Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі. АнотаціяСкачати 159,74 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір159,74 Kb.
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі.

Анотація.

В статті описана система роботи з обдарованими дітьми в умовах суспільних дошкільних навчальних закладів. Розповідається про умови створення розвивального середовища, яке сприятиме особистісному розвитку обдарованої дитини. Відмічено необхідність впровадження програм розвитку соціально-емоційної сфери, спрямованості і системи цінностей, які створюють основу становлення духовності особистості обдарованої дитини.

Ключові слова. Обдарованість, інтегративна програма, скрінінг обдарованих дітей, мультисенсорний підхід у навчанні, розвивальне предметне середовище, мультисенсорне середовище, особистісно-орієнтована освітня технологія.
В статье описана система работы с одаренными дошкольниками в условиях общественных дошкольных учебных заведений. Рассказывается об условиях создания развивающей среды, которая будет способствовать личностному росту одаренного ребенка. Отмечено необходимость внедрения программ развития социально-эмоциональной сферы, направленности и системы ценностей, которые создают основу становления духовности личности одаренного ребенка.

Ключевые слова. Одаренность, интегративная программа, скрининг одаренных детей, мультисенсорній подход в обучении, развивающая предметная среда, мультисенсорная среда, личностно-ориентированная образовательная технология.


Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

На початку 70-х років XX століття американський дослідник Р. У. Сперрі відкрив наявність міжпівкульної функціональної асиметрії мозку. Було виявлено явище "розподілу праці" між півкулями. Ліва півкуля мозку "завідує" абстрактно-логічним мисленням, праве - конкретним, образним, інтуїтивним мисленням і багатою сферою емоцій. Тільки коли обидві півкулі взаємодіють, взаємодоповнюють одна одну, постійно "переговорюючись" між собою, можлива повноцінна діяльність людини. Якщо ж образне мислення пригнічується при розвитку логічного, це веде до розладу нервового і фізичного здоров’я.

Отже, тільки при активній взаємодії обох півкуль, обох типів мислення можливі і успішне засвоєння досвіду, і гармонійний розвиток особистості.

Обдаровані діти дошкільного віку рано починають цікавитися різними знаковими системами і особливо буквеними знаками. Як відомо, буква, цифра - це знакова система, і тому їх засвоєння адресоване в основному лівій півкулі, вони не захоплюють емоційно, не дають їжі для уяви. Саме тому ми і включили в процес засвоєння знакової системи образні форми мислення.

Розвивальний ефект навчання дошкільників ми бачимо в плані розвитку уяви і дитячої творчості, а не просто в плані оволодіння дітьми операціональною діяльністю — читанням буквених знаків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У роботах А. В. Запорожця, Л. А. Венгера, В. В. Давидова, Н. Н. Поддьякова, Н. Г. Салміної були проаналізовані шляху освоєння дітьми різних видів знакових засобів, їх місце в розумовому розвитку дитини, можливості підвищення рівня розумового розвитку за рахунок засвоєння дітьми дій зі знаками [1].Вивчення ролі знакових систем у пізнавальному розвитку дітей проводилося Л. А. Венгером. Основними засобами мислення, які дитина опановує в дошкільному віці, являються сенсорні еталони, символи і знаки, які опосередковують образний характер знань. У цей період пробуджуються потенційні здібності дітей до моделювання: від побудови і використання реальних моделей до побудови і використання їх в "думці". В результаті засобу навчання – моделі, перетворюються на засоби власного мислення. Використання замінників, символів, моделей в різних видах діяльності – джерело розвитку розумових здібностей і творчості в дошкільному віці.

Актуальність питання про створення методик ознайомлення дошкільників з буквеними знаками на образній основі розкрила Карабаєва І. І. [2]. Вона наголосила на тому, що дорослі, користуючись інтересом дітей до букв, намагаються посилити роль інтелектуалізації процесу виховання і підмінюють гру — провідний вид діяльності дошкільників — навчальною діяльністю.

Формулювання цілей статті.

Мета статті – описати систему по ознайомленню обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі.Виклад основного матеріалу дослідження.

Розвивальний ефект навчання дошкільників ми бачимо в плані розвитку уяви і дитячої творчості, а не просто в плані оволодіння дітьми операціональною діяльністю — читанням буквених знаків.

В основу нашої методики покладено такі методичні принципи: • принцип цілісності: відмова від розкладки навчального матеріалу (у розробленому посібнику діти не читатимуть окремі склади, а читатимуть цілими словами від маленьких двобуквених до великих);

 • вся ситуація дії з буквами перед дитиною виступає загалом.

Як засіб активізації уяви, виступає робота з віршиком про букву. Працюючи з віршованим текстом, дорослі викликають у дитини бажання поспілкуватися за його змістом, вивчити і відтворити вірш під час наступної зустрічі, а головне — уявити події, про які йдеться в тексті, і зобразити їх на малюнку. Тим самим ми створюємо умови для реалізації спілкування за допомогою мовлення і малюнка. Обдаровані діти із задоволенням малювали і розповідали за змістом свого малюнка.

Для розвитку уяви і образного мислення з дітьми ми проводили спеціально орієнтовані вправи (вправи на домальовування). Вони сприяють активізації у дітей пізнавального інтересу, розвитку у них репродуктивної уяви. Домальовувати можна не тільки форми, але і букви. Метод оживлення букв не менш цікавий дітям. Малюкам пропонується оживити букву, яку вони вивчають. Окрім оживлення, дітям пропонується розповісти про свій малюнок. Завдання ускладнювались від заняття до заняття. На перших заняттях (№ 1-2) ми пропонували прикрасити букву (крапочками, рисочками), потім (з третього і далі) – оживити. З восьмого заняття пропонували створити сюжет.

Наприклад, Ева К. оживила букви «Ж» і «ж». Вона домалювала до них деталі — і вийшла картинка, про яку вона придумала історію: це жучки з країни рожевих жучків. У них там усе рожеве: замки рожеві, їжа рожева, іграшки рожеві. Мама кричить, тому що у неї пропали усі рожеві дорогоцінності, а синок – тому що пропали його найкращі рожеві іграшки. Треба знайти іграшки і дорогоцінності, які десь сховані на малюнку.

Ліза П. перетворила літеру «Ж» в жуків: «Вони всі гарненькі – мама і донька, яка гарно себе вела. А одного разу вона наробила поганих справ і мама поставила її до кутка. Потім вона пробачилась і мама її пожаліла».Букву «Є» Ліза П. перетворила на двох принцес-сестричок: старшу і молодшу. У них по квіточці, які вони хочуть подарувати своїй мамі, щоб вона була щаслива.

З дітьми ми використовували і метод дороблення. Причому використовували можна різні матеріали і діяльність. Дитині пропонували шаблон букви. А завданням було її прикрашання методом аплікації з готових форм або тих, що дитина вирізуватиме з паперу. На наших заняттях ми посипали букви насінням, цукром, тертим сухим листям, стружкою з олівців, паєтками, бісером та іншим декором. Також ліпили букви із солоного тіста, пластиліну, глини. Дитині давали основу, яку виготовляли дорослі, а вона доробляла решту деталей, щоб вийшла буква. Так, наприклад, діти перетворили букву «О» в кота, доклеюючи їй очі, вуса, вуха, лапи і хвіст. Перетворили букву «К» в коричне дерево, притрушуючи її корицею і прикрашаючи квітами. Одягли букви в пляжний одяг і відправили в подорож до Єгипту на колективному проекті. Перетворили букви у Кия, Щека, Хорива та Либідь, посадили на човен та пустили по Дніпру на колективній роботі. Діти із задоволенням прикрасили та перетворили букву свого імені в квітку, яка починається писатися з такої-ж букви.

Часто в роботі з дітьми ми використовували прийом створення історії (казки). Наприклад, перед дітьми поставлено завдання придумати казку про букву «Ж», в якій будуть жити жаба, кажан, інжир, вуж та ніж (слова, що пищуться з буквою «Ж»). Ева К. придумала наступну казку: «Жила буква «Ж», йшла вона по полю, знайшла монетку, а тут неподалік проходила жаба, яка сказала: «Дай мені монетку, куплю тобі цукерку». Вона відповіла: «Так, добре, бери». Приходить вона додому, а там стільки добра – і цукерки, і самовар. Зраділа Жаба. Іде вона знову, знайшла монетку, а на зустріч до неї летить Кажан і каже: «Дай мені монетку, куплю тобі карету». Дала вона, приходить додому, а там не тільки карета, а цукерки, вази, дім новий стоїть. Іде вона знову, знайшла мільйон доларів, а на зустріч до неї Вуж. І каже він: «Дай мені монетку, куплю тобі пів-царства». Приходить вона додому, і не знайде свого будинку, тільки стоїть палац з чотирма слугами. А навколо палацу росло 14 кущів інжиру. Так і стала жити буква «Ж» довго і щасливо в палаці. Ось і казці кінець.»

Ліза П. склала наступну казку: «Жила-була буква «Ж». Одного разу пішла вона гуляти. Зустрічає Інжир і питає його: «Куди ти йдеш, Інжир?». «До кінотеатру іду, пішли зі мною», - відповідає Інжир. Пішли вони, подивились кіно, повернулися додому. От буква «Ж» і говорить: «Побачимося завтра?». Настав ранок. Пішли вони на море і зустріли жабу. «Куди ти пливеш», - питають. «Я пливу додому», - відповідає Жаба. «Залишайся з нами, будемо плавати», - кажуть друзі. «Не можу», - відповідає Жаба, - «Мене дітки чекають». Тут прилетіли на море кажан і жук. Подружилися усі і стали друзями».

За нашою програмою ми з дітьми проводили роботу зі створення експресивних ескізів на тему предметного зразка, що задавався дорослим. У цьому процесі діти перетворювали зразок. Зокрема, емоційно вживаючись в потрібний образ (спочатку переживаючи його і виражаючи своє переживання за допомогою моторики), вони зображують "веселу букву", "втомлену букву", "дисципліновану букву", "колючу букву", "добру букву", "сумну букву" і т. д.

Заняття по ознайомленню із знаковою системою проводилися нами в ігровій формі з групою 8-10 дітей один раз на тиждень по 30 хв. Запропоновані заняття проходили у вигляді подорожі по дням. Один день – одна буква. Кожне заняття – сюжетне і пов’язане з пригодами чи подорожами букви, що вивчається.

Структура такого заняття складалася з 8 етапів: 1. Знайомство з віршем про букву.

 2. Розучвання вірша за схемою.

 3. Розфарбовування малюнка до вірша.

 4. Музична творчість (озвучування букви, придумування пісні про букву).

 5. Знайомство з буквою. Оживлення букви та створення сюжету.

 6. Читання слів з новою буквою. Викладання слів за допомогою кубиків.

 7. Мовленнєве та літературне творче завдання (придумування назв, віршів, історій, казок про букву).

 8. Художнє творче завдання (домальовування, створення сюжетного малюнка).

Основним принципом побудови системи занять є принцип подачі матеріалу від простого до складного:

 • Придумування пісні про букву спочатку на улюблену мелодію (1-10 заняття), а потім поступовий перехід до самостійного придумування мелодії.

 • На перших заняттях (1-2) пропонується прикрасити букву (крапочками, рисочками), потім (з третього і далі) – оживити. З восьмого заняття пропонується створення сюжету.

 • Схеми вірша даються готові з перших занять, на дев’ятому занятті відсутня частина малюнків, які дітям пропонується придумати і домалювати. Починаючи з двадцять другого заняття діти самостійно малюють схему вірша.

 • Кількість букв у словах для читання зростає від 2-3 до 4-5.

 • Кількість слів зростає від двох до п’яти. Перші шість занять діти читають по два слова, з шостого заняття поступово вводиться три слова, з дванадцятого – чотири слова, а з чотирнадцятого – п’ять.

 • Завдання на мовленнєву творчість ускладнюються від найпростіших (Пригадай тварин, що живуть в степу і в пустелі, в назві яких пишуть букву «М»), до складніших (Придумай, що б сказала тобі буква «Е», якби вона ожила, придумай віршики), до найскладніших (придумай казку про букву).

 • Завдання для читання ускладнюються таким чином: спочатку дітям пропонують прочитати слова, які позначають картинки поряд з ними. Починаючи з п’ятнадцятого заняття слова не відповідають картинкам поряд і дітям пропонується з’єднати лінією слово і відповідну картинку. На занятті двадцять шість завдання ускладнюється тим, що дітям пропонується самостійно домалювати одну картинку, а починаючи з заняття двадцять сім – по дві картинки.

 • З двадцять восьмого заняття вводиться новий тип завдання, коли дітям пропонується написати слово за допомогою кубиків. Виходячи з того, що у старшому дошкільному віці у дітей спостерігається сплеск прояву змагальних мотивів, даний тип завдання пропонується проводити у вигляді змагання двох команд.

 • Останні два завдання кожного уроку підвищеної складності, тому пропонуються дітям за бажанням.

Прийоми фантазування, використані на заняттях:

 • Збільшення – зменшення: Уяви, що буква «Ц» має чарівну паличку, яка може збільшувати і зменшувати усе, що ти захочеш. Що б ти хотів збільшити, а що зменшити? Уяви, що буде, якщо у букви «Щ» крім хвоста виросте ще і довгий ніс.

 • Оживлення малюнку: У букви «Х» буває різний настрій: сміється, плаче, сердиться, соромиться. Уяви її такою різною і допоможи Олівцю – малювцю домалювати.

 • Перетворення людини в будь – який обєкт: Олівець малювець знову хоче пограти в гру «Хто Я?». Уяви себе буквою з алфавіту. Стань так, щоб бути схожим на цю букву. За допомогою рук, ніг, рухів покажи її, а інші діти нехай здогадаються. (Найголовніше в цьому прийомі – виховання емпатії – вміння перевтілюватися у інший образ і по іншому дивитися на світ.)

 • Перевтілення людини у транспорт: «їду я вулицею міста Київ, я — веселий автобус. Раптом у мене відвалилося колесо. Я попросив букву «О» допомоги, на що вона відповіла…»

 • Складання історій: придумай історію про букву «Б» та інші букви, які ти знаєш. Почни словами «Жила-була буква «Б»…»

 • Придумування казки з незвичайними персонажами: придумай казку про букву «Щ», в якій будуть жити лящ, плащ та ящірка.

 • Придумування пісні: заспівай пісеньку про букву «Ю» на придуману мелодію.

 • Створення плану особистого міста: познач буквами на плані міста різні будівлі (Банк – буква «Б», Супермаркет – буква «С» і т. д.). Поясни свій вибір і розкажи про своє місто.

 • Створення римовок із запропонованих слів: Придумай віршики зі словами, які пишуться з буквою «Ш»: каша – наша, миша – криша, Міша – тиша, Маша – Саша.

 • Створення сюжету з окремих знаків: домалюй букви так, щоб вийшла чарівна галявина.

 • Антропоморфізм – уподіблення людині, наділення людськими якостями (мова, мислення, здатність відчувати та ін.) любих об’єктів живих і неживих (Придумай, що б сказала тобі буква «Е», якби вона ожила).

 • Надання неживим обєктам здатностей і якостей живих істот (рухатися, думати, дихати, рости, посміхатись): прикрась букви колючками і перетвори їх на кактус в пустелі.

 • Надання неживим обєктам незвичайних здатностей: Уяви, що буква «Ф» втекла з абетки. Що скажуть на це інші букви?

 • Прискорення і уповільнення подій: Уяви, що б сказала буква «Н», якби зустріла Червону шапочку.

 • Прискорення і уповільнення часу: Уяви, що буква «Ї» має пристрій, що може повторювати події з життя. Що б ти хотів прожити ще раз?

 • Машина часу: Допоможи Олівцю – малювцю придумати і намалювати машину часу, на якій буква «Й» відправиться у майбутнє. Розкажи, що вона там побачить і почує?

 • Хроноклазм – це парадокс, викликаний втручанням у попереднє життя: Уяви, що буква «Х» потрапила у минуле і щось змінила, повернулася на Землю, а там все по-іншому. Придумай і розкажи свою історію.

 • Чарівне виконання особистих бажань та матеріалізація думок: уяви, що м’який знак став чарівником. Що б ти у нього попросив?

Наведемо приклади відповідей дітей. Так, на завдання щось збільшити, або зменшити за допомогою чарівної палички букви «Ц», діти запропонували збільшити землю, щоб усім вистачило місця; дитячий садок, щоб більше було дітей і іграшок; дерева, щоб більше було тіні. Зменшити запропонували хвороби та землетруси.

На завдання попросити у букви допомоги, діти придумали цікаві проблемній ситуації. Єва К.: у міліцейської машини зламалася сирена, я попросила букву «П» перетворитися в сирену і допомогти міліціонерам. Саша Є.: у мого будинка зламався дах і я попросив букву «Л» відремонтувати її, вона перетворилася на дах. Ліза П.: Одного разу я пішла до цирку. Але моє місце було так далеко, що я нічого не бачила. Тоді я попросила букву «В» перетворитися у біноклі і допомогти мені роздивитися звірів і клоунів.

Використання мультісенсорного підходу у навчанні, включаючи усі чутливі канали сприйняття: слух, зір, дотик, нюх і смак, сприяло кращому засвоєнню інформації дітьми, забезпечило багатоканальність надходження інформації і в той же час цілісність її сприймання. Так, наприклад під час ознайомлення з буквою «К», ми ознайомили дітей з такими рослинами, як кориця і какао. Дали можливість не тільки побачити картинки, понюхати, але і відчути на дотик. Використали аудіозапис шуму листя на деревах. Причому надали можливість порівняти кору кориці та порошок, тертий з кори. За бажанням діти могли відчути на смак особливості тієї чи іншої рослини. Пов’язали з досвідом дітей (для більшості з них було відкриттям побачити як виглядає какао, напій з якого вони п’ють на полуденок в садочку, або з якого виготовляють шоколад). Надалі ми пов’язали назву рослини і букву «К». Прикрасили зразок букви порошком какао та кориці, уквітчали. Таким чином, буква «К» мала запах кориці, або какао. Незабутні враження дітей ще довго згадував колектив дошкільного закладу. Для продовження ознайомлення з буквами в рамках мультисенсорного підходу у навчанні, ми підібрали до кожної букви алфавіту речовини та рослини нашого регіону. Наприклад, під час ознайомлення з буквою «С», ми знайомили дітей з сосною, розповідали про її властивості, користь, нюхали її, відчували на дотик. Під час ознайомлення з буквою «Р», пізнаємо ромашку та її цілющі властивості, з буквою «Ц» - цибулю, з буквою «П» - перець, з буквою «М» - м’яту і т. д.

Заняття по ознайомленню із знаковою системою носили інтегрований характер. Так, ми ознайомлювали дітей з природою, навколишнім світом, знаком, культурою поведінки, включали художню діяльність (малювання, ліплення, аплікація, змішані техніки). Творча діяльність була реалізована у різних формах організації (індивідуальні роботи, групові, колективні).

Наведемо приклади нестандартних творчих завдань, спрямованих на закріплення символу (букви, цифри):


 1. Виготовлення корони для букви – королеви та прикрашання виробу буквами.

 2. Виготовлення новорічних прикрас для ялинки з букв.

 3. Виготовлення карнавальної маски з шаблонів букв «Ф», «ОО», «В».

 4. Створення та гра з гутаперчивими буквами (проволока, обшита тканиною, вигинається і створюються букви )

 5. Виговлення картини з квіткою-буквою свого імені (наприклад: Іра-ірис, Яна-яблуня, Соломія-соняшник та ін.

Висновки і перспективи наукових пошуків.

Таким чином, ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі гармонійно впліталося в загальну систему роботи психолога з обдарованими дошкільниками. Розглянемо інший тип занять, в основі яких лежало використання перспективно – тематичного планування.Список використаних джерел.

 1. Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей дошкольного возраста / Н. Е. Веракса, О. М. Дьяченко // Вопросы психологии. – 1996. – №3 С. 14.

 2. Карабаєва І. І. Ознайомлення дітей із буквенними знаками на образній основі // Психологам про уяву дошкільників. – К.: Шкільний світ, 2009. – 120 с.

The system of work with gifted children in the conditions of public preschool education is described in the article. The article is told about the conditions of creation the developing environment for personality growth of the gifted child. The necessity of introducting the programs of development the social-emotional sphere and the system of values is marked. They provide a basis of becoming the spirituality of the personality the gifted child.

Keywords. Giftedness, integrative program, screening of the gifted children, multisensory approach in studies, developing subject environment, multisensory environment, personality-oriented educational technology.
Реферат.

Яценко Т. В. Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі.


В статті висвітлено проблему створення методики ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі. Зазначено, що розвивальний ефект навчання дошкільників вбачається в плані розвитку уяви і дитячої творчості, а не просто в плані оволодіння дітьми операціональною діяльністю — читанням буквених знаків. Розкрито основні методичні принципи, описано структуру заняття. Наведено прийоми фантазування, використані на заняттях: збільшення – зменшення, оживлення малюнку, перетворення людини в будь – який об’єкт, перевтілення людини у транспорт, складання історій, придумування казки з незвичайними персонажами, придумування пісні, створення плану особистого міста, створення римовок із запропонованих слів, створення сюжету з окремих знаків, антропоморфізм, надання неживим об’єктам здатностей і якостей живих істот, надання неживим об’єктам незвичайних здатностей, прискорення і уповільнення подій, прискорення і уповільнення часу, машина часу, хроноклазм, чарівне виконання особистих бажань та матеріалізація думок. Наведено приклади відповідей дітей на запропоновані завдання. В статті розкрито особливості використання мультісенсорного підходу у навчанні обдарованих дошкільників, його можливість забезпечити багатоканальність надходження інформації і в той же час цілісність її сприймання. У подальших дослідженнях можлива розробка інших прийомів фантазування під час ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал