Мікрофон»

«Від зустрічі з творчістю письменника я очікую…»

 • Діти, уявіть собі, що має відбутися зйомка кінофільму про учнів нашого класу, і режисер випробовує ваші акторські здібності.

Сьогодні ви повинні показати свої вміння поводитись у будь-якій ситуації. У нас присутні гості з кіностудії. Вони хочуть побачити і почути кожного з вас, а саме: як ви вмієте міркувати, досліджувати, висловлюватися.

Головними героями фільму будемо ми з вами. Отже, починаємо! Кінокамера вже включена! • Тема нашого уроку – викриття й заперечення прислужництва, паразитизму, пихатості в байці Л. Глібова «Цуцик». Тож на сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як письменник художнім словом викриває лакейство й прислужництво, утверджував здорову народну мораль.

 • Сьогодні на вас чекає незвичайний урок, а урок-подорож. І ми будемо подорожувати, але…здогадайтеся, куди саме? (відповіді учнів).

На уроках кожен з вас продемонструє всі свої знання, вміння, навички з вивчених тем, спробує на мить стати письменником та актором (повідомлення теми та мети уроку). На уроці кожен з вас за правильн івідповіді та різні завдання буде одержувати ось такі смайлики. А в кінці уроку за кількістю смайликів виявимо найкращих, найактивніших знавців української літератури. Готові вирушити в подорож? Бажаю вам успіхів!

 • Діти, сьогодні на вас чекає урок-мандрівка в чудову і незвичайну країну Морфологія. А місто, до якого ми прямуємо, називається Займенником (історія міста Займенник, розповідь учителя). А в кінці уроку підведемо підсумки на кращого знавця цієї частини мови, яка залюбки спілкується з іншими частинами мови.

 • Сьогодні у нас незвичайний урок, урок-подорож до надзвичайного острова… Але, щоб потрапити туди, необхідно здобути 9 ключів, виконавши завдання. Отже, яхта є, необхідно вибрати капітана. Капітаном може бути лише справжній знавець мови, щоб повести в подорож свою команду правильним курсом.

 • Коли ми поглянемо на карту світу, то побачимо, що велика кількість народів населяє нашу планету. Піднявшись на літаку в небо, можна помітити безліч людей, які копошаться на землі як мурахи. Але в кожного з них є свої думки, мрії, переживання та бажання. Ми, люди, схожі між собою, та водночас ми відрізняємося один від одного своїм внутрішнім світом, поведінкою, вчинками. Для кожного з нас є місце на землі, кожен виконує певну роль. Проте важливо не загубитися серед натовпу, не втратити своєї неповторності. До таких роздумів спонукає твір В. Дрозда «Білий кінь Шептало», над яким працюватимемо сьогодні.

 • Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами переходимо до вивчення нової частини мови, яка називається числівник. Дізнаємося багато нового і цікавого. Я бажаю вам наснаги у вивченні цієї теми (слайди).

Бесіда

Оглянімося довкола. Що ми бачимо?

Зверніть увагу, що існує певна кількість предметів або істот, які навколо нас. Це так.

Одна дошка, десять хлопчиків, шість ламп. Продовжіть, будь ласка, далі.

Числа оточують нас завжди, але ми настільки звикли до них, що навіть не звертаємо уваги. Ви згодні?


 • Для чого нам необхідні знання з цієї теми? (Діти міркують і дають відповіді).

 • Відеопрезентація «Тарас Шевченко»…

 • Продовжуємо мандрувати Синтаксисом. Зупинімося на вулиці Простого речення:

1.Які теоретичні поняття із теми «Просте речення» вам уже відомі?

2.Яке синтаксичне поняття є для вас новим?

На формування мотивів навчання значно впливають словесні підкріплення. Оцінювання, що характеризують навчальну діяльність учня, є впливами, що мотивують навчальну діяльність. Кожний вид оцінки певним чином впливає на навчання і ,зрештою, на особистість учня.

Вчитель може створювати на своїх уроках ситуацію успіху, якщо формує навчально-пізнавальну мотивацію учнів. Ситуація успіху – сполучення умов, що забезпечують успіх, а сам успіх – результат такої ситуації.

Як підкріпити ситуацію успіху? Існує безліч способів сказати учневі «Дуже добре!», наприклад:

«Ти зараз на правильному шляху»;

«Пречудово»;

«Правильно»;

«Я пишаюся тим, як ти працював»;

«Гарна робота!»;

«Ти близький до істини»;

«Фантастика!»;

«Я знала, що ти зможеш це зробити»;

«Як ти багато зробив! Розумник!»;

«Так тримати!»;

«Мені подобаються твої розмірковування»;

«Дуже приємно вчити таких розумних дітей»;

«Твоя робота дуже гарна»;

«Це твоя перемога»;

«Ти справжній майстер»;

«Щиро рада за тебе»;

«Я вірю в тебе»;«В тебе щоразу виходить краще»;

«Ти досягнеш успіху!».
Каталог: 2016-2017
2016-2017 -> Про підсумки роботи нвк «зош І-ІІІ ст., гімназія» №5 у 2015-2016 н р. та пріоритетні напрямки діяльності у 2016-2017 н р
2016-2017 -> Наказ №398р Про проведення Місячника безпеки в закладах освіти району в 2016 році
2016-2017 -> Розділ 6 Організація виховної роботи П. 1 Виховна робота серпень – вересень
2016-2017 -> Проектне навчання на уроках зарубіжної літератури як шлях формування позитивної мотивації навчальної діяльності учня. І
2016-2017 -> «Виховне середовище школи та його вплив на формування особистості учня»
2016-2017 -> Наказ №308р Про організацію роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів, профілактики шкідливих звичок серед школярів у 2016-2017 н р
2016-2017 -> П. 7 Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці
2016-2017 -> Педагогічні читання «Виховне середовище школи та його вплив на формування особистості учня»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал