Програма розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2017 року затвердженаСкачати 131,24 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір131,24 Kb.
ТипПрограма
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

БІЛОГІРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


Програма


розвитку психологічної служби

Білогірського району

на період до 2017 року

ЗАТВЕРДЖЕНА

наказом відділу освіти, молоді та спорту Білогірської РДА

№­­ 185-но від 26.11.2013 р.
2013

Програма розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2017 року


Реалізація завдань щодо запровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, інклюзивного навчання та інших напрямків реформування освітянської галузі вимагає забезпечення психологізації навчально-виховного процесу, на основі об’єктивної діагностики забезпечення моніторингового супроводу управління освітніми закладами, підвищення психологічної компетентності адміністрації, педагогів, батьків, учнів; посилення ролі психологічної складової в організації освітнього середовища.

Навчання і виховання підростаючого покоління на сьогодні неможливі без психологічного супроводу, який повинен сприяти вирішенню освітніх і виховних задач, формуванню готовності до особистісного, професійного, політичного вибору, формуванню соціальної компетентності як передумови ефективної соціалізації молоді.

Все вищезазначене є свідченням посилення ролі і значимості психологічної служби, як важливого чинника у розв’язанні завдань, які стоять перед освітою.

Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів освіти.

Діяльність спеціалістів психологічної служби повинна бути спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища. За такого підходу основну увагу у вибудовуванні траєкторії розвитку служби слід приділити питанню формування професійної компетентності у спеціалістів, готовності до виконання не лише функціональних завдань, а й надання системи послуг, яких потребують учасники навчально-виховного процесу: учні, батьки, педагогічні працівники, представники громади.

Для забезпечення процесів реформування освіти, сприяння становленню і розвитку особистості дітей і учнів, запобігання негативним явищам в молодіжному середовищі в області розроблено програму розвитку психологічної служби Білогірського районну на період до 2017 року, яка спрямована на подальший поступальний розвиток служби, підвищення ефективності та результативності діяльності її фахівців.

Районна програма визначає засади і напрями розбудови психологічної служби системи освіти через реалізацію низки практичних заходів і є логічним продовженням Регіональної програми розвитку психологічної служби системи освіти Хмельницької області на період до 2012 року.

В основу програми покладено принципи плановості, цілісності, відповідності стану розвитку освіти області, перспективності.Мета і завдання Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2017 року полягає у підвищенні ефективності надання психологічних і соціальних послуг спеціалістами служби, розширенні мережі центрів практичної психології і соціальної роботи міського, районного рівня, збільшенні кількості практичних психологів і соціальних педагогів у навчальних закладах як ключових спеціалістів забезпечення адаптивного і комфортного освітнього простору.

Основними завданнями програми є:

 • забезпечення необхідних психолого-педагогічних умов для сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів на основі сучасних досягнень вітчизняної і світової психологічної науки;

 • реалізація індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

 • профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному й психофізичному розвитку вихованців, учнів;

 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків, представників громадськості;

 • забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу, надання психологічних послуг адміністрації, педагогам, батькам, учням у сільських школах з малою наповнюваністю;

 • моніторинг та оцінка ефективності діяльності працівників психологічної служби району.Зусилля працівників психологічної служби мають бути спрямовані на:


 • підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервну освіту й самовдосконалення, опанування інноваційних методів та технологій, надання психологічних послуг;

 • інформаційно-методичне забезпечення системи управління освітою (профілактика й усунення факторів негативного впливу освітнього середовища на розвиток особистості учнів);

 • психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);

 • психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти, поставленим завданням та віковим і психологічним можливостям учнів);

 • забезпечення якості і доступності психологічних та соціальних послуг (система дій, спрямованих на контроль якості послуг).Зусилля відділу освіти, молоді та спорту, райметодкабінету

та закладів освіти мають бути спрямовані на:

 • забезпечення якості і доступності психологічних та соціальних послуг усім учасникам навчально-виховного процесу шляхом розвитку мережі психологічної служби, особливо це стосується системи дошкільної освіти;

 • створення належних організаційних, психолого-педагогічних, матеріальних та інших умов для діяльності фахівців служби;

 • організацію заходів з підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів, педагогічних працівників, батьків;

 • забезпечення експертної оцінки якості роботи фахівців психологічної служби.


Очікувані результати виконання Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2017 року
Реалізація Програми дасть змогу:

 • забезпечити необхідні нормативно-правові, наукові, методичні, організаційні, кадрові, інформаційні та інші умови подальшого розвитку психологічної служби району та підвищення ефективності діяльності усіх її ланок;

 • задовольнити потреби учасників навчально-виховного процесу в необхідності отримання психологічної і соціальної допомоги, особливо в системі дошкільної освіти;

Для досягнення поставленої мети і завдань необхідно реалізувати заходи, що передбачені у Плані дій щодо реалізації Програми розвитку психологічної служби Білогірського району на період до 2017 року.

План заходів

щодо розвитку психологічної служби Білогірського району

на період до 2017 року
Заходи


Виконавці

Терміни

Очікуваний результат

1

2

4

5

6

1. Підвищення психологічної компетентності керівників закладів освіти

1.1.

Проведення семінарів для керівників навчальних закладів з питань:

-«Організаційно-правові аспекти діяльності психологічної служби системи освіти»- «Роль, місце та основні функції фахівців психологічної служби в організації навчально-виховного процесу»

РМК

2014- 2017

100 % охоплення керівників навчальними закладами району

1.2.

Підготовка методичних рекомендацій для керівників закладів освіти з питань діяльності психологічної служби

РМК

2015

Забезпечення виконання методичних рекомендацій

2. Розвиток мережі психологічної служби району

2.1.

Забезпечення навчальних закладів усіх типів і форм власності практичними психологами та соціальними педагогами відповідно до нормативної потреби

Відділ освіти, молоді та спорту РДА, сільські та селищні ради

2014-2017 роки


100% забезпечення навчальних закладів усіх типів і форм власності наданням психологічних та соціальних послуг практичними психологами та соціальними педагогами

3. Удосконалення організаційного рівня функціонування служби

3.1.

Вивчення стану розвитку психологічної служби району

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2017

Інформаційні довідки

3.2.

Проведення інструктивних нарад, семінарів, тренінгів, вебінарів, засідань круглих столів, інших інструктивних та навчально-методичних заходів для фахівців психологічної служби

РМК

2014-2017

Внесення до планів роботи РМК, інструктивних нарад, семінарів, тренінгів, вебінарів, засідань круглих столів, інших інструктивних та навчально-методичних заходів для фахівців психологічної служби закладів освіти району


3.3.

Забезпечення контролю за проходженням атестації фахівців психологічної служби

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2013-2017

Дотримання вимог нормативно-правових документів щодо проходження атестації фахівців психологічної служби

3.4.

Розроблення та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби та працівників інших органів і служб у справах дітей (кримінальна міліція у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо)

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014

Інструктивні листи, методичні рекомендації

4. Покращення методичного забезпечення діяльності служби

4.1.

Розробка, експериментальна апробація та затвердження циклограми діяльності фахівців психологічної служби різних типів навчальних закладів

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014

Циклограми діяльності працівників психологічної служби, затверджені в установленому порядку

4.2.

Розробка, експериментальна апробація та затвердження діагностичних мінімумів у діяльності фахівців психологічної служби різних типів навчальних закладів

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2015

Діагностичні мінімуми діяльності працівників психологічної служби

4.3.

Запровадження протоколів діяльності працівників психологічної служби

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2017

Протоколи діяльності працівників психологічної служби, що затверджені наказами МОН

4.4.

Розробка та впровадження у практику діяльності алгоритмів взаємодії працівників психологічної служби ДНЗ та ЗНЗ з метою здійснення ефективного ступеневого психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2015

Інструктивні листи, методичні рекомендації

4.5.

Запровадження навчальних планів і програм факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2017

Навчальні плани і програми факультативних курсів, курсів за вибором та програми гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу, розроблені й затверджені в установленому порядку

4.6.

Впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для підлітків та їх батьків «Сімейна розмова»

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2015-2017

Звіти про впровадження програми; опублікування методичних матеріалів; проведення навчальних семінарів

4.7.

Участь у проведенні щорічних всеукраїнських моніторингів серед учасників навчально-виховного процесу з наступних тем:

- Ефективність функціонування психологічної служби та ставлення учасників НВП до результатів діяльності працівників психологічної служби;

- Молодь і протиправна поведінка;

- Здоровий спосіб життя;

- Духовні цінності, ідеали, переконання та вплив ЗМІ на формування особистості дитини


Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014


2015
2016
2017

Звіти про результати дослідження, інформаційні довідки, методичні рекомендації щодо оптимізації діяльності працівників психологічної служби з теми дослідження

5. Підвищення якості роботи працівників психологічної служби

5.1.

Поетапне запровадження соціально-психологічного проектування у діяльність працівників усіх ланок психологічної служби та соціально-психологічної експертизи умов і результатів їхньої діяльності

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2013-2017

Підвищення ефективності діяльності працівників усіх ланок психологічної служби

5.2

Прогнозування та профілактика соціальних ризиків у системі освіти та соціально-педагогічному оточенні вихованців, учнів

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2013-2017

Критерії визначення соціальних ризиків розвитку особистості та соціуму

5.3

Розробка і впровадження у практику кращих методик роботи фахівців психологічної служби району

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2014-2017

Підготовка, видання та розповсюдження методичних посібників, збірників кращого досвіду роботи. Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби у дошкільних, загальноосвіт

ніх, позашкільних навчальних закладах5.4

Систематичне оновлення тематичних рубрик з проблем практичної психології на сайті відділу освіти, молоді та спорту, райметодкабінету

РМК

2013-2017

Підвищення рівня поінформованості працівників психологічної служби

5.5

Узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби на тематичних виставках, науково-методичних масових заходах, конкурсах тощо

Відділ освіти, молоді та спорту, РМК

2013-2017

Підвищення ефективності та результативності діяльності фахівців психологічної служби, рівня обізнаності педагогічної громадськості з питань діяльності психологічної служби

Каталог: 1Psyholog -> PNB
PNB -> Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти Українинаказу ю
PNB -> Методичні рекомендації щодо організації та проведення «години психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах. На виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
PNB -> Наказ №605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
PNB -> Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти
PNB -> Департамент освіти, науки, молоді та спорту хмельницької ода хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти хмельницький обласний центр практичної
PNB -> Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту
PNB -> Законукраїни про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал