Речення з однорідними членамиСкачати 99,98 Kb.
Дата конвертації15.01.2017
Розмір99,98 Kb.
ТипКонтрольна робота
Українська мова

8 клас

 1. Тема «Неповні речення» - вивчити §19

Виконати вправи № 227, 231, 236

 1. Тема «Речення з однорідними членами» - вивчити § 20-23

Виконати вправи № 239, 246, 249, 252, 261

Українська література

8 клас

 1. Прочитати повість М.Коцюбинського «Дорогою ціною», переказувати пролог повісті, скласти план до твору.

 2. Схарактеризувати образи Соломії та Остапа ( скласти схеми характеристик)

 3. Відповідати на запитання в підручнику стор. 160, 169-170

 4. Вивчити напам’ять вірш В.Самійленка «Українська мова» стор. 173-174

 5. Контрольна робота за творчістю Б.Грінченка, М.Коцюбинського,В.Самійленка.

Варіант № 1

Початковий та середній рівні

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

 1. У вірші Б.Грінченка «До праці» найвиразнішими художніми засобами

А) гіпербола, метафора, порівняння

Б) анафора, повтори,риторичні запитання й оклики;

В) поетичний паралелізм, порівняння, інверсія.

2. Визначте віршовий розмір вірша В.Самійленка «Українська мова».

Так в пилу на шляху наша мова була,

І мислива рука її з пилу взяла.

3. Допишіть речення.

До художнього синтаксису відносять такі художні засоби, як …, що служать для …Достатній рівень

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)

 1. Схарактеризуйте образ Соломії з оповідання М.Коцюбинського «Дорогою ціною», відзначивши в його зображенні традиційні та новаторські риси.

 2. Зробіть короткий аналіз вірша Б.Грінченка «Доки?»

Високий рівень

(повна, змістовна, правильна відповідь оцінюється в 5 балів)

Виконайте одне із завдань.

А. Доведіть або спростуйте думку, яку проводить автор повісті «Дорогою ціною» М. Коцюбинського: «Мужність, стійкість, воля до життя, особиста свобода – необхідні якості людини та умови її існування».

Б. Напишіть невеликий твір-роздум « У чому полягає національне відродження народу» (на основі творів Б.Грінченка, В.Самійленка)

Варіант 2Початковий та середній рівні

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

 1. У вірші В.Самійленка «Українська мова» найпомітнішим художнім прийомом є:

А) поетичний паралелізм;

Б) протиставлення;

В) умовність ситуації.

2. Визначте віршовий розмір у вірші Б.Грінченка «Доки?»

Минає час, минають люди,

Ми всі ждемо того, що буде,

І кажем всі: давно вже час

Щоб воля та прийшла й до нас… 1. Допишіть речення.

До риторичних фігур відносяться…, які служать для…

Достатній рівень

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)

 1. Схарактеризуйте образ героя повісті М.Коцюбинського «Дорогою ціною» Остапа, з’ясувавши, у чому його типовість.

 2. Зробіть короткий аналіз вірша Б.Грінченка «До праці».

Високий рівень

(повна, змістовна, правильна відповідь оцінюється в 5 балів)

Виконайте одне із завдань.

А. Підтвердіть або спростуйте думку, навіяну повістю М.Коцюбинського «Дорогою ціною»: «Нині рідко буває таке справжнє кохання, як у Остапа і Соломії» або «У Остапа та Соломії – справжнє кохання».

Б. Напишіть невеликий твір-роздум про значення української мови як державної (за творами Б.Грінченка та В.Самійленка)

Українська мова

9 клас


 1. Тема « Безсполучникове складне речення» вивчити § 15-18

виконати вправи № 159, 172, 177, 183, 187, 195,201;

 1. Написати реферат, використовуючи 2-3 джерела на одну із тем

А) «Ніколи щастя не ставило людину на таку висоту, щоб вона не потребувала друга» (Сенека)

Б) «Дружбу не можна випросити, ні купити, ні силою вирвати» (Г.Сковорода)

В) «Дружба – найцінніший скарб»

3. Тема « Складні речення з різними видами зв’язку» -

вивчити § 20-21

виконати вправи № 217, 218,224, 228 1. Підготуватися до контрольної роботи

 1. Серед поданих речень визначте складне безсполучникове речення

А) Ти будь мені, як королева з казки, що заснувала серед срібних рож. ( Б.Лепкий)

Б) зійшли сніги, шумить вода, весною повіва; земля квіточки викида, буяє травка молода; все мертве ожива. (Л.Глібов)

В) Запишалася калина, що вона червона, що у неї сонце винні соковиті грона.( М.Сингаївський)

Г) Тамую своє дихання чисте й за димом бачу: угорі рядком летять лелеки, що приносять щастя, і піт з чола стираю рукавом. (С. Жуковський)

Д) Будь же сином природи, порятуй її, захисти від хижих, байдужих та ненаситних. (З журналу)

2. Серед поданих речень визначте складне речення з різними видами зв’язку:

А) Сонце незабаром зайшло зовсім, однак небо ще жевріло згасаючим багрянцем. (А. Шиян)

Б) Скінчився денний труд, із брами заводської ідуть робітники. ( В.Сосюра)

В) Давно-давно колись в одному з наддністрянських сіл жила дівчина по імені Марійка, яка була дуже вродливою: з чорними бровами, білим личком, довгою косою; і хоч багато хлопців сохли по ній, красуні було байдуже: нікого вона не любила.

Г) Високий ясний вечір був сповнений тих чар простору, того запаху безмежності, які властиві тільки вечорам цієї підхмарної країни.(О.Гончар)

Д) Заходило сонце, у вузеньких хутірських вулочках стояла червона курява, в садках варилася на триніжках вечеря, гупали об землю спілі яблука.

3. Із запропонованих простих речень утворіть речення з різними видами зв’язку.

А) Садом я блукаю тихою ходою.

Рум’яніє вечір од зорі заграв.

Яблука доспілі виснуть наді мною.

Колись про них я в Рильського читав. (В.Сосюра)

Б) Я на Дніпро дивлюсь. Котить хвилі переді мною рідний мій Дінець… Синіють далі. З дитинства милі. Торкає трави теплий вітерець. (В.Сосюра)

В) Десь далеко в морі виднівся зелений ліхтар. Хлопчик догадався. Судно йде в напрямку до Батумі. Зелений ліхтар свідчив. Воно повернуло до них лівим бортом. (М.Трублаїні)

Г) Я і досі завжди з хвилюванням входжу в передосінню золотисту втому полів. Я і досі не можу спокійно дивитися на сизі від негоди вітряки, на ці добрі душі українського степу. Вони віками вписували в сторінки хмар і неба нелегкий літопис хліборобської долі. (М.Стельмах)

Д) Настане день, настане час. Розіллється знов медами земля. Її освятив Тарас своїми муками-ділами.( М.Рильський)

4. Замініть подані безсполучникові складні речення складними сполучниковими і простими. Чи всі речення піддаються такій заміні?

А) У кошлатому зіллі старого дуба туркоче горлиця, за дубом у в’юнкому вітті берези цвіте горлиця великою барвистою квіткою, за білою березою в мені озивається зозуля. (Є.Гуцало)

Б) А може, в цьому й є моя сміливість: палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі. (О.Теліга)

В) Земля – наша мати: всіх зрівняє і помирить. (Народна творчість)

Г) Сон мені дивний приснився: крила у мене зросли – дужі, широкії крила. ( Дніпрова Чайка)

Д) Защебетав соловейко – пішла луна гаєм. ( Т.Шевченко)

5. Відредагуйте текст.

Директору школи

Величку Петру Івановичу

від учня Гайового П.

Заява

Шановний директор, дуже прошу звільнити мене від уроків фізкультури. Звертаюсь до Вас з цим проханням, тому що я прохворів на простуду, маю ускладнення і справку можу предоставить. Іще прошу не відказати у моїй просьбі і підписуйсь.Гайовий Павло 25 лютого 94 року

6. Напишіть твір-мініатюру, використовуючи складні речення з різними видами зв’язку, вживаючи такі словосполучення: спадкоємність народних традицій; пісенні скарби народу; віра давньої людини в магічну силу слова; веснянки, щедрівки. Тема «Обрядові пісні»Українська література

9 клас

 1. Вивчити біографію Т.Шевченка ( стор. 150-160 )

 2. Прочитати твори Т.Шевченка : баладу « Причинна»

Поеми «Наймичка», «Катерина»

Драму «Назар Стодоля»Поеми «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ»

 1. Вивчити напам’ять уривок із поеми «Сон», який починається словами «У всякого своя доля» і закінчується словами «А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає,немає»

 2. Вивчити напам’ять уривок із поеми «Кавказ», який починається словами «За горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі» і закінчується словами «не понесе слави Бога, великого Бога»

Українська мова

 1. клас

Тема «Правильність мови»

 • Словосполучення, речення, його граматична основа (вивчити § 14, виконати вправи № 366, 371, 377, 386, 388)

 • Вставні слова, словосполучення, речення (вивчити § 14, скласти й записати три речення зі вставними словами, три речення – зі вставними реченнями; по можливості об’єднати їх у зв’язний текст)

 • Опрацювати теоретичний матеріал § 16 «Бібліографія. Анотація»; написати анотацію на три книги за власним вибором.

 • Законспектувати матеріал § 22 (стор.217); виконати вправу № 471.

Українська література

10 клас

 1. Знати біографії М.Коцюбинського, О.Кобилянської.

 2. Прочитати твори М.Коцюбинського: новела «Intermezzo», повість «Тіні забутих предків»

 3. Прочитати повість О.Кобилянської «Земля»

 4. Написати домашній твір на одну із тем:

 • «Злочин – шлях до духовної деградації особистості й перепона до щастя» (за прочитаними творами та власними спостереженнями)

 • «Звичаї, традиції, народна мораль у творах М.Коцюбинського та О.Кобилянської.

 • Земля в долі людини (за повістю О.Кобилянської «Земля»)

 • Осмислення сутності людського буття в повісті О.Кобилянської «Земля»)

 • Повість М.Коцюбинського «Тіні забутих предків» - дума про добро і зло, любов і ненависть.

 • Карпатські Ромео і Джульєтта (за повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»)

 • Фольклорні джерела повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

 • Ідейно-художній аналіз новели М.Коцюбинського «Intermezzo».

Українська мова

11 клас

 • Опрацювати стор. 139, 144, 145, 148.

 • Виконати вправи № 261, 269, 273, 282, 289.

 • Написати диктант-переклад (стор. 189-190)

 • Законспектувати § 16 (стор. 205-206, 208-209), виконати вправи № 353, 359, 361.

 • Уявіть себе в ролі депутата Верховної Ради України. Складіть письмово план свого виступу, виклавши передвиборну програму.

Українська література

11 клас

 1. Знати біографії Осипа Турянського (стор. 161-164), Івана Багряного (стор. 183-186), Євгена Маланюка( стор. 174-180)

 2. Прочитати поему в прозі О. Турянського «Поза межами болю»

 3. Прочитати пригодницький роман І.Багряного «Тигролови»

 4. Аналізувати поезії Є.Маланюка «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?»

 5. Підготуватися до контрольної роботи.

Варіант № 1

Початковий та середній рівні

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

 1. Вірш, що належить Б-І Антоничу, - це

А) «Під чужим небом»;

Б) «Вишні»;

В) «Київ – традиція»;

Г) «Пам’яті тридцяти»

2. У.Самчук, Т.Осьмачка, Д.Гуменна, Наталена Королева – це…

А) прозаїки української літератури за кордоном

Б) поети «Празької школи»

В) письменники «великої» України

Г) письменники західноукраїнських земель

3. Хто з героїв не є персонажем роману І.Багряного «Тигролови»?

А) Наталка

Б) Григорій

В) Уля

Г) Медвин4. Доповніть речення

Сатирична комедія – це…., наприклад…..Достатній рівень

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)

5.Схарактеризуйте образ ліричного героя творів Є.Маланюка( чи образ України в його творах)

6. Напишіть тези (3-4 пункти) на тему «Розвиток літератури ХХ століття на західноукраїнських землях (до 1939 р)»

Високий рівень

(повна, змістовна, правильна,цікава відповідь оцінюється в 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості у творі М.Куліша «Мина Мазайло», висловивши власне ставлення до проблеми.

Б Виходячи з логіки характерів, фактів біографії письменника, продовжіть історію Григорія Многогрішного та Наталки Сірківни з роману І.Багряного «Тигролови».

Варіант № 2

Початковий та середній рівні

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)


 1. Вірш, що належить Є.Маланюку , - це

А) «Арфами, арфами»

Б) «Солодкий світ…»

В) «Під чужим небом…»

Г) «Для вас, історики майбутні…»

2. С.Гординський, Ю.Липа, О.Теліга, Ю.Клен, О.Лятуринська, О.Ольжич – це

А) поети Західної України (до 1939 р.)

Б) поети «Празької школи»

В) представники еміграційної прози

Г) представники української історичної прози за кордоном

3. Хто з героїв є персонажем роману І.Багряного «Тигролови»?

А) Многогрішний

Б) Сабо


В) Мазайло

Г) Пшилуський

4. Доповніть речення.

Поема в прозі – це….., наприклад….Достатній рівень

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)

5. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезій Б.-І. Антонича.

6. Складіть тези (3-4 пункти) на тему «Особливості поезії представників «Празької школи»

Високий рівень

(повна, змістовна, правильна,цікава відповідь оцінюється в 4 бали)

Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння, у комедії М.Куліша «Мина Мазайло».Б Виходячи з логіки подій та біографії письменника, допишіть історію, зображену в поемі в прозі «Поза межами болю» О.Турянського, дайте власну оцінку проблемі.
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Міський методичний кабінет екскурсія «Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі»
olderfiles -> Наукових праць
olderfiles -> Державний стандарт початкової загальної освіти Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»
olderfiles -> Розділ ІІ. Наша зірочка Даша Бондарчук
olderfiles -> Історія держави І права України у 2-х томах том І
olderfiles -> Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку народознавчими засобами 2010 р. Укладачі
olderfiles -> Першотравнева райдержадміністрація відділ освіти методичний кабінет
olderfiles -> Задача на спільну роботу. Мета: Забезпечити засвоєння учнями вміння розв’язувати задачі на спільну роботу
olderfiles -> Методичні рекомендації до організації і проведення уроків узагальнення і систематизації знань учнів на початок навчального року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал