Програмування. Середовище Turbo Pascal 0


Тема 35: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧСторінка8/8
Дата конвертації04.12.2016
Розмір1,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 35: РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Розглянемо таку задачу. Нехай дано таблицю виконання рейсів N автобусами протягом М днів.


День1

День 2

………

День M

Автобус1

1

0

………

1

Автобус2

0

1

………

1

…………

………

………

………

………

АвтобусN

0

0

……..

1

Рейси, що відбулися, позначаються в таблиці цифрою 1, а ті, що за деяких причин не відбулися — цифрою 0 (Автобус1 не вийшов в рейс другого дня). Необхідно скласти програму, яка підраховує сумарну кількість рейсів, що не відбулися.

Дана задача зводиться до підрахунку усіх нулів у таблиці (двовимірному масиві).VAR

R:array[1..30,1..100] of byte;

i, j, n,m, count: integer;

BEGIN

write ('Задайте кількість автобусів: ');

read(n)

write ('Задайте кількість днів: ');read(m)

writeln ('Задайте інформацію про здійснення рейсів:');

{Введення початкових даних}

for i:=1 to n do

for j:=1 to m do

begin

write (і,’ автобус ‘,j,' день:');

read(R[i,j])

end;

count:=0; {Підготовка змінної для накопиченння суми}for i:=1 to n do {Підрахунок кількості рейсів,}

for j:=1 to m do {що не відбулися}

if R[i,j]=0 then count:= count+1;

writeln ('Кількість нездійснених рейсів:',count:5);END.
ДОДАТОК .

КОРОТКИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ТИПІВТип змінної

Діапазон значень

К.-сть значущих цифр

Під змінну пам’ять (в байтах)

Цілочисельні змінні

Shortint

-128 …127

Всі цифри

1

Integer

-32 768 … 32 767

Всі цифри

2

Longint

-2 147 483 648 … 2 147 483 647

Всі цифри

4

Byte

0 … 255

Всі цифри

1

Word

0 … 65 535

Всі цифри

2

Дійсні змінні

Real

2.9e-39 … 1.7e38

11 – 12

6

Single

1.5e-45 … 3.4e38

7 – 8

4

Double

5.0e-324 … 1.7e308

15 – 16

8

Extended

3.4e-4932 … 1.1e4932

19 – 20

8

Символи

Char

Один символ1

Рядки

String

Рядок до 256 символів256

String[N]

Рядок до N символівN


ТИПОВІ ПОМИЛКИ КОМПІЛЯЦІЇ

2 Identifier expected — очікується ідентифікатор

3 Unknown identifier — невідомий ідентифікатор

4 Duplicate identifier — повторний опис ідентифікатора

5 Syntax error — синтаксична помилка

6 Error in real constant — помилка в дійсній константі

7 Error in integer constant — помилка в цілій константі

8 String constant exceeds line — рядкова константа перевищує розміри рядка

12 Type identifier expected — очікується ідентифікатор типу

16 Disk full — диск заповнено

20 Variable identifier expected — очікується ідентифікатор змінної

21 Error in type — помилка у визначенні типу

26 Type mismatch — невідповідність типів

27 Invalid subrange base type — неправильний базовий тип для діапазону

28 Lower bound > then upper bound — нижня межа більша за верхню

29 Ordinal type expected — очікується зчисленний тип

30 Integer constant expected — очікується ціла константа

31 Constant expected — очікується константа

32 Integer or real constant expected — очікується ціла або дійсна константа

33 Pointer type identifier expected — очікується ім'я типу покажчика

34 Invalid function result type — неправильний тип результату функції

35 Label identifier expected — потрібен ідентифікатор мітки

36 BEGIN expected — очікується BEGIN

37 END expected — очікується END

38 Integer expression expected — очікується вираз цілого типу

39 Ordinal expression expected — очікується вираз зчисленного типу

40 Boolean expression expected — очікується логічний вираз

41 Operand types do not match operator — типи операндів не відповідають оператору

42 Error in expression — помилка у виразі

43 Illegal assignment — хибне присвоювання

44 Field identifier expected — очікується ім'я поля запису

46 Undefined EXTERN — невизначена зовнішня процедура

50 DO expected — очікується слово DO

54 OF expected — очікується слово OF

57 THEN expected — очікується слово THEN

58 TO or DOWNTO expected — очікується слово ТО або DOWNTO

61 Invalid typecast — неправильне приведення типу

62 Division by zero — ділення на нуль

63 Invalid file type — неправильний файловий тип

64 Cannot Read or Write variables of this type — немає можливості читати або записати змінні даного типу

65 Pointer variable expected — очікується змінна-покажчик

66 String variable expected — очікується рядкова змінна

67 String expression expected — очікується вираз рядкового типу

71 Internal stack overflow — переповнення внутрішнього стека

72 Unit file format error — помилка формату файла модуля

74 Constant and case types don't match — тип константи та тип виразу оператора case не відповідають одне одному

75 Record or object variable expected — очікується змінна типу «запис»

76 Constant out of range — значення константи виходить за межі допустимих

77 File variable expected — очікується файлова змінна

78 Pointer expression expected — очікується вираз типу покажчика

79 Integer or real expression expected — очікується вираз цілого або дійсного типу

80 Label not within current block— мітка не знаходиться в середині поточного блоку

81 Label already defined — мітка вже визначена

82 Undefined label in proceding statement part — невизначена мітка у виконуваному розділі операторів

83 Invalid @ argument — неправильний аргумент оператора @

84 Unit expected — очікується слово Unit

85 ";" expected — очікується «;»

86 ":" expected — очікується «:»

87 "," expected — очікується «,»

88 "(" expected — очікується «(»

89 ")" expected — очікується «)»

90 "=" expected — очікується «=»

91 ";=" expected — очікується «:=»

92 "[" or "(." expected — очікується «[» або «(.»

93 "1" or ".)" expected — очікується «]» або «.)»

94 "." expected — очікується «.»

95 ".." expected — очікується «..»

96 Too many variables — забагато змінних

97 Invalid FOR control variable — недопустима змінна циклу FOR

98 Integer variable expected — очікується змінна цілого типу

99 File types are not allowed here — тут не допускаються файлові типи

100 String length mismatch — невідповідність довжини рядка

102 String constant expected — очікується константа рядкового типу

103 Integer or real variable expected — очікується змінна цілого або дійсного типу

104 Ordinal variable expected — очікується змінна зчисленного типу

106 Character expression expected — очікується вираз символь­ного типу

107 Too many relocation items — забагато переміщуваних еле­ментів

108 Overflow in arithmetic operation — переповнення під час виконання арифметичної операції

109 No enclising For, While or Repeat statement — не включений в For, While або Repeat-конструкцію оператор

 112 CASE constant out of range — константа оператора Case ви­ходить за допустимі межі

 113 Error in statement — помилка в операторі

 123 Too many symbols — забагато символів

 124 Statement part too large — завеликий розділ операторів

 133 Cannot evaluate this expression — неможливо обчислити даний вираз

 134 Expression incorrectly terminated — некоректне завершення виразу

 139 Cannot access this symbol — доступ до даного символу відсутній

 140 Invalid floating-point operation — неприпустима операція з плаваючою комою

 142 Procedural or function variable expected — очікується змінна-процедура або змінна-функція

 143 Invalid procedure or function reference — неприпустиме по­силання на процедуру або функцію

 146 File access denied — доступ до файла заблоковано DOSПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал