Програма загальноосвітньої навчальної дисципліни


Тематичний план і зміст навчальної дисципліниСторінка3/4
Дата конвертації03.02.2017
Розмір0,58 Mb.
1   2   3   4
Тематичний план і зміст навчальної дисципліни «Офіційна мова (українська) і література» для організацій СПО


Назви

розділів і тем

Зміст навчального матеріалу, лабораторні та практичні роботи,

самостійна робота

Обсяг годин

Рівень засвоєн

ня

1

2

3

4

Розділ №1. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, граматики, правопису, стилістики.

12
Тема 1.1. Одиниці мови

Зміст навчального матеріалу

2

Основні звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, складне синтаксичне ціле(текст).

2

Самостійна робота

1

Виконання індивідуальних завдань за картками.

Тема 1.2. Основні норми української літературної вимови

Зміст навчального матеріалу

2

Знаки письма, складні випадки правопису ненаголошених голосних, апострофа,

м ‘ якого знаку, стилістичні засоби фонетики. Деякі засоби милозвучності.2

Самостійна робота

1

Робота над матеріалом підручника, складання таблиці за темою.

Тема 1.3. Морфемна будова слова

Зміст навчального матеріалу

2

Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Творення слів. Стилістичні засоби словотворення.

2

Самостійна робота

1

Робота зі словниками.

Тема 1.4. Лексика і фразеологія

Зміст навчального матеріалу

2

Синонімічне багатство мови, складні випадки слововживання. Роль фразеологізмів у мовленні, стилістичні засоби лексикології і фразеології.

2

Самостійна робота

1
Складання словника синонімів, антонімів.

Тема 1.5. Система частин мови

Зміст навчального матеріалу

2

Самостійні та службові частини мови. Складні випадки правопису різних частин мови, стилістичні засоби морфології.

2

Самостійна робота

1
Виконання індивідуальних завдань. Підготовка довідкового матеріалу за темою «Походження частин мови»

Тема 1.6. Лінгвістичний аналіз

Зміст навчального матеріалу

2

Різновиди лінгвістичного аналізу (фонетичний, орфографічний, орфоепічний, морфемний, словотвірний).


2

Самостійна робота

1
Виконання індивідуальних завдань з лінгвістичного аналізу.

Розділ № 2. Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації та стилістики.

8
Тема 2.1. Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації

Зміст навчального матеріалу

2

Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них, граматична основа речення, інтонування різних видів речень.

2

Самостійна робота

1

Підготовка довідкового матеріалу за темами: «Словосполучення. Види словосполучень», « Речення. Їх види »

Тема 2.2. Основні пунктограми

Зміст навчального матеріалу

2

Основні пунктограми у простому і складному реченнях, при прямій мові і діалозі.

2

Самостійна робота

1

Складання таблиць з пунктуаційного аналізу речення.

Тема 2.3. Будова тексту

Зміст навчального матеріалу

2

Будова тексту, стилі, типи і жанри мовлення.

2

Самостійна робота

1
Визначення особливостей побудови текстів різних стилів; робота зі словниками.

Тема 2.4. Лінгвістичний аналіз

Зміст навчального матеріалу

2

Синтаксичний розбір простого й складного речення.

2

Самостійна робота

1
Пунктуаційний розбір речення. Робота над матеріалом підручника.

Розділ №3 Зв’язне мовлення.

16
Тема 3.1. Сприймання чужого мовлення

Зміст навчального матеріалу

4

Аудіювання, читання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.

2

Самостійна робота

2

Визначення особливостей побудови текстів різних стилів.

Тема 3.2. Відтворення готового тексту

Зміст навчального матеріалу

4

Переказ із творчим завданням, виразне читання текстів різних типів, стилів і жанрів мовлення..

2
Самостійна робота

2Складання запитань до тексту. Переказ тексту.

Тема 3.3. Створення власних висловлювань

Зміст навчального матеріалу

4
Діалог відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту діалогу. Твори на суспільну та морально – етичну теми.

2

Самостійна робота

2

Творча робота (підготовка замітки, статті, репортажу за поданою темою).

Тема 3.4. Ділові папери

Зміст навчального матеріалу

4

Ділові папери: звіт про виконану роботу, автобіографія, заява, доручення, розписка, протокол, акт.

2

Самостійна робота

2

Докладне вивчення особливостей складання деяких ділових документів.

Розділ № 4. Літературний процес 70–90–х років 19 ст. Розвиток драматургії і театру.

12


Тема 4.1.

І. Нечуй – Левицький.

«Кайдашева сім’я»


Зміст навчального матеріалу

4

Розвиток драматургії і театру. І. Нечуй – Левицький «Кайдашева сім’я»

Теорія літератури: Поняття про соціально–побутову повість.

2

Самостійна робота

2

Підготовка рефератів за темами: «Життєвий і творчий шлях І.Нечуя–Левицького», «Образи героїв повісті ˮКайдашева сім’яˮ».

Тема 4.2. П.Мирний «Хіба ревуть воли , як ясла повні?»

Зміст навчального матеріалу

4
П. Мирний « Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Теорія літератури: Поняття про роман. Соціально–психологічний роман. Багатоплановість великих епічних творів, їх жанри.

2

Самостійна робота

2
Складання презентацій; підготовка рефератів за темами: «Образи героїв твору ˮХіба ревуть воли як ясла повні?ˮ», художній аналіз тексту.

Тема 4.3.

І. Карпенко – Карий «Хазяїн»Зміст навчального матеріалу

2

І. Карпенко – Карий «Хазяїн».

Теорія літератури: Жанри драматичних творів. Засоби відображення характеру в драматичному творі. Поняття про конфлікт (суперечності між персонажами та обставинами). Прототип і художня типізація.

2

Самостійна робота

1
Складання запитань до твору «Хіба ревуть воли як ясла повні?»

Тема 4.4.

І. Франко («Гімн», «Червоно калино, чого в лузі гнешся?», « Гріє сонечко», «Чого являєшся мені у сні?», « Декадент»)Зміст навчального матеріалу

2

Поезії І. Франко «Гімн», « Червоно калино, чого в лузі гнешся?», « Гріє сонечко», «Чого являєшся мені у сні?», « Декадент».

Теорія літератури: Традиції і новаторство в художній літературі. Поняття про суспільну роль поезії.

2

Самостійна робота

1
Складання презентацій, художній аналіз тексту.

Розділ № 5. Літературний процес 19– початку 20 ст.

12
Тема 5.1.

М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»Зміст навчального матеріалу

2

Суспільно – політичний рух в Україні наприкінці 19 ст. , М. Коцюбинський «Тіні забутих предків».

Теорія літератури: Правда історична і художня. Літературний прототип. Індивідуальний стиль письменника. Первинне поняття про імпресіонізм.

2

Самостійна робота

1

Поділ тексту за тематичними фрагментами, художній аналіз тексту.

Тема 5.2.

Л. Українка («Contra spem spero», « І все–таки до тебе думка лине», «Стояла я і слухала весну», «Лісова пісня»)Зміст навчального матеріалу

4

Л. Українка «Contra spem spero», « І все–таки до тебе думка лине», «Стояла я і слухала весну», «Лісова пісня».

Теорія літератури: Поняття про жанри драматичних творів (драматична поема, драма–феєрія). Естетичний ідеал письменника. Письменник та його творча праця. Первинне поняття про неоромантизм.

2

Самостійна робота

2

Художній аналіз тексту, підготовка рефератів за темами: «Життєвий і творчий шлях Лесі Українки», « Образи героїв твору ˮЛісова пісняˮ».

Тема 5.3.

П. Тичина (« Ви знаєте як липа шелестить»…, «Коли в твої очі дивлюся», «Арфами, арфами», «Скорбна мати», «Похорон друга» )Зміст навчального матеріалу

2

П. Тичина «Ви знаєте як липа шелестить»…, « Коли в твої очі дивлюся»,

«Арфами, арфами», «Скорбна мати»,» Похорон друга».Теорія літератури: Системи віршування. Поняття про тонічне віршування. Звукове інструментування вірша. Зображувально–виражальні засоби мови. Поняття про сонет.

2

Самостійна робота

1

Підготовка рефератів, художній аналіз тексту.

Тема 5.4.

М. Рильський. («Яблука доспіли»,

« Шопен», «Слово про рідну матір»)


Зміст навчального матеріалу

2

М. Рильський «Яблука доспіли», « Шопен», « Слово про рідну матір»

Теорія літератури: Художній переклад. Поняття про ліричного героя. Європейський неокласицизм та українські неокласики.

2

Самостійна робота

1

Художній аналіз тексту, пошуки навчальної інформації з використанням інтернет-ресурсів.

Тема 5.5.

В. Сосюра («Білі акації будуть цвісти», « Так ніхто не кохав», «Любіть Україну»)Зміст навчального матеріалу

2

В. Сосюра «Білі акації будуть цвісти», «Так ніхто не кохав», «Любіть Україну».

Теорія літератури: Поняття про художню образність. Поняття про неоромантизм у світовій та українській літературах. Поема, її під жанри.

2

Самостійна робота

1
Підготовка доповідей за темами «Дитинство письменника», «Навчання автора», «Початок творчих шукань В.Сосюри», «Приватне життя автора».

Розділ №6. Літературний процес 20 ст.(1900–1930).

10
Тема 6.1.

О.Вишня. «Мисливські усмішки», «Моя автобіографія»Зміст навчального матеріалу

4

О. Вишня « Моя автобіографія», « Мисливські усмішки».

Теорія літератури: Відображення дійсності засобами комічного.

2

Самостійна робота
Знаходження фрагментів за заданою тематикою, складання запитань до тексту, пошуки навчальної інформації з використанням інтернет-ресурсів.

2

Тема 6.2.

М. Куліш. « Мина Мазайло»Зміст навчального матеріалу

2

М. Куліш «Мина Мазало».

Теорія літератури: Поглиблення знань про види комічного та засоби його творення. Жанри драматичних творів.

2

Самостійна робота

1
Складання запитань до тексту, підготовка доповідей за темами: «Коротка характеристика головним героям п'єси», «Життєвий і творчий шлях письменника»

Тема 6.3. О.Довженко.

«Зачарована Десна»
Зміст навчального матеріалу

2

О. Довженко «Зачарована Десна».

Теорія літератури: Поняття про кінодраматургію та її жанри (кіноповість, кіноепопея, кінопоема). Кіносценарій.

2

Самостійна робота

1

Знаходження у тексті відповідей на запитання, складання плану до тексту.

Тема 6.4.

А.Малишко.

(« Хмаринка в небі голубім»,

« Лист до гречки», «Правда», «Пісня про рушник»)Зміст навчального матеріалу

2

А.Малишко « Хмаринка в небі голубім»,« Лист до гречки», « Правда», «Пісня про рушник».

Теорія літератури: Жанрові різновиди ліричної поезії.

2

Самостійна робота учнів

1
Художній аналіз окремих глав літературного тексту.

Розділ № 7. Літературний процес 20 ст.(1960–1990 ).

6

Тема 7.1.

В. Симоненко («Лебеді материнства», «Кривда», « Є в коханні і будні, і свята…»,» Ти знаєш, що ти людина?»)Зміст навчального матеріалу

2

В. Симоненко «Лебеді материнства», « Кривда», « Є в коханні і будні, і свята…», «Ти знаєш, що ти людина?».

2

Самостійна робота

1
Підготовка рефератів за темами: «Дитинство В.Симоненко», «Творчий шлях письменника ». Складання презентацій, пошуки навчальної інформації з використанням інтернет-ресурсів.

Тема 7.2.

Л. Костенко. (« Життя іде і все без коректур»,

« Світлий сонет», « Розкажу тобі думку таємну»,

Роман « Маруся Чурай»)Зміст навчального матеріалу

4

Л. Костенко « Життя іде і все без коректур», « Світлий сонет», « Розкажу тобі думку таємну». Роман « Маруся Чурай».

Теорія літератури: Роман у віршах.

2

Самостійна робота

2
Складання бібліографічної таблиці за творчістю поета.

Розділ №8. Література ПМР

2

Тема 8.1.

В.Поята, Н.Делимарська, Г.Панов, П.Данич.Зміст навчального матеріалу

2

Поезії: В.Поята «Польова стежина», «Село моє рідне – роки молодії», Н.Делимарська «Розплата», «Старі істини», «Мені потрібен ти».

Проза: Г.Панов «Ванюшка», П.Данич «Обід».2

Самостійна робота

1
Підготовка рефератів за темами: «Загальний огляд літератури Придністров'я», «Життєвий і творчий шлях письменників Придністров'я »
Всього:

174
Каталог: Progr
Progr -> Літературне читання 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Progr -> Робоча програма з української мови для 5 11 класів рівень: загальноосвітній Учитель Герасименко ОленаМиколаївна
Progr -> А. М., кандидат педагогічних наук, ст наук співробітник лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки напн україни
Progr -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Progr -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Progr -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Progr -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Progr -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал