Програма «Побудова кар'єри»


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА 10клас(35 год)Скачати 489,01 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації03.02.2017
Розмір489,01 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА 10клас(35 год)

з/п

К-ть годин

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої

підготовки учня

Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праці
1

Вступ

1

1

Мета і завдання курсу. Значення професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства. Типові помилки професійного самовизначення особистості та їх наслідки. Інструкція про порядок роботи зі «Щоденником вибору майбутньої професії».

Практична робота

Заповнення анкети у «Щоденнику вибору майбутньої професії»Пояснює значення правильного професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства;

виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

характеризує типові помилки при виборі професії та їх наслідки


4


Тема 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини

2

1

Зміст, умови праці, її результат.

Форми трудової діяльності

(розумова, фізична, автоматична, механічна, проста і складна та ін.). Умови праці

(зміст, кваліфікація, матеріальне

оснащення, санітарні норми,

робоче обладнання тощо).Практична робота

Класифікація професій за

змістом, умовами і результатами праці


Називає зміст, умови праці

та п результат;

характеризує форми

праці;


володіє навичками

класифікації професій

за змістом, умовами

і результатами праці3

1

Сфери професійної діяльності

людини: виробнича, громадська,

бізнес, сфера обслуговування,

освіта та ін.Практична робота

Класифікація професій

за сферами діяльності


Називає сфери професійної

діяльності;

характеризує сфери

професійної діяльності;

володіє навичками

класифікації професій

за сферами діяльності


4

2


Економіка і психологія праці.

Значущість і місце особистості в

процесі трудової діяльності.

Поняття соціальної і

професійної адаптації.

Практична робота

Виділення у професійній

діяльності людини економічних

та психологічних ознак праціПояснює значущість і місце

особистості в процесі

трудової діяльності;

виділяє економічні й

психологічні аспекти

трудової діяльності

людини;

володіє навичкамивиділення економічних та психологічних ознак праці
6

Тема 1.2. Професіографія

5

1

Професіограма — основне інформаційне джерело про професію. Поняття про професіограму. Структура професіограми. Професіограми сучасних професій.

Практична робота

Ознайомлення з професіограмами професій, які користуються попитом на ринку праці• Пояснює сутність професіограми професії;

• характеризує специфіку складників професіограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу професіограми професії


6

1

Психологія праці. Психологічні ознаки професійної діяльності. Психограма професії. Практична робота

Ознайомлення з психограмами сучасних професій• Пояснює сутність психограми професії;

• характеризує специфіку складників психограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу психограми професії


7

1


Професіограми визначених професій та їх аналіз. Складання професіограм на основі вивчення професій.

Практична робота

Аналіз професіограм діяльності фахівців, які досягли професійного успіху• Пояснює сутність професіограм професій;

• характеризує професіограми визначених

професій;

• володіє навичками аналізу професіограм діяльності фахівців, які досягли професійного успіху8

1

Професіографічне дослідження. Самостійний пошук інформації про певну професію. Структура професіограми.

Практична робота

Відновлення та доповнення навмисно вилучених складників професіограми• Пояснює сутність професіографічного дослідження професій;

• характеризує напрями самостійного пошуку професіографічної інформації;

• володіє навичками самостійного професіо­графічного пошуку


9

2

Державна служба зайнятості. Функції. Структура. Перелік послуг.

Практична робота Екскурсія в Державну службу зайнятості. Звіт про екскурсію. Перелік послуг міського (районного) центру зайнятості• Пояснює зміст і мету діяльності Державної служби зайнятості;

• характеризує функції й перелік послуг підрозділів служби зайнятості;

• володіє початковими навичками аналізу інформації з Державної служби зайнятості

5

Тема 1.3. Професійна придатність. Здоров'я і вибір професії

10

1

Професійна придатність особистості. Вимоги професії до людини. Стан здоров'я та професійна придатність.

Практична робота

Визначення особистісних факторів професійної непридатності людини до окремих професійПояснює сутність професійної придатності особистості;

характеризує вимоги професії до людини;

володіє початковими навичками визначення професійної непридатності до окремих професій


11

2

Протипоказання до вибору професій. Відповідність змісту й умов праці фізичним, соціальним та розумовим можливостям людини. Професійні захворювання. Шляхи зміцнення здоров'я.

Практична робота

Установлення відповідності стану здоров'я обраній професіїПояснює сутність відповідності змісту й умов праці можливостям людини;

характеризує фізичні, соціальні та розумові можливості людини;

володіє навичками зміцнення здоров'я


12

2

Професійна діяльність людини. Нормативно-правове забезпечення охорони праці. Законодавство з охорони праці. Віковий ценз під час прийому на роботу. Тривалість робочого тижня та ін.

Практична робота

Ознайомлення зі статтями

«Закону України про охорону праці»


Пояснює сутність нормативно-правового забезпечення охорони праці людини;

характеризує законодавчі норми з охорони праці;

• володіє початковими

навичками аналізу

законодавства про працю

7

Тема 1.4. Основні ситуації вибору професії

131Об'єктивні умови та суб'єктивні

фактори вибору професії.

Професійне становлення

особистості. Безперервна

професійна освіта та

самовдосконалення людини.Практична робота

Письмове опитування на тему

«Об'єктивні умови та суб'єктивні

фактори вибору професії»Пояснює сутність

професійного становлення

особистості;

характеризує об'єктивні

умови та суб'єктивні

фактори вибору професії;

володіє навичками аналізу

об'єктивних умов та

суб'єктивних факторів

власного вибору професії14

2

Ситуація вибору професії.

Об'єктивна потреба та

суб'єктивні можливості вибору

майбутньої професії. Формула

«хочу», «можу», «потрібно».

Основні помилки при виборі

майбутньої професії.

Практична робота

Диспут на тему «Що для мене означає свобода вибору життєвого шляху?»Називає ситуації вибору

професії;

характеризує специфіку

об'єктивних потреб та

суб'єктивних можливостей

вибору;


володіє початковими

навичками аналізу формули

«хочу», «можу», «потрібно»


15

2

Життєві цінності особистості —

основа правильного вибору

професії. Професійні ціннісні

орієнтації. Соціальні цінності

та їх класифікація. Соціальні

цінності у сфері праці. Зміна

життєвих цінностей та позиції

професійного працівника в

жорстких умовах ринку праці.

Практична робота

1. Анкетування «Мої ціннісні

орієнтації»

2. Диспут на теми:

• «Що я ціную?»;

• «Які мої ціннісні орієнтації?»Пояснює значення

цінностей і позиції

професійного працівника

в жорстких умовах ринку

праці;

виділяє професійні ціннісніорієнтації;

характеризує соціальні

цінності й професійні

ціннісні орієнтації;

володіє початковими

навичками самоаналізу

16

1

Сенс життя. Особистісний сенс праці (задоволення від роботи, значимість досягнення в майбутньому професійного успіху, необхідність самореалізації, почування «себе» професіоналом).

Практична робота

Письмове опитування на тему «Мій сенс у досягненні майбутнього професійного успіху»• Називає значення особистісного сенсу професійної праці для людини в жорстких умовах ринку праці;

• пояснює необхідність досягнення в майбутньому професійного успіху;

• характеризує суб'єктивну оцінку почування «себе» як майбутнього професіонала


17

1

Соціальне оточення й вибір професії, фактори вибору професії: соціальні стереотипи, престиж, «образ професії чи професіонала». Практична робота Письмове опитування на тему «Що у твоєму розумінні означає професіонал?»

• Пояснює значення соціального оточення для вибору професії;

• характеризує фактори вибору професії;

• володіє початковими навичками аналізу соціальних стереотипів і престижу професії


Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар'єри
1

Вступ

18

1

Індивідуально-психологічні особливості та вибір професії. Типові помилки професійного самовизначення особистості та їх наслідки. Інструкція щодо роботи зі «Щоденником вибору майбутньої професії». Практична робота Заповнення загальних відомостей у «Щоденнику вибору майбутньої професії»

Пояснює значущість індивідуально-психологічних особливостей для вибору професії;

виділяє типові помилки професійного самовизначення особистості;

володіє початковими навичками аналізу наслідків допущених помилок


Каталог: Program -> prof
Program -> Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг» 2014
Program -> Робота з величинами. Введення-виведення виразів. Лінійні алгоритми
Program -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
Program -> Пояснювальна записка Розвиток зв’язного мовлення один з основних предметів, що вивчаються в загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції розумового розвитку
Program -> Програма стенятинської зш І-ІІІ ступенів Сокальського району
prof -> «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класів
prof -> «Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів 10-11 класів
prof -> Психологічні основи вибору професії спецкурс «Я і моя професія» для учнів 11 класів Укладач


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refos.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал